QUỐC KHÁNH 2/9 - NIỀM TỰ HÀO CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

14:48
Loa phường - Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày quốc khánh 2/9 hàng năm là dịp để chúng ta được ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông và có những hành động cụ thể xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Cũng chính vào ngày này cách đây 72 năm, trước hàng chục vạn đồng bào ở thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang trang mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, sánh vai với các cường quốc năm châu.
          1. Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vào thời khắc lịch sử trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam với toàn thế giới; đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt hơn 20 triệu đồng bào cả nước tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Điều đó đã khẳng định cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta từ khi có Đảng cộng sản lãnh đạo, đã giành được độc lập và nhân dân ta đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc. Đây chính là sự kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc, khẳng định độc lập chủ quyền, ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ nét trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ những quyền cơ bản của chính mình.
Tuyên ngôn Độc lập một lần nữa đã khẳng định giá trị về quyền con người đã được nêu ra trong các Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Pháp trước đó. Tuy nhiên bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 không chỉ dừng lại ở việc khẳng định quyền con người mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền của dân tộc. Đây chính là động lực quan trọng để các nước trên thế giới đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộc cơ bản của mình.
Bên cạnh đó, Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không những có giá trị về chính trị, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa - nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới, chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, bị áp bức, giải phóng nhân loại.
          2. Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước
Có lẽ người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên giây phút lịch sử ấy, giây phút chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặc dù, ngày 2/9/1945 đã đi qua nhưng mỗi khi đến dịp này, mỗi người dân Việt Nam ai cũng bày tỏ niềm hạnh phúc, có quyền tự hào vì đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, thống nhất, dân tộc ta đã hoàn toàn làm chủ vận mệnh mình. Và thế hệ trẻ ngày nay, cũng là chủ nhân tương lai của đất nước, mang trong mình niềm tự hào dân tộc và ngày một khắc ghi trách nhiệm của chính bản thân mình với Tổ quốc.
Thế hệ trẻ ngày nay được sinh ra trong môi trường hòa bình, không có chiến tranh, được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Điều đó càng làm chúng ta phải luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công lao, tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ông ta; tự hào về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Để đổi lại nền hòa bình ấy, cha ông ta đã phải đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì thế, cứ mỗi dịp 2/9 hàng năm, trong không khí tưng bừng của ngày Tết Độc Lập thì niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong mỗi người dân Việt Nam. Đây là ngày hội của toàn dân tộc, là dịp thượng tôn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước nhưng cũng kiên quyết bảo vê chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam.
Thế hệ trẻ sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, chúng ta cần phải nhận thức được đầy đủ ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc khánh 2/9 để có trách nhiệm xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với niềm mong mỏi của chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

15 nhận xét

Write nhận xét
15:33, 05/09/2017 delete

Thế hệ trẻ sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, chúng ta cần phải nhận thức được đầy đủ ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc khánh 2/9 để có trách nhiệm xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với niềm mong mỏi của chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”.

Reply
avatar
15:46, 05/09/2017 delete

Là một trong những thanh niên trẻ sinh ra trong môi trường hòa bình, không có chiến tranh, được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, vậy nên bản thân tôi luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công lao, tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ông ta; tự hào về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Để đổi lại nền hòa bình ấy, cha ông ta đã phải đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thế hệ trẻ hứa sẽ cố gắng học tập để xây dựng đất nước ngày càng một giàu đẹp hơn.

Reply
avatar
17:09, 05/09/2017 delete

Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Hồ Chỉ tịch khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!…. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Reply
avatar
17:11, 05/09/2017 delete

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 71 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường Quốc tế.

Reply
avatar
17:14, 05/09/2017 delete

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại của tinh thần đoàn kết triệu người như một của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Reply
avatar
Chân lý
21:56, 05/09/2017 delete

Cứ mỗi dịp 2/9 hàng năm, trong không khí tưng bừng của ngày Tết Độc Lập thì niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong mỗi người dân Việt Nam. Đây là ngày hội của toàn dân tộc, là dịp thượng tôn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước nhưng cũng kiên quyết bảo vê chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam.

Reply
avatar
22:03, 06/09/2017 delete

Xin kính chúc toàn thể dân tộc Việt Nam trong nước , cũng như đang sinh sống và học tập ở nước ngoài có một sức khỏe thật tốt và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 72 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường Quốc tế.

Reply
avatar
22:37, 06/09/2017 delete

niềm tự hào của dân tộc .hàng trăm người đã đổ về ba đình để dự lễ chào cơ thiêng liêng nhất của dân tộc.những người con Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc lại tụ họp về Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng người đến đây cùng chung niềm tự hào về truyền thống, về Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc. .Để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Thế hệ thanh niên trẻ chúng ta, những người làm chủ tương lai của đất nước cùng nhau đồng sức, đồng lòng góp phần xây dựng đất nước thêm giầu đệp và văn mình hơ. đẩy lùi các tệ nạn xấu trọng xã hội .

Reply
avatar
22:43, 06/09/2017 delete

Sáng 2-9, tròn 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhiều người dân trên mọi miền Tổ quốc đã vượt hàng trăm ki-lô-mét hành hương về lăng Chủ tịch .Tôi luôn căn dặn các con phải luôn cố gắng học hành, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác.Dù Bác đã đi xa nhưng mỗi người dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao to lớn của Bác đối với dân tộc Việt Nam,tôi rưng rưng nước mắt, xúc động khi được tự tay thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác.

Reply
avatar
17:11, 07/09/2017 delete

Tôi thấy được sống trong một nước Việt Nam hôm nay thấy thật bình an và hạnh phúc. Chỉ có một số quan tham nhũng đã làm bức xúc lòng người dân, nhưng những vụ tham nhũng đó đã có pháp luật xử lý. Việt Nam luôn là nơi an bình nhất trên thế giới! Nhờ sự coi trọng quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc của mỗi người từ Nhà nước

Reply
avatar
14:13, 08/09/2017 delete

Tôi được sinh ra trong thời đất nước hòa bình, được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.Tôi luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công lao, tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ông; tự hào về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Để đổi lại nền hòa bình ấy, cha ông đã phải đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Và nay tôi và thế hệ trẻ sẽ giữ vững nền độc lập này.

Reply
avatar
15:59, 08/09/2017 delete

2/9 hàng năm, không khí tưng bừng của ngày Tết Độc Lập lan tỏa khắp cả nước, niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong mỗi người dân Việt Nam. Đây là ngày hội của toàn dân tộc, là dịp người dân Việt Nam một lần nữa nhìn lại và giữ gìn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc,tinh thần yêu chuộng hòa bình, tinh thần kiên quyết bảo vê chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam.

Reply
avatar
10:54, 03/10/2017 delete

trong không khí tưng bừng của ngày Tết Độc Lập thì niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong mỗi người dân Việt Nam. Đây là ngày hội của toàn dân tộc, là dịp thượng tôn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước nhưng cũng kiên quyết bảo vê chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam.

Reply
avatar
10:13, 04/10/2017 delete

mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sinh ra trong đất nước hòa bình, tự do thì càng phải thấu hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền; càng phải ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước - những người đã đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Reply
avatar
10:14, 04/10/2017 delete

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 71 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường Quốc tế.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon