LÊ CÔNG ĐỊNH LẠI LỘNG NGÔN

Loa Phường - Từ trước đến nay, Lê Công Định luôn được cộng đồng mạng xã hội biết đến là một luật sư có tài nhưng lại không có đức. Bởi lẽ, thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho đất nước, phục sự Tổ quốc và nhân dân thì Định lại chấp nhận bán rẻ mình cho đám phản động lưu vong, chấp nhận đi theo con đường của các nhà hoạt động “dân chủ”. Đây là một điều thật sự đáng tiếc cho một tài năng sớm nở nhưng cũng chóng tàn như Định.

Chân dung Lê Công Định
Ngày 20/1/2010, Lê Công Định bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kết án 5 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mặt khác, nhờ cải tại và chấp hành tốt nội quy của trại giam nên đến ngày 6/2/2013, Lê Công Định đã được ra tù sau hơn 3 năm chấp hành hình phạt tù nhưng phải thi hành lệnh quản chế trong 3 năm tại địa phương. Tuy nhiên, ngay sau khi ra tù, Lê Công Định không những không hối cải về những lỗi lầm trong quá khứ mà lại tiếp tục có những phát ngôn, hành động công khai chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.
Điển hình như ngày 24/4/2017, trên trang Facebook cá nhân, Lê Công Định đã đăng tải satus có nội dung thể hiện bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân: “Ông Macron chỉ mất một năm lập đảng En Marche, sau khi tách khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa, mà có thể tiến thẳng vào vòng 2, thì thật là kỳ tích trong bối cảnh một nền chính trị có truyền thống dân chủ lâu đời như Pháp. Nếu có cuộc bầu cử tự do ở Việt Nam, tôi chỉ cần một tháng thành lập đảng mới là đủ sức đánh bại Đảng Cộng sản VN ngay, không cần một năm. Cộng sản dám không?”
Bài viết mới đây của Lê Công Định

Hành vi của Lê Công Định đã đi ngược lại quyền và lợi ích chính đáng của đại đa số người dân Việt Nam, vi phạm Điều 4 Hiến pháp 2013 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Theo đó, Điều 4 Hiến pháp 2013 đã khẳng định: 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Bên cạnh đó, việc Lê Công Định lợi dụng mạng xã hội Facebook để biên soạn, đăng tải và tán phát các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân đã vi phạm nghiêm trọng Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Lê Công Định thực chất không hề hối cải về những hành vi mà hắn đã gây ra trong quá khứ mà lại tiếp tục có những hành động chống đối, coi thường pháp luật Việt Nam, đồng thời hành động của hắn thể hiện sự vô ơn, đi ngược lại chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự. Nếu cứ tiếp tục chống phá cách mạng điên cuồng như vậy, có lẽ ngày mà Lê Công Định lại nhập trại sẽ không còn xa nữa.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

30 nhận xét

Viết nhận xét
16:58, 27/04/2017 XÓA

Thằng này vẫn chứng nào tật nấy, mãi vẫn không có thể thay đổi được bản chất xấu xa của mình. Không những thế phát ngôn của hắn còn đi ngược lại quyền và lợi ích chính đáng của đại đa số người dân Việt Nam, vi phạm Điều 4 Hiến pháp 2013 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Thằng này cũng nên sớm cho nó trở lại trại giam mới đúng.

TRẢ LỜI
avatar
17:08, 27/04/2017 XÓA

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không lãnh đạo một cách sáng suốt thì liệu đến thời điểm này đất nước có ổn định, phát triển được hay không? Người dân Việt Nam có tin tưởng ủng hộ tuyệt đối như vậy hay không? Con người như Định hòa nhập được với xã hội thường còn khó, nói gì tới việc thu được lòng người, lập Đảng, lãnh đạo người khác được cơ chứ?

TRẢ LỜI
avatar
17:25, 27/04/2017 XÓA

Lê Công Định, lại một lần nữa cái tên của đứa con lạc loài được xướng lên. Tiếc rằng chẳng lần nào cái tên đó được nhắc đến với những cống hiến cho quê hương đất nước, thay vào đó là hết lần này đến lần khác là những tội lỗi hắn gây ra, là những sai lầm liên tiếp mắc phải. Một đứa con phản bội như hắn liệu còn có thể chấp nhận được nữa không?

TRẢ LỜI
avatar
Ánh sáng
AUTHOR
18:20, 27/04/2017 XÓA

Hành vi của Lê Công Định đã đi ngược lại quyền và lợi ích chính đáng của đại đa số người dân Việt Nam, vi phạm Điều 4 Hiến pháp 2013 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
21:09, 27/04/2017 XÓA

Bác Hồ kính kính của chúng ta đã nói rồi cáo tài mà không có đức cũng vứt, và lê công định là một điển hình. Thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho đất nước, phục sự Tổ quốc và nhân dân thì Định lại chấp nhận bán rẻ mình cho đám phản động lưu vong, chấp nhận đi theo con đường của các nhà hoạt động “dân chủ”. Đây là một điều thật sự đáng tiếc cho một tài năng sớm nở nhưng cũng chóng tàn như Định.

TRẢ LỜI
avatar
21:23, 27/04/2017 XÓA

chúng ta có thể thấy rằng Lê Công Định thực chất không hề hối cải về những hành vi mà hắn đã gây ra trong quá khứ mà lại tiếp tục có những hành động chống đối, coi thường pháp luật Việt Nam, đồng thời hành động của hắn thể hiện sự vô ơn, đi ngược lại chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự. Nếu cứ tiếp tục chống phá cách mạng điên cuồng như vậy, có lẽ ngày mà Lê Công Định lại nhập trại sẽ không còn xa nữa.

TRẢ LỜI
avatar
21:38, 27/04/2017 XÓA

Lê Công Định đã đăng tải satus có nội dung thể hiện bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân: “Ông Macron chỉ mất một năm lập đảng En Marche, sau khi tách khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa, mà có thể tiến thẳng vào vòng 2, thì thật là kỳ tích trong bối cảnh một nền chính trị có truyền thống dân chủ lâu đời như Pháp. Nếu có cuộc bầu cử tự do ở Việt Nam, tôi chỉ cần một tháng thành lập đảng mới là đủ sức đánh bại Đảng Cộng sản VN ngay, không cần một năm. Cộng sản dám không?”
Cái thằng đã ngu lại còn thích thể hiện!

TRẢ LỜI
avatar
21:40, 27/04/2017 XÓA

Tôi chẳng hiểu thằng luật sư này có tài gì, nhưng tôi thấy nó chẳng phải người việt nam. Bởi, là kẻ có ăn, có học mà nó không hiểu gì về lịch sử, xã hội việt nam, chính vì không hiểu nên nó cũng không biết được ơn người đi trước đã dánh đổi xương máu để có nền độc lập này vất vả như thế nào.

TRẢ LỜI
avatar
21:50, 27/04/2017 XÓA

Là một luật sư nhưng Lê Công định vào tù,ra tội mà không chịu hối cải. Lê Công Định không những không hối cải về những lỗi lầm trong quá khứ mà lại tiếp tục có những phát ngôn, hành động công khai chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
21:56, 27/04/2017 XÓA

Lê Công Định thực chất không hề hối cải về những hành vi mà hắn đã gây ra trong quá khứ mà lại tiếp tục có những hành động chống đối, coi thường pháp luật Việt Nam, đồng thời hành động của hắn thể hiện sự vô ơn, đi ngược lại chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự. Nếu cứ tiếp tục chống phá cách mạng điên cuồng như vậy, có lẽ ngày mà Lê Công Định lại nhập trại sẽ không còn xa nữa.

TRẢ LỜI
avatar
20:35, 28/04/2017 XÓA

Mọi người đều nói Lê Công Định có tài nhưng không có đức. Nhưng thật sự chưa nhận thấy cái tài của Định đâu cả. Bằng cấp để chứng minh điều gì trong khi mà những gì hắn thể hiện ra chẳng có một tí gì gọi là tài năng cả. Đó chỉ là những thủ đoạn, mưu mô bẩn thỉu mà chỉ có những kẻ hèn hạ, tiểu nhân mới có thể nghĩ ra được mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Người con của đất
AUTHOR
15:48, 29/04/2017 XÓA

Lê Công Định đúng là một tên ảo tưởng sức mạnh, một kẻ tâm thần chính trị,chính trong con mắt của đám dân chủ. Hầu hết đều cho rằng, Lê Công Định đang ở thời kỳ mà cơn hoang tưởng ở độ kịch phát. pHat ngôn của hắn đã nhận nhiều gạch đá vì dám vượt mặt đám đàn anh đàn chị đi trước. Thật nực cười cho một lũ dận chủ ảo tưởng sức mạnh.kẻ nào cũng vỗ ngực ta đây là nhất

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:36, 29/04/2017 XÓA

Lê Công Định thực chất không hề hối cải về những hành vi mà hắn đã gây ra trong quá khứ mà lại tiếp tục có những hành động chống đối, coi thường pháp luật Việt Nam, đồng thời hành động của hắn thể hiện sự vô ơn, đi ngược lại chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:40, 30/04/2017 XÓA

Đợi Lê Công Định hối cải thì "không có" đâu. Sự chống đối đã nằm sâu trong tư tưởng và ngấm vào máu thiẹt của Định rồi. Các cơ quan chức năng cứ đúng quy định của pháp luật Việt Nam mà xử lý những vi phạm của Định. Thêm một lần nhập "trại" nữa có lẽ sẽ giúp Định bớt ảo tưởng.

TRẢ LỜI
avatar
13:02, 30/04/2017 XÓA

NHững phát biểu hết sức ngông cuồng hàm hồ của một tên rận cộm cán, thật nực cười lê Công Định hắn nghĩ hắn là ai mà dám có những lời lẽ lộng ngôn và đây thách thức như vậy, vào tù ra tội vi phạm pháp luậtvề những tội chống chính quyền nhân dân khác nhau vây mà giờ đây lại ảo tưởng sức mạnh ghê gớm, gần 100 triệu đồng bào Việt Nam thì ngoài những con người đồng rận như hắn thì ai sẽ ủng hộ cho hắn đây?

TRẢ LỜI
avatar
16:57, 30/04/2017 XÓA

Một thằng phản động, bị xử lí và nay thì đang trốn ở nuocsw ngoài thì có tư cahcs gì mà bình luận chuyện trong nước, thiết nghĩ ông nên tự xem lại bản thân xem đã hoàn thiện chứ mà thích đi phá hoại đất nước Việt NAM CHÚNG tôi thế

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:01, 30/04/2017 XÓA

Thực ra thì chó cùng dứt dậu, lê Công Định cũng chỉ là một con người thừa của xã hội Việt Nam, mặc dù y có tài nhưng lại không dùng cái tài đó phục vụ cho đất nước, cho quốc gia , tôi thực sự thấy băn khoăn vì những cái đó các bác ạ

TRẢ LỜI
avatar
17:37, 30/04/2017 XÓA

Con người như lê công định hoàn toàn không cần chấp, ông ta nghĩ rằng ông ta có tí tài năng thì có thể lên mặt dạy đời người khác, trong khi chính bản thân ông cũng đã bị vào tù vì thực hiện các hoạt động xânm phạm tới an ninh quốc gia Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:21, 30/04/2017 XÓA

Lê Công Định không những không hối cải về những lỗi lầm trong quá khứ mà lại tiếp tục có những phát ngôn, hành động công khai chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội

TRẢ LỜI
avatar
11:23, 02/05/2017 XÓA

Nghe Lê Công Định viết mà tôi thấy buồn cười. Chỉ cần 1 năm tôi có thể đánh bại Đảng Cộng sản. Một năm để đánh bại tổ chức đảng đã tồn tại hơn 80 năm qua, lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác với Định chỉ cần 1 năm. Nghe thôi đã thấy lộng ngôn qua mức. Lê Công Định vốn được biết đến là một luật sư có tài nhưng đức thì không. Chính vì lẽ đó mới chịu cảnh ra tù, vào tội. Được sự khoan hồng của Nhà nước mà lại không biết đường quay đầu. Giờ lại ngông cuồng như thế này ta lại thấy Định như muốn vào tù tiếp.

TRẢ LỜI
avatar
07:41, 03/05/2017 XÓA

Lê Công Định đúng là quá lộng ngôn. Với cá nhân tôi chỉ xem đây như việc một tay có tư tưởng cực đoan, quá khích có những lời nói theo kiểu tự đánh bóng tên tuổi của mình.Bản chất Lê Công Định đã là kẻ ngông cuồng rồi nên khi người ta nói đến chuyện của Định có những phát biểu thách thức Đảng Cộng sản tôi cũng chẳng thấy có gì là quá bất ngờ.

TRẢ LỜI
avatar
11:06, 03/05/2017 XÓA

Lê Công Định ơi là Lê Công Định, Định lại phát biểu một cách ngông cuồng. Ngông cuồng quá mức chúng ta thấy. Định cho rằng mình nếu lập được Đảng mới thì chắc chắn một điều là sẽ nhanh chóng đánh bại được Đảng Cộng sản trong vòng 1 năm. Một câu tuyên bố hùng hồn chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực được,. Định chỉ nói để cho vui, để cho các đối tượng khác thấy Định vẫn còn tồn tại đây mà.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:56, 03/05/2017 XÓA

Chỉ một câu thôi: Lê Công Định đang phát biểu một cách quá ngông cuồng chứ không phải là ngông cuồng nữa.

TRẢ LỜI
avatar
22:07, 03/05/2017 XÓA

GIÁO dân lại học đòi theo vụ Đồng Tâm chăng, chẳng lẽ người dân cứ thích chống chính quyền theo cái cách đối kháng như thế, tôi thiệt không hiểu nổi một bộ phận bà con theo chúa sao tin cha tới mức đó, mặc cho cha đạo có sai sót như thế này cũng ủng hộ nhiệt tình nển thật đấy

TRẢ LỜI
avatar
22:07, 03/05/2017 XÓA

những tên phản động luôn lăm le tìm cách lợi dụng giáo dân để kích động và biểu tình, những người bị chúng kích động đều tin theo chúng một cách mù quáng, tất cả những hành vi chúng làm đều vì quyền lợi của chúng là tiền. tất cả mọi người hãy cảnh giác với tất cả những thông tin sai trái của bọn phản động bịa đặt ra nhằm kích động nhân dân chống phá chính quyền nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:26, 04/05/2017 XÓA

Lê Công Định là một luật sư nhưng những gì mà hắn thể hiện không thể xứng đáng với danh nghĩa đó. Luật sư phải là người bảo vệ pháp luật, là người đại diện cho pháp luật nhưng Lê Công Định lại liên tục vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:27, 04/05/2017 XÓA

Lê Công Định không có bản lĩnh, không có tư cách làm luật sư, không có tư cách bảo vệ pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
10:09, 06/05/2017 XÓA

những tên phản động luôn lăm le tìm cách lợi dụng giáo dân để kích động và biểu tình, những người bị chúng kích động đều tin theo chúng một cách mù quáng, tất cả những hành vi chúng làm đều vì quyền lợi của chúng là tiền. tất cả mọi người hãy cảnh giác với tất cả những thông tin sai trái của bọn phản động bịa đặt ra nhằm kích động nhân dân chống phá chính quyền nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
08:48, 12/05/2017 XÓA

ngay sau khi ra tù, Lê Công Định không những không hối cải về những lỗi lầm trong quá khứ mà lại tiếp tục có những phát ngôn, hành động công khai chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Cu Tèo
AUTHOR
23:04, 31/05/2017 XÓA

"Nếu có cuộc bầu cử tự do ở Việt Nam, tôi chỉ cần một tháng thành lập đảng mới là đủ sức đánh bại Đảng Cộng sản VN ngay, không cần một năm". Không phải năm xưa chính VNCH đã không dám để cho tổng tuyển cử diễn ra vì sợ chiến thắng áp đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay sao. Giờ thì Lê Công Định căn cứ gì mà to mồm như thế.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon