SỰ GIẢ DỐI TRONG BÁO CÁO NHÂN QUYỀN CỦA BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Dân Việt - Vừa qua, trong bản phúc trình nhân quyền năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khẳng định “Việt Nam là một nhà nước độc tài cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam” và “tiếp tục đàn áp nhân quyền” dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng, báo cáo nhân quyền năm 2016 của Bộ ngoại giao Mỹ đưa ra là thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực trạng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
Thứ nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng: “Chính quyền Việt Nam đang giới hạn các quyền tự do chính trị của người dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính quyền bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng; chính quyền giới hạn về tự do dân sự của công dân, trong đó có tự do hội họp, lập hội và bày tỏ; không bảo vệ đầy đủ các quyền lợi trong xét xử của công dân, không bảo vệ người dân khỏi việc giam giữ tùy tiện.”
Trên thực tế, ở Việt Nam trong thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo thực thi quyền con người. Trong đó, Điều 27 - Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Quyền bầu cử và ứng cử là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp - đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Điều đó cho thấy chính quyền Việt Nam luôn bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. 
Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa 14 tại Bình Định
Bên cạnh đó, quyền lập hội của công dân cũng đã được ghi nhận ngay từ bản Hiến pháp - 1946. Để bảo đảm thực hiện quyền lập hội của công dân, ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập, ngày 22/4/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 52 về thể thức lập hội và Luật quy định quyền lập hội. Điều này ngày càng khẳng định Việt Nam luôn chú trọng đến việc thực thi quyền con người chứ không kìm hãm quyền con người như trong phúc trình nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu ra.
Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay đã và đang xuất hiện một loạt các phần tử xấu lợi dụng vấn đề “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, để tiến hành tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức phản động, hội nhóm bất hợp pháp; tụ tập, biểu tình, gây mất an ninh trật tự. Điển hình như: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đặng Hữu Nam, Trần Thị Nga, Lưu Văn Vịnh, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Việt Dũng,…Đây là các đối tượng thường xuyên có các hoạt động chống đối cực đoan, vi phạm pháp luật Việt Nam và đi ngược lại với lợi ích của quốc gia dân tộc. Vì vậy, việc chính quyền Việt Nam xử lý các đối tượng này là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.
Thứ hai, bản phúc trình cho rằng: “Chính quyền Việt Nam đang giới hạn quyền tự do phát biểu và đàn áp những người bất đồng chính kiến, kiểm soát và kiểm duyệt báo chí, giới hạn truy cập Internet và giới hạn tự do tôn giáo, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động và tiếp tục giới hạn quyền tự do riêng tư của công dân.” Đây là một điều hoàn toàn vô lý bởi lẽ hiện nay chính quyền Việt Nam luôn thực thi các chính sách nhất quán trong việc tôn trọng, thúc đẩy những quyền căn bản của người dân và ngược lại người dân cũng phải có nghĩa vụ đối với Nhà nước. Các đối tượng “bất đồng chính kiến” mà trong phúc trình nêu ra trên thực tế lại là các đối tượng thường xuyên có hoạt động lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Vì vậy, việc xử lý các đối tượng này là hoàn toàn đúng pháp luật.
Các cuộc biểu tình sai pháp luật do các "rận chủ" kích động
Chúng ta có thể thấy rằng bản phúc trình về nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phản ánh sai lệch, không đúng với thực trạng quyền con người ở Việt Nam. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận khách quan về bản phúc trình này, không để kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo vào các hoạt động chống phá cách mạng.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

4 nhận xét

Viết nhận xét
15:31, 09/03/2017 XÓA

Chúng ta có thể thấy rằng bản phúc trình về nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phản ánh sai lệch, không đúng với thực trạng quyền con người ở Việt Nam. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận khách quan về bản phúc trình này, không để kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo vào các hoạt động chống phá cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
Ánh sáng
AUTHOR
17:26, 09/03/2017 XÓA

Các đối tượng “bất đồng chính kiến” mà trong phúc trình nêu ra trên thực tế lại là các đối tượng thường xuyên có hoạt động lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Vì vậy, việc xử lý các đối tượng này là hoàn toàn đúng pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
20:09, 30/03/2017 XÓA

chính quyền Việt Nam luôn bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

TRẢ LỜI
avatar
11:04, 03/04/2017 XÓA

Năm nào cũng như năm nào tôi thấy cái báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không thể khá khẩm hợn. Năm nào cũng lấy các thông tin không chính thống và chẳng có khảo sát thực địa gì hết. Các thông tin được lấy vào báo cáo toàn là các thông tin bị các đối tượng xấu bịa đặt, xuyên tạc nên tình hình nhân quyền của Việt Nam trở nên méo mó.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon