VỀ VIỆC TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC, THỦ TƯỚNG THAM GIA ĐẢNG ỦY CÔNG AN TRUNG ƯƠNG

14:42
Vô Danh
Ngày 21/9/2016, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị khóa XII về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.
Bộ Chính trị chỉ định 16 đồng chí tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.
Trước thông tin này, các trang báo “lá ngón” như BBC, Anh Ba Sàm, Dân Làm Báo, Dân Luận… ra sức thêu dệt nên các câu chuyện về mâu thuẫn, phe cánh nội bộ nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết, làm xói mòn lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đại loại như: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương là thủ đoạn để nắm đầu Bộ Công an”; “Tổng Bí thư âm mưu sử dụng lực lượng Công an để truy cùng đuổi tận phe cánh Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng và Trần Đại Quang”; “ông Nguyễn Phú Trọng là cấp trên hay cấp dưới của ông Tô Lâm?”;…
Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh Internet)
Cần khẳng định, đây là những thông tin không rõ nguồn gốc, hoàn toàn là sự suy diễn vô căn cứ, không có cơ sở khách quan. Bởi lẽ:
Tại Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được quy định tại Điều 4, Hiến pháp 2013. Vậy có thể thấy, việc 3 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (dù là lần đầu tiên) là điều hết sức bình thường và không trái với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Điều 28 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam còn quy định: “Đảng uỷ Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Công an nhân dân, một số đồng chí công tác thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư…”.
Trong khi đó, An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề tối hệ trọng của mọi quốc gia. Các nước trên thế giới đều có chiến lược, chủ trương, quyết sách tổ chức và bố trí lực lượng, xây dựng hệ thống biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. Thế giới đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, với những biến động, phức tạp, khó lường tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, thời cơ, vận hội và nguy cơ, thách thức cùng các nhân tố tích cực, tiêu cực, nhân tố bên trong, bên ngoài tương tác, đan xen lẫn nhau, luôn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước. Vậy nên, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới đặt ra hết sức nặng nề. Đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt.
Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định ngày 21/9/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công an Nhân dân Việt Nam là một lực lượng cách mạng rất quan trọng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt…”. Việc 3 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương còn cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới sự nghiệp bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

8 nhận xét

Write nhận xét
Nặc danh
16:02, 27/09/2016 delete

thế mới nói lên cái tầm quan trọng của công an trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn trật tự xã hội.tham gia là vì vai trò to lớn của lực lượng công an.thế mà cái đám ngu lol 3 que, zận chủ cứ tìm cách xuyên tạc rằng các thế lực đang tìm cách đấu đá nhau qua công an, nào là chế độ công an trị,...đủ các thể loại

Reply
avatar
19:45, 27/09/2016 delete

nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới đặt ra hết sức nặng nề. Đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt.

Reply
avatar
Hoàng tiều phu
22:16, 28/09/2016 delete

Các trang báo “lá ngón” như BBC, Anh Ba Sàm, Dân Làm Báo, Dân Luận… ra sức thêu dệt nên các câu chuyện về mâu thuẫn, phe cánh nội bộ nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết, làm xói mòn lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Mọi người cần hết sức cảnh giác để không bị chúng lợi dụng.

Reply
avatar
19:45, 29/09/2016 delete

Việc 3 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương còn cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới sự nghiệp bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Reply
avatar
21:32, 30/09/2016 delete

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề tối hệ trọng của mọi quốc gia. Mà lực lượng Công an nhân dân chính là nòng cốt cho sự nghiệp đó. việc những nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam tham gia đảng ủy Công an Trung ương là một sự cần thiết mà chẳng có âm mưu gì ở đây cả.

Reply
avatar
21:47, 30/09/2016 delete

Các nước trên thế giới đều có chiến lược, chủ trương, quyết sách tổ chức và bố trí lực lượng, xây dựng hệ thống biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia. Và việc những cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta vào Đảng ủy công an Trung ương âu cũng là điều dễ hiểu. Lãnh đạo cũng như những người làm công tác ngoại giao cần đến cái nghiêm khắc cũng như tài tình của những người công an và thực tế đã chỉ ra như thế. Đó là một lựa chọn chính xác và đáng mừng.

Reply
avatar
22:36, 30/09/2016 delete

Theo đó, thời cơ, vận hội và nguy cơ, thách thức cùng các nhân tố tích cực, tiêu cực, nhân tố bên trong, bên ngoài tương tác, đan xen lẫn nhau, luôn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước. Vậy nên, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới đặt ra hết sức nặng nề. Đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt

Reply
avatar
Nặc danh
14:11, 16/01/2018 delete

Tôi không lý giải được vì sao . Nhưng tôi rất tin ông Nguyễn Phú Trọng và cộng sự của ông

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon