TRUNG QUỐC ĐƠN PHƯƠNG CẤM ĐÁNH BẮT CÁ TRÊN BIỂN ĐÔNG

Loa phường - Hàng năm, Trung Quốc đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Trong năm nay, Trung Quốc đã đơn phương, ngang nhiên áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2017 đến 16/8/2017 trên Biển Đông. Đây là lệnh cấm dài nhất kể từ khi Bắc Kinh thực thi quy chế nghỉ đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999 đến nay.
Phạm vi cấm đánh bắt cá do Trung Quốc đơn phương vạch ra trên Biển Đông là từ 12 độ vĩ Bắc đến Vịnh Bắc Bộ và "giao tuyến hải vực Mân Áo", tức vùng biển từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, tọa độ từ 117º31'37.40"E, 23º09'42.60"N đến 120º50'43"E, 21º54'15"N). Như vậy, lệnh cấm này bao gồm phần lớn Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải và Đông Hải. Theo đó, lệnh cấm áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc và ngư dân các nước khác. Đặc biệt, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng tàu hải giám để giám sát, tuần tra, bắt giữ và xử phạt các hành vi vi phạm. Đây là một hành động hết sức ngang ngược, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và bất chấp luật pháp quốc tế. 
Tàu cá của Việt Nam hoạt động trong ngư trường truyền thống
Hành động đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông (trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình. Bởi lẽ, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để chứng minh chủ quyền hợp pháp của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc cũng tham gia ký kết. Trong đó, điều 22 Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012 đã khẳng định:
          Điều 22. Quy định chung
          1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan.
          2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu thuyền, tổ chức, cá nhân hoạt động trong vùng biển Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Bên cạnh đó, việc Trung Quốc ngang nhiên, đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Hành động này của Bắc Kinh đã gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân, và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), khiến tình hình Biển Đông tiếp tục trở nên phức tạp và căng thẳng.
Trước tình hình trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quy chế này của phía Trung Quốc. Đồng thời, Việt Nam sẽ giải quyết vấn đề này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Trong đó, Điều 4 Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012 đã khẳng định: Điều 4. Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển
          1. Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
          2. Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
          3. Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.
Chúng ta có thể thấy việc Bắc Kinh ngang nhiên, đơn phương thực thi quy chế nghỉ đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999 đến nay đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Chính vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề này để có cái nhìn khách quan, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông, tránh để kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

52 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
14:39, 02/05/2017 XÓA

Hành động đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông (trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình. Bởi lẽ, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để chứng minh chủ quyền hợp pháp của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc cũng tham gia ký kết.

TRẢ LỜI
avatar
14:40, 02/05/2017 XÓA

Việc Bắc Kinh ngang nhiên, đơn phương thực thi quy chế nghỉ đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999 đến nay đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Chính vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề này để có cái nhìn khách quan, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông, tránh để kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
22:55, 02/05/2017 XÓA

Chúng ta có thể thấy việc Bắc Kinh ngang nhiên, đơn phương thực thi quy chế nghỉ đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999 đến nay đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Chính vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề này để có cái nhìn khách quan, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông, tránh để kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
16:55, 03/05/2017 XÓA

Trung Quốc đang có nhiều nước đi thể hiện sự đơn phương thực thi quy chế nghỉ đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999 đến nay đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Điều này đã bị chính thế giới và đặc biệt là khối các nước ASEAN lên án mạnh mẽ, thời gian tới hi vọng cá bên sẽ cùng đàm phán, cùng dựa trên các nguyên tắc quốc tế, tôn trọng chủ quyền của nhau, tránh đơn phương và dẫn đến hậu quả không đáng có.

TRẢ LỜI
avatar
17:13, 03/05/2017 XÓA

Trung Quốc một lần nữa lại hạ thủy hàng không mẫu hạm tự đóng ra biển Đông khiến tình hình an ninh trên biển càng ngày càng phức tạp. Việt Nam và các nước cần phải lên án mạnh mẽ hành động ngang ngược và coi thường pháp luật của Trung Quốc. Việt Nam sẽ cương quyết bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
17:16, 03/05/2017 XÓA

Càng ngày Trung Quốc càng hung bạo hơn, âm mưu thủ đoạn hơn. Một mình Trung Quốc một kiểu chả giống ai, nếu cứ tiếp diễn thế này tình hình các nước trong khu vực Biển Đông ngày càng căng thẳng, mà mấu chốt vẫn ở Trung Quốc, đừng ỷ thế nước to bắt nạt nước nhỏ. Vừa ăn cắp lại còn vừa la làng chứ. CŨng đơn giản thôi vì cái yếu nhất của Trung Quốc là cái lý, họ không có chủ quyền trên biển Đông, đâm ra lôi trò mèo ăn vạ ra hòng đánh lừa dư luận, Thật bỉ ổi

TRẢ LỜI
avatar
17:17, 03/05/2017 XÓA

Những hành động ngang ngược, hung ác, bất chấp các luật pháp quốc tế của Trung Quốc thời gian qua trên Biển Đông là hành vi không thể chấp nhận được. Họ cứ nghĩ mình là nạn nhân ở Biển Đông thì Trung Quốc sẽ đánh lừa được dư luận trong nước và quốc tế mới sợ chứ. Xin thưa không bao giờ luôn, vì sao ư? Đơn giản chính nghĩa luôn được phân định rõ ràng, gieo nhân nào gặp quả ấy mà

TRẢ LỜI
avatar
17:20, 03/05/2017 XÓA

Trung quốc cứ như vậy thì cho dù họ có lớn mạnh về tiềm lực kinh tế, quốc phòng thế nào đi chăng nữa thì uy tín của Trung quốc, Tập Cận Bình đối với trường quốc tế sẽ chẳng còn gì cả, và lúc đó chắc người dân Trung Hoa cũng hiểu được hậu quả nó như thế nào. Về phía phần mình, Việt Nam luôn mong muốn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hòa bình trên cơ sở hòa bình, đối ngoại, mà đã nói là thực hiện chứ không phải là nói một đằng làm một nẻo. Có ngày chúng phải trả giá cho hành động hỗn xược bất chấp dư luận của mình.

TRẢ LỜI
avatar
17:22, 03/05/2017 XÓA

Trung Quốc là một nước lớn, nhưng lại có lòng tham lam vô hạn, vì lợi ích của mình mà có thể đe dọa độc lập, chủ quyền của đất nước khác thế nhưng họ lại luôn luôn nói rằng mình ko có những hành động sai trái nào cả. Họ nói hoàn toàn ngược lại với những gì họ làm, đưa ra những tuyên bố phi căn cứ về tình hình biển Đông

TRẢ LỜI
avatar
17:31, 03/05/2017 XÓA

Trung Quốc đúng không xem luật pháp quốc tế ra gì cả. Chúng tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Thật đúng không thể chấp nhận được tham vọng không đáy của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
17:31, 03/05/2017 XÓA

Không có nước nào là ủng hộ Trung Quốc cả, chúng ta phải chủ động trước sự ủng hộ của dư luận quốc tế để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Các nước có cùng lợi ích chung trên biển Đông cũng nên hợp tác với nhau chứ không thể để Trung Quốc cứ mãi rạch mặt ăn vạ, nói một đằng, làm một nẻo, không tôn trọng luật pháp quốc tế, khi liên tiếp cải tạo các đảo chìm, làm sân bay, đưa tàu ngầm, hạm đội các kiểu ở biển Đông, cẩn thận sẽ không còn bạn chơi trong khu vực cũng như quốc tế nữa đâu a Chí hiện đại thời ak

TRẢ LỜI
avatar
Ánh sáng
AUTHOR
18:54, 03/05/2017 XÓA

Mỗi người dân chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề này để có cái nhìn khách quan, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông, tránh để kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
21:51, 03/05/2017 XÓA

Không có nước nào là ủng hộ Trung Quốc cả, chúng ta phải chủ động trước sự ủng hộ của dư luận quốc tế để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Các nước có cùng lợi ích chung trên biển Đông cũng nên hợp tác với nhau chứ không thể để Trung Quốc cứ mãi rạch mặt ăn vạ, nói một đằng, làm một nẻo, không tôn trọng luật pháp quốc tế, khi liên tiếp cải tạo các đảo chìm, làm sân bay, đưa tàu ngầm, hạm đội các kiểu ở biển Đông, cẩn thận sẽ không còn bạn chơi trong khu vực cũng như quốc tế nữa đâu a Chí hiện đại thời ak

TRẢ LỜI
avatar
21:57, 03/05/2017 XÓA

sự nghi vấn về việc Trung Quốc đã “vận động hành lang” Philippines là điều hoàn toàn có cơ sở. Bởi, trước đó, chính Philippines là một trong những quốc gia phản đối những hành động gây hấn, “quân sự hóa” của Trung Quốc ở Biển Đông mạnh mẽ nhất. Thậm chí, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. do đó việc này cần phải chờ xem trên thực tế trung quốc có tham lam và lấn tới ở biển đông trong thời gian tới hay không.

TRẢ LỜI
avatar
22:09, 03/05/2017 XÓA

Trung Quốc luôn tìm cách chia rẽ ASEAN, tìm cách tranh thủ đàm phán riêng lẽ từng đối tác một trong vấn đề Biển Đông để dễ dàng tìm được sự đồng thuận. Nếu ASEAN không thể hiện được tinh thần đoàn kết, bị chia rẽ thì họ rất dễ để Trung Quốc chi phối, vô hiệu hóa. Chúng ta đều nhận ra nguy cơ và âm mưu đó của Trung Quốc và hi vong rằng các nước ASEAN sẽ đoàn kết một lòng chống lại sự bành trướng và lộng quyền của Trung Quốc.

TRẢ LỜI
avatar
22:36, 03/05/2017 XÓA

Hành động đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình. Va phía Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để chứng minh chủ quyền hợp pháp của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và vùng biển theo luật pháp quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
10:12, 04/05/2017 XÓA

Trung Quốc đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực, hành động đơn phương này của trung quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đồng thời vi phạm cả các công ước, luật pháp quốc tế. Đây là những hành đọng nguy hiểm mà cả thế giới cần chung tay lên án.

TRẢ LỜI
avatar
15:19, 04/05/2017 XÓA

Đúng là động đến quyền lợi Trung Quốc có khác, ngay lập tức chung nhảy dồ lên khi lòng tham của chúng đang bị ngăn cản; qua đây chúng ta cũng thấy được bản chất xấu xa vời âm mưu độc chiếm bành trướng thế lực ra thế giới đang bị phanh phui trước toàn thể thế giới. Giờ đây Trung Quốc còn có thể làm gì khi đang bị thế giới chỉ trích mạnh mẽ ngay khi TQ chưa thực hiện nhằm đáp trả lại những hành động vừa qua của Trung Quốc.

TRẢ LỜI
avatar
15:20, 04/05/2017 XÓA

Điều này đã bộc lộ rõ ràng âm mưu của Trung Quốc ở biển Đông, luôn muốn sử dụng sức mạnh quân sự, dựa vào vị thế nước lớn của mình để ép buộc các nước khác nhỏ hơn xung quanh về vấn đề chủ quyền biển đảo. Trung Quốc rất sợ bị các nước khác lên tiếng, bởi khi có sự phối hợp của các nước khác, Trung Quốc sẽ không còn giữ được sự tương quan vượt trội so với các nước khác nữa.

TRẢ LỜI
avatar
15:22, 04/05/2017 XÓA

Luôn vừa ăn cắp vừa la làng chứ có phải dạng tử tế gì nơi Trung Quốc, chúng luon có ý đồ độc chiếm biển Đông và chúng đa và đang thực hiện các hành động đó, chúng lấy ưu thế của nước lớn, của kẻ mạnh để đe dọa nước yếu hơn để biến biển Dông thành cái ao nhà của Trung Quốc vài vậy các nước đã lên tiếng thì lại lu loa lên.

TRẢ LỜI
avatar
15:22, 04/05/2017 XÓA

Những hành động của Trung Quốc đã đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột trên Biển Đông. Trung Quốc “nổi khùng”, “tức tối” một cách vô cớ chẳng khác nào là một sự thừa nhận là họ có liên quan. Ngăn chặn Trung Quốc là vấn đề được G7 quan tâm để duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

TRẢ LỜI
avatar
15:25, 04/05/2017 XÓA

Đúng là động đến quyền lợi Trung Quốc có khác, ngay lập tức chung nhảy dồ lên khi lòng tham của chúng đang bị ngăn cản; qua đây chúng ta cũng thấy được bản chất xấu xa vời âm mưu độc chiếm bành trướng thế lực ra thế giới đang bị phanh phui trước toàn thể thế giới. Giờ đây Trung Quốc còn có thể làm gì khi đang bị thế giới chỉ trích mạnh mẽ ngay khi TQ chưa thực hiện nhằm đáp trả lại những hành động vừa qua của Trung Quốc.

TRẢ LỜI
avatar
15:35, 04/05/2017 XÓA

Trung Quốc từ lâu luôn thể hiện tư tưởng bành trướng Đại Hán, các nhà lãnh đạo Trung Hoa không bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính các vùng biển, vùng đất xung quanh, sáp nhập chúng vào lãnh thổ của mình. Hiện nay, họ rất sợ một sự đoàn kết quốc tế chống lại quá trình này, bởi vì nó làm suy yếu tương quan lực lượng giữa họ với các nước còn lại.

TRẢ LỜI
avatar
15:35, 04/05/2017 XÓA

Trung quốc lại nổi nóng bởi như kiểu đĩa phải vôi bị các nước trong nhóm G7 đã nói trúng tim đen những hành động ngang ngược trên biển Đông, những hành động mang tính bắt nạt, đe dọa các nước yếu thế hơn để độc chiếm biển Đông. Đây là hành động trái với các quy tắc mà Trung Quốc đã tham gia mà lại không tuân thủ, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng

TRẢ LỜI
avatar
21:12, 05/05/2017 XÓA

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định độc chiếm Biển Đông để từ đó chèn ép các nước lân cận. Quá khứ, hiện tại và cả tương lại chúng ra đều phải đề cao cảnh giác với chúng. Đảng và Nhà nước cần có những chủ trương chính sách đồng thời có phương án bảo vệ để bà con ngư dân tiếp tục bám biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
21:15, 05/05/2017 XÓA

Cái loại vừa ăn cướp vừa la làng này thì không tài nào mà chấp nhận được rồi, những hành động của Trung Quốc trong thời gian qua là một sự phá hoại một cách nghiêm trọng, những gì mà Trung Quốc đang làm là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp của quốc tế, một sự vi phạm nghiêm trọng thông lệ của các quốc gia dân tộc, chúng ta cần có những hành động để kiểm soát sự vi phạm đó của Trung.

TRẢ LỜI
avatar
21:40, 05/05/2017 XÓA

TRải dài các cuộc chiến tranh lịch sử ta luôn thấy được Trung Quốc là một nước hiếu chiến với âm mưu xâm lược tới bất cứ nơi đâu bất cứ quốc gia dân tộc nào ! Rõ ràng Với lợi ích quá lớn từ biển Đong mang laiij như trữ lượng khoáng sản băng khô , khí đốt , dầu mỏ lớn thì càng là miếng mồi béo bở của TQ muốn nhắm tới, mưu đồ đó là một sự thâm hiểm nghiêm trọng. Nhân dân Việt Nam sẽ đồng tâm đồng lòng bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước nhà !

TRẢ LỜI
avatar
21:45, 05/05/2017 XÓA

Trung Quốc đang muốn thực hiện ý đồ bành trướng Biển Đông, chúng cho rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của chính, mặc dù phía Trung Quốc không có đủ bằng chứng, chứng mình điều đó. Chúng ta có thể khẳng định lại cho chúng biết rằng, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý về chứng minh chủ quyền của mình về hai quần đảo này. Mọi hoạt động xâm phạm của Trung quốc là vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
21:54, 05/05/2017 XÓA

các nhà ngoại giao của trung quốc chẳng khác gì mấy con đĩ suốt ngày đi la liếm để kêu gào cho chính sách hiếu chiến của chính quyền, thử hỏi rằng có bộ ngoại giao nào thích màu mè kiểu dọa dẫm như bộ ngoại giao của trung quốc đâu, chính quyền nào hành xử côn đồ thì bộ ngoại giao cũng phải ve vuốt theo như thế.

TRẢ LỜI
avatar
22:00, 05/05/2017 XÓA

chúng ta đều biết rằng trung quốc là 1 nước lấy chính sách bành trướng để phát triển đất nước của mình,hiện nay trung quốc không chỉ nhòm ngó muốn thôn tính biển đông của đông nam á mà còn có ở nhật bản hàn quốc và rất nhiểu nước khác nữa. Đó là cái đường lối rất lâu của trung quốc từ xưa đến nay rồi,tính máu chiên đã ăn sâu vào lịch sử của trung quốc rồi.Mọi chính sách của ta là làm giảm sức nóng của vụ tranh chấp trên biển Đông nhưng chúng ta đừng để chúng có thể làm hại gì đến vùng đất linh thiêng đó

TRẢ LỜI
avatar
22:08, 05/05/2017 XÓA

Đúng là bọn tàu khựa bẩn bựa. Bọn này luôn có những âm mưu và thủ đoạn hết sức nham hiểm. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với chúng. Rồi một ngày tất cả mọi người dân trên thế giới sẽ biết về những thủ đoạn của chúng, chúng sẽ thất bại thảm hại trên con đường tham lam của chúng

TRẢ LỜI
avatar
22:31, 05/05/2017 XÓA

đúng là có tật giật mình, làm việc xấu nên lúc nào cũng sợ người khác tố giác. Việc Hội nghị G7 ra tuyên bố chung về Biển Đông và biển Hoa Đông không gì khác là để duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực này, ngăn chặn các quốc gia có hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên biển. Tuy nhiên, một lần nữa, Trung Quốc “nổi khùng”, “tức tối” một cách vô cớ. Điều đó chính là đã thừa nhận là họ có liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:05, 05/05/2017 XÓA

mỗi người dân chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề này để có cái nhìn khách quan, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông, tránh để kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
23:12, 05/05/2017 XÓA

Bắc Kinh ngang nhiên, đơn phương thực thi quy chế nghỉ đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999 đến nay đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Chính vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề này để có cái nhìn khách quan, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông, tránh để kẻ xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
23:16, 05/05/2017 XÓA

Hàng năm, Trung Quốc đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực.
Đây là hành động thể hiện sự ngang ngược của Trung quốc. Cho nên dù thế nào, chúng ta đoàn kết và kêu gọi sự ủng hộ của các nước trên thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
23:20, 05/05/2017 XÓA

năm nay, Trung Quốc đã đơn phương, ngang nhiên áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2017 đến 16/8/2017 trên Biển Đông. Đây là lệnh cấm dài nhất kể từ khi Bắc Kinh thực thi quy chế nghỉ đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999 đến nay.
Trung quốc vốn là nước ngang ngược nhất thế giới mà.

TRẢ LỜI
avatar
10:45, 10/05/2017 XÓA

Dù có làm gì thì cũng phải trên cở sở luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia độc lập. Trung Quốc ngày càng ngang ngược, coi thường luật phát quốc tế đã được công nhận, coi mình là bá chủ, mang nặng tư tưởng nước lớn, bá quyền. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, Trung Quốc sẽ tự cô lập mình với cộng đồng quốc tế và dần tự biến mình thành kẻ cô độc là cái gai trong mắt các quốc gia khác mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
20:34, 11/05/2017 XÓA

Trung Quốc đối với thế giới nói riêng và với Việt Nam nói chung luôn cho thấy sự thâm độc, có những bước đi bất ngờ mà quân sự thế giới không thể lường trước được. Cho dù thông tin về việc Trung Quốc sẽ tự đóng tàu sân bay với quy mô lớn đến đâu, tầm cỡ như thế nào thì các nước, đặc biệt là Việt Nam nên cảnh giác với mọi động thái quân sự của nước đàn anh.

TRẢ LỜI
avatar
20:36, 11/05/2017 XÓA

Công bằng mà nói, trung quốc là một nước bắt chước khá giỏi. Khi có một thiết bị nào được ra mắt, thì chỉ trong thời gian ngắn là trung quốc cũng sẽ cho ra sản phẩm tương tự như vậy. Về chất lượng thì cũng phân cấp từ cấp cao, đến cấp thấp. Về mặt này, nhiều nước cũng nể trung quốc.

TRẢ LỜI
avatar
20:38, 11/05/2017 XÓA

Càng ngày Trung Quốc càng hung bạo hơn, âm mưu thủ đoạn hơn. Một mình Trung Quốc một kiểu chả giống ai, nếu cứ tiếp diễn thế này tình hình các nước trong khu vực Biển Đông ngày càng căng thẳng, mà mấu chốt vẫn ở Trung Quốc, đừng ỷ thế nước to bắt nạt nước nhỏ. Vừa ăn cắp lại còn vừa la làng chứ. CŨng đơn giản thôi vì cái yếu nhất của Trung Quốc là cái lý, họ không có chủ quyền trên biển Đông, đâm ra lôi trò mèo ăn vạ ra hòng đánh lừa dư luận, Thật bỉ ổi

TRẢ LỜI
avatar
20:40, 11/05/2017 XÓA

Những hành động ngang ngược, hung ác, bất chấp các luật pháp quốc tế của Trung Quốc thời gian qua trên Biển Đông là hành vi không thể chấp nhận được. Họ cứ nghĩ mình là nạn nhân ở Biển Đông thì Trung Quốc sẽ đánh lừa được dư luận trong nước và quốc tế mới sợ chứ. Xin thưa không bao giờ luôn, vì sao ư? Đơn giản chính nghĩa luôn được phân định rõ ràng, gieo nhân nào gặp quả ấy mà

TRẢ LỜI
avatar
20:41, 11/05/2017 XÓA

Không có nước nào là ủng hộ Trung Quốc cả, chúng ta phải chủ động trước sự ủng hộ của dư luận quốc tế để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Các nước có cùng lợi ích chung trên biển Đông cũng nên hợp tác với nhau chứ không thể để Trung Quốc cứ mãi rạch mặt ăn vạ, nói một đằng, làm một nẻo, không tôn trọng luật pháp quốc tế, khi liên tiếp cải tạo các đảo chìm, làm sân bay, đưa tàu ngầm, hạm đội các kiểu ở biển Đông, cẩn thận sẽ không còn bạn chơi trong khu vực cũng như quốc tế nữa đâu a Chí hiện đại thời ak

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
08:19, 14/05/2017 XÓA

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hôm nay bắt đầu đơn phương thực thi lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, Xinhua đưa tin. Lệnh cấm kéo dài khoảng hơn ba tháng, bắt đầu từ 12h ngày 1/5 đến 16/8, trong phạm vi từ 12 độ vĩ Bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả khu vực vịnh Bắc Bộ và bãi cạn Scarborough.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
08:20, 14/05/2017 XÓA

Lệnh cấm áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc và ngư dân nước khác. Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng tàu chấp pháp để "giám sát, tuần tra, bắt giữ và xử phạt các hành vi vi phạm". Đây là lệnh cấm dài nhất kể từ khi Trung Quốc thực thi lệnh này. Bộ Ngoại giao Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quy chế của Trung Quốc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:21, 14/05/2017 XÓA

"Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982", người phát ngôn Lê Hải Bình nói hồi cuối tháng 2, khi Trung Quốc thông báo kế hoạch đơn phương áp dụng lệnh cấm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:21, 14/05/2017 XÓA

Hội nghề cá Việt Nam cũng kịch liệt phản đối hành động sai trái, ngang ngược, đơn phương và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quy chế trên. Quyết định của Trung Quốc càng khiến tình hình Biển Đông trở nên phức tạp và căng thẳng, gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:22, 14/05/2017 XÓA

Từ năm 1999, Trung Quốc hàng năm đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:22, 14/05/2017 XÓA

quy định này của phía Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại với tinh thần và lời văn trong Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002, không phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay, không có lợi cho hòa bình và an ninh khu vực.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:23, 14/05/2017 XÓA

Người phát ngôn nêu rõ Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình ở quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam, được xác định phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:24, 14/05/2017 XÓA

Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc bởi chúng xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển của mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:24, 14/05/2017 XÓA

Các nước có trách nhiệm hợp tác duy trì hòa bình và ổn định, an ninh và tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông, kiềm chế không đe dọa và sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các quá trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS (1982), thực hiện đầy đủ tuyên bố của các bên trên Biển Đông (DOC), hướng tới Bộ quy tắc ứng xử (COC)

TRẢ LỜI
avatar
áo xanh
AUTHOR
18:11, 08/06/2017 XÓA

Cái loại vừa ăn cướp vừa la làng này thì không tài nào mà chấp nhận được rồi, những hành động của Trung Quốc trong thời gian qua là một sự phá hoại một cách nghiêm trọng, những gì mà Trung Quốc đang làm là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp của quốc tế, một sự vi phạm nghiêm trọng thông lệ của các quốc gia dân tộc,

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon