TỔ CHỨC THEO DÕI NHÂN QUYỀN LẠI CAN THIỆP THÔ BẠO VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Vô Danh
Ngày 18/10 vừa qua, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đưa ra thông cáo yêu cầu Quốc hội Việt Nam “cần cải cách pháp luật hình sự nhằm tôn trọng các quyền cơ bản tự do phát biểu, lập hội, hội họp và tôn giáo”.
Ông Brad Adams, giám đốc của tổ chức nhân quyền khu vực châu Á của HRW cho biết thêm “Việt Nam đang sử dụng những điều luật mơ hồ để áp dụng sự trừng phạt lên những người đấu tranh, các nhà hoạt động và các blogger”. Cũng theo ông Adams trong phiên họp dự kiến từ 20/10 đến 22/11/2016 xem xét sửa đổi luật Hình sự và luật Tố tụng hình sự, Quốc hội Việt Nam nên nhân cơ hội này “để chấm dứt những quy định tạo nên rất nhiều tù nhân chính trị và cải thiện luật pháp Việt nam cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế”.
Có thể nhận thấy, những luận điệu trên không khác nhiều so với các chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc tình hình “dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận” ở Việt Nam mà tổ chức HRW đã đưa ra trong các “báo cáo nhân quyền”, thông cáo báo chí thời gian qua.
Cần khẳng định rằng, đối với Việt Nam hoàn toàn không có “vấn đề về nhân quyền”. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Trong những năm vừa qua, Nhà nước Việt Nam đã đảm bảo tốt các quyền tự do cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo được quy định rõ trong Hiến pháp và được tôn trọng trên thực tế, biểu hiện sinh động nhất cho vấn đề này là cho đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người; Việt Nam là một trong 6 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn năm 2015; hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục thực hiện đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa đất nước vững bước trên con đường xây dựng CNXH….
Quyền con người là một trong những giá trị nhân bản cao nhất mà các quốc gia trên thế giới đều đề cao và bảo vệ. Mỗi quốc gia đều xây dựng một hệ thống pháp luật riêng cho quốc gia của mình dựa trên các điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội và các giá trị truyền thống văn hóa của quốc gia để bảo đảm các quyền con người được thực hiện một cách tốt nhất và đầy đủ nhất. Tại Việt Nam, sự hiến định về quyền con người trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam (trong đó có pháp luật hình sự) thống nhất với nội dung đề cập trong “Bộ luật quốc tế về quyền con người”. Đó là điều không ai có thể phủ nhận.
Tiêu biểu như, Bộ Luật Tố tụng hình sự đã ghi nhận rất rõ các nguyên tắc cơ bản để cụ thể hóa việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân: “Tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân”; “Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật”; “Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân”; “Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân”; “Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân”; “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.
Bên cạnh đó, ngày 28/11/2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày 28/11/2014, phê chuẩn Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc. Việc ký kết, phê chuẩn Công ước này có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước ta cũng như thể hiện sự quyết tâm duy trì nền tảng đạo đức, pháp lý và văn hoá quyền con người đang được khẳng định trong chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013; cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, tạo cơ sở pháp lý trong đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Việc phê chuẩn Công ước này cũng tạo điều kiện để rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể là quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục con người cho phù hợp hơn với Công ước và các quy chuẩn chung của pháp luật quốc tế về quyền con người.
HRW can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của VN (Ảnh chụp màn hình)
Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do, dân chủ; tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Tuy nhiên, cũng như ở mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ; tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. “Ở Việt Nam không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam”. Trường hợp Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu… bị bắt, toà án xét xử và kết tội là hoàn toàn thích đáng, có căn cứ xác thực về hành vi vi phạm pháp luật, cho dù họ có cố tình lẩn tránh pháp luật bằng thủ đoạn hoạt động dưới danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền”.
Các quốc gia có trình độ phát triển khác nhau, có đặc thù văn hóa, truyền thống..., không giống nhau, thì việc nội luật hóa các công ước mà mình đã tham gia vào pháp luật quốc gia phải phù hợp với hoàn cảnh của đất nước là điều tất nhiên và đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Trong khi đó, HRW chỉ là một tổ chức phi chính phủ lại tự cho mình cái quyền chỉ trích Việt Nam Nam “đang sử dụng những điều luật mơ hồ để áp dụng sự trừng phạt lên những người đấu tranh, các nhà hoạt động và các blogger”; không những vậy còn đòi hỏi Quốc hội Việt Nam phải thay đổi pháp luật hình sự với luận điệu cho rằng “không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế”… rõ ràng, đây là một hành động phi lý, phi pháp can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Nhà nước Việt Nam.
Nếu muốn giữ uy tín của mình, tốt nhất HRW hãy từ bỏ việc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, từ bỏ hành vi xuyên tạc và vu cáo Việt Nam như thời gian vừa qua./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

26 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
15:01, 20/10/2016 XÓA

Những luận điệu trên không khác nhiều so với các chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc tình hình “dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận” ở Việt Nam mà tổ chức HRW đã đưa ra trong các “báo cáo nhân quyền”, thông cáo báo chí thời gian qua.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:17, 20/10/2016 XÓA

Quyền con người là một trong những giá trị nhân bản cao nhất mà các quốc gia trên thế giới đều đề cao và bảo vệ. Mỗi quốc gia đều xây dựng một hệ thống pháp luật riêng cho quốc gia của mình dựa trên các điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội và các giá trị truyền thống văn hóa của quốc gia để bảo đảm các quyền con người được thực hiện một cách tốt nhất và đầy đủ nhất. Tại Việt Nam, sự hiến định về quyền con người trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam (trong đó có pháp luật hình sự) thống nhất với nội dung đề cập trong “Bộ luật quốc tế về quyền con người”. Đó là điều không ai có thể phủ nhận.

TRẢ LỜI
avatar
16:50, 20/10/2016 XÓA

http://jetstar.hanoi.vn/ve-may-bay-di-buon-me-thuot-gia-re/

TRẢ LỜI
avatar
Nhân danh công lý
AUTHOR
21:42, 20/10/2016 XÓA

Trường hợp Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu… bị bắt, toà án xét xử và kết tội là hoàn toàn thích đáng, có căn cứ xác thực về hành vi vi phạm pháp luật, cho dù họ có cố tình lẩn tránh pháp luật bằng thủ đoạn hoạt động dưới danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:38, 20/10/2016 XÓA

HRW chẳng qua cũng chỉ là một công cụ của Mỹ để can thiệp vào công việc nội bộ cảu các quốc gia khác mà thôi. Những điều họ bàn luận chẳng có tí giá trị nào đối với chúng ta, vì mục đích của họ đâu có thực sự là nhân quyền. Cái họ muốn đó là việc vu cáo, hạ uy tín của chính phủ các quốc gia nhằm đưa những ảnh hưởng của Mỹ tới các nước này mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
23:05, 20/10/2016 XÓA

bà con giáo dân đang thực sự bị những kẻ rận chủ, những luật sư rởm lừa gạt và lợi dụng. lòng tin của bà con giáo dân vào chúa đã bị lợi dụng một cách trắng trợn mà người cầm đầu không ai khác chính là những vị cha sứ, những vị linh mục đáng kính, những xứ giả của chúa trời. bà con đã bị mụ mị đi bởi những lời có cánh của bọn rận chủ đó, và bây giờ là lúc chính quyền cần thể hiện vai trò của mình trong việc giữ vững lòng dân, không để bọn rận chủ xâm nhập, kích động thêm nữa

TRẢ LỜI
avatar
23:45, 20/10/2016 XÓA

Cần khẳng định rằng, đối với Việt Nam hoàn toàn không có “vấn đề về nhân quyền”. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

TRẢ LỜI
avatar
23:54, 20/10/2016 XÓA

Quyền con người là một trong những giá trị nhân bản cao nhất mà các quốc gia trên thế giới đều đề cao và bảo vệ. Mỗi quốc gia đều xây dựng một hệ thống pháp luật riêng cho quốc gia của mình dựa trên các điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội và các giá trị truyền thống văn hóa của quốc gia để bảo đảm các quyền con người được thực hiện một cách tốt nhất và đầy đủ nhất.

TRẢ LỜI
avatar
23:54, 20/10/2016 XÓA

dm nó biết bao chuyện đéo chịu lo lại đi lo mấy chuyện bao đồng của các nước.nhân quyền chứ gì.kêu gọi đấu tranh cho nạn nhan dioxin đi,sang bên các nước bạo loạn như sirya,libya mà đấu tranh kêu gọi đi.đừng có xamlon ở Vn nữa.chúng tôi thừa đủ nhân quyền và ko cần phải cần đứa nào can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tao nữa

TRẢ LỜI
avatar
23:55, 20/10/2016 XÓA

Chúng ta biết rằng đó là trường hợp đối với một nước có hệ thống tòa án độc lập với Nhà nước, còn đối với một đất nước tòa án nhân dân, đất nước nhân dân, tất cả đều của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhau để bảo vệ quyền lợi chính đáng của toàn thể nhân dân thì quyết định đó là có hiệu lực. Để kết án một cá nhân phạm tội thì không chỉ căn cứ vào một điều luật cụ thể, mà nó còn căn cứ dẫn luận từ nhiều điều khoản khác nhau để đảm bảo tính chặt chẽ, nếu đơn giản như những luật sư viện dẫn và như các tư duy thì người dân cần gì đến những luật sư có tài, và cũng chẳng cần luật sư.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:57, 21/10/2016 XÓA

thực sự mà nói họ chẳng có gì có thể can thiệp vào công việc nội bộ của Vn chúng ta cả, xét cho cùng thì những gì mà diễn ra ở trong đất nước VN , phụ thuộc vào những đặc điểm về văn hóa, lịch sử và chế độ của chúng ta chứ không phải là bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài cả, nên hành động của họ là không chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:28, 21/10/2016 XÓA

Ở Việt Nam hoàn toàn không có “vấn đề về nhân quyền”. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:13, 21/10/2016 XÓA

Ở Việt Nam, các quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến được quy định cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật, được bảo đảm thực hiện bằng các cơ chế, bộ máy của Nhà nước và được khuyến khích thông qua sự phát triển phong phú, đa dạng của các loại hình báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó có Internet. Nói vậy để thấy, những “quan ngại” của Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) về Việt Nam hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Anh ao
AUTHOR
16:31, 21/10/2016 XÓA

cái này lại vi phạm mạnh mẽ những công ước quốc tế về việc không xâm phạm vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia rồi, nên là theo dõi nhân quyền nhưng cũng cần tôn trọng quốc gia đó mới đúng

TRẢ LỜI
avatar
18:57, 21/10/2016 XÓA

Các quốc gia có trình độ phát triển khác nhau, có đặc thù văn hóa, truyền thống..., không giống nhau, thì việc nội luật hóa các công ước mà mình đã tham gia vào pháp luật quốc gia phải phù hợp với hoàn cảnh của đất nước là điều tất nhiên và đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Trong khi đó, HRW chỉ là một tổ chức phi chính phủ lại tự cho mình cái quyền chỉ trích Việt Nam Nam “đang sử dụng những điều luật mơ hồ để áp dụng sự trừng phạt lên những người đấu tranh, các nhà hoạt động và các blogger”; không những vậy còn đòi hỏi Quốc hội Việt Nam phải thay đổi pháp luật hình sự với luận điệu cho rằng “không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế”… rõ ràng, đây là một hành động phi lý, phi pháp can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Nhà nước Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:43, 22/10/2016 XÓA

Điều 3, Hiến pháp 2013 của nước ta khẳng định: “Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”. Do vậy không thể nói rằng PL nước ta cần cải cách vì vi phạm vấn đề nhân quyền. Mỗi đất nước có một nền thể chế riêng nên không thể áp đặt quan điểm của nước này cho nước khác được.

TRẢ LỜI
avatar
20:44, 22/10/2016 XÓA

xin Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đừng có chõ cái mõm thối vào những việc nội bộ của chính quyền Việt Nam nữa,hà cớ gì mà một tổ chức phi chính phủ lại có thể can thiệp vào chuyện chính trị nội bộ của một quốc gia đc, mà cũng xin đc nhắc lại rằng ở Việt Nam, các quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến được quy định cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật, Tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân luôn được trân trọng, lắng nghe trong quá trình xây dựng pháp luật cũng như hoạch định chính sách về mọi vấn đề quan trọng của đất nước mà minh chứng rõ nét nhất là việc sửa đổi hiến pháp năm 2013 đã nhận đc hàng chục triệu lượt đóng góp ý kiến của nhân dân đã đc công bố công khai do đấy hành động "quan ngại" của Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) chẳng khác nào trò lố bịch

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:45, 22/10/2016 XÓA

đm mỹ bảo gì thì nó chả nghe nấy à.lập ra một cái tổ chức nhân quyền quốc tế để đấu tranh cho quyền con người hay là chỉ làm thứ công cụ để mỹ dùng can thiệp công bộ các nước khác vậy.ở VN thì phải theo pháp luật của VN,nước nào chả có bộ luật để bảo vệ nhà nước ấy.ông chống phá nhà nước, ông vi phạm pháp luật đc quy định sẵn thì ông chịu tội là đương nhiên rồi.có cái cc gì mà còn đòi can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau nữa

TRẢ LỜI
avatar
Hai Nam
AUTHOR
20:46, 22/10/2016 XÓA

Đúng là một tổ chức tay sai không hơn không kém đã tiến hành nhiều hoạt động chống Việt NAM RỒI và đáng lẽ đã bị phanh phui
Nhưng hiện vẫn có một lượng lớn rận theo cái này, đủ hiểu là tính chất của rận như thế này rồi

TRẢ LỜI
avatar
20:48, 22/10/2016 XÓA

tổ chức theo dõi nhân quyền HRW luôn kêu gọi quyền tự do của cá nhân, thế tổ chức này đặt chủ quyền, độc lập, tự chủ của Việt Nam ở đâu. tổ chức HRW có tư cách gì mà đòi Việt Nam phải cải cách pháp luật theo ý muốn của họ. Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới thế nhưng việc hội nhập này phải luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, tự chủ của nước khác cũng như đảm bảo những quyền đó đối với đất nước mình. vì vậy HRW không có tư cách gì mà yêu cầu Việt Nam phải cải cách theo ý muốn của họ cả.

TRẢ LỜI
avatar
20:49, 22/10/2016 XÓA

mấy cái tổ chức phi chính phủ này thực chất những hoạt động của họ mang đậm chất chính trị. tổ chức theo dõi nhân quyền luôn đưa ra những đánh giá sai lầm, lệch lạc, thiếu khách quan đối với nhân quyền của Việt Nam. là một người dân Việt Nam, tôi hiểu rõ hơn hết quyền lợi và trách nhiệm của tôi ở đất nước này. là một công dân tôi có quyền làm những gì mình muốn thế nhưng điều đó không được ảnh hưởng, xâm phạm đến lợi ích của người khác, không vi phạm những nguyên tắc chung của xã hội đã được pháp luật quy định rõ ràng. tổ chức này trước tiên phải có sự tôn trọng đối với Việt Nam, với Pháp luật của Việt Nam. những quan điểm cá nhân của họ không thể áp đặt vào việc xây dựng pháp luật của Việt Nam được.

TRẢ LỜI
avatar
20:51, 22/10/2016 XÓA

Việc dự thảo Hiến pháp sửa đổi nhận được hàng chục triệu ý kiến đóng góp trong gần 10 tháng đăng tải công khai trên Internet và các tờ báo, tạp chi lớn là minh chứng rõ nét nhất cho thực tiễn đảm bảo quyền tự do thông tin, tự do bày tỏ chính kiến của người dân Việt Nam.Các đối tượng rận chủ sẽ nhận ra một thực tế nếu cứ tiếp tục kêu gọi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thì không có tác dụng vì nhờn thuốc, ai cũng không tin chúng được vậy thì sức lan tỏa không có thì giải quyết điều gì đây

TRẢ LỜI
avatar
23:58, 22/10/2016 XÓA

Bộ Luật Tố tụng hình sự đã ghi nhận rất rõ các nguyên tắc cơ bản để cụ thể hóa việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân: “Tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân”; “Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật”; “Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân”; “Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân”; “Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân”; “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật”.

TRẢ LỜI
avatar
11:44, 23/10/2016 XÓA

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do, dân chủ; tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Tuy nhiên, cũng như ở mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ; tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. “Ở Việt Nam không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do chính kiến, tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam”. Trường hợp Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu… bị bắt, toà án xét xử và kết tội là hoàn toàn thích đáng, có căn cứ xác thực về hành vi vi phạm pháp luật, cho dù họ có cố tình lẩn tránh pháp luật bằng thủ đoạn hoạt động dưới danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền”.

TRẢ LỜI
avatar
19:31, 23/10/2016 XÓA

Ông Brad Adams cho rằng luật hình sự Việt Nam quy định rất mơ hồ về tội phạm chính trị là ông không hiểu hết về luật này rồi. Theo tôi được biết thì bộ luật này quy định rất rõ ràng và minh bạch, cụ thể về từng tội xâm phạm an ninh quốc gia, không có điều luật nào chung chúng như ông Adams nói cả

TRẢ LỜI
avatar
13:56, 03/11/2016 XÓA

Tổ chức theo dõi nhân quyền tự cho mình cái quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Tự cho mình cái quyền đánh giá về luật pháp của các nước khác nhất là các nước có chế độ chính trị khác với Mỹ, cho rằng pháp luật của các nước này đang có vấn đề cần phải cải tổ, cải cách mà không cần nhìn nhận một cách khách quan về vấn đề pháp luật của nước này. Thật thấy chẳng hợp lý tý nào. Nhìn nhận một cách khách quan thì pháp luật Việt Nam đều dựa trên các nguyên tắc cơ bản và các công ước quốc tế chứ không phải là kiểu pháp luật độc tài.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon