CHỐNG THAM NHŨNG ĐÃ TRỞ THÀNH PHONG TRÀO

13:29
Loa Phường - Tham nhũng là một “căn bệnh kinh niên” đã xuất hiện từ khá sớm trong xã hội loài người, khi xã hội phân chia giai cấp, hình thành các giai cấp thống trị. Và đến nay thì tham nhũng đã trở thành một hiện tượng phổ biến, mang tính toàn cầu, không kể quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội.
Ở Việt Nam, tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta đã ở mức nghiêm trọng, đáng báo động. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn mà còn xuất hiện nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở, đặc biệt là trong các cơ quan tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân. Vì vậy, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Trong đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã chỉ rõ: “Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng”.
Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Ban chỉ đạo Trung ương 
về phòng chống tham nhũng
Trước tình hình phức tạp trên, Đảng ta đã đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong toàn Đảng, toàn dân, trong Nhà nước, các đoàn thể, tạo ra áp lực xã hội và đề cao sức mạnh của cả dân tộc trong việc giải quyết quốc nạn tham nhũng. Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã chỉ rõ: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí đã từng bước được kiềm chế. Những kết quả đạt được khẳng định những chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và các luật có liên quan là cơ bản đúng đắn, phù hợp.”
Tuy nhiên bên cạnh những thành công đã đạt được thì Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp... gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”.
Bên cạnh đó, đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã nhấn mạnh: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của toàn xã hội”. Trong đó, ngày 31/7/2017, tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý giá. Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.
Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như: vận động, thuyết phục đối tượng Trịnh Xuân Thanh - nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về nước đầu thú ; thanh tra, kiểm tra về những dấu hiệu vi phạm của Cơ quan Thường trực ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương,…Đây là một loạt các hành động cần thiết, cho thấy quyết tâm của Đảng, Chính phủ trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Có thể thấy rằng, hiện nay đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

59 nhận xét

Write nhận xét
14:03, 09/08/2017 delete

Chống tham nhũng là một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay không chỉ ở nước ta mà còn diễn ra trên các nước khác. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
15:15, 09/08/2017 delete

Việc chống tham nhũng thời gian qua đang được đẩy mạnh, ở mọi cấp chính quyền, đây là việc làm cực kỳ cần thiết ở bất kỳ giai đoan nào, và được nhân dân thực sự ủng hộ, nhiều vụ án tham nhũng, làm thất thoát tài sản lớn cho nhà nước đều đã được điều tra làm rõ và được xử lý bằng thái độ kiên quyết, đó cũng là niềm vui, phấn khởi cho nhân dân. Nhưng thực tế thì cho thấy qua con mắt miệng lưỡi nhà rận, thì chúng đang cho rằng đây là việc đấu đá nội bộ, chia rẽ phe cánh nhằm gây tư tưởng hiểu sai cho nhân dân, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc.

Reply
avatar
15:29, 09/08/2017 delete

Tham nhũng đang là tệ nạn cũng đang là căn bệnh đang đục khoét chế độ này, hiện nay tư tưởng của nhiều người cũng mang chủ yếu lợi ích cá nhân của bản thân, djatwd lợi ích cảu bản thân lên trên lợi ích của đất nước từ đó có nhiều những hành động dẫn đến những việc đáng buồn ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, chính quyền nhà nước. Muốn chế độ phát triển mạnh mẽ đạt hiệu quả thì cần phải loại trừ tệ nạn mầm mống của nó. gây dựng lại hình ảnh Đảng viên, xóa nhà những hiềm khích cảu dân chúng đối với chính quyền.

Reply
avatar
17:28, 09/08/2017 delete

Chúng ta hi vọng rằng với sự quyết của toàn đảng, toàn dăn ta phongbtraof chống tham nhũng sẽ phát huy được hiệu quả, lấy lại niềm tin cho quần chúng nhân dân. Đồng thời, tự bản thân mỗi cá nhân, mỗi cán bộ đảng viên nêu cao phẩm chất đạo đức, trau dồi tri thức, đấy lùi tình trạng tham nhũng từ chính bản thân mình.

Reply
avatar
17:40, 09/08/2017 delete

Cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng là cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài và phải được tiến hành đồng bộ, nhiều mặt. Trong chủ trương, hành động phải kiên quyết, bền bỉ, làm từng bước vững chắc, có hiệu quả, tránh đánh trống bỏ dùi, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới. Nếu trong thời gian tới, chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh này thắng lợi sẽ đem lại ý nghĩa chính trị và kết quả to lớn, tạo ra niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chính quyền

Reply
avatar
Ánh sáng
21:20, 09/08/2017 delete

Có thể thấy rằng, hiện nay đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
08:37, 10/08/2017 delete

Tham nhũng thực sự trở thành vấn nạn cửa đất nước ta,tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chưa bao giờ công cuộc chống tham nhũng diễn ra mạnh mẽ đến như thế, đi tới đâu người ta cũng nhắc đến tham nhũng, chống tham nhũng của Đảng ta. Hi vọng với sự quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân vấn nạn tham nhũng được đẩy lùi, lấy lại niềm tin của nhân dân.

Reply
avatar
10:05, 10/08/2017 delete

Cám ơn Đảng đã nhìn nhận rõ vấn đề, chúng tôi - những người dân đã thấy được sự quyết tâm của Đảng và hi vọng rằng Đảng, Nhà nước sẽ làm tới nơi tới chốn để những người dân chúng tôi có thêm niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Những điều mà Đảng, Nhà nước làm giúp đời sống người dân ngày càng cải thiện, phát triển, bên cạnh đó thì có những kẻ lợi dụng chức quyền để tư lợi cá nhân, mà đó là tiền của dân chúng tôi đóng góp, vậy chống tham nhũng là điều mà chúng tôi mong muốn và sẽ là việc chúng tôi sẽ chung tay với Đảng, Nhà nước.

Reply
avatar
10:41, 10/08/2017 delete

Công cuộc chống tham nhũng đã và đang trở thành phong trào trong toàn dân và cả hệ thống chính trị. Với sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc ngăn chặn và đẩy lùi nạn tham nhũng ở nước ta. Tôi tin đất nước ta sẽ ngày càng phát triển và có vị thế cao trên thế giới.

Reply
avatar
11:01, 10/08/2017 delete

Công việc chống tham nhũng không chỉ là của hệ thống chính trị mà là của toàn Đảng, toàn Dân. Mỗi người chúng ta hãy tự ý thức trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái và vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý.

Reply
avatar
11:15, 10/08/2017 delete

Trong thời gian vừa qua với sự quyết tâm đẩy lùi vấn nạn tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Đã lấy được niềm tin tuyệt đối của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Công cuộc chống tham nhũng cần phải được đẩy mạnh và quyết liệt hơn để nạn tham nhũng không thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Reply
avatar
11:19, 10/08/2017 delete

Hiện nay đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Việc một số lãnh đạo cấp cao cũng bị xử lý trước pháp luật do vi phạm trong quản lý kinh tế gây thất thoát tài sản của Nhà nước, đã tạo niềm tin trong nhân dân vào sự quyết tâm xây dựng bộ máy trong sạch phục vụ nhân dân.

Reply
avatar
13:58, 10/08/2017 delete

Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đây là vấn để nóng của cả xã hội. Tôi nghĩ là mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; lên án mạnh mẽ và các cơ quan chức năng đưa ra xử lý trước pháp luật. QUan trọng là không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
15:10, 10/08/2017 delete

Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Trong đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã chỉ rõ: “Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng”. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Reply
avatar
15:43, 10/08/2017 delete

Có lẽ chưa bao giờ vấn nạn tham nhũng lại nhức nhối như bây giờ và cũng khẳng định công tác chống tham nhũng đang nóng lên từng ngày. Ở nhiệm kỳ đại hội 12, Đảng và Nhà nước đang cương quyết làm trong sạch công tác quản lý và giúp người dân thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng thông qua việc xử lý những vi phạm về tội tham nhũng.

Reply
avatar
16:02, 10/08/2017 delete

Chống tham nhũng luôn là hoạt động khó khăn, gian nan đòi hỏi sự cương quyết, kiên trì của lãng đạo Đảng, Nhà nước. Hy vọng rằng tinh thần và ngọn lửa trong hoạt động này sẽ luôn bùng cháy để tìm và xử lý nghiêm những con sâu mọt làm hại nhân dân, hại đất nước.

Reply
avatar
17:56, 10/08/2017 delete

Có thể thấy rằng, hiện nay đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
19:40, 10/08/2017 delete

Muốn chống tham nhũng chính quyền nên làm sạch bộ máy của mình, từ những người đại diện chính quyền ở xã đến những người có chức vụ cấp bậc cao hơn. Hầu hết một bộ phận không nhỏ Đảng viên không hoàn trhanhf chức trách nhiệm vụ của mình còn lấy của công làm của riêng lợi dụng quyền hạn của mình tập chung chủ yếu ở tầng lớp chính quyền nhân dân cấp cơ sở. Vì thế cần làm trong sạch bộ máy cấp cơ sở mới có thể thực thi chính sách ã cách hợp lý nhất đến người dân.

Reply
avatar
21:43, 10/08/2017 delete

công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Trong đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã chỉ rõ: “Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng”.

Reply
avatar
22:29, 10/08/2017 delete

Hài thiệt, không chống tham nhũng thì bảo là bao che, đồng lõa, một giuộc..., chống tham nhũng thì lại bảo thanh trừng nội bộ, kéo bè kết phái. Đúng là, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Cũng may là những người làm lãnh đạo họ có bản lĩnh, kiên định chứ mà để ý đến mấy anh hùng bàn phím thì chắc hỏng hết đại sự.

Reply
avatar
22:31, 10/08/2017 delete

Vâng Bác Hồ đã nói "vì lợi ích mười năm trồng cây và trăm năm trồng người, và khi để làm nại một con người, và tìm ra một con người tốt, nhận ra một con người xấu phải có thời gian, bác trọng có nói là chống tham nhũng ko phải là ngày một ngày hai, mà nó phải kéo dài vài ba năm, vâng khi bác phát động mọi lỗ lực rất khå quan,bao vụ án đã được vạch ra, và chiều hướng tiếp tục tìm ra những sai phạm của mọi ngành, chúc bác mạnh khỏe Việt Nam đất nước Việt Nam, Dân tin vào Đång Muôn Vàn Sáng Soi.

Reply
avatar
22:34, 10/08/2017 delete

chưa bao giờ thấy phong trào chống tham nhũng lại đạt kết quả tốt như vậy trong thời gian qua, những người tham nhũng và những cơ quan tổ chức sai phạm đều bị đưa ra ánh sáng, từ những kẻ to lớn như trịnh xuân thanh, giang kim đạt, dương chí dũng đến các cơ quan như tổng công ty dầu khí, công ty hóa chất đều bị thanh tra và xử lý các sai phạm quy mô lớn. điều đó cho thấy quyết tâm chính trị cao của những người đứng đầu chính phủ hiện nay.

Reply
avatar
22:35, 10/08/2017 delete

Được như vậy dân mừng quá vui hơn tết độc lập ấy chứ. Nhà nước việt nam cần có thêm nhiều người như bác nữa ạ. Có như vậy mới mau chóng phồn thịnh đc. Đã gọi là một xhôi thi phải có thành phần này thành phần kia.Nêu mun trong sạch thì mỗi tổng bí thư cũng k thể làm j dc nếu người dân k lên tiếng mà chỉ biết oán trách chính quyền

Reply
avatar
22:37, 10/08/2017 delete

một phần cũng vì những người dân nữa cứ trách 1 phía là không được .Khó lắm, con không ăn mẹ cũng đút cho ăn, con đói con đòi ăn lại phải đút cho ăn. Thì làm sao mà chống được, nhỏ thì tham nhỏ to thì tham to. Có cái doanh nghiệp chút éc mà sáng thằng này hỏi trưa thằng kia ghé chiều thằng này thăm. Khó lắm Bác ơi. Dân nghe nhiều rồi nhưng không thấy khá lên được.

Reply
avatar
22:41, 10/08/2017 delete

Tôi nói với các bạn nhé: đơn giản là trong gia đình các bạn thôi mà các bạn đã giải quyết dc các mâu thuẫn chưa mà các bạn giải quyết cùng một lúc dc vấn đề của toàn xã hội.Tông bí thư cũng chỉ là một con người thôi các bạn a. Một quyết định đúng đắn hợp với ý Đảng lòng dân,muốn Đảng ta trong sạch vững mạnh thì trước hết phải diệt đc tham ô,tham nhũng , chạy chức chạy quyền thì khi đó Đảng ta sẽ trong sạch vững mạnh,và lấy lại lòng tin của nhân dân.

Reply
avatar
22:44, 10/08/2017 delete

Nếu muốn chống tham nhũng thì giờ phải chống ngay ở cấp trung ương, các bộ, cục rồi sau đó đến cấp địa phương, vì nhà dột từ nóc, vá nóc nhà xong mới quét dọn trong nhà sạch được.Thật là mừng khi tham nhũng được đẩy lui.cảm ơn đảng và nhà nước.cảm ơn bác trọng.mạnh tay vào bác ah.

Reply
avatar
08:47, 11/08/2017 delete

Vâng phong trào toàn dân chống tham nhũng, điều này là rất cần thiết, chúng ta hãy cùng nhau làm trong sạch đất nước, những kẻ tham nhũng hãy cẩn thận, người dân và những cán bộ công chức khác sẽ phát hiện và lên án hành động của các ngươi, CHính tại các ngươi tham nhũng mà đất nước bị giảm sút sự phát triển. Những lời mà Tổng Bí Thư nói chắc chắn là sẽ thực hiện đến nơi đến chốn, đến mọi ngóc ngách của bộ máy chính quyền, hi vọng một ngày gần nhất sẽ không còn tình trạng tham nhũng.

Reply
avatar
11:02, 11/08/2017 delete

Hiện nay đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
14:48, 11/08/2017 delete

Hiện nay đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
15:18, 11/08/2017 delete

Cuộc chiến chống tham nhũng đang ngày càng nóng lên. Nóng lên cũng là điều mong muốn của toàn thể nhân dân. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân để đất nước ta có một hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, đảm bảo phát huy tốt nhất vai trò trong bộ máy nhà nước.

Reply
avatar
15:52, 11/08/2017 delete

Tham nhũng đang là vấn nạn của toàn xã hội, tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phong trào chống tham nhũng đang được đảy lên đỉnh điểm là việc làm cực kỳ cần thiết ở bất kỳ giai đoan nào, và được nhân dân thực sự ủng hộ, nhiều vụ án tham nhũng, làm thất thoát tài sản lớn cho nhà nước đều đã được điều tra làm rõ và được xử lý bằng thái độ kiên quyết, đó cũng là niềm vui, phấn khởi cho nhân dân

Reply
avatar
19:03, 11/08/2017 delete

Công việc chống tham nhũng không chỉ là của hệ thống chính trị mà là của toàn Đảng, toàn Dân. Mỗi người chúng ta hãy tự ý thức trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái và vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý.

Reply
avatar
08:23, 12/08/2017 delete

khi mà đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội thì mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Reply
avatar
09:08, 12/08/2017 delete

Tham nhũng là một vấn đề nhức nhối không chỉ xuất hiện ở Vn chúng ta mà rất nhiều hầu như là tất cả trên thế giới. Hiện nay, trên cương vị người đứng đầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có những sự chỉ đạo cho cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng có những sự thay đổi và đạt hiệu quả cao, sự đồng lòng của người dân sẽ làm cho cuộc chiến chống tham nhũng trở thành phong trào

Reply
avatar
22:15, 12/08/2017 delete

Ở Việt Nam, tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước , chống tham nhũng sẽ làm làm cho chúng ta có được những sự phát triển đúng đắn hơn, Những gì có thể đạt được sẽ là động lực cho sự phát troeenr đất nước càng ngày càng có sự phát triển tốt hơn và vững chắc hơn

Reply
avatar
22:21, 12/08/2017 delete

Với sự quyết tâm của ban bí thư, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có thể nói, công cuộc chống tham nhũng thực sự bắt đầu hiệu quả. Và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những kết quả khả quan sẽ đạt được trong thời gian sắp tới, Những gì mà chúng ta làm được có rất nhiều những kết quả cho sau này

Reply
avatar
22:23, 12/08/2017 delete

Muốn chống tham nhũng thực sự rất cần thiết phải có sự quyết liệt .Chống tham nhũng cũng không chỉ là xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội mà hơn hết là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ để xảy ra hành vi tham nhũng. Tích cực phòng chống mới là quyết sách đúng đắn nhất mà rất cần sự phối hợp của nhiều lực lượng, cả người dân và chính quyền

Reply
avatar
22:30, 12/08/2017 delete

Đúng<tham nhũng, lãng phí luôn là điều khiến dân chúng bức xúc nhất. Rất mong cán bộ các cơ quan thực sự gương mẫu, một lòng phát triển đất nước. Có vậy nhân dân cả nước mới một lòng cùng chính quyền phát triển mạnh mẽ đất nước được. Mong là đất nước ta có được sự phát triển thât đúng đắn

Reply
avatar
22:37, 12/08/2017 delete

tham nhũng là một vấn đề rất cấp bách hiện nay.bởi vì tham nhũng gây ra những hậu quả rất ngiêm trọng khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội,gây ra sự mất lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước . Những sư quyết tâm này của đảng và chính phủ mong rằng sẽ có được kết quả tốt nhất không ??

Reply
avatar
10:20, 13/08/2017 delete

Công tác phòng chống tham nhũng của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như: vận động, thuyết phục đối tượng Trịnh Xuân Thanh - nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về nước đầu thú ; thanh tra, kiểm tra về những dấu hiệu vi phạm của Cơ quan Thường trực ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương,…Đây là một loạt các hành động cần thiết, cho thấy quyết tâm của Đảng, Chính phủ trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Reply
avatar
10:27, 13/08/2017 delete

Phải công nhận rằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao nhưng tâm huyết thì vẫn đầy mình, chỉ trách cái lũ trẻ trâu vô học miệng còn hôi sữa đã bày đặt nói chuyện chính trị, phê phán này nọ như các ông hiểu lắm. nhìn lại mà xem Hiện nay thì đúng có thể nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang đi đầu trong việc chống tham nhũng, được coi là người "nhóm lò" mà theo ông nói thì đúng là kể cả bọn củi tươi là tham nhũng cũng phải cháy cho bằng sạch. Tôi đang mong chờ một kết quả thật mỹ mãn cho quyết tâm của ông

Reply
avatar
Minh Hòa
10:27, 13/08/2017 delete

Tham nhũng thì ở Quốc gia nào cũng có, vấn đề là Quốc gia nào có giải pháp tốt và hiệu quả cho việc chống tham nhũng. Ở Việt nam đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Nó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. Ngăn chặn, làm triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nhất là trong quá trình ban hành và tổ chức thi hành các văn bản áp dụng pháp luật.Điều quan trọng là việc phải xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lấy lại tài sản trả cho Nhà nước đồng thời làm bài học cho kẻ khác đang có các hành động tham nhũng.

Reply
avatar
14:54, 13/08/2017 delete

Ở Việt Nam, tham nhũng luôn được coi là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cần phải cho thấy rằng hiện nay cơ quan nhà nước đang rất ráo riết cho vấn đề này, tôi ủng hộ điều này.

Reply
avatar
15:02, 13/08/2017 delete

Tham nhũng, lãng phí luôn là điều khiến dân chúng bức xúc nhất. Rất mong cán bộ các cơ quan thực sự gương mẫu, một lòng phát triển đất nước. Có vậy nhân dân cả nước mới một lòng cùng chính quyền phát triển mạnh mẽ đất nước được, cơ quan chức năng phải cứng rắn hơn nữa trong vấn đề này.

Reply
avatar
20:14, 13/08/2017 delete

Đảng đang làm mạnh tay, làm quyết liệt như vậy trong công tác chống tham nhũng thì người dân hết mực đồng tình, ngày nay khi mà mạng xã hội phát triển thì không khó để những sự việc phức tạp được đông đảo người dân biết đến, đó sẽ kênh tố cáo những cán bộ tham nhũng cũng như bày tỏ quan điểm của người dân trong công tác chống tham nhũng của đảng ta. Đây là việc làm vô cùng cần thiết để lấy lại niềm tin của người dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay

Reply
avatar
20:14, 13/08/2017 delete

Cần phải đẩy mạnh việc chống tham nhũng để đem lại hiểu quả thiết thực mà người dân có thể tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng chứ không phải chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, câu nói ấy là bất hủ. Hẳn ông đã thấy sức mạnh của nó qua truyền thông, qua mạng xã hội. Khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông và truyền thông phải có lương tâm, có trách nhiệm với nhân dân, với đất nước là rất đúng.

Reply
avatar
20:15, 13/08/2017 delete

Tổng Bí Thư đã nói rồi: một khi lò đã cháy thì củi tươi cũng phải cháy", đó là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Mấy lời lẽ của đám dân chủ trong việc lợi dụng hoạt động chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước để bôi nhọ, xuyên tạc, giờ không còn trọng lượng bởi Đảng quyết tâm, dân tin Đảng và Nhà nước. Có lẽ đã hết thời của mấy chiêu trò đấu tranh dân chủ bịt bợm rồi.

Reply
avatar
20:16, 13/08/2017 delete

Câu nói đơn giản, nông dân chân chất mà nghĩ ra thì thấm thía ghê thật đấy. Phải công nhận là thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng thực sự đã có những chuyển biến rõ rệt, mặc dù hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi, nhưng nó cũng góp phần quan trọng trong việc răn đe, cũng như là mở màn cho một cuộc tiêu trừ nạn tham nhũng, lấy lại niềm tin đang tụt dốc vì tham nhũng của nhân dân vào chính quyền.

Reply
avatar
20:16, 13/08/2017 delete

Xưa nay các cụ chẳng ai dùng củi tươi để làm củi cả. Củi tươi thì lúc cháy có thể nổ, gây "chấn động". Nhưng bây giờ dù là tươi hay khô thì vẫn phải cháy thôi. Đẩy mạnh chống tham nhũng là một chính sách quá đúng đắn, có như thế thì công bằng, bình đẳng mới phát huy được, nhân dân mới tin tưởng được. Tiếng thở dài trong công chúng rồi cũng ngắn lại nhanh thôi.

Reply
avatar
20:17, 13/08/2017 delete

Không thể phủ nhận trong nhiệm kỳ này, TBT Nguyễn Phú Trọng đã có những bước đi mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm của Đảng trong chiến dịch quét sạch tham nhũng. Tuy nhiên phát hiện tham nhũng đã khó, xử lý tham nhũng còn khó hơn. Cần làm tốt công tác tư tưởng cho quần chúng để nhân dân hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng, xử lý sao cho dân thấy hả hê, hài lòng chứ không được khiến dân mất niềm tin vào sự vững mạnh của Đảng

Reply
avatar
20:17, 13/08/2017 delete

Là một công dân chân chính, tôi rất hoan nghênh những động thái quyết liệt của Đảng ta thời gian vừa qua trong công tác diệt trừ tham ô, đẩy lùi tham nhũng. Tuy nhiên, sẽ có không ít kẻ lợi dụng những bản án này để xuyên tạc, bới móc, phê phán, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng ta. Vì vậy, đấu tranh với tham nhũng phải đồng thời tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho nhân dân, định hướng dư luận theo đường đi đúng đắn, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng

Reply
avatar
20:18, 13/08/2017 delete

Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ càng nóng khi những người có quyết tâm chống tham nhũng tích cực hơn. Tôi mong chờ một Việt Nam có thể đẩy lùi nạn tham nhũng bằng bất kì cách nào, kể cả học tập như Singapore càng tốt. Đất nước không có tham nhũng mới là đất nước đáng để người dân tin tưởng vào chính quyền.

Reply
avatar
20:18, 13/08/2017 delete

Vấn đề tham nhũng trong những năm gần đây ngày càng phức tạp cả về quy mô và tính chất, Ban chấp hành Trung Đảng cần mạnh tay hơn nữa trong việc chống tham nhũng, đồng thời có biện pháp ngăn chặn tham nhũng, và xử lý nghiêm với các đối tượng tham nhũng, không để tình trạng tham nhũng ngày càng phức tạp hơn. Khi chúng ta đẩy lùi được tham nhũng tức là Việt Nam sẽ ngày càng được phát triển hơn.

Reply
avatar
10:51, 14/08/2017 delete

Chống tham nhũng không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai mà đó là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ ưu tiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như sau này. Đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy"

Reply
avatar
23:01, 16/08/2017 delete

“Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của toàn xã hội” - rất mong công tác phòng chống tham những sẽ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn thể nhân dân và công tác phòng, chống tham nhũng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp!

Reply
avatar
21:01, 27/08/2017 delete

Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí đã từng bước được kiềm chế. Những kết quả đạt được khẳng định những chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và các luật có liên quan là cơ bản đúng đắn, phù hợp.”

Reply
avatar
00:51, 06/09/2017 delete

Chống tham nhũng là một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay không chỉ ở nước ta mà còn diễn ra trên các nước khác. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; đồng thời tránh để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để chống phá chế độ, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
01:52, 07/09/2017 delete

Trong chủ trương, hành động phải kiên quyết, bền bỉ, làm từng bước vững chắc, có hiệu quả, tránh đánh trống bỏ dùi, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới. Nếu trong thời gian tới, chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh này thắng lợi sẽ đem lại ý nghĩa chính trị và kết quả to lớn, tạo ra niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và chính quyền

Reply
avatar
01:52, 07/09/2017 delete

sẽ có không ít kẻ lợi dụng những bản án này để xuyên tạc, bới móc, phê phán, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng ta. Vì vậy, đấu tranh với tham nhũng phải đồng thời tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho nhân dân, định hướng dư luận theo đường đi đúng đắn, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon