THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐÃ GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA KHI CÔNG BỐ NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT

[Vỉa hèNgay sau khi có thông tin về hiện tượng hải sản chết bất thường, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng đã vào thị sát, kiểm tra tình hình tại Hà Tĩnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan bám sát tình hình, khẩn trương tích cực hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh, trật tự và huy động các cơ quan chức năng, các nhà khoa học trong nước và cả quốc tế tìm nguyên nhân, xác định đối tượng gây ra sự cố trên tinh thần khách quan, khoa học, chặt chẽ, đúng pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, sớm công bố trước nhân dân.Hiện tượng cá chết ở 4 tỉnh miền Trung 

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành mời tư vấn độc lập trong và ngoài nước phản biện trước khi kết luận chính thức, thể hiện thái độ cương quyết nhưng bảo đảm tính khách quan, khoa học, thuyết phục, chặt chẽ về mặt pháp lý đối với vấn đề đang được cả xã hội quan tâm.

Thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm khách quan, khoa học, chặt chẽ, đúng pháp luật. Đến nay đã xác định được nguyên nhân và đối tượng chịu trách nhiệm, công bố trước nhân dân đúng như lời hứa là trong tháng 6.

Việc thực hiện đúng lời hứa của người đứng đầu Chính phủ về công bố nguyên nhân cá chết trong tháng 6 sẽ củng cố niềm tin và sự yên tâm không chỉ cho ngư dân miền Trung mà còn nhân dân cả nước; cho thấy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, sâu sát đối với các vấn đề dân sinh; hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, khoa học; nói đi đôi với làm; tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Ngay sau khi có thông tin về hiện tượng hải sản chết bất thường, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng đã vào thị sát, kiểm tra tình hình tại Hà Tĩnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan bám sát tình hình, khẩn trương tích cực hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh, trật tự và huy động các cơ quan chức năng, các nhà khoa học trong nước và cả quốc tế tìm nguyên nhân, xác định đối tượng gây ra sự cố trên tinh thần khách quan, khoa học, chặt chẽ, đúng pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, sớm công bố trước nhân dân.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành mời tư vấn độc lập trong và ngoài nước phản biện trước khi kết luận chính thức, thể hiện thái độ cương quyết nhưng bảo đảm tính khách quan, khoa học, thuyết phục, chặt chẽ về mặt pháp lý đối với vấn đề đang được cả xã hội quan tâm.

Thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm khách quan, khoa học, chặt chẽ, đúng pháp luật. Đến nay đã xác định được nguyên nhân và đối tượng chịu trách nhiệm, công bố trước nhân dân đúng như lời hứa là trong tháng 6.

Việc thực hiện đúng lời hứa của người đứng đầu Chính phủ về công bố nguyên nhân cá chết trong tháng 6 sẽ củng cố niềm tin và sự yên tâm không chỉ cho ngư dân miền Trung mà còn nhân dân cả nước; cho thấy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, sâu sát đối với các vấn đề dân sinh; hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, khoa học; nói đi đôi với làm; tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

15 nhận xét

Viết nhận xét
linh tinh
AUTHOR
18:07, 30/06/2016 XÓA

Việc thực hiện đúng lời hứa của người đứng đầu Chính phủ về công bố nguyên nhân cá chết trong tháng 6 sẽ củng cố niềm tin và sự yên tâm không chỉ cho ngư dân miền Trung mà còn nhân dân cả nước; cho thấy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, sâu sát đối với các vấn đề dân sinh; hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, khoa học; nói đi đôi với làm; tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
21:53, 30/06/2016 XÓA

một bài học cho chúng ta, thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển đất nước nhưng cũng phải làm tốt công tác tuyển chọn cũng như giám sát, ko thể vì lợi ích kinh tế mà chà đạp lên môi trường thiên nhiên, phát triển cần có một chính sách lâu dài và bền vững, và cân phải siết trặt trong việc quản lý hơn nưa để tránh những sự việc như của fomusa đã gây ra trong thời gian vừa qua,

TRẢ LỜI
avatar
22:02, 30/06/2016 XÓA

qua sự việc này thiết nghĩ nhà nước ta mặc dù thu hút vốn đầu tư của nước ngoài đẻ phát triển đất nước thì cuãng cần phải sat sao hơn trong việc quản lý môi trường, từ sự việc của fomusa hãy là mọt bài học kinh điển trong tiến trình kiểm tra, và hãy bắt fomusa phải đèn bù theo đúng luật quốc tế,

TRẢ LỜI
avatar
Nam Anh
AUTHOR
23:07, 30/06/2016 XÓA

Thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm khách quan, khoa học, chặt chẽ, đúng pháp luật. Đến nay đã xác định được nguyên nhân và đối tượng chịu trách nhiệm, công bố trước nhân dân đúng như lời hứa là trong tháng 6.

TRẢ LỜI
avatar
Nam Anh
AUTHOR
23:07, 30/06/2016 XÓA

Thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm khách quan, khoa học, chặt chẽ, đúng pháp luật. Đến nay đã xác định được nguyên nhân và đối tượng chịu trách nhiệm, công bố trước nhân dân đúng như lời hứa là trong tháng 6.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:41, 30/06/2016 XÓA

Sau rất nhiều nỗ lực của Chính phủ cùng với sự vào cuộc một cách nghiêm túc của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học cả trong và ngoài nước có thể nói đây là một kết luận quan trọng, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân cả nước nói chung và đồng bào miền Trung ruột thịt nói riêng, thể hiện sự nghiêm túc, cứng rắn của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế gây tác động xấu đến môi trường Biển.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:43, 30/06/2016 XÓA

Qua đây, bản thân chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân mình từ việc giữ gìn bảo vệ môi trường đến việc tỉnh táo trước các âm mưu, thủ đoạn lôi kéo kích động chúng ta vào các hoạt động phá hoại bởi lẽ đã có chính quyền và pháp luật thì các hành động sai trái sẽ bị xử lý thích đáng và công ty Formosa đã phải nhận trách nhiệm về vụ việc.

TRẢ LỜI
avatar
09:56, 01/07/2016 XÓA

Việc thực hiện đúng lời hứa của người đứng đầu Chính phủ về công bố nguyên nhân cá chết trong tháng 6 sẽ củng cố niềm tin và sự yên tâm không chỉ cho ngư dân miền Trung mà còn nhân dân cả nước; cho thấy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, sâu sát đối với các vấn đề dân sinh; hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, khoa học; nói đi đôi với làm; tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:29, 01/07/2016 XÓA

những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường làm cá chết được công bố và làm sáng tỏ giúp ta thấy chính phủ và nhà nước đã khong bao che dung túng cho những kẻ những công ty đã làm tổn hại đến môi trường gây khó khăn cho người dân địa phương . giúp cho nhân dân cả nước có thêm niềm tin vào chính phụ và Nhà nước . nhưng vẫn cần phải xử lí nghiêm khắc đối với hành vi sai trai của công ty Formosa !

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:36, 01/07/2016 XÓA

Chính phủ đã giữ đúng lời hứa với nhân dân công bố nguyên nhân cá chết giúp cho chúng ta an tâm hơn trước những sự khó khắn của nhân dân đồng bảo miền Trung . mong Nhà nước tạo điều kiện hết sức cho những người bị ảnh hưởng trong sự việc này để họ bớt đi được sự khó khăn . và trừng phạt thật thích đáng những kẻ đã hủy hoại môi trường

TRẢ LỜI
avatar
14:47, 01/07/2016 XÓA

thật may khi người dân đang hoang mang trước những thiên tai thì Chính phủ đã công bố rõ ràng không bao che cho những hành động sai trái của nhưng kẻ làm hại dân ta. qua việc chính phủ và đất nước đã giữ đúng lời hứa tạo cho nhân dân ta thêm lòng tin về đất nước. nhưng bên cạnh đó có những kẻ xấu xa đã lợi dụng những nguyên nhân này mà kích động người dân gây bạo loạn chúng ta cần bình tĩnh và có những suy nghĩ thật chính xác

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:42, 01/07/2016 XÓA

Việc thực hiện đúng lời hứa của người đứng đầu Chính phủ về công bố nguyên nhân cá chết trong tháng 6 sẽ củng cố niềm tin và sự yên tâm không chỉ cho ngư dân miền Trung mà còn nhân dân cả nước; cho thấy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, sâu sát đối với các vấn đề dân sinh; hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, khoa học; nói đi đôi với làm; tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:33, 03/07/2016 XÓA

Việc thực hiện đúng lời hứa của người đứng đầu Chính phủ về công bố nguyên nhân cá chết trong tháng 6 đã đập tan luận điệu xuyên tạc bịa đặt của những nhà rân chủ, bọn phản động phá hoại đất nước cho rằng nhà nước che giấu bưng bít thông tin, không quan tâm đến lợi ích của nhân dân, đồng thời cũng củng cố niềm tin và sự yên tâm của nhân dân cả nước vào Đảng, Nhà nước, cho thấy việc làm của Đảng , Nhà nước đều vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, luôn quan tâm hỗ trợ ngư dân miền Trung từ khi xảy ra vụ việc đến điều tra buộc Formosa nhận lỗi và đền bù khắc phục hậu quả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:01, 03/07/2016 XÓA

thủ tướng Nhà nước đã cho thấy vai trò và khả năng lãnh đạo của chính mình, vừa mới nhận chức vụ Thủ tướng nhưng ông đã khẳng định năng lực lãnh đạo, và sự quan tâm tới người dân, so với Mĩ mất gần 10 năm mới bắt Formosa nhận lỗi, Nhật 2 năm, Cambodia 3 năm... thì nước ta chỉ có 2 tháng đã buộc Formosa phải cúi đầu nhận lỗi, điều này lần nữa khẳng định sự quan tâm của Thủ tướng cũng như các cơ quan Nhà nước đối với lợi ích của dân tộc, của ngư dân miền Trung, không hề có sự bao che hay vô cảm mà bọn rân chủ phản động xuyên tạc bịa đặt cả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:48, 20/08/2016 XÓA

Ngay sau khi có hiện tượng cá chết với số lượng lớn ở biển miền Trung thì Thủ tướng cùng chính phủ đãcó những chỉ đạo kịp thời nhằm sớm đưa ra những kết luận khoa học, đúng đắn nhất...Việc thực hiện đúng lời hứa của người đứng đầu Chính phủ về công bố nguyên nhân cá chết trong tháng 6 sẽ củng cố niềm tin và sự yên tâm không chỉ cho ngư dân miền Trung mà còn nhân dân cả nước; cho thấy Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, sâu sát đối với các vấn đề dân sinh; hành động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, khoa học; nói đi đôi với làm; tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon