LỰA CHỌN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ TẤT YẾU, KHÁCH QUAN, HỢP LÒNG DÂN

[Vỉa hèĐi theo con đường nào là sự lựa chọn của nhân dân mỗi nước. Mỗi dân tộc tự mình quyết định và lựa chọn con đường đi của mình. Điều quan tâm lớn nhất của nhân dân là đi theo con đường nào để dân giàu, nước mạnh.


Ở Việt Nam, thực tiễn đã cho thấy: Dân giàu nước mạnh không chỉ là niềm mong ước của nhân dân mà cũng là mục tiêu duy nhất của cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam vươn tới. Đó cũng là mơ ước trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Mô hình CNXH Việt Nam 

Chế độ XHCN ở Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật phát triển của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân và chứng minh sức sống mãnh liệt của nó trong hoàn cảnh một dân tộc nhỏ, yếu, muốn tồn tại và phát triển phải luôn vượt qua thử thách gay go, ác liệt. Một người có thể lầm, một thế hệ có thể lầm nhưng cả dân tộc với gần trọn một thế kỷ đổ máu xương cho nền độc lập tự do thì không thể lầm. Con đường XHCN của Việt Nam mang hơi thở thời đại. Sự lựa chọn con đường đi của dân tộc ta là hoàn toàn đúng. 

Chỉ có CNXH - CNCS mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. CNXH xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất, là nguồn gốc sinh ra tình trạng người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng và phát triển con người toàn diện. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc.

Chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân trực tiếp là Đảng Cộng sản phạm những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức bắt đầu từ sự phản bội của người lãnh đạo chủ chốt; chủ nghĩa đế quốc can thiệp vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện "diễn biến hòa bình" ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Sự đổ vỡ đó không có nghĩa là sự sụp đổ của học thuyết về CNXH, không phải là sự sụp đổ của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, bởi vì hiện nay một số nước xã hội chủ nghĩa vẫn đang tiếp tục đứng vững và phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ: "Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là qui luật tiến hóa của lịch sử".


Xét trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cả tình hình trong nước và kinh nghiệm quốc tế, muốn thay đổi căn bản cuộc sống của người lao động từ kiếp nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ, không có con đường nào khác ngoài con đường đi lên CNXH. Mọi con đường khác đều không được nhân dân ta chấp nhận. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần kiên định vững vàng với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

14 nhận xét

Viết nhận xét
09:52, 24/06/2016 XÓA

Chế độ XHCN ở Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật phát triển của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân và chứng minh sức sống mãnh liệt của nó trong hoàn cảnh một dân tộc nhỏ, yếu, muốn tồn tại và phát triển phải luôn vượt qua thử thách gay go, ác liệt.

TRẢ LỜI
avatar
09:52, 24/06/2016 XÓA

Chỉ có CNXH - CNCS mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động.

TRẢ LỜI
avatar
09:53, 24/06/2016 XÓA

Mọi con đường khác đều không được nhân dân ta chấp nhận. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần kiên định vững vàng với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
15:47, 24/06/2016 XÓA

Chế độ XHCN ở Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật phát triển của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân và chứng minh sức sống mãnh liệt của nó trong hoàn cảnh một dân tộc nhỏ, yếu, muốn tồn tại và phát triển phải luôn vượt qua thử thách gay go, ác liệt. Một người có thể lầm, một thế hệ có thể lầm nhưng cả dân tộc với gần trọn một thế kỷ đổ máu xương cho nền độc lập tự do thì không thể lầm. Con đường XHCN của Việt Nam mang hơi thở thời đại. Sự lựa chọn con đường đi của dân tộc ta là hoàn toàn đúng.

TRẢ LỜI
avatar
16:02, 24/06/2016 XÓA

Đi theo con đường nào là sự lựa chọn của nhân dân mỗi nước. Mỗi dân tộc tự mình quyết định và lựa chọn con đường đi của mình. Điều quan tâm lớn nhất của nhân dân là đi theo con đường nào để dân giàu, nước mạnh. Chế độ XHCN ở Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật phát triển của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân . Chế độ XHCN đã mang lại tự do hạnh phúc cũng như sự phát triển cho đất nước thì tại sao người dân lại không ủng hộ cơ chứ.

TRẢ LỜI
avatar
22:08, 24/06/2016 XÓA

Đảng ta đã lựa chọn, nhân dân ta đã lựa chọn là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, vậy nên chúng ta cứ kiên định, kiên trì đi theo con đường đó, vì chúng ta biết con đường đó là khoa học, là hợp lí nhất để mọi người đều được hưởng sự công bằng như nhau. đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và có những điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của nước ta là sự lựa chọn sáng suốt, thông minh và hoàn hảo xuyên suốt sự nghiệp của chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
22:15, 24/06/2016 XÓA

Mục tiêu dân giàu nước mạnh không chỉ là niềm mong ước của nhân dân mà cũng là mục tiêu duy nhất của cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam vươn tới. Đó cũng là mơ ước trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của cả chúng ta và cả dân tộc, chính vì vậy tôi nghĩ rằng việc lựa chọn chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn chính xác và đúng đắn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:21, 24/06/2016 XÓA

Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm này xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật phát triển của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn dân và chứng minh sức sống mãnh liệt của nó trong hoàn cảnh của một dân tộc anh hùng và có nhiều bước ngoặt lịch sử.

TRẢ LỜI
avatar
22:39, 24/06/2016 XÓA

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cả tình hình trong nước và kinh nghiệm quốc tế, muốn thay đổi căn bản cuộc sống của người lao động từ kiếp nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ, không có con đường nào khác ngoài con đường đi lên CNXH. Điều này tôi thấy rằng hoàn toàn phù hợp với Việt Nam và lịch sử đã chứng minh cho nó, chính vì thế tôi luôn ủng hộ lựa chọn sáng suốt của Đảng hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:32, 25/06/2016 XÓA

Chủ nghĩa xã hội là bước đi đúng đắn nhưng con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là vô cùng khó khăn. Trung Quốc dự đoán đến năm 2100 sẽ bước lên con đường đó. Còn chúng ta có lẽ là lâu hơn. Với những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, những bước đi đó sẽ giúp cho chúng ta cẩn thận hơn và chính xác hơn; tránh đi những sai lầm nặng nề khi chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
18:51, 25/06/2016 XÓA

Ở Việt Nam, thực tiễn đã cho thấy: Dân giàu nước mạnh không chỉ là niềm mong ước của nhân dân mà cũng là mục tiêu duy nhất của cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam vươn tới. Đó cũng là mơ ước trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRẢ LỜI
avatar
16:34, 26/06/2016 XÓA

Chỉ có CNXH - CNCS mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. CNXH xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất, là nguồn gốc sinh ra tình trạng người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo,

TRẢ LỜI
avatar
18:07, 26/06/2016 XÓA

nếu ở đất nước nào cũng đặt lợi ích của người dân lên trên hết thì sớm muộn gì nước đó cũng phát triển lên đến xã hội xã hội chủ nghĩa, vì vậy mà Đảng và nhà nước, nhân dân ta lựa chọn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn hợp tình hợp lí, là sự lựa chọn sáng suốt của cả đất nước. chủ nghĩa xã hội mang lại lợi ích cho toàn thể người dân trong đất nước, ai cũng được bình đẳng về bắt cứ quyền lợi gì

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:45, 04/08/2016 XÓA

Chế độ CNXH ở Việt Nam chính là sự lựa chọn khách quan và tất yếu của lịch sử...Ở Việt Nam, thực tiễn đã cho thấy: Dân giàu nước mạnh không chỉ là niềm mong ước của nhân dân mà cũng là mục tiêu duy nhất của cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam vươn tới. Đó cũng là mơ ước trọn đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh...Thực tế ấy đã được minh chứng 1 cách hùng hồn qua 2 cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và thực dân Pháp để giành lại chủ quyền, độc lập dân tôc và xây dựng CNXH ngày hôm nay...Đó là 1 thực tế không ai có thể chối cãi được.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon