MỸ LẠI XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM

17:15
Loa phường - Ngày 15/8/2017, tại Wahington DC, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã công bố bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới”. Trong đó, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho rằng: “Hà Nội tiếp tục dành quyền kiểm soát, răn đe, trừng phạt, thậm chí triệt hạ những tổ chức tôn giáo không được sự chấp thuận của nhà nước. Hiến pháp Việt Nam qui định tự do  tín ngưỡng và tự do thờ phương theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng. Thế nhưng luật hiện hành với những điều khoản mơ hồ lại cho Nhà Nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa gọi là bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì đoàn kết dân tộc”.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson
Đây là những nhận định mang tính chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bởi lẽ:
Thứ nhất, việc các tổ chức tôn giáo muốn thành lập phải đăng ký với nhà nước là điều hoàn toàn dễ hiểu và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, Điều 8, Hiến pháp 2013 đã nhấn mạnh: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Vì vậy việc các cá nhân, tổ chức tôn giáo muốn thành lập phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đặt dưới sự quản lý của Nhà nước là điều tất yếu.
          - Điều 8, Hiến pháp 2013:
          1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
          2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.
Thứ hai, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện, bày tỏ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trong đó, Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định:
          1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
          2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
          3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
          Bên cạnh đó, trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, ngày 18/11/2016, Quốc hội đã ban hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Cụ thể là:
          - Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
          1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
          2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân.
          3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
          - Điều 6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người
          1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
          2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.
          3. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
          4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
          5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.
          6. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định tại khoản 5 Điều này.
Thứ ba, Việt Nam không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” như một vũ khí đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị-xã hội, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, chúng thường kích động tư tưởng chống đối, hậu thuẫn về vật chất, tinh thần đối với những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong các tôn giáo; thúc đẩy thành lập các hội đoàn trái pháp luật trong xứ đạo để thách thức, chống phá chính quyền nhân dân; tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, gây hoang mang dư luận; tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc “Cộng sản diệt đạo”, “Nhà nước đàn áp tôn giáo”; tập hợp lực lượng, tổ chức biểu tình, gây rối an ninh trật tự,…
Có thể thấy rằng những phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn thực trạng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các thế lực, bọn phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để gây rối an ninh trật tự.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

29 nhận xét

Write nhận xét
20:08, 16/08/2017 delete

Chúng ta đã không còn lạ gì với những kiểu gây áp lực lên chính sách đối nội đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam thông qua việc vu cáo xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phai vậy, Việt Nam có riêng luật về tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với luật phá quốc tế, hiến chương LHQ, điều đó cũng là phù hợp vs thực tế xã hội, còn ngược lại không có sự quản lý phù hợp tôn giáo sẽ trở thành vũ khí trong tay Mỹ và các đám phán động phá hoại đất nước.

Reply
avatar
21:54, 16/08/2017 delete

Nước mĩ là nước lơn nên họ có quyền thực hiện những hoạt động đó bằng sự cho phép của chính họ và không hề tôn trọng những ý kiến khách quan của những người khác, và tôi thực sự buồn khi người ta vẫn nghe theo những gì người mĩ tuyên truyền bấy lâu nay và sẵn sàng làm nô lệ cho nó

Reply
avatar
21:58, 16/08/2017 delete

Với người Mĩ nên có sự đề phòng, có như thế mới ổn được, chứ mà chủ quan thì không thể nào giải quyết được việc gì đâu mà, nhiều khi còn ảnh hươgnr tới lợi ích của dân tộc, của đất nước, và đó là điều không thể nào tha thứ được, hãy là một người việt tiêu thụ nhưng thông tin chuẩn nhất

Reply
avatar
22:02, 16/08/2017 delete

Dân chủ, nhân quyền của Việt Nam phải được việt nam quyết định chứ không phải cứ thích nói thế nào thì nói và thích can thiệp thế nào thi can thiệp, rõ ràng người việt nên biết giá trị của những sự cố gắng , không nên thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, nên tôn trọng pháp luật

Reply
avatar
22:05, 16/08/2017 delete

Thiết nghĩ người mĩ nên xem lại chính quyền mình, liệu những mâu thuẫn, nhưng nạn khủng bố trong nước có là một hình thức chứng minh cho những gì họ đang làm là một điều gì đó sai, khi người dân Mĩ được cho là tự do lại có những xung đột thường xuyên

Reply
avatar
22:07, 16/08/2017 delete

Nhưng họ là nươc lớn, họ tích áp đặt những giá trị cuộc sống vào những nước khác, chỉ có áp dụng lối sống mĩ thì họ mơi hợp tác làm ăn, thế mới có chuyện họ tìm cách cna thiệp thông qua các tổ chức dân chủ, nhân quyền

Reply
avatar
22:24, 16/08/2017 delete

Có thể nói, nước Mỹ nhúng tay vào các hoạt động, gây sức ép không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nhiều nước trên thế giới nhất là về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo... Thế nhưng lúc nào chính quyền Mỹ cũng cho rằng mình là dân chủ, tự do thử hỏi nước Mỹ có thực sự dân chủ, tự do tôn giáo như những gì Mỹ đấu tranh đòi hỏi, lên án với nước khác!

Reply
avatar
07:42, 17/08/2017 delete

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã công bố bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới”, một hoạt động thường niên của Mỹ trong các năm. Và cũng là một hoạt động thường niên khác đó là việc Mỹ phải tìm cách xuyên tạc tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Lần này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đưa các thông tin theo kiểu "Hà Nội tiếp tục dành quyền kiểm soát, răn đe, trừng phạt, thậm chí triệt hạ những tổ chức tôn giáo không được sự chấp thuận của nhà nước", tất cả chỉ là lời xuyên tạc còn bản phúc trình này không đưa ra được một chứng cứ nào cụ thể hết.

Reply
avatar
08:13, 17/08/2017 delete

lại một lần nữa chúng ta thấy được những nhận định mang tính chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo cơ sở cho đám phản động trong và ngoài nước lợi dụng xuyên tạc, kích động trong nước, gây rối an ninh trật tự và an ninh quốc gia

Reply
avatar
08:57, 17/08/2017 delete

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lại sai rồi. Ông này sai vì cái quan điểm 'xấu" về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Theo dõi về bản phúc trình tôn giáo của Mỹ đối với các quốc gia qua các năm thì độ hiểu về tình hình tôn giáo tại Việt Nam của Mỹ vẫn không tiến triển được. Chính vì lẽ đó, bản phúc trình năm 2016 do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson công bố vẫn là những luận điệu xuyên tạc về tình hình tôn giáo của Việt Nam.

Reply
avatar
08:58, 17/08/2017 delete

đúng là bản phúc trình thường niên, năm nào cũng thấy kết luận giống năm nào, chẳng hiểu họ có đi tìm hiểu thực tế không mà phán như thật, năm nào cũng bài ca nước ta không có tự do tôn giáo, nhà nước kìm hãm sự tự do tôn giáo bằng pháp luật, một năm qua có bao sự việc phức tạp liên quan đến tôn giáo thì không thấy phản ánh, không có pháp luật quản lí thì không hiểu mấy tôn giáo đó còn làm loạn đến mức nào nữa

Reply
avatar
09:00, 17/08/2017 delete

Chúng ta có thể thấy rằng những phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn thực trạng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các thế lực, bọn phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để gây rối an ninh trật tự. cần cảnh giác cao độ

Reply
avatar
09:02, 17/08/2017 delete

Luận điệu của Ngoại trưởng Mỹ về tình hình tôn giáo của Việt Nam chỉ mang tính chủ quan, duy ý chí, không hề có sự thu thập thông tin một khách quan. Các thông tin trong "Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới” hoàn toàn là các thông tin sai lầm, không đúng thực tế về tình hình Việt Nam. Những thông tin này ảnh hưởng đến vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
15:57, 17/08/2017 delete

Ông Ngoại trưởng Mỹ này lại căn cứ vào mấy thông tin của các NGO được rót tiền đến Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực tôn giáo để đưa ra tuyên bố mà quyên không đọc bản báo cáo tình hình của Ban Tôn giáo Chính phủ của Việt Nam. Ông này nên biết so sánh và không thể đưa thông tin thiếu cơ sở, một chiều như vậy được.

Reply
avatar
16:03, 17/08/2017 delete

Đây hoàn toàn là sự nhin nhận đánh giá hết sức phiến diện từ phía Mỹ thậm chí là áp đặt mọi giá trị của họ cho chúng ta. Những gì mà chúng ta tahays ở đây là mọi sự hành độgn và phát ngôn của Mỹ đều dựa trên hệ giá trị của họ mà phát ngôn trong khi tôn giáo ở VN phải căn cứ vào vấn đề đặc điểm dân tộc VN chúng ta

Reply
avatar
16:13, 17/08/2017 delete

Rõ ràng những nhận định mang tính chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Mỹ hoàn toàn nhìn nhận theo quan điểm và khía cạnh của chính họ chứ không đem lại điều gì tốt đẹp cho VN chúng ta cả, những gì mà chúng ta thấy là họ ko tôn trọng chúng ta

Reply
avatar
16:17, 17/08/2017 delete

Theo quan điểm nhìn nhận từ ông Ngoại trưởng Mỹ và bản báo cáo mà ông công bố cho rằng Hà Nội tiếp tục răn đe, kìm kẹp hoạt động tôn giáo... xin thưa đó là góc nhìn lệch lạc của ông thôi.Chứ như quan điểm của Việt Nam thì Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo nhưng mọi hoạt động tôn giáo phải trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam và vì vậy không có chuyện đàn áp tôn giáo hay kìm kẹp nhé ông Ngoại trưởng thân mến.

Reply
avatar
19:27, 17/08/2017 delete

Những nước nào không đi theo quỹ đạo "tự do" "dân chủ" của mỹ thì y như rằng được liệt vào mấy cái danh sách này rất là cao, hết vi phạm tự do dân tộc tôn giáo thì lại đến những chính sách lạ lùng khác mà chính mỹ cũng không đảm bảo được.Tôn giáo hay là vấn đề dân tộc thiểu số cũng chỉ là công cụ của chính quyền mỹ dùng để thực hiện các chính sách của mình đối với các nước có lợi ích không hòa đồng với mỹ là chính thôi, chứ chúng đâu có rảnh mà quan tâm nước khác thế

Reply
avatar
Hoàng Dung
22:11, 17/08/2017 delete

Có thể thấy rằng những phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn thực trạng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các thế lực, bọn phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
23:29, 17/08/2017 delete

Người dân chúng ta phải hết sức tỉnh táo,qua phân tích cho thấy phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn thực trạng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Đây sẽ là cái để cho các thế lực, bọn phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ ta, vì vậy bất cứ một nguồn tin nào trích dẫn lời của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đều là sai trái, chúng ta sẽ chung tay lên án, phản đối đến cùng.

Reply
avatar
23:44, 17/08/2017 delete

Không thể cậy nước lớn muốn nói gì thì nói được, Việt Nam rõ ràng là làm theo đúng pháp luật Việt Nam và không vi phạm pháp luật quốc tế, vậy tại sao ông Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lại phát ngôn quá là chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
08:52, 18/08/2017 delete

năm nào cũng vậy Mỹ luôn soạn thảo ra một bản phúc trình về tình hình tôn giáo ở nước ta nhưng những thông tin mà chúng thu thập cho bản phúc trình này thì ai cũng biết chúng lấy từ đâu, toàn những nguồn không chính thống, bất lợi cho đất nước chúng ta còn thực tế thì tình hình tôn giáo nước ta khiến nhiều nước phải mơ ước, chiêu bài của Mỹ thì quá ra ràng nhưng chúng ta vẫn khéo léo trong đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng

Reply
avatar
10:26, 18/08/2017 delete

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó quy định rất rõ ràng, cụ thể những trình tự, thủ tục để công nhận chính thức sự hoạt động của một tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, không thể có chuyện “Hà Nội tiếp tục dành quyền kiểm soát, răn đe, trừng phạt, thậm chí triệt hạ những tổ chức tôn giáo không được sự chấp thuận của nhà nước" như phát biểu của ông Ngoại trưởng Mỹ kia.

Reply
avatar
14:34, 18/08/2017 delete

Năm nào cũng thế, mỗi lần tổng kết thì Mỹ vẫn cho rằng Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo, không có tự do tôn giáo, thiếu dân chủ nhân quyền. Đó là những nhận định chủ quan, duy ý chí, có bao giờ những cái ông trong tổ chức đó đến Việt Nam và chứng kiến những vụ việc xảy ra không? hay ngồi đó mà bình phẩm qua những bản trình của cấp dưới mà được bọn phản động mua chuộc, hoặc chính tổ chức đó ủng hộ cho bọn phản động. Tóm kại, nói thì cứ nói đi, sự thật chúng tôi không thế và chúng tôi không sợ.

Reply
avatar
17:36, 18/08/2017 delete

Những phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong bản “Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới” đã xuyên tạc, vu cáo thực trạng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, không có bằng chứng xác đáng nào cả, toàn là phiến diện, chủ quan của bên ông ta, điều này ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Việt Nam, nhân dân chúng tôi hoàn toàn phản đối. người dân Việt Nam hãy phản đối những nhận định lệch lạc từ phía Mỹ, nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo để đánh bật những kẻ có âm mưu vu cáo Việt Nam chúng ta.

Reply
avatar
23:19, 18/08/2017 delete

Đây là những nhận định mang tính chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc, vu cáo thực trạng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế,

Reply
avatar
08:48, 24/08/2017 delete

Mỹ thì lúc nào nó chẳng tự cho mình cái quyền cao ngất trời phán xét các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn thaaysd được rằng đó chỉ là luận điệu ép buộc khi chính họ dựa trên một ý thức hệ khác mà phán xét thì đã là điều không hợp lý rồi

Reply
avatar
08:21, 27/08/2017 delete

tình hình trong nước ta thì chỉ nước ta mới có quyền quyết định, chẳng có nước nào có thể can thiệp được vào cả. ngay cả Mỹ. Mỹ là một nước lớn thật, thích áp đặt thật nhưng chúng ta không phải là một nước mà họ thích nói gì thì nói, những gì họ vu khống, cố tình đặt điều để có lợi trên bàn đàm phán thì chúng ta không để họ đạt được mục đích. tình hình nhân quyền của nước ta vẫn rất tốt, tôn giáo ổn định, không hề có như những gì người Mỹ đã nói. đúng là càng là nước lớn thì càng lấy cớ đặt điều, một hành động không xứng tầm

Reply
avatar
02:15, 07/09/2017 delete

Việt Nam không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon