LM PHAN VĂN LỢI XUYÊN TẠC LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

15:47
Vô Danh
Chiều 18/11/2016, với 84,58% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Không quá ngạc nhiên khi đám “dân chủ” trong nước lại tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Phản ứng “gay gắt” nhất trong số này phải kể đến Linh mục Phan Văn Lợi. Theo đó, trả lời theo “đơn đặt hàng” của đài RFA Tiếng Việt Linh mục đã đưa ra 2 lý do để phản đối Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nhận định của bản thân về tình hình sắp tới như sau:
“Lý do thứ nhất ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả. Lý do thứ hai các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi.
Chắc chắn nhà cầm quyền sẽ đàn áp gắt gao vì họ thấy rằng các tôn giáo ngày càng lên tiếng mạnh mẽ. Cụ thể nhất là giáo phận Vinh có những cuộc xuống đường, rồi những cuộc khiếu kiện mà sắp tới đây sẽ còn tiếp tục. Cũng như các tôn giáo khác ở Việt Nam càng lúc càng thấy phải lên tiếng với nhà cầm quyền, phê phán những sai lầm của chế độ.”

Linh mục Phan Văn Lợi (Ảnh Internet)
Có thể thấy, những thông tin mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra là không khách quan, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bởi những lý do sau đây:
Hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.
Luật pháp quốc tế và của nhiều quốc gia đều quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, là một quyền cơ bản của công dân, nhưng vẫn phải chịu sự điều chỉnh của nhà nước. Tiêu biểu như:
Công ước quốc tế về nhân quyền quy định: các quốc gia phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, song các quyền này vẫn phải giới hạn bởi pháp luật của nhà nước. Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Tại các nước phát triển, tôn giáo cũng phải tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý của nhà nước. Luật pháp của nhiều nước đã có những quy định về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 8 Hiến pháp năm 1947 của Cộng hòa Italia quy định: “Các tôn giáo khác Công giáo có quyền lập tổ chức theo điều lệ của mình nhưng không được trái với trật tự pháp lý của Nhà nước. Quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo đó và Nhà nước do luật pháp quy định trên cơ sở thỏa thuận với những cơ quan đại diện cho các tôn giáo đó”.
Điều 26 của Luật ngày 9/12/1905 của Cộng hòa Pháp quy định: “Việc tụ tập để thực hiện các nghi lễ tôn giáo phải báo cáo và chịu sự kiểm soát của cơ quan chính quyền có chức năng giữ gìn trật tự công cộng. Cấm việc hội họp có tính chất chính trị ở nơi chuyên dùng vào việc thờ cúng và thực hành nghi lễ tôn giáo”….
Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm thực thi Điều 24, Hiến pháp 2013 nêu rõ: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Cũng giống như các nước khác Nhà nước Việt Nam cũng xác định quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước. Cần khẳng định, việc xây dựng và ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo là rất cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều có nhiều điểm tiến bộ so với Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo (2004), như: việc mở rộng phạm vi chủ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đưa ra quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; dành một chương riêng quy định cụ thể về sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, từ thiện, nhân đạo; quy định về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, đồng thời xây dựng chương quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo... 
Có thể thấy, các quy định pháp lý trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo “đồng hành cùng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Nói vậy để thấy, những luận điệu mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra bàn luận xung quanh nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

16 nhận xét

Write nhận xét
20:50, 21/11/2016 delete

Các tôn giáo ở Việt Nam muốn phát triển đều phải hòa đồng với văn hóa dân tộc và trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đều nhằm thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", trong đó có lợi ích của các tôn giáo. Đồng thời, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do, tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; làm cho nhân dân có nhận thức đúng và chủ động đấu tranh với các hành động sai trái, vi phạm pháp luật.

Reply
avatar
Ngọc Mai
22:58, 21/11/2016 delete

Kể cả trẻ con cũng có thể thấy những thông tin mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra là không khách quan, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Ý đồ của linh mục này là tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. Hiện nay và trong thời gian tới, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch

Reply
avatar
Hoài Nghi
23:06, 21/11/2016 delete

Các thế lực thù địch mà trong đó biết đâu có cả linh mục Phan Văn Lợi cho rằng tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và không ngừng hậu thuẫn mọi mặt cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như: chúng lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp. Nhưng chúng luôn bị that bại vì giáo dân không phải ai cũng u muội trong sự xúi giục đó. Nhiều giáo dân đã phản ứng lại và mặc dù bị đánh đập họ cũng không đồng tình với cách truyền đạo vô đạo đức ấy. Mỗi người dân Việt Nam muốn hòa bình, tự do va phát triển hãy hết sức tỉnh táo với các luận điệu kiểu như linh mục Phan Văn lợi, để không thể đồng tình với quan điểm của linh mục

Reply
avatar
10:16, 22/11/2016 delete

Gìa rồi, sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn tư tưởng chống phá.
“Lý do thứ nhất ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả. Lý do thứ hai các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi.
Chắc chắn nhà cầm quyền sẽ đàn áp gắt gao vì họ thấy rằng các tôn giáo ngày càng lên tiếng mạnh mẽ. Cụ thể nhất là giáo phận Vinh có những cuộc xuống đường, rồi những cuộc khiếu kiện mà sắp tới đây sẽ còn tiếp tục. Cũng như các tôn giáo khác ở Việt Nam càng lúc càng thấy phải lên tiếng với nhà cầm quyền, phê phán những sai lầm của chế độ.”

Reply
avatar
18:55, 22/11/2016 delete

linh mục phan văn lợi nhận thức hết sức sai lầm về quan điểm của các quốc gia trên thế giới về tôn giáo. Các quốc gia văn minh trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Để bảo đảm cho quyền này được thực thi trong đời sống xã hội thì Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nó. Điều này phản ánh quy luật tất yếu của sự phát triển của tôn giáo cũng như sự phát triển của xã hội loài người.

Reply
avatar
Người tử tế
19:14, 22/11/2016 delete

Những luận điệu mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra bàn luận xung quanh nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án.

Reply
avatar
21:53, 22/11/2016 delete

già đầu rồi đéo lo tu dưỡng đi còn đú theo đám "rân chủ" chống cộng làm gì cho người ta khinh thế không biết.ông này có lịch sử chống cộng từ xưa đến nay rồi.nên chả nói gì nhiều cho mòn bàn phím ra nhé.nên ông ta đả kích chính quyền VN thì kệ cmn ổng qtam làm gì cho nhiều ng biết.nếu VN ko có tự do internet thì ông ta đã ko thể ngồi mà nói nhảm ở đó trên mạng rồi.mà để cho tụi m tự do quá thì sinh ra loạn ngôn trên intrenet à,lúc ấy chính quyền còn duy trì đc tôn ti trật tự nữa ko.mạng là ảo nhưng nó tác động thật đấy

Reply
avatar
23:06, 22/11/2016 delete

linh mục Phan Văn Lợi đúng là già quá mà lẩm cẩm mất rồi, đất nước ta là một nước bình đẳng về tôn giáo, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo nào cả. vì vậy mà những lời linh mục Phan Văn Lợi nói hoàn toàn là vô căn cứ và không chính xác. ở nước ta, các tôn giáo được tự do phát triển và không bị kìm nén bởi bất cứ điều gì, vì chúng ta nhận thức được rằng các tôn giáo đều hướng đến cái thiện, và chúng ta chỉ xử lí những con người lợi dụng tôn giáo để làm những điều tổn hại đến đất nước, đến con người Việt Nam mà thôi, và Phan Văn Lợi thực sự là kẻ bỉ ổi như vậy

Reply
avatar
Phiền Diện
15:24, 23/11/2016 delete

Những lý do mới nhất mà vị thầy tu này đưa ra quan điểm ngu xuẩn đậm chất chống phá là do trình độ hiểu biết hạn chế hết mức của Phan Văn Lợi. Bởi lẽ:

Thứ nhất, Luật tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện chính sách dân chủ, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm nguyên tắc những việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo do các tôn giáo tự giải quyết theo hiến chương, điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Điều đó đã làm lành mạnh hoá các quan hệ tôn giáo và hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng của tín đồ và tổ chức tôn giáo, vì lợi ích chung của toàn xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế.Thứ hai, ông ta nhận thức hết sức sai lầm về quan điểm của các quốc gia trên thế giới về tôn giáo. Các quốc gia văn minh trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Để bảo đảm cho quyền này được thực thi trong đời sống xã hội thì Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nó. Điều này phản ánh quy luật tất yếu của sự phát triển của tôn giáo cũng như sự phát triển của xã hội loài người. Không những thế luật pháp quốc tế cũng đã có những quy định về quyền tự do, tín ngưỡng và việc thực hiện quyền này như tại Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ:“Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.Vậy, phải chăng Phan Văn Lợi nghĩ rằng, mình là một thầy tu, là một chức sắc trong cộng đồng tôn giáo nên nói gì cũng được, nói gì người ta cũng sẽ nghe theo? Nhưng xin thưa, ông ta không nói thì có lẽ chẳng ai bảo ông ta câm cả, còn khi ông ta đã nói ra thì lại cho thấy sự ngu xuẩn hết mức về trình độ hiểu biết của ông và người ta sẽ nói có lẽ ông bị câm có khi lại hay hơn là ông nói ra ngu xuẩn như vậy.

Reply
avatar
15:36, 23/11/2016 delete

Nhà nước Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Tuy nhiên, cũng như các lĩnh vực khác, tôn giáo cũng phải đặt trong phạm vi điều chỉnh của Pháp luật. Việc làm của ông Phan Văn Lợi đã ủng hộ cho việc vô pháp, vô thiên.
Gần đây nhất khi ông LM Đặng Hữu Nam hành hung một em học sinh chỉ vì em ấy tập "búng tay", ông Lai vào can ngăn thì bị một số giáo dân dùng hung khí truy sát.
Các ông sống tốt đời, đẹp đạo thế sao? Hay tôn giáo cũng chỉ là bức bình phong để các ông hoạt động chống đối?

Reply
avatar
Hoàng tiều phu
20:32, 23/11/2016 delete

Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Reply
avatar
21:30, 23/11/2016 delete

Linh mục phan văn Lợi nhận thức hết sức sai lầm về quan điểm của các quốc gia trên thế giới về tôn giáo. Các quốc gia văn minh trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Để bảo đảm cho quyền này được thực thi trong đời sống xã hội thì Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nó.

Reply
avatar
10:59, 24/11/2016 delete

Các quốc gia văn minh trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Để bảo đảm cho quyền này được thực thi trong đời sống xã hội thì Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nó.Luật tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện chính sách dân chủ, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Reply
avatar
14:57, 29/11/2016 delete

Có thể thấy, những thông tin mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra là không khách quan, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Reply
avatar
15:06, 29/11/2016 delete

Linh mục, người đứng đầu một giáo sứ, giáo phận hay người được các con chiên gọi bằng cái tên đầy thân thương, kính trọng "Cha" thì lại không dậy người con của mình những điều tốt đời đẹp đạo theo Chúa mà lại đi đưa những người con của mình vào con đường sai trái, vi phạm pháp luật. Ông rõ ràng đang đi vào con đường sai lầm mà những linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, linh mục An ôn Lê Ngọc Thanh đã đi vào trước kia

Reply
avatar
15:20, 30/11/2016 delete

Có thể thấy, những thông tin mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra là không khách quan, xuyên tạc, bóp méo những nội dung được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo,

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon