NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI CÓ ĐÁNG QUAN NGẠI?

Vô Danh
Mặc dù dự thảo Luật về hội vẫn đang trong quá trình xây dựng, xin ý kiến đóng góp hoàn thiện và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV nhưng đám lưu manh giả danh “dân chủ” lại có những “quan ngại” quanh dự luật này.
Tiêu biểu như: Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe (1 blog thường xuyên đăng tải những bài viết có nội dung không đúng sự thật; xuyên tạc, bóp méo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước) “bức xúc” rằng: “Dự thảo Luật về hội là chính quyền buộc các hội phải có tính pháp nhân mới được hoạt động… Như thế rõ ràng là chống lại quyền của người dân và vi phạm những Công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết”. Trong khi đó, vị “luật sư kiêm nhà dân chủ” Trần Vũ Hải vẫn với bản tính hung hăng “coi trời bằng vung” vốn có của mình đã không ngần ngại quả quyết: “Dự thảo Luật về hội biến công dân lương thiện thành người vi phạm pháp luật khi tham gia những nhóm hội mà không đăng ký pháp nhân được nhà nước công nhận là một luật phản động”.
Thực hư vấn đề này thế nào?
Tự do hội họp hay quyền lập hội là một trong các quyền cơ bản của con người đã được ghi nhận bởi các văn kiện quốc tế về nhân quyền, bởi Hiến pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, tại Điều 20 đã ghi nhận: “Mọi người đều có quyền tự do họp hành và tham gia hiệp hội một cách hoà bình” và “Không ai bị bắt buộc phải tham gia một hiệp hội nào”. Hay tại Điều 22 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị khẳng định: “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của ḿnh”, tuy nhiên “Việc thực hiện quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp, v́à các nhu cầu cần thiết trong một xã hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo đức, hay những quyền tự do của người khác. Điều luật này không có tác dụng ngăn cấm việc ban hành các giới hạn luật định liên quan đến sự thực hiện quyền tự do lập hội của các giới quân nhân và cảnh sát”. Như vậy, cả hai văn kiện này đều khẳng định bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào đều có quyền tự do lập hội, miễn là việc thực hiện này không làm ảnh hưởng tới ANQG, lợi ích công cộng và quyền tự do của người khác.
Ở Việt Nam, quyền tự do lập hội được ghi nhận từ bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946) và sau đó được tái khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp tiếp theo (1959, 1980, 1992). Đặc biệt, tại bản Hiến pháp mới nhất năm 2013, quyền tự do lập hội được quy định tại Điều 25, cụ thể như sau: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Quy định của Hiến pháp mới vừa khẳng định vị trí, vai trò của quyền tự do lập hội bên cạnh các quyền dân sự, chính trị khác, vừa mở ra cơ hội cho việc xây dựng một luật riêng để đảm bảo việc thực hiện quyền này.
Trong những năm qua, các hội tại Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng với quy mô, phạm vi, tính chất hoạt động rất phong phú, đa dạng. Đây là biểu hiện tích cực của quá trình dân chủ hóa xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tiến trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên quá trình hình thành, phát triển của các hội, nhóm ở nước ta trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các hội, nhóm hợp pháp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cũng xuất hiện khá nhiều hội, nhóm được thành lập và hoạt động trái với Hiến pháp và pháp luật.
Lợi dụng danh nghĩa là các tổ chức từ thiện, xã hội với các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “phản biện xã hội” đám dân chủ trong nước đã bất chấp các quy định của pháp luật hiện hành lập nên nhiều hội, nhóm có khuynh hướng chống chính quyền, tiêu biểu như: “Hội anh em dân chủ” và “Hội phụ nữ nhân quyền” do Nguyễn Văn Đài cầm đầu; “Diễn đàn xã hội dân sự” và “Hội phụ nữ nhân quyền” do Nguyễn Quang A cầm đầu; “Hội bầu bí tương thân” do Lê Thị Công Nhân cầm đầu… Mặc dù với những hình thức tổ chức, tên gọi và phương hướng hoạt động khác nhau, song các hội, nhóm trái pháp luật trên đều nhằm mục đích tạo tiền đề cho việc hình thành và công khai các tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam; tiến tới đa nguyên, đa đảng thực hiện kịch bản “Diễn biến hòa bình” chuyển hóa hệ thống chính trị hiện hành ở nước ta hiện nay. Đây là một trong những thủ đoạn chống phá hết sức nguy hiểm cần phải được nhận diện và ngăn chặn.
Vì vậy, ban hành Luật về hội nhằm bảo đảm quyền lập hội của công dân, phát huy vai trò tích cực của hội trong đời sống xã hội và tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của hội là việc làm cần thiết.
1 trong những bài viết có nội dung xuyên tạc dự thảo Luật về hội (Ảnh chụp màn hình)
Còn về nội dung phân tích của các nhà “dân chủ” là Phạm Thành và Trần Vũ Hải cho rằng: “Quyền lập hội là quyền Hiến định, bất cứ người dân nào cũng có quyền lập hội và tham gia hội. Do đó việc lập hội chỉ cần ghi danh và công bố, không cần xin phép và đợi sự cho phép của cơ quan Nhà nước”. Đây là một sai lầm về chính trị và ấu trĩ nhận thức về quyền con người nói chung về quyền lập hội nói riêng.
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, năm 1966 đã quy định: “1. Mọi dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa...” . Quy định này có nghĩa mỗi quốc gia có quyền xây dựng chế độ xã hội, thể chế quốc gia - bao gồm cả Hiến pháp và Luật của mình mà không có bất cứ ai có quyền can thiệp, kể cả Liên hợp quốc. Bộ luật Dân sự, Luật về Hội (nếu dự luật được thông qua) với những hạn chế nào đó về quyền như quy định việc “thành lập, đăng ký pháp nhân” là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp.
Nói vậy để thấy, những “quan ngại” về dự thảo Luật về hội hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

7 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
23:08, 24/10/2016 XÓA

Với những hình thức tổ chức, tên gọi và phương hướng hoạt động khác nhau, song các hội, nhóm trái pháp luật trên đều nhằm mục đích tạo tiền đề cho việc hình thành và công khai các tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam; tiến tới đa nguyên, đa đảng thực hiện kịch bản “Diễn biến hòa bình” chuyển hóa hệ thống chính trị hiện hành ở nước ta hiện nay. Đây là một trong những thủ đoạn chống phá hết sức nguy hiểm cần phải được nhận diện và ngăn chặn.

TRẢ LỜI
avatar
linh tinh
AUTHOR
20:04, 25/10/2016 XÓA

Trong quá trình hình thành, phát triển của các hội, nhóm ở nước ta trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các hội, nhóm hợp pháp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cũng xuất hiện khá nhiều hội, nhóm được thành lập và hoạt động trái với Hiến pháp và pháp luật. Đây là điều vô cùng nguy hiểm.

TRẢ LỜI
avatar
14:56, 26/10/2016 XÓA

Quá trình hình thành, phát triển của các hội, nhóm ở nước ta trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các hội, nhóm hợp pháp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cũng xuất hiện khá nhiều hội, nhóm được thành lập và hoạt động trái với Hiến pháp và pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:59, 30/10/2016 XÓA

Qua những phân tích của tác giả ở trên thì tôi hoàn toàn đồng ý rằng: những “quan ngại” về dự thảo Luật về hội hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Cũng có thể nghi ngờ rằng đằng sau những quan ngại này là những mưu đồ gì đó không tốt đây?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:01, 30/10/2016 XÓA

Bộ luật Dân sự, Luật về Hội (nếu dự luật được thông qua) với những hạn chế nào đó về quyền như quy định việc “thành lập, đăng ký pháp nhân” là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cũng xuất hiện khá nhiều hội, nhóm được thành lập và hoạt động trái với Hiến pháp và pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
14:03, 03/11/2016 XÓA

Việc ban hành Luật về hội là điều cần thiết. Nó cần thiết vì rõ ràng trong điều kiện hiện nay có nhiều cá nhân đã lợi dụng việc lập về hội để tiến hành các hoạt động lập các hội, nhóm bất hợp pháp để tiến hành các hoạt động xâm phạm ANQG, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chính những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự bình yên trong cuộc sống của nhân dân. Để đảm bảo ổn định chính trị, phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thì điều cần thiết là việc có một dự án luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến việc lập hội là điều nên và cần thiết. Đối với các nhà dân chủ đang quan ngại đối với dự án Luật về Hội là một sự ấu trí thể hiện sự run sợ trước một quan hệ xã hội sắp bị điều chỉnh bằng hệ thống pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 'miếng cơm", "mang áo' của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
14:04, 03/11/2016 XÓA

Việc ban hành Luật về hội là điều cần thiết. Nó cần thiết vì rõ ràng trong điều kiện hiện nay có nhiều cá nhân đã lợi dụng việc lập về hội để tiến hành các hoạt động lập các hội, nhóm bất hợp pháp để tiến hành các hoạt động xâm phạm ANQG, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chính những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự bình yên trong cuộc sống của nhân dân. Để đảm bảo ổn định chính trị, phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thì điều cần thiết là việc có một dự án luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến việc lập hội là điều nên và cần thiết. Đối với các nhà dân chủ đang quan ngại đối với dự án Luật về Hội là một sự ấu trí thể hiện sự run sợ trước một quan hệ xã hội sắp bị điều chỉnh bằng hệ thống pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 'miếng cơm", "mang áo' của chúng.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon