MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ QUỐC KHÁNH 2-9

15:39
Loa phường - Hòa chung trong không khí tưng bừng của những ngày mùa thu lịch sử, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Có thể nói, đây là thời điểm nhân dân trong cả nước có quyền tự hào rằng nước Việt Nam là một nước độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây chính là niềm tự hào không chỉ của mỗi người dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào của các dân tộc thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới.
Cách đây 72 năm, vào ngày 2/9/1945, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời và hơn 20 triệu đồng bào cả nước trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Trong đó, chủ tịch Hồ Chủ tịch đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới,…Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!…. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945
Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Đây chính là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp nối truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, chống giặc ngoại xâm của cha ông ta thuở trước, là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Bên cạnh đó, Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển. Đây chính là bản hùng ca viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc ngàn năm về trước, đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân Pháp và phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa - nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu, cổ vũ sự thành lập một chế độ xã hội mới - chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Châu Á. Kể từ đây, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.
Đã 72 năm trôi qua, cứ mỗi dịp đến ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày lễ độc lập. Đây là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sinh ra trong đất nước hòa bình, tự do thì càng phải thấu hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền; càng phải ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước - những người đã đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

21 nhận xét

Write nhận xét
Lão Nông
16:41, 01/09/2017 delete

mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sinh ra trong đất nước hòa bình, tự do thì càng phải thấu hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền; càng phải ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước - những người đã đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Reply
avatar
16:55, 01/09/2017 delete

Đã 72 năm trôi qua, cứ mỗi dịp đến ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày lễ độc lập. Đây là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay.

Reply
avatar
20:03, 01/09/2017 delete

Đã 72 năm trôi qua, cứ mỗi dịp đến ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày lễ độc lập. Đây là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sinh ra trong đất nước hòa bình, tự do thì càng phải thấu hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền; càng phải ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước - những người đã đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Reply
avatar
20:07, 02/09/2017 delete

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển. Đây chính là bản hùng ca viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc ngàn năm về trước, đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân Pháp và phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa - nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu, cổ vũ sự thành lập một chế độ xã hội mới - chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Châu Á. Kể từ đây, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Reply
avatar
21:04, 02/09/2017 delete

Ngày 2/9/1945 - ngày mà cả thế giới chứng kiến một đất nước nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á bước ra khỏi gông cùm của nô lệ. Ngày mà cả dân tộc Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, không một thế lực, đế chế nào có quyền cướp đi độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia. Nếu quốc gia nào đang manh nha ý đồ đó thì sớm hay muộn cũng chuốc lấy thất bại mà thôi.

Reply
avatar
21:19, 02/09/2017 delete

"Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Và nó sẽ là định luật bất biến tồn tại mãi mãi mà không một thế lực nào có thể đe dọa, phá vỡ nó được.

Reply
avatar
23:37, 02/09/2017 delete

Việc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã ra bản thông báo về việc xem xét kỷ luật đối với thành viên của Đoàn luật sư là Võ An Đôn về hành vi vi phạm quy định của Luật luật sư là hoàn toàn đúng đắn. Những gì mà chúng ta thấy là anh ta đã lợi dụng cái danh luật sư để đăng tải những điều không đúng, việc đó cần bị xử lý

Reply
avatar
23:18, 04/09/2017 delete

Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Hồ Chỉ tịch khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!…. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Reply
avatar
23:19, 04/09/2017 delete

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 71 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường Quốc tế.

Reply
avatar
23:20, 04/09/2017 delete

Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước đã chấm dứt thời kỳ nô lệ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc Pháp và phát xít Nhật. Chính quyền phong kiến triều Nguyễn đã sụp đổ hoàn toàn. Chủ quyền đất nước đã về tay nhân dân. Biết bao công việc bộn bề đang đặt ra trước mắt: chiến tranh tàn phá, kinh tế kiệt quệ, hậu quả tai hại của nạn đói chết 2 triệu người đầu năm ất Dậu, mối đe dọa của lũ lụt ở đồng bằng Bắc bộ và nguy cư trở lại xâm lược của thực dân Pháp ở trong Nam. Trong tình hình phức tạp muôn vàn thử thách đó, Đảng và Hồ Chủ tịch đã tập trung giải quyết vấn đề cơ bản của cách mạng là thiết lập chính quyền nhân dân trong cả nước.

Reply
avatar
15:25, 05/09/2017 delete

Đã 72 năm qua nhưng cứ mỗi dịp 2/9 lòng tôi lại dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào khi xem lại những thước phim lịch sử, tôi đã có cảm giác như mình đứng trong những tình huống đó để nhìn, sờ, chạm vào những nỗ lực, những cố gắng, những đau thương, mất mát và những kết quả mà cha ông ta giành được. Quá đỗi tự hào, là một người con đất Việt, tôi mong muốn rằng, tất cả chúng ta hãy chung tay, đồng sức, đồng lòng để giữ nền độc lập và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

Reply
avatar
08:43, 06/09/2017 delete

Quốc khánh - Ngày Tết độc lập của dân tộc, chắc hẳn bất kì ai là con dân đất Việt đều thấy tự hào vì có ngày hôm nay là do sự hi sinh, cống hiến xương máu của cha ông ta. Mãi khắc cốt ghi tâm công lao của các thế hệ trước, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không khí hào hùng lại ùa về, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng có những kẻ có âm mưu chống phá Nhà nước, chống phá nền độc lập dân tộc ta, mọi người hãy cùng nhau đánh đuổi, trừng trị những kẻ xấu đó để giữ vững hòa bình, ổn định đất nước.

Reply
avatar
14:05, 06/09/2017 delete

Mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sinh ra trong đất nước hòa bình, tự do thì càng phải thấu hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền; càng phải ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước - những người đã đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bất diệt!

Reply
avatar
17:36, 12/09/2017 delete

Ngày Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa hơn cả một ngày Tết, bởi đó là ngày mà người dân Việt Nam nhận thấy tất cả giá trị làm người của mình, ngày của ý thức và sự bừng ngộ của tinh thần công dân.Những kỷ niệm không thể nào quên chúng con có ngày hôm nay là nhờ có bác Hồ

Reply
avatar
17:39, 12/09/2017 delete

Tết là tết, quốc khánh là quốc khánh, mõi cái có ý nghĩa riêng, ai đi so sánh tào lao vậy trời? Nếu nói ngày tết độc lập thì lịch sử VN hơn 4000 dựng nước, như thế sẽ có bao nhiêu ngày tết? Chúng ta tổ chức kỉ niệm và trang nghiêm trân trọng ngày lập nước 2/9 không có nghĩa là lấy nó ra để so sánh bình phẩm theo lối văn xuôi hay như hát, nghe kỳ kỳ .

Reply
avatar
17:41, 12/09/2017 delete

bọn ba que rận chủ kém hiểu biết về lịch su tốt nhất đừng nói .đây là bản tuyen ngon độc lập bác hồ đọc tại quảng trường Ba Đình 1945 hiểu chưa mà không có bác và đang thi có mà giờ đang làm cu li cho Pháp . Hiểu chưa .mình không làm được gì cho to quốc thì ít nhất hãy im lặng cho to quốc được nhờ.

Reply
avatar
10:43, 02/10/2017 delete

2/9 là ngày trọng đại của cả dân tộc Việt Nam. Nhà nhà, người người đều vui vẻ đón Tết độc lập. Mọi người đều thể hiện lòng biết ơn của mình với tổ tiên, với những người có công với đất nước. Vậy mà một số thành phần lại được cớ làm tới. Tuy nhiên chúng ta không cần phải quan tâm đến những điều nhỏ nhặt thế này. Tận hưởng niềm vui của mình là được rồi.

Reply
avatar
13:43, 02/10/2017 delete

2/9 là ngày trọng đại của cả dân tộc Việt Nam. Nhà nhà, người người đều vui vẻ đón Tết độc lập. Mọi người đều thể hiện lòng biết ơn của mình với tổ tiên, với những người có công với đất nước. Vậy mà một số thành phần lại được cớ làm tới. Tuy nhiên chúng ta không cần phải quan tâm đến những điều nhỏ nhặt thế này. Tận hưởng niềm vui của mình là được rồi.

Reply
avatar
22:34, 02/10/2017 delete

ngày tết độc lập 2/9 hàng năm là ngày kỷ niệm quan trọng của Đảng, Nhà nước và toàn thể quần chúng nhân dân Việt Nam. cho nên, mọi việc không nên để sự đáng tiếc xảy ra như vậy. những kẻ xấu rắp tâm lợi dụng ngày này để thực hiện hành vi phạm tội cần phải bị trừng trị một cách thích đáng.

Reply
avatar
22:48, 03/10/2017 delete

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Và cũng từ Tuyên ngôn 2/9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới

Reply
avatar
22:48, 03/10/2017 delete

Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và cả xương máu của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 72 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập hôm nay.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon