KHÁNG THƯ CỦA CÁI GỌI LÀ “HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN”: MỘT SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VN

Vô Danh
Ngày 20/10 vừa qua, cái gọi là “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” đã đưa ra kháng thư nhằm bác bỏ hoàn toàn những nội dung trong dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo đang được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ học thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
Bằng thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực tự do tín ngưỡng, tôn giáo “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” cho rằng việc Quốc hội sắp thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo là động thái “nâng cao mức độ cưỡng bức của chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền, và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các Giáo hội đang ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho Dân”.
Cần khẳng định, với tư cách là một thực thể xã hội, tôn giáo không thể đứng ngoài xã hội, ngoài pháp luật và càng không thể không chịu sự quản lý của Nhà nước. Thực tiễn cho thấy, tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể đứng ngoài pháp luật của quốc gia đó. Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Rõ ràng, việc xây dựng và ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo là rất cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo.
Có thể thấy rằng, dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm tiến bộ so với Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo (2004), như: việc mở rộng phạm vi chủ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đưa ra quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; dành một chương riêng quy định cụ thể về sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, từ thiện, nhân đạo; quy định về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, đồng thời xây dựng chương quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo...  Các quy định pháp lý này, không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo “đồng hành cùng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, nước ta có 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn tu hành đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với gần 24 triệu tín đồ, 83.000 chức sắc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo, 25.000 cơ sở thờ tự… Qua số liệu này cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, phát triển của các tôn giáo, tồn tại cùng dân tộc lâu dài trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là một sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận.
Nhà nước ta bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Kháng thư của cái gọi là “Hội đồng Liên tôn” xuyên tạc một cách trắng trợn
về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở VN (Ảnh chụp màn hình)
Trong khi đó, bản chất của “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” chỉ là một tổ chức được lập ra trái phép với hàm ý là tổ chức đại diện cho tất cả các tôn giáo ở Việt Nam, do những cá nhân có hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước như Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Đinh Hữu Thoại, Thích Không Tánh, Nguyễn Trung Tôn…, lập ra để lấy uy hay nói cách khác là để khuếch trương lực lượng của chúng, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân chống Nhà nước Việt Nam, gây phức tạp về ANTT. “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” không đại diện cho bất kỳ một tôn giáo chính thức nào đã được Nhà nước ta công nhận cũng như nó không được công nhận bởi các chức sắc lãnh đạo và các tổ chức tôn giáo đang hoạt động hiện nay.
“Hội đồng Liên tôn Việt Nam” đưa ra “kháng thư” bác bỏ hoàn toàn Luật tín ngưỡng, tôn giáo không có mục đích nào khác là tiếp tục xuyên tạc, bôi đen tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, hòng tạo phản ứng tiêu cực trong một bộ phận chức sắc và tín đồ tôn giáo. Không những vậy, số cầm đầu cốt cán của cái gọi là “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” thông qua việc đưa ra “kháng thư” còn âm mưu hình thành, công khai hóa tổ chức tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam, hoạt động ngoài vòng quản lý của pháp luật. Đây là một trong những thủ đoạn chống phá hết sức nguy hiểm cần phải được nhận diện và ngăn chặn.
Vậy có thể khẳng định, nội dung bản “kháng thư” mà “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” đưa ra nhằm bác bỏ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn không có cơ sở, xuyên tạc trắng trợn vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch cần phải bị lên án và kiên quyết loại bỏ./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

17 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
17:08, 23/10/2016 XÓA

rõ ràng về điều rằng việc đưa ra luật là có lợi cho tín ngưỡng tôn giáo trên mọi mặt hoạt động , được hợp pháp hoa, được bảo veek và giúp đỡ bằng pháp luật với những điều khoản rõ ràng. điều đó không tốt hơn để tôn giáo , tín ngưỡng hoạt động một cách vô ý thức, vô kỉ luật và không được đảm barop đúng mức sao ?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:45, 23/10/2016 XÓA

Cần khẳng định, với tư cách là một thực thể xã hội, tôn giáo không thể đứng ngoài xã hội, ngoài pháp luật và càng không thể không chịu sự quản lý của Nhà nước. Thực tiễn cho thấy, tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể đứng ngoài pháp luật của quốc gia đó. Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:19, 23/10/2016 XÓA

Với tư cách là một thực thể xã hội, tôn giáo không thể đứng ngoài xã hội, ngoài pháp luật và càng không thể không chịu sự quản lý của Nhà nước. Thực tiễn cho thấy, tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể đứng ngoài pháp luật của quốc gia đó. Do đó việc cái gọi là "Hội đồng liên tôn" ra kháng thư là việc làm xâm phạm nghiêm trọng đến pháp luật Việt Nam, chứa đựng những âm mưu chống phá sự ổn định của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:57, 24/10/2016 XÓA

Đảng và Nhà nước đã và đang có những chính sách và hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu tự do tín ngưỡng và tôn giáo là một sự thật không thể chối bỏ. Vậy mà lại có những kẻ đi tuyên truyền sằng bậy, đặt điều vô lý, xuyên tạc sai sự thật. Tôi mong cơ quan chức năng có những biện pháp xử lý mạnh tay đối với những kẻ dám đem lòng tin của nhân dân ra làm trò chơi, lừa bịp người dân như cái lũ "hội đồng liên tôn" này

TRẢ LỜI
avatar
21:38, 24/10/2016 XÓA

Rõ ràng là, cái gọi là Kháng thư của Hội đồng liên tôn rốt cuộc chỉ là những luận điệu cáo buộc sai trái, rẻ tiền. Nếu thực sự muốn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được đảm bảo đầy đủ, các ông nên dành thời gian nghiên cứu thật kĩ và thực tâm đóng góp trên tinh thần xây dựng chứ không phải là bịa ra những luận điệu cũ rích và nhàm chán như thế này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:46, 25/10/2016 XÓA


Phải chăng "Hội đồng Liên tôn" đang có tật giật mình nên mới bày ra cái trò hề "kháng thư". Do đó mọi người cần phải cảnh giác trước những âm mưu phá hoại, chống chính quyền của những kẻ xấu. Đồng thời mong rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn trừng trị những kẻ đang lợi dụng tôn giáo để gây rối, làm loạn tình hình đất nước

TRẢ LỜI
avatar
10:15, 25/10/2016 XÓA

điểm danh những nhân vật được cho là thành viên của Hội đồng liên tôn và là những người ký tên để đưa ra cái bản “kháng thư” phi lý này? Đó chính là: Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Lê Ngọc Thanh; Thích Không Tánh…

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:16, 25/10/2016 XÓA

Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

TRẢ LỜI
avatar
10:18, 25/10/2016 XÓA

Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam đi vào khuôn khổ, phù hợp với quyền lợi chính đáng của công dân, phù hợp với luật pháp quốc tế về vấn đề tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:57, 26/10/2016 XÓA

Qua tìm hiểu được biết những người đưa ra "kháng thư" này vẫn là những "gương mặt thân quen" không lạ lẫm với mọi người, họ là những chức sắc tôn giáo cực đoan, suy thoái về tư tưởng đạo đức, thiếu thiện chí với chính quyền luôn tìm mọi cách lợi dụng tôn giáo để chống Nhà nước, gây phức tạp về tình hình tôn giáo

TRẢ LỜI
avatar
14:57, 26/10/2016 XÓA

Các quy định pháp lý này, không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo “đồng hành cùng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
08:22, 28/10/2016 XÓA

khi mở rộng quyền cho các tổ chức tôn giáo trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đối với cả người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang chờ thi hành án tử hình, người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

TRẢ LỜI
avatar
08:25, 28/10/2016 XÓA

“Kháng thư” của “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bôi đen như: “Luật này đúc kết kinh nghiệm đối phó với các Giáo hội kể từ Pháp lệnh Tôn giáo năm 2004, nâng cao mức độ cưỡng bức của chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền, và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các Giáo hội đang ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho dân".

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:29, 28/10/2016 XÓA

Những điều luật được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng đã được Quốc hội lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
08:35, 28/10/2016 XÓA

Tôn giáo là một thực thể của xã hội do đó nó sẽ phải chịu sự quản lý của Nhà nước, của xã hội. Không thể có tự do tôn giáo một cách tuyệt đối. Bởi vậy, những gì mà “Hội đồng Liên tôn” thể hiện trong “Kháng thư” rõ ràng là một sự xuyên tạc, bóp méo về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:41, 30/10/2016 XÓA

"Nhà nước ta bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước" điều này đã thể hiện quá rõ ràng từ trước đến nay, bất kì ai nói ngược lại đều là xuyên tạc và bôi xấu hết.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:16, 30/10/2016 XÓA

Hội đồng Liên tôn Việt Nam” đưa ra “kháng thư” bác bỏ hoàn toàn Luật tín ngưỡng, tôn giáo không có mục đích nào khác là tiếp tục xuyên tạc, bôi đen tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam đó là hoàn toàn bịa đặt rồi, chúng ta nên biết và vạch mặt những kẻ này.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon