HƯỚNG TỚI THỜI KHÁC LỊCH SỬ NGÀY QUỐC KHÁNH ĐẤT NƯỚC

23:28
Huyền Pha
Trong không khí hân hoan, phấn khởi hướng tới lễ kỷ niệm “71 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tôi rất muốn được chứng kiến thời khắc huy hoàng của lịch sử 71 năm về trước. Đó là thời khắc ngày 2/9/1945, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng giản dị trong bộ quần áo ka ki và đôi dép cao su tiến ra trước máy phóng thanh. Người thay mặt Chính phủ lâm thời tức là Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Lời nói của Người trang trọng đầm ấm vang trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Người khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay dân tộc có phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Người trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Câu nói của Người mà tôi thích nhất có lẽ là câu nói thân thương “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Một câu nói giản dị nhưng nó thể hiện sự quan tâm, lo lắng của Người với đồng bào ta; ngay cả giờ phút huy hoàng, giờ phút của hòa bình, độc lập nhưng người không lúc nào là không nghĩ đến đồng bào. Và để đáp lại tình cảm của người, hơn 50 vạn người cùng đồng thanh đáp “Có!”.
Ảnh: Hướng tới thời khắc lịch sử ngày quốc khánh của đất nước
Trích “những lẽ phải không ai chối cãi được” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp năm 1789, tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của đất nước. Nó tiếp nối chí khí hào hùng của nhân dân ta trong thơ Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà Nam đế cư..”, trong “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi vẫn thắm đượm trong từng lời, từng chữ của Tuyên ngôn. Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước, đã đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Ba mươi năm sau ngày “Tuyên ngôn Độc lập”(1945), năm 1975, quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Và ngày nay, sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, nước ta đã không ngừng phát triển và trưởng thành, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

9 nhận xét

Write nhận xét
Ann
20:21, 25/08/2016 delete

Cùng hướng tơi ngày lễ lớn của toàn dân tộc. kể từ khi đất nước giành được độc lập. Người dân Việt Nam tự hào về chủ quyền, tự do và độc lập dân tộc. Dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù dù họ có mạnh tới đâu, hãy cùng nhau thi đua làm nhiêu việc tốt để hướng tới kỷ niệm ngày 2/9

Reply
avatar
20:34, 25/08/2016 delete

sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, nước ta đã không ngừng phát triển và trưởng thành, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Reply
avatar
20:45, 25/08/2016 delete

“Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Một câu nói giản dị nhưng nó thể hiện sự quan tâm, lo lắng của Người với đồng bào ta; ngay cả giờ phút huy hoàng, giờ phút của hòa bình, độc lập nhưng người không lúc nào là không nghĩ đến đồng bào. Và để đáp lại tình cảm của người, hơn 50 vạn người cùng đồng thanh đáp “Có!”

Reply
avatar
20:47, 25/08/2016 delete

“Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Một câu nói giản dị nhưng nó thể hiện sự quan tâm, lo lắng của Người với đồng bào ta; ngay cả giờ phút huy hoàng, giờ phút của hòa bình, độc lập nhưng người không lúc nào là không nghĩ đến đồng bào. Và để đáp lại tình cảm của người, hơn 50 vạn người cùng đồng thanh đáp “Có!”

Reply
avatar
21:42, 25/08/2016 delete

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Câu nói của Người mà tôi thích nhất có lẽ là câu nói thân thương “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Một câu nói giản dị nhưng nó thể hiện sự quan tâm, lo lắng của Người với đồng bào ta; ngay cả giờ phút huy hoàng, giờ phút của hòa bình, độc lập nhưng người không lúc nào là không nghĩ đến đồng bào. Việt Nam là đất nước anh hùng và yêu chuộng hòa bình.

Reply
avatar
22:03, 25/08/2016 delete

Và ngày nay, sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, nước ta đã không ngừng phát triển và trưởng thành, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Mọi thế hệ người dân luôn nhớ về ngày đã tạo nên lịch sử của đất nước, lịch sử của dân tộc.

Reply
avatar
22:13, 26/08/2016 delete

Tuy không được trực tiếp nghe Người đọc tuyên ngôn độc lập, nhưng qua tường thuật của sách báo, có thể cảm nhận được sự gần gũi của Người. Người luôn quan tâm đến Nhân dân, lo lắng cho Nhân dân, coi Nhân dân như những người ruột thịt vậy. Người mãi là vị cha già kính yêu, lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.

Reply
avatar
22:47, 26/08/2016 delete

làm cho đất nước giữ vững được độc lập tự do sẽ mãi là mục tiêu của Đảng và của nhà nước ta, vì không có gì quý hơn độc lập tự do cả, chúng ta được sống trong ngày hôm nay, được hưởng cuộc sống thái bình, hạnh phúc, chúng ta biết ở Bác Hồ , biết ơn Đảng, biết ơn những người con của dân tộc đã anh dũng hi sinh để giành lại cho đất nước sự tự do cao đẹp đó. chúng ta sẽ mãi ghi công ơn và tiếp nối truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng

Reply
avatar
08:48, 28/08/2016 delete

đã gần đến kỉ niệm 71 năm ngành nước ta giành được độc lập, có thể nói con đường và Bâc, Đảng ta đã chọn cho đất nước đến nay là hoàn toàn đúng đắn, đất nước ta đang ngày càng phát triển, đổi mới, người dân đi từ ăn no mặc ấm sang ăn ngon mặc đẹp, đó là những dẫn chứng cụ thể nhất cho những nỗ lực , cố gắng của Đảng và của tất cả nhân dân trên cả nước. và đó là để thể hiện, chúng ta xứng đáng với những gì chúng ta đang có, xứng đáng với những gì chúng ta đấu tranh để giành được

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon