SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “TỔNG BIỂU TÌNH”

Dân Việt - Trong thời gian qua, người dân cả nước đã được chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình, tuần hành tự phát, có mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Trong số đó, nổi bật hơn cả là vụ việc linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý - đại diện cho tổ chức phản động Quốc Dân Việt đã kêu gọi quần chúng nhân dân tại 13 tỉnh, thành phố của Việt Nam (gồm: Hà Nội, Sài Gòn, Vinh, Hà Tĩnh, Huế, Đắc Lăk, Cần Thơ, Thái Bình, Nha Trang, Quảng Bình, Đồng Nai, An Giang và Bình Dương) xuống đường biểu tình trong ngày 05/03/2017.
Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy dễ dàng nhận thấy hành động kêu gọi “tổng biểu tình” của linh mục Nguyễn Văn Lý mang đầy màu sắc chính trị, phản động, chống phá cách mạng. Bởi lẽ, linh mục Nguyễn Văn Lý đã lợi dụng sự kiện Formosa để tiến hành kích động quần chúng nhân dân, đặc biệt là các giáo dân nhằm âm mưu tập dượt cho cách mạng màu, cách mạng đường phố, phục vụ cho những âm mưu chính trị thấp hèn và vụ lợi cá nhân.
Nguyễn Văn Lý đã rất lưu manh khi lợi dụng sự kiện công ty Formosa xả thải trái phép ra vùng biển miền Trung của Việt Nam để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao; lôi kéo, tụ tập, kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Đặc biệt, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình dưới sự chỉ đạo của một số đối tượng chống đối như: linh mục Nguyễn Đình Thục, linh mục Đặng Hữu Nam, giám mục Nguyễn Thái Hợp đã chỉ đạo, lôi kéo, tụ tập, kích động giáo dân tại các giáo xứ Phú Yên, giáo xứ Mành Sơn (thuộc giáo phận Vinh) và giáo xứ Song Ngọc nhằm tiến hành biểu tình, hiệp thông; treo các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự.


Hình ảnh biểu tình ngày 5/3

Bên cạnh đó, hành động kêu gọi tổng biểu tình trên toàn quốc của linh mục Nguyễn Văn Lý cho thấy hắn thực chất không ăn năn, hối cải về những lỗi lầm trong quá khứ mà lại tiếp tục có những hoạt động chống phá cực đoan. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định, vững mạnh của chính quyền nhân dân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chống phá chính quyền nhân dân, làm giảm lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước; làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Chúng ta có thể thấy thực chất cuộc tổng biểu tình mà linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi trên toàn quốc là một buổi tổng duyệt, tập dượt cho cách mạng màu, cách mạng đường phố, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân trong cả nước nên tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

14 nhận xét

Viết nhận xét
21:48, 07/03/2017 XÓA

Chúng ta có thể thấy thực chất cuộc tổng biểu tình mà linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi trên toàn quốc là một buổi tổng duyệt, tập dượt cho cách mạng màu, cách mạng đường phố, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân trong cả nước nên tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Chân lý
AUTHOR
20:02, 08/03/2017 XÓA

Hành động kêu gọi tổng biểu tình trên toàn quốc của linh mục Nguyễn Văn Lý cho thấy hắn thực chất không ăn năn, hối cải về những lỗi lầm trong quá khứ mà lại tiếp tục có những hoạt động chống phá cực đoan. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định, vững mạnh của chính quyền nhân dân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chống phá chính quyền nhân dân, làm giảm lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước; làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
20:16, 08/03/2017 XÓA

Nguyễn Văn Lý đã rất lưu manh khi lợi dụng sự kiện công ty Formosa xả thải trái phép ra vùng biển miền Trung của Việt Nam để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, những hành động như thế này là hết sức phi lý cũng như cần phải được mọi người lên án mà là một bài học cho những ai đang có những suy nghĩ tương tự.

TRẢ LỜI
avatar
Ngoc Anh
AUTHOR
14:11, 09/03/2017 XÓA

điều quan trọng là mọi người cần nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu câu kết với các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng truyền thông để không mắc mưu, không để cho chúng lợi dụng kích động, chống phá, nếu không sẽ vô tình tiếp tay cho kẻ xấu.

TRẢ LỜI
avatar
14:14, 09/03/2017 XÓA

người dân cần hết sức cảnh giác, không mắc bẫy của linh mục Nguyễn Văn Lý và bọn phản động Việt Tân, để chúng lôi kéo, xúi giục làm tình hình an ninh trật tự phức tạp.

TRẢ LỜI
avatar
15:21, 09/03/2017 XÓA

Âm mưu kích động, tổ chức biểu tình vào ngày chủ nhật 5/3 vừa qua rốt cuộc cũng đã cơ bản thất bại. Không có tổng biểu tình toàn quốc, không có bạo loạn bạo động lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, qua âm mưu này cũng thấy rút ra được nhiều điều.

TRẢ LỜI
avatar
15:24, 09/03/2017 XÓA

Ai cũng biết Nguyễn Văn Lý là đối tượng chống đối chính quyền quyết liệt, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lý đã từng vào tù ra tội rất nhiều lần từ việc phá hoại chính sách đoàn kết cho tới Tuyên truyền chống Nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
15:27, 09/03/2017 XÓA

Và cũng chưa thể quên được lời kêu gọi biểu tình, tuần hành này của Lý sao giống với lời kêu gọi biểu tình năm 2011 thế. Lúc đó, nhân lợi dụng biến cố chính trị xảy ra ở các nước Bắc Phi và Trung Đông, Nguyễn Văn Lý cũng đã đưa ra lời kêu gọi biểu tình người dân xuống đường liên tục vào các ngày chủ nhật hàng tuần với muc tiêu nhằm lật đổ chính quyền.

TRẢ LỜI
avatar
15:30, 09/03/2017 XÓA

cũng từ âm mưu ý đồ của Lý cho thấy những lý do như đi biểu tình vì Fomosa hay người dân miền Trung chỉ là danh nghĩa, là luận điệu mị dân nhằm che đậy âm mưu, ý đồ chống phá của những phần tử chống chính quyền như Nguyễn Văn Lý.

TRẢ LỜI
avatar
15:32, 09/03/2017 XÓA

âm mưu này đã sớm bị người dân phát giác. Điển hình là số lượng người tham gia vào cuộc biểu tình này rất ít ỏi. Ở Hà Nội không có biểu tình, các tỉnh thành phố khác cũng không có biểu tình.

TRẢ LỜI
avatar
15:34, 09/03/2017 XÓA

ngay việc ông Nam ông Thục tổ chức cho giáo dân xuống đường ủng hộ lời kêu gọi của ông Lý cũng cho thấy sự liên kết chặt chẽ của những người này.

TRẢ LỜI
avatar
19:17, 12/03/2017 XÓA

Không ai phán xét cả một tôn giáo, chỉ phê phán một vài cá nhân làm sai muc đích tôn chỉ của một giáo phái! Như vụ chủ chăn ở HT kích động dân đi biểu tình... , ở đây Toà thánh không chủ trương, Toà Tổng giám mục không chủ trương, mà chỉ một vài giáo xứ manh động, rồi cũng chẳng giải quyết được việc gì, chỉ đem lại sự thiếu thiện cảm với một tôn giáo lớn lâu đời!

TRẢ LỜI
avatar
19:45, 12/03/2017 XÓA

Qua những chuyển biến tích cực của tình hình, người dân đã nhận ra: sự cố môi trường biển miền trung chỉ được giải quyết với sự tham gia của chính quyền các cấp, Tập đoàn Formosa và sự phối hợp của người dân chứ không phải đám kích động, gây rối. Nếu nhìn lại các hình ảnh của cuộc Tổng biểu tình vừa qua, chúng ta nhận thấy chủ yếu là các gương mặt dân chủ quen thuộc, những kẻ vốn kiếm sống bằng nghề biểu tình hoặc một số giáo dân, bị một số linh mục xấu: Nguyễn Đình Thục, Anton Đặng Hữu Nam kích động, gây rối nhằm phá hoại an ninh trật tự.

TRẢ LỜI
avatar
19:48, 12/03/2017 XÓA

rõ ràng là chúng ta thấy Việt Tân và Nhật Ký yêu nước đang cố gắng khơi dậy nỗi sợ hãi cũng như sự bức xúc của bà còn ngư dân cũng như sự hiểu lầm của nhân dân cả nước với sự cố biển miền Trung. chúng đang cố tình tạo dựng ra các cuộc biểu tình chống chính quyền từ lý do sự cố môi trường miền Trung

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon