DALAMBAO LẠI NÓI LÁO!

17:21
Loa phường - Trong thời gian qua, trang mạng Danlambao đã liên tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người. Cá biệt, Blog Danlmabao còn đăng tải bài viết với nhan đề “Phải chăng đảng cộng sản muốn tuyên chiến với Công giáo?” với những nội dung hết sức phản động như: “Trong lịch sử cai trị, cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là những đối trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến vị thế của độc tài, tàn bạo của đảng. Đặc biệt đối với Công giáo luôn phải chịu sự kềm kẹp từ luật tự do tín ngưỡng do cộng sản soạn thảo ban hành. Những điều luật ấy gây khó khăn trong việc tự do thờ tự và hành đạo, siết chặt sự kiểm soát cũng như hạn chế sự phát triển của đạo Công giáo”.
Danlambao lại xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam
Có thể thấy rằng những nội dung mà Blog Danlambao đăng tải về tình hình tôn giáo ở Việt Nam đây là những nhận định hết sức phản động, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền nhân dân, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhìn nhận một cách khách quan chúng ta có thể thấy rằng vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm, coi trọng và đảm bảo thực hiện.
Thực tiễn lịch sử chứng minh Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, ngay sau khi giành được chính quyền nhân dân, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Việt Nam là: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Điều 10 Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng”.
Đến Hiến pháp 1959, tại Điều 26 đã quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”.
Tại Điều 68, Hiến pháp 1980 một lần nữa khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
Điều 24, Hiến pháp 2013 đã khẳng định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016. Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân.
3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến đời sống của bà con giáo dân. Theo đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình hành động và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tạo điều kiện cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào. Công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh.
Hiện nay, Nhà nước đã công nhận 39 tổ chức thuộc 14 tôn giáo, với khoảng 24,3 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số, gần 53.000 chức sắc, 133.700 chức việc, 27.900 cơ sở thờ tự. Các tổ chức tôn giáo là một phần quan trọng góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống. Điều đó đã chứng minh tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam đã được đảm bảo bằng những việc làm thiết thực. Quyền được tự do thực hành các nghi lễ tôn giáo, tham gia các sinh hoạt tôn giáo của những người có tôn giáo đặc biệt được tôn trọng và bảo đảm. Các hoạt động lễ hội thường niên của nhiều tôn giáo như lễ Noel của người Công giáo, lễ Phật đản của những người theo đạo Phật và hàng loạt lễ hội của các tôn giáo khác đều diễn ra theo đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của toàn thể nhân dân. Điều đó đã được Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb ghi nhận trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong đó, ông Jim Webb đã khẳng định: “Cho dù vẫn còn những quan điểm cá nhân về một vài vụ việc cụ thể liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhất là từ năm 1991 đến nay”. luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam.
Như vậy, có thể thấy rằng tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

24 nhận xét

Write nhận xét
22:08, 15/09/2017 delete

Đúng là muôn kiểu xuyên tạc của Dân làm báo . Mục đích của Dân làm báo là muốn tuyên truyền, xuyên tạc về quá trình điều tra, xét xử về hành vi phạm pháp của 2 anh em Đoàn Văn Vươn cũng như phủ nhận quá trình cải tạo cũng như chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người cải tạo tốt để họ sớm trở về cuộc sống bình thường với gia đình, xã hội và sống có ích cho xã hội

Reply
avatar
22:11, 15/09/2017 delete

Số là mấy thằng dân chủ đi đánh đĩ tứ phương thường có nét mặt khốn nạn và tâm hồn dâm ô, thế nên bề ngoài của chúng trông khá phì nộn và đê tiện. Cử chỉ của chúng thì luôn “lấm lét”, nhìn trước ngó sau, đây chính là biểu hiện của những kẻ chuyên làm những việc bất chính, phản dân, hại nước.

Reply
avatar
22:16, 15/09/2017 delete

Đối với số phạm nhân chấp hành hình phạt, chúng ta đều có chính sách giáo dục, cải tạo nhằm đảm bảo cho số này không những hết hạn chấp hành còn được cải tạo thành công, trở thành tế bào quan trọng cho gia đình, xã hội. Vậy làm sao chúng ta có thể có những hành vi sai trái như đánh đập nạn nhân được. Do đó những lời phỉ báng của các đối tượng đều vô căn cứ, làm chia rẽ mối quan hệ dân – Đảng và Nhà nước.

Reply
avatar
22:38, 15/09/2017 delete

Các thế lực phản động đã và đang lợi dụng tôn giáo như một công cụ để tiến hành nhiều hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước. Trong số đó thì có không ít những tên zận chủ đội lốt linh mục đã lợi dụng niềm tin của bà con giáo dân để kích động, lôi kéo họ vào các hoạt động biểu tình, chống đối chính quyền,...Còn về mặt Dân làm báo chúng ta không còn lạ gì đây là một trang ngôn luận của bè lũ phản động nên những bài viết của trang này đều có nội dung chống Đảng, Nhà nước và ủng hộ những hoạt động chống đối.

Reply
avatar
08:14, 16/09/2017 delete

Như vậy, có thể thấy rằng tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Reply
avatar
15:58, 16/09/2017 delete

Dân làm báo đang đầu độc nhân dân qua từng bài viết, đây thực sự là việc làm rất nguy hiểm, đối với những cá nhân mù mờ về chính trị thì ngay lập tức sẽ bị qua mắt bởi những bài viết mang tính chất cực đoan, phá hoại. và bởi vì bản chất của chúng là công cụ tuyên truyền của tổ chức khủng bố Việt Tân cho nên trên măt trận báo chí tư tưởng chúng cũng không kém phần nguy hiểm, chúng ta nên cảnh giác và phải hiểu rõ bản chất xấu xa của lũ người này.

Reply
avatar
19:11, 16/09/2017 delete

Bản thân mình sai phạm, bị xử lý thì lại đổ tội cho chính quyền đàn áp, đổ cho rằng chính quyền kỳ thị người Công giáo. Chính những linh mục, những cha đạo như Thục, Tân, Nam...mới là những ác quỷ đội lốt thầy tu, phá hoại sự đoàn kết lương-giáo cũng như sự hòa hợp giữa cộng đồng người theo đạo với người không theo đạo, giữa chính quyền, Đảng cộng sản với tôn giáo. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn là bảo vệ mối đoàn kết ấy, sự hòa bình ổn định của toàn thể người dân trên đất nước này.

Reply
avatar
22:36, 16/09/2017 delete

trang mạng Danlambao đã liên tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người. Cá biệt, Blog Danlmabao còn đăng tải bài viết với nhan đề “Phải chăng đảng cộng sản muốn tuyên chiến với Công giáo?” với những nội dung hết sức phản động như: “Trong lịch sử cai trị, cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là những đối trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến vị thế của độc tài, tàn bạo của đảng. Đặc biệt đối với Công giáo luôn phải chịu sự kềm kẹp từ luật tự do tín ngưỡng do cộng sản soạn thảo ban hành. Những điều luật ấy gây khó khăn trong việc tự do thờ tự và hành đạo, siết chặt sự kiểm soát cũng như hạn chế sự phát triển của đạo Công giáo”.

Reply
avatar
22:37, 16/09/2017 delete

Như vậy, có thể thấy rằng tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Reply
avatar
22:39, 16/09/2017 delete

Hiện nay, Nhà nước đã công nhận 39 tổ chức thuộc 14 tôn giáo, với khoảng 24,3 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số, gần 53.000 chức sắc, 133.700 chức việc, 27.900 cơ sở thờ tự. Các tổ chức tôn giáo là một phần quan trọng góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Reply
avatar
22:47, 16/09/2017 delete

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, ngay sau khi giành được chính quyền nhân dân, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Việt Nam là: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Reply
avatar
23:17, 16/09/2017 delete

tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Reply
avatar
10:42, 17/09/2017 delete

Với tư cách là một fan trung thành của báo điện tử, tôi biết danlambao từ ngày mới khai sinh thưa thớt vài bài. Chắc hẳn không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất của trang dân làm báo. Xin thưa trang dân làm báo là một trang hết sức phản động vì những bài viết xuyên tạc, bịa đặt về lịch sử, con người, tình hình tôn giáo, nhân quyền ở Việt Nam. Và thời gian gần đây dân làm báo còn có những hoạt động công khai hơn như tin chúng đưa đó.

Reply
avatar
15:56, 17/09/2017 delete

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết Lương Giáo, phát huy các giá trị nhân văn trong tôn giáo và với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhất quán khẳng định vị trí và vai trò của tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội qua việc thực hiện chiến lược đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Vì vậy lời tuyên bố của trang Dân làm báo là hoàn toàn sai sự thật, hoàn toàn bịa đặt, vu khống.

Reply
avatar
22:13, 17/09/2017 delete

Danlambao đã liên tục đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người. Đó là những nhận định hết sức phản động, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền nhân dân, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhìn nhận một cách khách quan chúng ta có thể thấy rằng vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm, coi trọng và đảm bảo thực hiện.

Reply
avatar
10:15, 18/09/2017 delete

Thực tiễn lịch sử chứng minh Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, ngay sau khi giành được chính quyền nhân dân, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Việt Nam là: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Reply
avatar
10:44, 18/09/2017 delete

tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Reply
avatar
08:01, 19/09/2017 delete

Để viết bài và đưa tin thì nhà báo phải là người được đào tạo ở trường lớp và công tác hoặc cộng tác cho một cơ sở báo chí, có thẻ nhà báo hoặc phóng viên. Nghe tên trang "Dân làm báo" đã thấy không tin nổi vì dân còn làm việc khác, còn mấy việc gây chia rẽ tôn giáo này thì chỉ có những kẻ lòng dạ thù địch mới làm thôi. Thiết nghĩ nên đổi trang này thành Báo lá cải"

Reply
avatar
10:55, 19/09/2017 delete

Cái thằng nói ra câu Đảng cộng sản muốn tuyên chiến với công giáo ngu bỏ bà mày. mày là cái thá gì mà mày nói câu đó, mày đủ tư cách gì mà đại diện cho Công giáo? Mày đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé, bà con công giáo mỗi người nhổ nước bọt là mày chết sặc rồi. Bà con công giáo Việt Nam ngày xưa và nay đều đồng lòng với Đảng, với nhân dân cả nước cùng bảo vệ đất nước, chỉ có một phần nhỏ bà con là bị bọn xấu lợi dụng làm những điều vi phạm thôi. Nên mày đừng có mà nói láo nhé!

Reply
avatar
15:48, 19/09/2017 delete

Ðảng và Nhà nước ta luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo, việc coi trọng này là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Và quan trọng là pháp luật Việt Nam không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kẻ âm mưu phá hoại sẽ bị pháp luật trừng trị.

Reply
avatar
14:41, 03/10/2017 delete

Nói đến "dân làm báo" hẳn nhiều người đã biết, bởi đây là một trong những trang "chủ công" của đám phản động cả trong và ngoài nước dùng để tuyên truyền chống Việt Nam, là diễn đàn của đám chống phá, rận chủ. Thời gina qua, chúng vẫn lợi dụng sự tự do “ngôn luận” trên các diễn đàn, các blog, nhiều phần tử phản động, cơ hội chính trị,bất mãn với chế độ, no cơm rửng mỡ, hoặc vì đồng tiền bẩn của các thế lực thù địch như mỹ chả hạn liên tục đưa ra các luận điệu xuyên tạc sự thật đất nước ta, đúng là những kẻ lưu manh, cơ hội chính trị, những cái đầu đất, ngu dốt, thủ cựu, bảo thủ, bầy ruồi nhặng của xã hội

Reply
avatar
14:43, 03/10/2017 delete

Đây không phải là dân làm báo, đám tham gia viết láo trên trang này không phải là, hay nói chính xác, không đủ tư cách công dân VN, bởi chúng là mớ ô hợp của những tên lưu vong phản quốc hoặc là những kẻ cơ hội, bại hoại trong nước chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm công dân. Cho nên, gọi đúng ra thì đây phải là dân làm láo, dân viết láo mới đúng.

Reply
avatar
17:20, 04/10/2017 delete

Những kẻ rận chủ viết bài trên trang dân làm báo chúng là những kẻ không có não, khi chúng có thể xuyên tạc mọi chuyện như vậy. Bọn rận chủ và những kẻ phản động chắc chúng chỉ biết đến tiền mà thôi. Những kẻ như bọn chúng sống làm cho xã hội chật đất.

Reply
avatar
17:20, 04/10/2017 delete

Nghề của đám rân chủ này là thế mà. Gió chiều nào, xoay chiều ấy. Chém gió, bịa đặt, xuyên tạc, vu oan giá họa,... thứ nào cũng chơi. Miễn sao có bài xuyên tạc mà gửi cho đám phản động ở nước ngoài, kiếm mấy đồng bạc để tiêu xài. Đối với chúng chỉ có tiền thôi, chứ làm gì có cái gọi là phải trái, đúng sai ở đây nữa!

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon