VẪN LÀ NHỮNG THÔNG TIN SAI LỆCH VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

21:24
Vô Danh
Vừa qua, trong báo cáo hàng năm, cái gọi là tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) tiếp tục đưa ra những kết luận có tính chất vu khống, vu cáo Nhà nước Việt Nam về vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Đài BBC tiếng Việt dẫn lời Ông Benjamin Ismail, Trưởng Ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF xuyên tạc rằng: “Bằng việc tăng cường dùng các luật hà khắc, các chính phủ có khuynh hướng toàn trị hy vọng biện minh được cho nỗ lực siết ruyền thông và tiếng nói chỉ trích; Khi không đối phó được với quốc tế lên án, chính phủ các nước này nhanh chóng tung ra các nguyên tắc không can thiệp, chủ quyền hoặc thậm chí an ninh quốc gia nhằm né tránh các trách nhiệm nhân quyền quốc tế và bổn phận hiến định về bảo vệ tự do truyền thông và thông tin”.
Một báo cáo sai sự thật (Ảnh Internet)
Trước tiên cần khẳng định, tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền căn bản của con người được pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo đảm, được thể hiện sinh động trong đời sống xã hội.
Theo đó, tất cả các bản Hiến pháp của nước ta từ trước đến nay đều có những quy định về tự do ngôn luận, tự do báo chí và khẳng định đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, của mọi công dân. Điều 25, Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Luật Báo chí cũng nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc “tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí…” “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân”.
Những năm qua, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ những người làm báo, số lượng công chúng, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, năng lực tài chính cũng như sự tác động và ảnh hưởng xã hội tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông đều tăng nhanh. Hầu hết các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các giai cấp, giai tầng, các hội nghề nghiệp, các giới, các tôn giáo lớn, các thành phần trong xã hội đề có tờ báo của mình.
Theo Báo cáo tổng kết năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Tính đến tháng 12/2013, toàn quốc có 838 cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm; có 70 báo điện tử, 19 tạp chí điện tử và 265 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí. Mạng lưới phát thanh - truyền hình có 67 đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương. Hiện tại, Việt Nam có 178 kênh chương trình phát thanh và truyền hình quảng bá, gồm 103 kênh chương trình truyền hình, 75 kênh chương trình phát thanh. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân sử dụng Internet cũng tăng lên đáng kể, tính đến đến tháng 12/2015, tại Việt Nam đã có 52% dân số sử dụng, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á (38,8%) và của thế giới (45%),…
Tuy nhiên, tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, là tự do thay trắng đổi đen, tự do “làm báo” trái pháp luật. Lợi dụng tự do báo chí, tự do Internet để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là hành động không thể chấp nhận; thực chất đó là kiểu tự do vô chính phủ, trái với dân chủ. Những ai chống lại Tổ quốc, nhân dân, vi phạm pháp luật thì đều phải xử lý bằng pháp luật. Điều này là hiển nhiên mà bất cứ một quốc gia độc lập có chủ quyền nào trên thế giới, ngay cả ở những nước phát triển, cũng đều phải thực hiện. Tiêu biểu như, Khoản 3 Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Khoản 2 Điều 10 của Công ước Nhân quyền châu Âu đều quy định những giới hạn nhất định đối với quyền tự do ngôn luận, nhằm bảo đảm các quyền hợp pháp và chính đáng, uy tín, danh dự của người khác; cũng như nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và đạo đức của xã hội.
Việc Nhà nước Việt Nam xử lý hành động lợi dụng báo chí, lợi dụng Internet chống Tổ quốc và nhân dân là việc làm bình thường, cần thiết để bảo vệ pháp luật, đảm bảo quyền tự do báo chí đúng với nghĩa đích thực của nó, thực sự có ích đối với Tổ quốc và dân tộc, tránh bị lợi dụng, không bị hoen ố bởi những hành động trái pháp luật. Không thể vì thế mà quy chụp cho rằng, Việt Nam “vi phạm” tự do báo chí, tự do Internet. Không có nhà nước nào lại cho phép báo chí lợi dụng tự do để chống đối nhà nước, để gây “bất ổn xã hội”.
Thực tế nói trên cho thấy, những thông tin trong Báo cáo thường niên của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) và lời phát ngôn của Ông Benjamin Ismail về tình hình tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam là vô giá trị./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

57 nhận xét

Write nhận xét
23:02, 03/05/2017 delete

Việc Nhà nước Việt Nam xử lý hành động lợi dụng báo chí, lợi dụng Internet chống Tổ quốc và nhân dân là việc làm bình thường, cần thiết để bảo vệ pháp luật, đảm bảo quyền tự do báo chí đúng với nghĩa đích thực của nó, thực sự có ích đối với Tổ quốc và dân tộc, tránh bị lợi dụng, không bị hoen ố bởi những hành động trái pháp luật. Không thể vì thế mà quy chụp cho rằng, Việt Nam “vi phạm” tự do báo chí, tự do Internet. Không có nhà nước nào lại cho phép báo chí lợi dụng tự do để chống đối nhà nước, để gây “bất ổn xã hội”.

Reply
avatar
23:13, 03/05/2017 delete

theo tôi tự do báo chí không có nghĩa là vô tổ chức, là tự do thay trắng đổi đen, tự do “làm báo” trái pháp luật. Lợi dụng tự do báo chí, tự do Internet để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là hành động không thể chấp nhận; thực chất đó là kiểu tự do vô chính phủ, trái với dân chủ. Những ai chống lại Tổ quốc, nhân dân, vi phạm pháp luật thì đều phải xử lý bằng pháp luật.

Reply
avatar
23:44, 03/05/2017 delete

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ Nhà nước Việt Nam xử lý hành động lợi dụng báo chí, lợi dụng Internet chống Tổ quốc và nhân dân là việc làm bình thường, cần thiết để bảo vệ pháp luật, đảm bảo quyền tự do báo chí đúng với nghĩa đích thực của nó, nhưng đây cũng là cái cơ đê nước ngoài có cớ can thiệp, xuyên tạc vu cáo đất nước ta vi phạm nhân quyền tự do báo chí...

Reply
avatar
09:19, 04/05/2017 delete

Hành động trên của RSF rõ ràng là một sự xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, thể hiện cái nhìn phiến diện và áp đặt của tổ chức này.

Reply
avatar
09:20, 04/05/2017 delete

RSF thực chất chỉ là một công cụ đắc lực cho các tổ chức phản động bên cạnh các tổ chức như HRW nhằm chống phá tình hình nội bộ các quốc gia, can thiệp sâu vào các sự việc điều này làm lộ rõ bản chất diều hâu của tổ chức này là hoạt động dựa trên sự chỉ đạo của các thế lực thù địch chứ chẳng hề có cái gọi là “tự do” như họ quảng bá.

Reply
avatar
09:44, 04/05/2017 delete

Tự do báo chí, tự do ngôn luận nhưng phải tôn trọng sự thật, còn đối với việc lợi dụng tự do báo chí, tự do Internet để gây mất ổn định, chống lại Tổ quốc, nhân dân và dân tộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là hành động không thể chấp nhận; thực chất đó là kiểu tự do vô chính phủ, trái với dân chủ. thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Reply
avatar
10:09, 04/05/2017 delete

RSF tự cho mình quyền cổ xúy tự do báo chí, tự do ngôn luận kiểu phương Tây. Theo thời gian, đây không phải là lần đầu tiên RSF lên tiếng bóp méo, xuyên tạc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Và thực chất, RSF hoạt động không phải vì quyền lợi của các nhà báo. Đấy là chiêu bài không còn lạ lẫm của các tổ chức muốn vu cáo can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam nữa rồi.

Reply
avatar
11:13, 04/05/2017 delete

Tại sao các tổ chức theo dõi này nọ của thế giới lại chỉ tập trung và TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO TÔN GIÁO? Đúng vậy, bởi khi theo dõi nhuwgx vấn đề trên, hay nói cách khác, các vấn đề trên là một công cụ hợp pháp để các nước lớn nhân danh thế giới can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nhỏ. Một công cụ công khai mà chúng đã sử dụng thành công tại nhiều quốc gia

Reply
avatar
14:00, 04/05/2017 delete

Sự quan tâm của RSF đối với Việt Nam không phải nhằm bảo vệ tự do báo chí thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực. Qua những gì RFS thể hiện, tổ chức này chỉ chuyên tâm cổ súy các hoạt động bất ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam, chúng đưa ra những kết luận vu khống vu cáo quyền tự do báo chí ngôn luận ở nước ta. Đó là những hành động bỉ ổi của một tổ chức mang tầm Quốc tế.

Reply
avatar
14:08, 04/05/2017 delete

Những kết luận mà RSF công bố là hoàn toàn là bịa đặt vu khống, đó là cách nhìn sai trái, cùng những luận điệu có tính chất xuyên tạc, để từ đó nhận xét xuyên tạc về tự do báo chí ở Việt Nam. RSF không hề tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Việt Nam; phớt lờ các thông tin và các số liệu chính thống.

Reply
avatar
14:31, 04/05/2017 delete

Báo chí Việt Nam không chỉ đóng vai trò tuyên truyền, phổ biến mà còn phản biện, góp ý cho đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Chứ không phải là cái loại báo lá cải vớ vẩn như ở bên Mẽo.

Reply
avatar
14:32, 04/05/2017 delete

Tự do báo chí không phải là vô hạn. Quyền tự do đó phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phục vụ lợi ích của quốc gia, dân tộc; không xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân.

Reply
avatar
14:35, 04/05/2017 delete

Đối với nhà báo, ngoài trách nhiệm thông tin đúng sự thật, vai trò công dân của nhà báo phải được đặt lên hàng đầu với sứ mệnh đặc biệt đối với lợi ích quốc gia, dân tộc. Ssống ở đâu thì nên chấp hành pháp luật ở nước đó. đừng có đem so sánh lung tung.

Reply
avatar
08:25, 05/05/2017 delete

Nên xem lại tư cách của các nhà báo, phóng viên trong tổ chức RSF, bởi không thể làm báo chí mà lại nói sai sự thật được và không phải là một tổ chức độc lập, danh nghĩa hoạt động vì tự do, dân chủ mà lại không bị xử lý khi đưa tin bịa đặt. Trưởng Ban mà lại nói sai sự thật thì uy tín của tổ chức sớm muộn cũng sẽ giảm sút.

Reply
avatar
Phan Nam
08:54, 05/05/2017 delete

Những ai chống lại Tổ quốc, nhân dân, vi phạm pháp luật thì đều phải xử lý bằng pháp luật. Điều này là hiển nhiên mà bất cứ một quốc gia độc lập có chủ quyền nào trên thế giới, ngay cả ở những nước phát triển, cũng đều phải thực hiện. Tiêu biểu như, Khoản 3 Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Khoản 2 Điều 10 của Công ước Nhân quyền châu Âu đều quy định những giới hạn nhất định đối với quyền tự do ngôn luận, nhằm bảo đảm các quyền hợp pháp và chính đáng, uy tín, danh dự của người khác; cũng như nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng và đạo đức của xã hội.

Reply
avatar
10:15, 05/05/2017 delete

Tự do dân chủ mà suốt ngày biểu tình, bạo động như của các vị thì Việt Nam chúng tôi không cần. Việt Nam là một đất nước có tự do, độc lập, con đường phát triển của dân tộc Việt Nam do chính người dân Việt Nam lựa chọn. Việt Nam không bao giờ chấp nhận một thế lực bên ngoài can thiệp, sắp đặt và lại càng không để cho bất cứ ai xuyên tạc, phỉ báng, kích động gây rối nội bộ, kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Reply
avatar
10:17, 05/05/2017 delete

Nước Mỹ luôn gây khó dễ cho chúng ta ở vấn đề này, bởi vì vấn đề nhân quyền chính Mỹ cần phải học chúng ta, những kẻ tuyên truyền về dân chủ ở đất nước Mỹ nhưng lại quên một điều rằng chính Mỹ mới cần phải có tự do dân chủ nhân quyền

Reply
avatar
10:19, 05/05/2017 delete

Ủy ban bảo vệ ký giả hả, nghe tên đã thấy cái độ hư cấu cao như thế nào rồi, lại được đặt trụ sở ở Mỹ nữa, chỉ cần nghe thấy thông tin này tôi đã chắc chắn được là không thể tin tưởng vào cái tổ chức này rồi. Liệu họ có khách quan đối với một nước theo thể chế XHCN như chúng ta không?

Reply
avatar
10:21, 05/05/2017 delete

CPJ lại hư cấu rồi. Tự do gì thì tự do, báo chí nào chả phục vụ chính đảng của nó, Mỹ cũng thế thôi.

Reply
avatar
10:24, 05/05/2017 delete

Phải nói là không ở đâu mà thấy tự do nhiều như ở Việt Nam mơi sphair. Chứ còn nếu nói Việt Nam là đất nước thiếu tự do thì những người đánh giá điều này nên thực sự xem xét ại chính bản thân mình. Hay phải chăng là vì chủ nghĩa cá nahan hẹp hòi nên đã có sự đánh giá khó ngửi đến như vậy.

Reply
avatar
10:24, 05/05/2017 delete

hôm nọ mình xem phóng sự thì chính nước Mỹ là nơi có sự kiểm duyêt thông tin găt gao, mọi thông tin đưa về chiến trường sẽ phải theo định hướng của họ. mọi người nên biết không có sự tự do tuyệt đốt nào cả. Tất cả chỉ là xự lừa phỉnh mà thồi

Reply
avatar
10:29, 05/05/2017 delete

không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” là tuyệt đối; mọi quyền lợi đều phải gắn liền với nghĩa vụ và đặt trong những giới hạn, khuôn khổ phù hợp với các giá trị chuẩn mực xã hội để bảo đảm rằng việc thực hiện quyền của người này không làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Tiêu biểu như: Tại khoản 3, Điều 19, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhấn mạnh: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt.

Reply
avatar
10:33, 05/05/2017 delete

Chỉ một vài cái tên, tuổi là họ có thể lấy danh nhà báo để vu khống Việt nam ư, chắc rằng những kẻ không phải là nhà báo đầy rẫy ra đấy thôi

Reply
avatar
10:35, 05/05/2017 delete

Đúng là nực cười với những kẻ tự cho mình là "hiệp sĩ" bảo vệ tự do báo chí nhưng những gì họ nói cho thấy họ chỉ nhìn nhận một cách rất chủ quan vô căn cứ và có thể nói đó là chiêu bào của họ.

Reply
avatar
10:38, 05/05/2017 delete

Thật quá hồ đồ,họ đánh đồng những kẻ tuyên truyền chống phá nhà nước trên mạng Internet ,những blogger xấu là nhà báo và còn đặt cho chúng những cái danh hiệu nhà báo tự do với này nọ chứ.

Reply
avatar
10:39, 05/05/2017 delete

quyền tư do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo vệ. nhưng nó cũng phải tuân theo pháp luật, nhà báo cũng là công dân, một khi mang trong mình quốc tịch " việt nam" thì phái tuân thủ theo pháp luật việt nam.

Reply
avatar
10:42, 05/05/2017 delete

Đối với những kẻ chỉ biết lợi dụng truyền thông để nói xấu xuyên tạc thì chẳng việc gì mà phải tự do cho chúng nó cả.

Reply
avatar
10:44, 05/05/2017 delete

Các thế lực luôn tìm cách chống phá chúng ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chúng muốn lợi dụng báo chí để xuyên tạc nước ta không có tự do báo chí. Nhưng tình hình báo chí ở Việt Nam vẫn đang diễn ra bình thường.

Reply
avatar
10:45, 05/05/2017 delete

Cũng chỉ có thế, xuyên tạc, bịa đặt thì trước giờ đã có rồi, chẳng có gì phải hốt hoảng cả.

Reply
avatar
10:47, 05/05/2017 delete

Nói như vậy thì đúng là CPJ không biết ngượng. Bởi, CPJ sẽ trả lời sao đây nếu đối diện với đòi hỏi về chứng cứ? Chẳng lẽ CPJ đã quen đưa ra những lời vu khống đến mức không cần liêm sỉ?

Reply
avatar
10:48, 05/05/2017 delete

Đó là sự vu cáo trắng trợn về tình báo chí ở Việt Nam. Báo chí là một phương tiện quan trọng để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân do vậy Mỹ và các thế lực thù địch luôn tập trung chống chúng ta với vấn đề về báo chí

Reply
avatar
10:50, 05/05/2017 delete

Báo chí là cơ quan ngôn luận quan trọng của chúng ta, nếu có 1 thông tin xuyên tạc sẽ được ngôn luận biết đến ảnh hưởng tới danh dự của đất nước

Reply
avatar
10:52, 05/05/2017 delete

Báo trí mà 1 khi đã nên tiếng sẽ có ảnh hưởng rất rộng, nếu bị đánh vào sẽ là vũ khí lợi hại làm mất bản lĩnh của người dân VN

Reply
avatar
10:54, 05/05/2017 delete

Hệ thống báo chí và truyền thông ở Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Ðó là kết quả từ sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước,

Reply
avatar
10:55, 05/05/2017 delete

CPJ chỉ cần số liệu và một vài tên tuổi, lấy cớ để vu khống mà thôi. Vậy thử hỏi họ đang bảo vệ ai, chẳng lẽ họ không có tự trọng để thi thoảng lại xưng xưng bảo vệ những người vi phạm luật pháp?

Reply
avatar
11:00, 05/05/2017 delete

Bởi vậy, chúng ta cần giữ trọn niềm tin vào Đảng CSVN. Chớ vội mà mất niềm tin, bởi các thế lực thù địch luôn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để làm mất uy tín giảm niềm tin từ Đảng vào nhân dân Việt Nam

Reply
avatar
11:00, 05/05/2017 delete

báo chí nó cũng lằng nhằng, rắm rối như pháp luật vậy, có đầy thứ để mà tranh cãi, không thể nói một câu rõ ràng được, thôi thì ai tin bên nào thì tin, những con người Việt Nam ta trước hết phải có cái nhìn tốt về chế độ của mình rồi, dù còn nhiều lỗ hổng thì chung tay vào mà lấp chứ không thể đào mãi ra được đâu!

Reply
avatar
11:03, 05/05/2017 delete

từ quan niệm của họ, thể hiện cụ thể qua phúc trình, CPJ đã cố tình tạo dựng sự mập mờ bằng cách tảng lờ không quan tâm tới sự khác nhau giữa người hoạt động báo chí với tư cách là hoạt động nghề nghiệp được xã hội công nhận và được pháp luật bảo vệ, với người sử dụng internet làm phương tiện truyền bá ý kiến đi ngược tiến trình phát triển xã hội, tuyên truyền luận điệu sai trái, bình luận một số sự kiện - vấn đề một cách tiêu cực, xuyên tạc và bịa đặt,... từ đó gây hoang mang trong dư luận, làm mất ổn định xã hội.

Reply
avatar
11:08, 05/05/2017 delete

hành vi này lại làm lộ rõ bản chất thực sự của CPJ là gì. Họ không cần phân biệt ai là nhà báo, ai không phải là nhà báo. Họ chỉ cần số liệu và một vài tên tuổi, lấy cớ để vu khống mà thôi. Vậy thử hỏi họ đang bảo vệ ai, chẳng lẽ họ không có tự trọng để thi thoảng lại xưng xưng bảo vệ những người vi phạm luật pháp?

Reply
avatar
11:15, 05/05/2017 delete

Hệ thống báo chí và truyền thông ở Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Ðó là kết quả từ sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước, từ sự trưởng thành và nỗ lực của các nhà báo, từ đòi hỏi của thực tế phát triển... Và sự phát triển này không chỉ để đáp ứng quyền tự do ngôn luận, thỏa mãn nhu cầu thông tin, mà còn tạo ra môi trường văn hóa để toàn dân có thể tiếp xúc, tiếp nhận, trau dồi tri thức, cùng hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ.

Reply
avatar
11:16, 05/05/2017 delete

Dù các tổ chức như CPJ có đánh giá như thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật về sự phát triển lành mạnh của tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông, đặc biệt là internet, để tiến công vào Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Reply
avatar
11:17, 05/05/2017 delete

Không ai có quyền đứng trên luật pháp, không ai có quyền nhân danh nghề nghiệp để vi phạm luật pháp, cũng không ai có thể tự cho mình quyền can thiệp vào việc thi hành luật pháp ở bất kỳ quốc gia nào.

Reply
avatar
19:05, 05/05/2017 delete

Chúng ta hoàn toàn ủng hộ Nhà nước Việt Nam xử lý hành động lợi dụng báo chí, lợi dụng Internet chống Tổ quốc và nhân dân là việc làm bình thường, cần thiết để bảo vệ pháp luật, đảm bảo quyền tự do báo chí đúng với nghĩa đích thực của nó, nhưng đây cũng là cái cơ đê nước ngoài có cớ can thiệp, xuyên tạc vu cáo đất nước ta vi phạm nhân quyền tự do báo chí...

Reply
avatar
22:48, 05/05/2017 delete

Đài BBC tiếng Việt dẫn lời Ông Benjamin Ismail, Trưởng Ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF xuyên tạc rằng: “Bằng việc tăng cường dùng các luật hà khắc, các chính phủ có khuynh hướng toàn trị hy vọng biện minh được cho nỗ lực siết ruyền thông và tiếng nói chỉ trích; Khi không đối phó được với quốc tế lên án, chính phủ các nước này nhanh chóng tung ra các nguyên tắc không can thiệp, chủ quyền hoặc thậm chí an ninh quốc gia nhằm né tránh các trách nhiệm nhân quyền quốc tế và bổn phận hiến định về bảo vệ tự do truyền thông và thông tin”.
Một lũ chỉ đi ăn với xuyên tạc!

Reply
avatar
22:49, 05/05/2017 delete

Đài BBC tiếng Việt dẫn lời Ông Benjamin Ismail, Trưởng Ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF xuyên tạc rằng: “Bằng việc tăng cường dùng các luật hà khắc, các chính phủ có khuynh hướng toàn trị hy vọng biện minh được cho nỗ lực siết ruyền thông và tiếng nói chỉ trích; Khi không đối phó được với quốc tế lên án, chính phủ các nước này nhanh chóng tung ra các nguyên tắc không can thiệp, chủ quyền hoặc thậm chí an ninh quốc gia nhằm né tránh các trách nhiệm nhân quyền quốc tế và bổn phận hiến định về bảo vệ tự do truyền thông và thông tin”.
Một lũ chỉ đi ăn với xuyên tạc!

Reply
avatar
22:59, 05/05/2017 delete

tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) là cánh tay nối dài của mấy nhóm phản động thôi, cho nên những luận điệu mà chúng đưa ra chúng ta không cần đọc, chẳng cần xem cũng hiểu chúng nói gì. Vì vậy, có lẽ tốt hơn hết chúng ta không quan tâm là xong. Coi chúng như không tồn tại, chúng nói chán, chẳng ai quan tâm thì tự im thôi.

Reply
avatar
23:00, 05/05/2017 delete

Việc Nhà nước Việt Nam xử lý hành động lợi dụng báo chí, lợi dụng Internet chống Tổ quốc và nhân dân là việc làm bình thường, cần thiết để bảo vệ pháp luật, đảm bảo quyền tự do báo chí đúng với nghĩa đích thực của nó, thực sự có ích đối với Tổ quốc và dân tộc, tránh bị lợi dụng, không bị hoen ố bởi những hành động trái pháp luật. Không thể vì thế mà quy chụp cho rằng, Việt Nam “vi phạm” tự do báo chí, tự do Internet. Không có nhà nước nào lại cho phép báo chí lợi dụng tự do để chống đối nhà nước, để gây “bất ổn xã hội”.

Reply
avatar
23:02, 05/05/2017 delete

Từ trước tới nay những thông tin trong Báo cáo thường niên của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) và lời phát ngôn của Ông Benjamin Ismail về tình hình tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam là vô giá trị, chúng ta không quan tâm.

Reply
avatar
23:08, 05/05/2017 delete

Cái tổ chức vớ vẩn, chỉ suốt ngày đưa ra những phát ngôn linh tinh. Những kẻ phát ngổn những điều đó hiểu thế nào là tự do ngôn luận? thế nào là tự do báo chí? chẳng lẽ cứ thích nói gì thì nói, thích phát ngôn thế nào thì phát sao? Tổ chức này toàn lũ linh tinh, vớ vẩn@

Reply
avatar
23:28, 05/05/2017 delete

những phát biểu của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) và lời phát ngôn của Ông Benjamin Ismail về tình hình tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam chỉ là những lời vô giá trị. Điều đó càng thể hiện sự lộng ngôn của chúng, và làm cho chúng trở thành những kẻ không có giá trị thôi.

Reply
avatar
15:05, 06/05/2017 delete

Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân

Reply
avatar
23:26, 06/05/2017 delete

Đa phần người ta lầm tưởng rằng linh mục là thần thánh, nhưng không họ cũng chỉ là người bình thường, mà trong đó, nhiều kẻ lại là những con sâu mọt của xã hội, hoặc bị biến chất, thoái hóa mà ra. thế nên chúng ta cần phải nghiêm trị những con sâu làm giầu nồi canh này

Reply
avatar
07:34, 07/05/2017 delete

Chẳng thể nào có cái chuyện không có tự do ở Việt Nam mà phải chăng tự do quá so với dâm chủ trời âu nên các thánh được thể lấn tới, chứ cứ ra nước ngoài mà xem có dám húng như ở đây không hay lại bị ăn vài viên hoa cải vào đâu rồi cũng nên, Toàn một lũ chuyên dựng tin sai sự chống phá

Reply
avatar
08:46, 12/05/2017 delete

Luật Báo chí cũng nêu rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc “tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí…” “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân”.

Reply
avatar
18:33, 23/05/2017 delete

Ông Benjamin Ismail, Trưởng Ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF xuyên tạc đang vu khống Việt Nam. Những điều ông nói ra chẳng hề có căn cứ gì cả. Tôi nhìn nhận một cách khách quan là RSF vốn là cánh tay nối dài của các nước phương Tây nên chuyện vu khống Việt Nam về tự do ngôn luận, tự do báo chí là điều dễ hiểu.

Reply
avatar
09:39, 29/05/2017 delete

Sao cứ nhắc đến tổ chức Phóng viên không biên giới là lại khiến tôi dị ứng. Vì bất kỳ khi nào tổ chức này lên tiếng là y như rằng lại nói Việt Nam vi phạm về nhân quyền, về tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng điều đó không hề đúng với thực tế tình hình của Việt Nam. Lần nào cũng như lần nào, nó giống như một hệ thống không thể thay đổi được của tổ chức này.

Reply
avatar
16:11, 29/05/2017 delete

Lại một lần nữa tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) tiếp tục đưa ra những kết luận có tính chất vu khống, vu cáo Nhà nước Việt Nam về vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận. Tất nhiên những bằng chứng để tổ chức này đưa ra nhận định Việt Nam không có tự do báo chí, tự do ngôn luận được lấy từ các nguồn không chính thống mà thực chất chính là lấy từ nguồn các đối tượng dân chủ trong nước. Mà các đối tượng này là ai, họ làm gì thì đã rõ. Các đối tượng chuyên đi thực hiện các hoạt động phá hoại tự do ngôn luận, tự do báo chí của Việt Nam.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon