LẠI MỘT “HỘI THẢO” XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN VỀ TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

18:17
Vô  Danh
Theo như loan báo từ trang web có “thâm niên” chống phá đất nước “Dân Luận” thì vào ngày 6/12/2016, cái gọi là Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” đã được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Thụy Điển, Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của các giảng viên báo chí từ một số trường đại học, các chuyên gia xã hội học, chuyên gia truyền thông chiến lược cùng một số nhà báo Thụy Điển phụ trách Châu Á & Việt Nam. Ngoài ra, còn có khoảng gần 20 blogger, facebooker, phóng viên tự do, đại diện các hội nhóm XHDS ở Việt Nam, thực chất là các hội/nhóm bất hợp pháp, như: No U FC, Con Đường Việt Nam, trang web Dân Luận, Voice, Green Trees, phóng viên RFA VN...
Đại diện một số hội/nhóm bất hợp pháp tại VN tham dự “Hội thảo” (Ảnh Internet)
Điều dễ nhận thấy, các bài tham luận tại “Hội thảo” đã cố tình đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam; xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt Nam có nhiều hoạt động “bóp nghẹt” tự do ngôn luận, tự do báo chí, hạn chế và ngăn cấm sử dụng mạng Internet…
Có lẽ, ở đây điều tối thiểu mà các “đại biểu” tham dự Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” cần phải hiểu rõ hơn và thực tiễn hơn: thế nào là tự do báo chí; và cần khách quan, trung thực trong nhìn nhận, đánh giá tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền căn bản của con người và quyền này đã được Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam hiến định, thừa nhận và bảo đảm, được thể hiện sinh động trong đời sống xã hội đất nước.
Những năm qua, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo, số lượng công chúng, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, năng lực tài chính cũng như sự tác động và ảnh hưởng xã hội tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông đều tăng nhanh. Hầu hết các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các giai cấp, giai tầng, các hội nghề nghiệp, các giới, các tôn giáo lớn, các thành phần trong xã hội đều có tờ báo của mình.
Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 800 cơ quan báo chí in với 1.118 ấn phẩm, một hãng thông tấn quốc gia, 67 đài phát thanh - truyền hình, số lượng các kênh chương trình phát thanh - truyền trình quảng bá là 179 kênh, số lượng đơn vị cung cấp truyền hình cáp là 33 đơn vị, 98 cơ quan báo chí điện tử và 1.525 trang thông tin điện tử tổng hợp; 420 mạng xã hội được phép hoạt động với lượng truy cập rất cao, ảnh hưởng ngày càng lớn về thông tin.
Trước sự phát triển của Internet, các mạng xã hội và nhiều ứng dụng khác, cho đến nay các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam không ngăn chặn và can thiệp, bảo đảm quyền tự do thông tin của mọi công dân. Hành lang pháp lý bao gồm Hiến pháp, luật và các nghị định, thông tư liên quan đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ngày càng tiếp tục hoàn thiện hơn, phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và tình hình phát triển của báo chí. Triển khai thi hành Hiến pháp 2013, ngày 5/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí sửa đổi theo đó nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc “tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí”: “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng”.
Tuy nhiên, tự do báo chí không phải là tuyệt đối. Quyền tự do đó phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Điều 29 trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (năm 1948) khẳng định: “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng,... trong khi thụ hưởng các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và tự do của những người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”. Tại Công ước về các quyền dân sự - chính trị (năm 1966), hàng loạt các quyền dân sự, chính trị như quyền tự do đi lại, lựa chọn nơi cư trú, quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền hội họp hòa bình... đều là các quyền bị hạn chế và sự hạn chế đó phải do pháp luật quy định.
Cũng giống như các nước khác trên thế giới, Việt Nam cũng đề ra những quy định pháp luật để hạn chế và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. tiêu biểu như: Điều 79, 88, 258 BLHS; Điều 6, 9, 28 Luật Báo chí; Điều 9, Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ “về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet”…
Cần khẳng định, không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của châu Âu (trong đó có quốc gia Thụy Điển) vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền. Rõ ràng, việc các các “đại biểu” tham dự Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” lấy cái gọi là “tự do báo chí” của Thụy Điển làm hình mẫu để đối chiếu với tình hình tự do báo chí tại Việt Nam hoàn toàn là một sự so sánh khiên cưỡng, thiếu thuyết phục.
Nói vậy để thấy, việc tổ chức Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” là hành động không thể chấp nhận được khi đã can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

22 nhận xét

Write nhận xét
20:10, 11/12/2016 delete

quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế

Reply
avatar
20:12, 11/12/2016 delete

sự phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu được thông tin không gặp bất cứ một sự trở ngại nào, đó chính là biểu hiện sinh động của tự do báo chí ở Việt Nam, thể hiện quyền tự do ngôn luận của mỗi người dân. Nền báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, Luật Báo chí Việt Nam đã khẳng định, báo chí không chỉ phản ánh trung thực tình hình phát triển của đất nước, thế giới, mà còn là diễn đàn tin cậy của người dân. Trong khi đó, trong môi trường bùng nổ thông tin như hiện nay, không phải mọi nguồn thông tin về những sự kiện quan trọng của xã hội đều là chính xác

Reply
avatar
20:14, 11/12/2016 delete

tự do báo chí không phải là tuyệt đối. Quyền tự do đó phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Điều 29 trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (năm 1948) khẳng định: “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng,... trong khi thụ hưởng các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và tự do của những người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”.

Reply
avatar
20:41, 11/12/2016 delete

Ở Việt Nam, báo chí đã thật sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; là diễn đàn và công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích và quyền tự do của các tầng lớp nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí. Đồng thời, khi tham gia sinh hoạt, hoạt động ở tổ chức nào, họ đều có ấn phẩm báo chí của tổ chức đó nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo đảm quyền được thông tin của mình. Chính vì lẽ đó, đông đảo các giai cấp, giai tầng xã hội ở Việt Nam tự thấy không có nhu cầu xuất bản báo chí tư nhân

Reply
avatar
20:43, 11/12/2016 delete

Trước sự phát triển của Internet, các mạng xã hội và nhiều ứng dụng khác, cho đến nay các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam không ngăn chặn và can thiệp, bảo đảm quyền tự do thông tin của mọi công dân. Hành lang pháp lý bao gồm Hiến pháp, luật và các nghị định, thông tư liên quan đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ngày càng tiếp tục hoàn thiện hơn, phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và tình hình phát triển của báo chí

Reply
avatar
21:45, 11/12/2016 delete

Đúng là đủ các thể loại hội này, hội kia, nhóm này, nhóm nọ. Giờ đến cả hội thảo chuyên đi xuyên tạc thế này nữa. Mà cũng lạ là, cái hội này có cả người có văn hóa thì nhiều, mà sao cái văn hóa của họ không ứng dụng vào những nơi tốt, nơi cần, nơi mà giúp ích được cho người dân, sao lại toàn ứng dụng vào những chỗ phá hoại thế? Phải chăng những gì họ tiếp thu được từ sách vở, đến khi ra thực tế lại toàn là một lũ ăn rồi ngồi nghĩ cách phá hay sao?

Reply
avatar
22:03, 11/12/2016 delete

Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” là hành động không thể chấp nhận được khi đã can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án, cần bị tẩy chay.

Reply
avatar
09:17, 12/12/2016 delete

Lợi dụng sức mạnh của truyền thông, khả năng lan truyền nhanh, tầm ảnh hưởng rộng lớn của thông tin trên báo chí, từ lâu, tự do báo chí đã trở thành một trong những vấn đề mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trên thế giới, trong đó có Việt Nam bất chấp việc đảm bảo quyền con người nói chung, quyền tự do báo chí nói riêng ở Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, được quốc tế thừa nhận

Reply
avatar
09:26, 12/12/2016 delete

Cho dù có sử dụng chiêu thức gì chăng nữa thì chúng cũng không thể phủ nhận được những thành tựu, tiến bộ về tự do báo chí ở Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng phấn đấu bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để người dân khai thác, sử dụng các thông tin báo chí phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do của nhân dân.

Reply
avatar
11:48, 12/12/2016 delete

Các phóng viên bây giờ được đào tạo tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Được trang bị những kiến thức cao nhất của báo chí, được học hành, tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, các luồng thông tin khắp mọi nơi trên thế giới. Họ được trang bị phương tiện vật chất tốt hơn, máy ảnh, máy ghi âm, máy tính, mạng internet... Nhưng không cẩn thận, đã làm cho nhiều nhà báo trẻ bây giờ có một lối viết thiếu suy nghĩ, thiếu tìm tòi. Thay vào đó là nhiều phóng viên viết lấy được, viết thật nhanh, viết theo kiểu như "người đi xin lửa".

Reply
avatar
11:50, 12/12/2016 delete

Đã là nhà báo thì phải có cả tài lẫn đức , là người đưa thông tin đến cho công chúng phải hiểu được đâu là phải đâu là trái , cái gì cũng có hai mặt của nó , phải nhìn rõ thông tin rồi mới đưa đến cho độc giả . Chứ sử dụng thông tin đấy rồi xuyên tạc theo ý kiến của mình thì chỉ làm ảnh hưởng đến bạn đọc mà thôi .

Reply
avatar
11:52, 12/12/2016 delete

làm nhà báo có thể nói là một nghề cao quý và ai cũng mơ ước vì không ai cũng có thể truyền đạt được sự việc một cách chân thực và sống động rất. Vì thế mà đừng đánh mất danh dự chỉ vì chút vật chất nhỏ nhoi dù biết rằng mọi người ai cũng mong muốn có một cuộc sống thoải mái và đầy đủ nhưng hãy sống bằng chính con người và tâm lòng của một nhà báo thực thụ

Reply
avatar
11:54, 12/12/2016 delete

Là một nhà báo thì chúng ta cần phải chân thực phải biết tôn trọng sự thật không được cố tình tạo ra một tình huống nào đó quá đáng để thu hút sự chú ý bài báo của mình . Hay là làm sai lệch sự thật thì không nên một chút nào hành động đó sẽ khiến bạn chẳng là con người thật của bạn được

Reply
avatar
13:02, 12/12/2016 delete

Với những kẻ thích đánh bóng tên tuổi của bản thân nhờ những hành động vô sỉ thì có lẽ đối với chúng chẳng ngại việc gì hết. Chúng cứ trai cái mặt ra mà đưa những tin vớ vẩn vì đằng sau chúng có sự ủng hộ nhiệt tình về tài chính cơ mà? Kiếm tiền bẩn dễ thế tội gì mà không làm chứ

Reply
avatar
13:07, 12/12/2016 delete

Đầy rẫy những cạm bẫy hầm chông, để trở thành một nhà báo chân chính đâu phải rễ như thế! có những nhà báo đã gây dựng cho mình tên tuổi và uy tín từ những bài viết thực sự chất lượng thế nhưng họ tự đánh mất mình vào những cạm bẫy được răng sẵn ấy để trở thành một cây bút giả tạo đánh lừa lòng tin của người khác. Đó thực sự là những kẻ có tội với xã hội.

Reply
avatar
13:12, 12/12/2016 delete

Thật là láo xược. Cái gì mà Việt Nam không có tự do báo chí chứ? Sao chúng không nhìn thấy hàng ngày chúng được đọc biết bao nhiêu thông tin từ các nhà báo, bao gồm cả báo mạng, báo nói, báo giấy vậy... Hay là chúng bị mù rồi chẳng?Cái hội nhà báo độc lập này từ trước đến giờ đã không được Nhà nước công nhận tư cách để hoạt động rồi nên giờ nó hoạt động chui hoạt động lủi như này đây

Reply
avatar
14:42, 13/12/2016 delete

"Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” đã được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Thụy Điển, Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của các giảng viên báo chí từ một số trường đại học, các chuyên gia xã hội học, chuyên gia truyền thông chiến lược cùng một số nhà báo Thụy Điển phụ trách Châu Á & Việt Nam. Ngoài ra, còn có khoảng gần 20 blogger, facebooker, phóng viên tự do, đại diện các hội nhóm XHDS ở Việt Nam, thực chất là các hội/nhóm bất hợp pháp, như: No U FC, Con Đường Việt Nam, trang web Dân Luận, Voice, Green Trees, phóng viên RFA VN..."
Toàn những kẻ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì ở họp hành, gặp mặt nhau!

Reply
avatar
16:14, 13/12/2016 delete

"Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 800 cơ quan báo chí in với 1.118 ấn phẩm, một hãng thông tấn quốc gia, 67 đài phát thanh - truyền hình, số lượng các kênh chương trình phát thanh - truyền trình quảng bá là 179 kênh, số lượng đơn vị cung cấp truyền hình cáp là 33 đơn vị, 98 cơ quan báo chí điện tử và 1.525 trang thông tin điện tử tổng hợp; 420 mạng xã hội được phép hoạt động với lượng truy cập rất cao, ảnh hưởng ngày càng lớn về thông tin."
Với lượng lớn như thế này cho nên nhiều khi các nhà báo cạnh tranh nhau, nên nhiều phóng viên hành xử rất khó coi

Reply
avatar
22:36, 13/12/2016 delete

báo chí nước ta trong thời gian qua thực sự là phát triển rất nhanh, sự phát triển nhanh đó thể hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng nó cũng có điều bất cập là khó kiểm soát và các thông tin đưa lên không được chính xác, xác thực cho lắm vì các trang báo cạnh tranh nhau để đưa thông tin nhanh, nên sự kiểm chứng là không có. chính vì vậy nên chúng ta cần sự kiểm soát của nhà nước về báo chí chứ không để phát triển tự do như vậy, vì sai lệch thông tin đến người dân có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường

Reply
avatar
23:37, 13/12/2016 delete

tổ chức Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” là hành động không thể chấp nhận được khi đã can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án và tẩy chay mạnh mẽ. Một tổ chức nước ngoài, không hiểu gì về Việt nam mà đưa ra những lời phát biểu vô căn cứ.

Reply
avatar
00:52, 14/12/2016 delete

Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hồ Hải – thành viên cốt cán của “Mạng lưới blogger Việt Nam” đều đã bị bắt vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Những kẻ có thâm niên chống phá này đã nhiều lần viết, đăng tải những bài viết có nội dung bôi nhọ chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật gây hoang mang trong dư luận…

Reply
avatar
16:58, 31/12/2016 delete

Một cuộc Hội thảo được tổ chức để tiến hành các hoạt động xuyên tạc thực tế tình hình báo chí của Việt Nam. Một hội thảo với sự tham gia của nhiều nhà báo, blogger nhưng không phải là những người hoạt động chân chính mà là các đối tượng thường xuyên có sự xuyên tạc về tự do báo chí ở Việt Nam. việc tổ chức Hội thảo “Tự do Báo chí trong thời đại Internet hiện nay” chỉ là một cách thức phá hoại đất nước của ta mà thôi.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon