TỔ CHỨC CÁC NGHỊ SĨ ĐÔNG NAM Á VỀ NHÂN QUYỀN (APHR) LẠI XUYÊN TẠC NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA VIỆT NAM

Vô Danh
Ngày 6/10/2016, đài BBC Tiếng Việt đưa tin: Tổ chức các nghị sĩ Đông Nam Á về nhân quyền (APHR) bày tỏ quan ngại về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam.
Vẫn một thái độ áp đặt, thiên kiến chủ quan, đòi hỏi một “tiêu chuẩn kép” về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo; vẫn một thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng các Nghị sĩ ASEAN cho rằng việc chính phủ Việt Nam lấy ý kiến dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo là động thái dùng luật pháp để “siết chặt”, “bóp nghẹt” tôn giáo. Rõ ràng, APHR - một tổ chức mang danh quốc tế đã có thêm một việc làm vô bổ đến mức “rảnh rỗi sinh nông nổi” và đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.
Tổ chức APHR đã có 1 việc làm vô bổ (Ảnh chụp màn hình)
Như chúng ta đã biết, tôn giáo là một thực thể xã hội bao gồm các thành tố: niềm tin tôn giáo; hệ thống biểu tượng, nghi lễ; hệ thống giáo thuyết; tổ chức nhân sự điều hành việc đạo và đông đảo các  tín đồ… Hoạt động tôn giáo không chỉ thuần túy nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành mà còn liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tư cách như vậy, tôn giáo không thể đứng ngoài xã hội, ngoài pháp luật và càng không thể không chịu sự quản lý của Nhà nước. Thực tiễn cho thấy, tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể đứng ngoài pháp luật của quốc gia đó. Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Cần khẳng định, việc xây dựng và ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo là rất cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo.
Có thể thấy rằng dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm tiến bộ so với Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo (2004), như: việc mở rộng phạm vi chủ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đưa ra quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; dành một chương riêng quy định cụ thể về sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, từ thiện, nhân đạo; quy định về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, đồng thời xây dựng chương quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo...  Các quy định pháp lý này không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo “đồng hành cùng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiện nay, nước ta có 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn tu hành đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với gần 24 triệu tín đồ, 83.000 chức sắc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo, 25.000 cơ sở thờ tự… Qua số liệu này cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, phát triển của các tôn giáo, tồn tại cùng dân tộc lâu dài trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là một sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận.
Nhà nước ta bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Nói vậy để thấy, những “quan ngại” của Tổ chức các nghị sĩ Đông Nam Á về nhân quyền (APHR) về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

10 nhận xét

Viết nhận xét
22:34, 08/10/2016 XÓA

một thái độ áp đặt, thiên kiến chủ quan, đòi hỏi một “tiêu chuẩn kép” về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo; vẫn một thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng các Nghị sĩ ASEAN cho rằng việc chính phủ Việt Nam lấy ý kiến dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo là động thái dùng luật pháp để “siết chặt”, “bóp nghẹt” tôn giáo. Rõ ràng, APHR - một tổ chức mang danh quốc tế đã có thêm một việc làm vô bổ đến mức “rảnh rỗi sinh nông nổi” và đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

TRẢ LỜI
avatar
22:35, 08/10/2016 XÓA

Có thể thấy rằng dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm tiến bộ so với Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo (2004), như: việc mở rộng phạm vi chủ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đưa ra quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; dành một chương riêng quy định cụ thể về sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, từ thiện, nhân đạo; quy định về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, đồng thời xây dựng chương quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
22:44, 08/10/2016 XÓA

gần đây vấn đề tín ngưỡng tô giáo ở nước ta đã được cái đám dận chủ chúng lợi dụng rất nhiều để thực hiện các hành vi xấu nhưng một điều là chính sách của Đảng và Nhà nước ta đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, phát triển của các tôn giáo, tồn tại cùng dân tộc lâu dài trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là một sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận.

TRẢ LỜI
avatar
Ao Làng
AUTHOR
08:37, 09/10/2016 XÓA

Ngay khi Quốc hội công khai lấy ý kiến rộng rãi của toàn dân, cơ quan ban ngành, trí thức, tổ chức tôn giáo… về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo thì đồng thời trên các diễn đàn phản loạn đăng tải nhiều bệnh phẩm với nội dung phản đối, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc về dự thảo Luật trên. Mục đích của hoạt động trí trá, nhem nhuốc này? Không phải chúng góp ý thiện chí để Quốc hội ban hành một bộ luật hoàn chỉnh, đáp ứng thực tiễn mà lợi dụng góp ý để chống phá. Có nghĩa rằng, động cơ không phải muốn sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam phát triển hơn, văn minh hơn…

TRẢ LỜI
avatar
Nhân danh công lý
AUTHOR
19:02, 09/10/2016 XÓA

Những “quan ngại” của Tổ chức các nghị sĩ Đông Nam Á về nhân quyền (APHR) về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án./.

TRẢ LỜI
avatar
10:10, 10/10/2016 XÓA

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, phát triển của các tôn giáo, tồn tại cùng dân tộc lâu dài trong quá trình phát triển của đất nước. Rõ ràng, APHR - một tổ chức mang danh quốc tế đã có thêm một việc làm vô bổ đến mức “rảnh rỗi sinh nông nổi” và đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Khi mà tổ chức này vẫn một thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng các Nghị sĩ ASEAN cho rằng việc chính phủ Việt Nam lấy ý kiến dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo là động thái dùng luật pháp để “siết chặt”, “bóp nghẹt” tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
08:06, 11/10/2016 XÓA

Đám người công giáo này đã bị lợi dụng như vậy àm không hề hay biết. Rõ ràng như vậy mà chẳng ai nhận ra được, họ chỉ một mực tin một cách mù quáng vào mấy tên chủ chăn xấu xa kia mà không hề suy nghĩ gì. Đám Đặng Hữu Nam rồi Nguyễn Thái Hợp...chỉ lấy cái cớ đòi công bằng này nọ để mà lợi dụng giáo dân chống đối chính quyền thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:09, 11/10/2016 XÓA

Tại Việt Nam, do các yếu tố lịch sử mà từ "Thiên Chúa giáo" thường được dùng để gọi Công giáo Rôma. Đây là tôn giáo thờ Thiên Chúa được truyền bá vào Việt Nam sớm nhất. Những người theo đạo thiên chúa giáo có lối sống phù hợp với giáo lý, giáo hội. 1 số người của các tổ chức tôn giáo bị những người có chức sắc trong các tổ chức tôn giáo lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật, thâm chí vi phạm giáo lý. Hiện nay trong bối cảnh thông tin xã hội được phổ biến rộng rãi như vậy, mong rằng nhiều giáo dân sẽ có nhiều hiểu biết về tình hình trong nước và quốc tế nhằm tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phi pháp.

TRẢ LỜI
avatar
Hai Nam
AUTHOR
08:20, 11/10/2016 XÓA

Chưa biết mức độ và hậu quả tàn khốc mà bọn khủng bố Việt Tân gây ra cho dân Việt đến đâu,mà chỉ toàn thấy côn an côn đồ khủng bố dân Việt còn hơn bọn nhà ISIS nửa!!! Coi chừng Việt Tân đội lốt côn an để gieo tiếng ác cho thanh kiếm của đảng đó...nhân dân cần cảnh giác!!!

TRẢ LỜI
avatar
08:22, 11/10/2016 XÓA

mục đích cuối cùng của tổ chức khủng bố Việt Tân này là nhằm lật đổ chính quyền hiện tại, để thực hiện âm mưu đen tối đó, chúng không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. gần đây, vụ việc do formosa gây ra đang được tổ chức khủng bố này đặc biệt chú ý lợi dụng, chúng câu kết với những chức sắc mang tư tưởng chống đối trong thiên chúa giáo để kích động giáo dân biểu tình, tụ tập đông người gây rối loạn trật tự, chúng còn giương cờ vantican để phô trương thanh thế, gây ra sự mâu thuẫn giữa thiên chúa giáo với chính quyền, với người dân Việt Nam. bọn khủng bố Việt Tân này quá nguy hiểm, nếu người Việt Nam ta không cẩn thận, không loại bỏ chúng thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ bị chúng phá hoại

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon