VIỆT NAM CÓ TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ?

10:32
Vô Danh
Trong những năm gần đây, các tổ chức, cá nhân nước ngoài thiếu thiện chí và mấy “anh chị dân chủ” trong nước vẫn thường tru tréo rằng: Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí; Việt Nam chưa có báo chí tư nhân, internet bị ngăn cấm, bị hạn chế; Việc một số cá nhân bị cơ quan chức năng xử lý về hành chính hoặc pháp luật về hành vi sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa tin xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống lại Đảng, Nhà nước là hành động “đàn áp những người bất đồng chính kiến”…
Để đánh lừa dư luận, các tổ chức, cá nhân tự xưng “dân chủ” viện dẫn các quy định của luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam về quyền con người, nhất là quyền tự do ngôn luận như tại: Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Khoản 2, Điều 19)... Các điều, khoản quy định trong Chương II, Hiến pháp năm 2013 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Tuy nhiên, đây là sự viện dẫn không đầy đủ, mang tính cắt xén, không khách quan, làm sai lệch bản chất vấn đề khi đã cố tình tảng lờ đi những điều khoản, quy định khác về nghĩa vụ kèm theo khi thực hiện các quyền đó.
Cần khẳng định rằng, không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” là tuyệt đối; mọi quyền lợi đều phải gắn liền với nghĩa vụ và đặt trong những giới hạn, khuôn khổ phù hợp với các giá trị chuẩn mực xã hội để bảo đảm rằng việc thực hiện quyền của người này không làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người khác.  Tiêu biểu như:
- Tại khoản 3, Điều 19, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhấn mạnh: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội”.
- Đạo luật Phản loạn của Mỹ quy định: “việc viết, in, phát biểu hay phổ biến… mọi văn bản sai sự thực, có tính chất xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội”. Bên cạnh đó, Điều 2358 Chương 115 BLHS Mỹ nghiêm cấm mọi hành vi “in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực”. Cũng theo Hiến pháp Mỹ, Toà án tối cao được phép đưa ra những trừng phạt pháp lý khi phát hiện báo chí có hành vi phá hoại, lăng nhục, vu khống, xúc kiểm nhà nước, xã hội và cá nhân…
Tự do ngôn luận, tự do báo chí phải tuân thủ pháp luật (Ảnh Internet)
Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được Hiến pháp ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực thi. Theo đó, tất cả các bản Hiến pháp của nước ta từ trước đến nay đều có những quy định về tự do ngôn luận, tự do báo chí và khẳng định đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, của mọi công dân. Điều 25, Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Luật Báo chí cũng nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc “tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí…” “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân”.
Những năm qua, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo, số lượng công chúng, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, năng lực tài chính cũng như sự tác động và ảnh hưởng xã hội tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông đều tăng nhanh. Hầu hết các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các giai cấp, giai tầng, các hội nghề nghiệp, các giới, các tôn giáo lớn, các thành phần trong xã hội đề có tờ báo của mình.
Ở Việt Nam, báo chí đã thật sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; là diễn đàn và công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích và quyền tự do của các tầng lớp nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí. Đồng thời, khi tham gia sinh hoạt, hoạt động ở tổ chức nào, họ đều có ấn phẩm báo chí của tổ chức đó nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo đảm quyền được thông tin của mình. Chính vì lẽ đó, đông đảo các giai cấp, giai tầng xã hội ở Việt Nam tự thấy không có nhu cầu xuất bản báo chí tư nhân.
Theo Báo cáo tổng kết năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Tính đến tháng 12/2013, toàn quốc có 838 cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm; có 70 báo điện tử, 19 tạp chí điện tử và 265 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí. Mạng lưới phát thanh - truyền hình có 67 đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương. Hiện tại, Việt Nam có 178 kênh chương trình phát thanh và truyền hình quảng bá, gồm 103 kênh chương trình truyền hình, 75 kênh chương trình phát thanh…
Cũng giống như các nước khác trên thế giới, Việt Nam cũng đề ra những quy định pháp luật để hạn chế và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, tiêu biểu như: Điều 79, 88, 258 BLHS; Điều 6, 10, 28 Luật Báo chí; Điều 9, Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ “về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet”…. Việc trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng có những hình thức xử lý đối với các cá nhân như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Mai Phan Lợi, Đỗ Hùng… về hành vi cố tình lợi dụng quyền tự do cá nhân nhằm xâm hại đến lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, cơ quan, nhà nước đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật.
Rõ ràng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

20 nhận xét

Write nhận xét
15:21, 12/09/2016 delete

Rõ ràng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Reply
avatar
15:40, 12/09/2016 delete

Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được Hiến pháp ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực thi. Theo đó, tất cả các bản Hiến pháp của nước ta từ trước đến nay đều có những quy định về tự do ngôn luận, tự do báo chí và khẳng định đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, của mọi công dân. Điều 25, Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Chỉ có lũ rận chủ hay đám phán động nước ngoài mới vu khống xuyên tạc Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí mà thôi.

Reply
avatar
16:12, 12/09/2016 delete

Ở Việt Nam, báo chí đã thật sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; là diễn đàn và công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích và quyền tự do của các tầng lớp nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí. Đồng thời, khi tham gia sinh hoạt, hoạt động ở tổ chức nào, họ đều có ấn phẩm báo chí của tổ chức đó nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo đảm quyền được thông tin của mình. Chính vì lẽ đó, đông đảo các giai cấp, giai tầng xã hội ở Việt Nam tự thấy không có nhu cầu xuất bản báo chí tư nhân. Nói không ngoa chứ chả có nước nào mà có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí như ở Việt Nam.

Reply
avatar
Nặc danh
20:07, 12/09/2016 delete

tự do ngôn luận nhưng cũng phải có cái giới hạn của nó chứ ko phải muốn nói gì thì nói.viết gì thì viết.như bên siggapo nói dân chủ là thế nhưng đứa nào dám xúc phạm đến ông lí quang diệu hay chính phủ thì có mà đi tù mọt gông.chưa kể ở việt nam thì cái đám nhà báo lá cải toàn vì cái câu view mà làm mất phẩm chất, đạo đức, đăng tải những bài viết làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người, đặc biệt là ảnh hưởng tới uy tín của đảng và nhà nước.loại ấy ko trị sớm thì nước loạn, sức mạnh của dư luận nó ghê gớm lắm.nhìn mùa xuân arap bên sirya rồi biết

Reply
avatar
20:11, 12/09/2016 delete

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế

Reply
avatar
21:04, 12/09/2016 delete

không có cái gọi là “tự do ngôn luận”, “tự do thông tin” tuyệt đối. Quan niệm của ai đó coi quyền “tự do báo chí”, “tự do thông tin” như một thứ quyền không giới hạn, là không thể có và không tồn tại ở bất cứ quốc gia nào. Tự do báo chí ở phương Tây, như thực tiễn đã chỉ ra, không chỉ phải tuân theo pháp luật, mà còn phải có thái độ chính trị “lễ độ”, “đúng mực” đối với chính quyền. Về pháp lý, báo chí ở các nước phương Tây do các tập đoàn tư bản truyền thông nắm giữ, được coi là độc lập với chính phủ. Nhưng điều đó chỉ là hình thức, bởi trên thực tế, họ là một bộ phận của quyền lực chính trị, tích cực, tận tụy phục vụ lợi ích của nhà nước tư sản, bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản cầm quyền.

Reply
avatar
21:04, 12/09/2016 delete

Tự do ngôn luận, tự do báo chí ở một quốc gia luôn phụ thuộc vào nền dân chủ của quốc gia đó. Không thể có tự do ngôn luận, tự do báo chí ở một đất nước phi dân chủ, hoặc bị áp bức, bóc lột, thống trị của ngoại bang. từ năm 1945 - đến nay, dân tộc Việt Nam đã anh dũng đứng lên đấu tranh, hy sinh, xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - nền dân chủ thực sự - phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại. Hiện nay, quyền con người, quyền công dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của người dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được bảo đảm bằng luật pháp, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế.

Reply
avatar
22:51, 12/09/2016 delete

Kẻ nào nói ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí là kẻ không biết đúng sai, xảo ngôn. Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, điều này được khẳng định ngay trong văn bản pháp luật cao nhất là Hiến Pháp 2013. Và sau đó được quy định trong hàng loạt văn bản pháp luật khác. Một số kẻ ở Việt Nam đang tìm cách xuyên tạc sự thật, chúng lợi dụng các quyền về tự do ngôn luận, tự do báo chí để nhằm chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam, hay mượn báo chí để kích thích sự tò mò cuả dư luận với những bài viết lá cải, những kẻ đó đã và còn sẽ bị trừng phạt. Có lẽ vì lý do đó chúng mới kêu gào là bị bịt mồm, bịt miệng. Đúng là lũ vừa ăn cắp, vừa la làng.

Reply
avatar
07:17, 13/09/2016 delete

Rõ ràng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế./.

Reply
avatar
09:50, 13/09/2016 delete

Ở Việt Nam Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được Hiến pháp ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực thi. Những đối tượng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xuyên tạc chống phá lại Đảng và nhà nước ta thì cần xử lý nghiêm. Làm nghề nào cũng cần phải yêu nghề, cần phải có cái tâm sáng!

Reply
avatar
15:13, 13/09/2016 delete

Ở Việt Nam, báo chí đã thật sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; là diễn đàn và công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích và quyền tự do của các tầng lớp nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí

Reply
avatar
15:42, 13/09/2016 delete

Trong xã hội mà quyền con người được khẳng định và Nhà nước luôn tạo điều kiện để bảo đảm sự phát triển của quyền con người, thì tự do báo chí và tự do ngôn luận là các yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung.

Reply
avatar
16:39, 13/09/2016 delete

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế

Reply
avatar
Nhân danh công lý
17:35, 13/09/2016 delete

Trong những năm gần đây, các tổ chức, cá nhân nước ngoài thiếu thiện chí và mấy “anh chị dân chủ” trong nước vẫn thường tru tréo rằng: Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí; Việt Nam chưa có báo chí tư nhân, internet bị ngăn cấm, bị hạn chế; Việc một số cá nhân bị cơ quan chức năng xử lý về hành chính hoặc pháp luật về hành vi sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa tin xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống lại Đảng, Nhà nước là hành động “đàn áp những người bất đồng chính kiến”…

Reply
avatar
20:11, 14/09/2016 delete

Xin thưa thằng nào hay đứa nào dám đứng ra bảo với tôi rằng VN không có tự do ngôn luận thì tôi vả cho vỡ cái mõm nó ra. Lên mạng xã hội xem, ra xã hội xem có ai cấm hay cản con người ta tự do ngôn luận, hay bị hạn chế nói điều gì trừ những điều mà pháp luật cấm chúng nói. Nhìn sang giới nhân quyền và dân chủ phương tây xem, có ai dám lên mạng xã hội hay ra đường mà gào thét như ở VN, xúc phạm lãnh đạo và lãnh tụ thì nó bắn cho vỡ sọ. Cho nên đừng đưa cái ngu và mù ra để nói VN không có tự do ngôn luận hay cái quần què gì ở đây, vì các ông quá sướng nên mới nghĩ chuyện ra để nói.

Reply
avatar
20:24, 14/09/2016 delete

Tự do không phải là chỉ nói qua cái mồm có tự do là tự do và không có là không có mà tự do về một vấn đề đối với một quốc gia phải được cụ thể hóa bằng luật pháp. Và nước Việt Nam hiện tại đang làm rất tốt và tôn trọng các quyền tự do cơ bản của công dân. Nếu có ai thắc mắc hay nghi ngờ gì về quyền tự do tại Việt Nam thì tốt nhất hãy nên nhìn luật đi rồi nói chứ đừng ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm để phùng mang trợn mắt mà tỏ rõ cái ngu ra cho thiên hạ nó cười chê.

Reply
avatar
17:54, 18/09/2016 delete

Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giả. Việc thực hiện tự do báo chí luôn gắn với quyền, nghĩa vụ liên quan. Chúng ta sống trong một đất nước có hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thì tất nhiên việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tự do báo chí cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Ngay cả đất nước Mỹ, đất nước mà các đối tượng dận chủ luôn lấy làm ví dụ về tự do, dân chủ, nhân quyền của thế giới cũng có những quy định rất cụ thể về tự do báo chí, trong đó không hề có tự do báo chí một cách tuyệt đối cả. Đất nước Việt Nam hoàn toàn có tự do ngôn luận, tự do báo chí bằng việc được thể hiện các quan điểm đó với các cơ quan có thẩm quyền. Tất nhiên người làm báo cũng phải tuân thủ theo các quy định của Luật báo chí khi hành nghề. Đó là điều hoàn toàn bình thường, hợp lý, không có gì phải bàn cãi hết cả.

Reply
avatar
20:16, 11/12/2016 delete

bên cạnh một số trang mạng xã hội đã được cấp phép ở Việt Nam, các thế lực thù địch còn lợi dụng internet để xây dựng rất nhiều website, đặt máy chủ ở nước ngoài, đăng tải các thông tin, luận điệu phản động, sai trái, kích động, trái thuần phong mỹ tục,... nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Những thế lực này, với tư cách thành viên của các trang mạng xã hội, đã đưa lên mạng những bình luận thiếu khách quan hoặc thông tin sai sự thật, thậm chí bịa đặt, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, bôi nhọ hình ảnh, nói xấu chế độ.

Reply
avatar
20:17, 11/12/2016 delete

Cho dù còn những định kiến, áp đặt sai lệch về tình hình thực tế của Việt Nam, song không ai có thể phủ nhận được những thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do báo chí. Và đã đến lúc, Tổ chức Phóng viên không biên giới nên dừng các hoạt động săm soi, chỉ trích, đưa ra những thông tin sai sự thật về tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam trong bảng “xếp hạng tự do báo chí” công bố hàng năm

Reply
avatar
20:44, 11/12/2016 delete

Việt Nam hay ở quốc gia khác trên thế giới, việc thông tin trên internet đều phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc cụ thể, các thông tin đăng tải phải bảo đảm tính khách quan, chính xác. Các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, thóa mạ cá nhân và tổ chức là phạm pháp và đương nhiên người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon