“PHÚC TRÌNH TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ 2016” CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ: VẪN LÀ NHỮNG NHẬN XÉT SAI LỆCH, THIẾU KHÁCH QUAN

22:45
Không Tên
Bản “Phúc trình thường niên 2016 về tình hình tự do tôn giáo thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 15/8 vừa qua, tiếp tục có những nhận xét sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Họ vẫn giữ cách nhìn kỳ thị, định kiến đối với việc bảo đảm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điều đó không lạ, song thật đáng tiếc!
Phúc trình về tự do tôn giáo thế giới phần nói về Việt Nam có đoạn viết: “…hiến pháp Việt Nam qui định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phương theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng. Thế nhưng luật hiện hành với những điều khoản mơ hồ lại cho Nhà Nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa gọi là bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì đoàn kết dân tộc… Việt Nam vẫn là một quốc gia mà tôn giáo nằm dưới sự chi phối của chính phủ, phải được chính phủ công nhận tư cách pháp nhân và pháp lý thì mới được sinh hoạt”.
Phản ứng trước bản “Phúc trình” năm nay (2016) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng ghi nhận báo cáo đã có một số điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam song đáng tiếc báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về tình hình thực tế ở Việt Nam.
“Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng thực thi trên thực tế. Chính điều này đã tạo nên đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú và sinh động của Việt Nam”, bà Hằng nêu rõ.
Người phát ngôn khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm phân biệt đối xử đối với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có Luật Tự do Tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội thông qua tháng 11/2016 và sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2018.
Cần khẳng định, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là một quyền tuyệt đối. Nghĩa là trong khi thực hiện quyền, công dân phải chịu một số hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được phép vi phạm các quy định của pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền, lợi ích cơ bản của người khác. Điều này được khẳng định trong tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền tự do cá nhân phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức trật tự công cộng và sự phồn vinh chung của một xã hội dân chủ”.
Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tôn giáo, cộng đồng quốc tế cũng khẳng định rằng: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi giới hạn này là cần thiết cho việc bảo về an toàn trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức công chúng hoặc những quyền tự do căn bản của người khác”. Và tại điều 29: “Tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng không phải là tuyệt đối, các nhà nước có thể hạn chế các tự do này nếu điều đó là cần thiết để bảo về An ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe, đạo đức của cộng đồng hoặc bảo về lợi ích của người khác khỏi bị xâm hại”.
Ở Việt Nam, quan điểm và tư tưởng về tự do tôn giáo, tín ngưỡng luôn được thông nhất, xuyên suốt quá trình cách mạng. Điều 24 Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định:  “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Những quy định trong hiến pháp đó đã được cụ thể hóa thành các đạo luật, văn bản dưới luật, các chính sách cụ thể như Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016; Dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo”…
Bên cạnh khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định mọi hoạt động tôn giáo của các đối tượng phải tuân theo hiến pháp, pháp luật; các hoạt động tôn giáo hợp pháp được đảm bảo; các hoạt động tôn giáo vì lợi ích chung của Tổ quốc, của nhân dân được khuyến khích. Đồng thời nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo phá hoại nền độc lập của dân tộc, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và tiến hành các hoạt động sai trái khác có liên quan đến tôn giáo.
Về pháp luật và thể chế quản lý xã hội, Hiến pháp Việt Nam quy định tất cả các tổ chức xã hội đều được quản lý trong khuôn khổ nhất định. Nhà nước quản lý các tổ chức xã hội, trong đó có các tôn giáo, theo pháp luật. Việc quản lý đó nhằm hai mục đích: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, mặt khác không cho những kẻ xấu lợi dụng sinh hoạt của những tổ chức này để phá hoại chế độ xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân.
Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
Như vậy, quan điểm của cộng đồng quốc tế và Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo, không có gì khác biệt. Đó là, Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng không phải là tuyệt đối mà là một quyền có giới hạn. Bất cứ ai lạm dụng quyền tự do tôn giáo để gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm các quyền của người khác đều bị xử lý theo pháp luật.
Không những vậy, bản “Phúc trình” năm nay còn là sự vi phạm các nguyên tắc trong Văn kiện “Xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ” được ký kết giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Tổng thống Obama năm 2013 và được tái khẳng định trong Văn kiện “Tầm nhìn chung” được ký kết giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obam vào tháng 7/2015. Trong hai văn kiện này, cả hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đều khẳng định nguyên tắc “Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”. Việc bản “Phúc trình” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không chấp nhận thể chế quản lý tôn giáo và nhiều quy định của pháp luật Việt Nam về khách quan là đi ngược lại tinh thần của hai văn kiện quan trọng nói trên.
Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản “Phúc trình thường niên 2016 về tình hình tự do tôn giáo thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

12 nhận xét

Write nhận xét
23:11, 18/08/2017 delete

trên thực tế, ngay mỗi người dân chúng ta luôn cảm nhận được quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước ta đảm bảo không chỉ trên các quy định pháp luật khô cứng. Cả nước hiện nay có trên 25 triệu tín đồ với 6 tôn giáo lớn đã được công nhận hợp pháp. Dưới sự quản lý của Nhà nước thì các tôn giáo đều có bước phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy, đặc biệt là các tôn giáo sống hòa thuận với nhau, không xảy ra xung đột lớn.

Reply
avatar
08:27, 19/08/2017 delete

Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản “Phúc trình thường niên 2016 về tình hình tự do tôn giáo thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Reply
avatar
10:39, 19/08/2017 delete

rõ ràng bản phúc trình về tình hình tôn giáo của bộ ngoại giao Mỹ là không có căn cứ, đó hoàn toàn là định kiến mà họ áp đặt nên chúng ta, đây không là lần đầu họ dùng cách này để can thiệp một cách thô bạo vào tình hình nội bộ nước ta, đó là điều không thể chấp nhận được, nhà nước ta lên án hành động đó và hi vọng Mỹ sẽ không có những hành động tương tự như vậy xảy ra

Reply
avatar
Ánh sáng
21:33, 19/08/2017 delete

rong hai văn kiện này, cả hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đều khẳng định nguyên tắc “Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”. Việc bản “Phúc trình” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không chấp nhận thể chế quản lý tôn giáo và nhiều quy định của pháp luật Việt Nam về khách quan là đi ngược lại tinh thần của hai văn kiện quan trọng nói trên.

Reply
avatar
23:09, 19/08/2017 delete

Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng thực thi trên thực tế. Chính điều này đã tạo nên đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú và sinh động của Việt Nam”, bà Hằng nêu rõ.

Reply
avatar
15:56, 20/08/2017 delete

tự do tôn giáo cũng phải trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với điều kiện lịch sử của mỗi quốc gia. Không thể có tự do tôn giáo một cách tuyệt đối. Dường như Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa ra những giọng điệu, lối viết cũ, vẫn lặp đi lặp lại cái luận điệu cho rằng Việt Nam đàn áp tôn giáo. Thiết nghĩ, thay vì bổn cũ soạn lại thì Bộ Ngoại giao Mỹ nên đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan về tự do tôn giáo trên toàn thế giới, cũng như ở Việt Nam.

Reply
avatar
18:20, 20/08/2017 delete

Bản “Phúc trình thường niên 2016 về tình hình tự do tôn giáo thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 15/8 vừa qua, tiếp tục có những nhận xét sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Họ vẫn giữ cách nhìn kỳ thị, định kiến đối với việc bảo đảm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trong tư tưởng họ vẫn luôn là nước lớn, luôn muốn can hiệp vào công việc nội bộ của các nước. Đó là điều khó có thể chấp nhận!

Reply
avatar
22:14, 21/08/2017 delete

Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản “Phúc trình thường niên 2016 về tình hình tự do tôn giáo thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Reply
avatar
22:33, 21/08/2017 delete

Trước tới nay, Hoa Kỳ đều giữ cái nhìn sai lệch về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, một cái nhìn kỳ thị, định kiến đối với việc bảo đảm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng tôn giáo ở Việt Nam được tự do trong khuôn khổ pháp luật. Vậy mà bản Bản “Phúc trình thường niên 2016 về tình hình tự do tôn giáo thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại xuyên tạc ngược lại hoàn toàn. Cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng một bài cũ cứ chơi mãi, thấy nhàm.

Reply
avatar
10:58, 22/08/2017 delete

Đúng rồi, bọn Mỹ là bọn mà có định kiến, tư tưởng luôn cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Những bằng chứng xác đáng thì không có, mà nguồn thì toàn do những tổ chức mà liệt vào danh sách tổ chức khủng bố phản động như Việt Tân,... Vì vậy, năm nào cũng thế, Mỹ vẫn có những nhận định thiển cận về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, hơn nữa còn can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam, Vạy chúng tôi có nên lên án những hành động của phía Mỹ không?

Reply
avatar
16:40, 22/08/2017 delete

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra những nhận xét mang tính áp đặt, vu cáo về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Đây là việc làm không chỉ sai trái, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn can thiệp vô lý vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm nhiều điều ước mà Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết. Vì thế, nội dung mà bản “Phúc trình thường niên 2016 về tình hình tự do tôn giáo thế giới” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về tình hình tôn giáo Việt Nam là không có giá trị, chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh.

Reply
avatar
20:31, 28/08/2017 delete

quan điểm của cộng đồng quốc tế và Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo, không có gì khác biệt. Đó là, Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng không phải là tuyệt đối mà là một quyền có giới hạn. Bất cứ ai lạm dụng quyền tự do tôn giáo để gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm các quyền của người khác đều bị xử lý theo pháp luật.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon