ĐÃ ĐẾN LÚC LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM CẦN PHẢI BỊ XỬ LÝ TRƯỚC PHÁP LUẬT

23:07
Vô Danh
Chiều 18/11/2016, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ II đã thông qua biểu quyết của đại biểu Quốc hội về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Có 417 đại biểu nhất trí, đạt tỷ lệ  84,58% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp của Việt Nam có Luật quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo….; đồng thời Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng là dấu mốc đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta.
Các quy định pháp lý trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà còn tạo hành lang pháp lý vững chắc để người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định trong Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, đối với những kẻ có “thâm niên” lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện mục đích chống phá Chính quyền như Đặng Hữu Nam thì lại coi việc Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo như là cái cớ để xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta “bóp nghẹt” tôn giáo, hòng bôi nhọ bức tranh tôn giáo ở Việt Nam. 

LM Đặng Hữu Nam (Ảnh Internet)
Trả lời đài RFA Tiếng Việt ngày 22/11 vừa qua, Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết đây là một đạo luật “rất khôi hài” bởi 02 lý do: “Thứ nhất, gần như 100% những đại biểu quốc hội là Đảng viên Đảng Cộng sản, là những người sống theo chủ thuyết vô thần. Một người vô thần làm 1 luật cho tôn giáo là một sự hài hước. Thứ hai, với nhà cầm quyền Việt Nam ngày hôm nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài để lãnh đạo đất nước này, họ coi tôn giáo là kẻ thù…”.
Bên cạnh đó, vị Linh mục từ giáo xứ Phú Yên còn cho rằng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo không phải tạo điều kiện cho những người có niềm tin tôn giáo thực thi quyền của mình, vì quyền tôn giáo là “quyền” chứ không phải “ơn huệ xin cho” với luận điểm: “Ở các nước trên thế giới, những người sống trong chế độ văn minh, người ta không bao giờ đả động đến luật tôn giáo. Vì chính tôn giáo của họ có luật. Đặc biệt sự hài hước ở đây là những người vô thần làm ra một luật cho tôn giáo. Vì thế luật tôn giáo ở Việt Nam làm ra để bóp chặt, để hạn chế, và để khống chế tôn giáo chứ không phải để mở đường cho tự do tôn giáo”.
Có thể khẳng định, những thông tin mà Linh mục Đặng Hữu Nam đề cập đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự xuyên tạc, quy chụp vô căn cứ, bởi lẽ:
Thứ nhất, hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Tôn giáo là một thực thể xã hội bao gồm nhiều thành tố. Hoạt động tôn giáo không chỉ thuần túy nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành mà còn liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tư cách như vậy, tôn giáo không thể đứng ngoài xã hội, ngoài pháp luật và càng không thể không chịu sự quản lý của Nhà nước. Thực tiễn cho thấy, tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể đứng ngoài pháp luật của quốc gia đó. Tiêu biểu như:
Điều 8 Hiến pháp năm 1947 của Cộng hòa Italia quy định: “Các tôn giáo khác Công giáo có quyền lập tổ chức theo điều lệ của mình nhưng không được trái với trật tự pháp lý của Nhà nước. Quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo đó và Nhà nước do luật pháp quy định trên cơ sở thỏa thuận với những cơ quan đại diện cho các tôn giáo đó”.
Điều 26 của Luật ngày 9/12/1905 của Cộng hòa Pháp quy định: “Việc tụ tập để thực hiện các nghi lễ tôn giáo phải báo cáo và chịu sự kiểm soát của cơ quan chính quyền có chức năng giữ gìn trật tự công cộng. Cấm việc hội họp có tính chất chính trị ở nơi chuyên dùng vào việc thờ cúng và thực hành lễ nghi tôn giáo”.
Thứ hai, từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và có chính sách bảo đảm phát triển tự do, công bằng, bình đẳng đối với các tôn giáo. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều khẳng định: đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong suốt quá trình xây dựng CNXH ở nước ta. Trong từng thời kỳ của cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, các chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đã cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân; các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng, bảo vệ và phát triển.
Bức tranh sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là không thể phủ nhận: Hiện nay, trên cả nước có 25.000 cơ sở thờ tự tôn giáo với hơn 22,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm hơn 25% dân số cả nước. Hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới, như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo…, đều có mặt tại Việt Nam, đang cùng chung sống hòa bình, đoàn kết. Ở nhiều nơi, chính quyền địa phương đã giúp đỡ các tôn giáo tu sửa, tôn tạo nhà thờ, chùa chiền, tu viện… Các cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo với đủ các cấp học, như: Học viện Phật giáo, Chủng viện Thiên chúa giáo, Viện thánh kinh Thần của đạo Tin lành được chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động và phát triển.
Thứ ba, cũng giống như các nước khác, tại Việt Nam việc quản lý nhà nước về tôn giáo đã được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Cần nhận thấy rằng, việc xây dựng và ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo là rất cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Rõ ràng, những luận điệu mà Linh mục Đặng Hữu Nam đưa ra bàn luận xung quanh nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý cứng rắn hơn với những hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện mục đích chống phá Nhà nước trong thời gian vừa qua của Linh mục Đặng Hữu Nam./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

10 nhận xét

Write nhận xét
10:41, 28/11/2016 delete

Tự do tôn giáo, tín ngưỡng không đồng nghĩa với việc không cần phải quản lý, luật ra đời để đưa người ta vào khuân khổ, vừa đảm bảo quyền lợi cho mọi người vừa hướng mọi người vào khuân phép cần phải tuân thủ, những khuân phép này cũng hoàn toàn không hề đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng tôn giáo.

Reply
avatar
Hoàng tiều phu
18:45, 28/11/2016 delete

Những luận điệu mà Linh mục Đặng Hữu Nam đưa ra bàn luận xung quanh nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý cứng rắn hơn với những hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện mục đích chống phá Nhà nước trong thời gian vừa qua của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Reply
avatar
20:56, 28/11/2016 delete

Đặng Hữu Nam thường xuất hiện với tư cách là đạo diễn tài tình cho những vụ tạo tình huống bị công an, bị đầu gấu chặn đánh, qua đó để ăn vạ với chính quyền đã thể hiện một hình ảnh “Đặng Hữu Nam - Chí Phèo thời hiện đại” với “hoạt động rạch mặt ăn vạ”; với bản tính côn đồ, hung hãn thì nay vị linh mục “đáng kính” này lại được trở thành người cầm đầu đi đánh người, một cách trắng trợn như mấy thằng đầu gấu “Chợ Vinh” ngày trước.

Reply
avatar
21:00, 28/11/2016 delete

Những hành vi của Đặng Hữu Nam và đám người kích động đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm và cần khởi tố những người có liên quan trong đó với vai trò là người trực tiếp và xúi giục thì linh mục Đặng Hữu Nam phải chịu sự trừng phạt xác đáng của pháp luật. Điều này chính là thực thi công lý, đảm bảo chính cái gọi là quyền con người mà linh mục Đặng Hữu Nam rao giảng bấy lâu, là hành động cần thiết để bảo vệ hình ảnh của hội đồng giám mục Việt Nam

Reply
avatar
21:01, 28/11/2016 delete

Cái tên Đặng Hữu Nam không những đã quá quen không những với những người dân miền Trung mà còn với người dân cả nước vì những việc làm của ông ta khi lợi dụng tôn giáo để kích động giáo dân giáo xứ Phú Yên (nơi ông ta làm linh mục quản xứ) có nhiều hoạt động tụ tập đông người, gây rối, chống đối chính quyền núp dưới nhiều danh nghĩa khác nhau.

Reply
avatar
21:03, 28/11/2016 delete

Một vị linh mục đáng ra phải chăm lo đời sống tinh thần cho con chiên sao lại có hành động du côn như vậy được, phải chăng đạo đức của linh mục đã không còn, tư chất và nhân cách của những vị linh mục như Linh mục Đặng Hữu Nam thì thật đáng báo động và đáng lên án.

Reply
avatar
22:46, 28/11/2016 delete

để đặng hữu nam lộng hành suốt thơi gian qua cũng là quá đủ rồi.mong cơ quan công an cũng như chính quyền ở nghệ an xem xét lại chứ quyết ko thể để đặng hữu nam lại tiếp tục lợi dụng giáo dân ở nghệ an và hà tĩnh để chống đối như thế được.lại làm mất hình ảnh người công giáo miền trung trong mắt đồng bào cả nước lắm

Reply
avatar
15:35, 29/11/2016 delete

Gần đây tên linh mục Đặng Hữu Nam hình như bị điên hay đầu nó bây giờ bị làm sao ấy. Xuyên tạc, bóp méo, vu khống, đủ các thể loại. giờ lại thêm cái nghề đâm thuê, chém mướn nữa. Là cha sứ mà như dân đàn anh, đàn chị ấy. Nhưng dân đàn anh, đàn chị thì người ta trẻ tha, già họ vẫn thương. Nhưng tên này thì khác, trẻ không tha, già không thương, đánh từ đứa học sinh cấp 2 đến người vào ngăn. Kiểu như thằng này giờ là bị bệnh về não ấy. Có lẽ phải đưa đi châu quỳ thì đúng hơn

Reply
avatar
17:09, 30/11/2016 delete

Những luận điệu mà Linh mục Đặng Hữu Nam đưa ra bàn luận xung quanh nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý cứng rắn hơn với những hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện mục đích chống phá Nhà nước trong thời gian vừa qua của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Reply
avatar
13:12, 11/12/2016 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon