BLOGGER PHẠM ĐOAN TRANG LẠI TỎ RA NGUY HIỂM

Loa phường - Trong thời gian qua, “Tổ Nghiên cứu tôn giáo” đã công khai trên các trang mạng xã hội trong và ngoài nước về “Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam”. Tuy nhiên, báo cáo này đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí về thực trạng vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. Trong đó, Blogger Đoan Trang đã có nhiều phát ngôn gây sốc, đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thậm chí công khai chống phá chính quyền nhân dân.
Chúng ta có thể thấy rằng từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước luôn coi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để họ thực hiện tốt nhất quyền đó. Trong đó, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Và không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Điều đó đã cho thấy quyền con người là bất khả xâm phạm, không có ai có quyền ngăn cấm, cản trở hay hạn chế các quyền đó.
Theo số liệu thống kê, hiện nay cả nước đã có 12 tôn giáo với 37 tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận hoạt động trong khuôn khổ pháp luật (tăng gấp 2 lần so với năm 2006), với hơn 100.000 chức sắc và nhà tu hành, gần 26.000 cơ sở thờ tự và trên 30 triệu tín đồ, chiếm 1/3 dân số cả nước. Trong đó, tín đồ Phật giáo 14 triệu, Thiên Chúa giáo 6 triệu, Tin lành 1,5 triệu, Cao Đài gần 3,5 triệu, Phật giáo Hòa Hảo 1,5 triệu, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội 1,5 triệu, Tứ Ân Hữu Nghĩa 78.000 và Hồi giáo 67.000,… Riêng trên địa bàn Tây Nguyên, năm 1975 chỉ có 50.000 người/200 thôn, làng theo đạo Tin lành, đến nay, đã là hơn 500.000 người/18.000 thôn, làng.
Chân dung nhà hoạt động “dân chủ”, Blogger Phạm Đoan Trang
Mặt khác, Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Theo đó, một tổ chức tôn giáo được công nhận khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:   Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;
Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật này; Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Bên cạnh việc thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của quần chúng nhân dân thì Đảng và Nhà nước không những thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam mà còn kiên quyết đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có hành vi lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong đó, Điều 5, Luật Tín ngưỡng tôn giáo ngày 18/11/2016 đã khẳng định:
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:
a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;
b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;
d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Như vậy, có thể thấy rằng Blogger Đoan Trang chính là kẻ lưu manh chuyên nghiệp, phản động khi lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để công khai chống phá Đảng, Nhà nước. Đây là hành động vi phạm pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. Nếu không sớm hối cải thì ngày mà Đoan Trang nhập trại sẽ không còn xa nữa.
Tóm lại, “ Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam” thực chất chỉ là hoạt động PR, đánh bóng tên tuổi của Phạm Đoan Trang sau quãng thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội. Báo cáo này đã xuyên tạc thực trạng tự do tín ngưỡng tôn giáo giáo tại Việt Nam, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

39 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
16:53, 11/11/2017 XÓA

“ Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam” thực chất chỉ là hoạt động PR, đánh bóng tên tuổi của Phạm Đoan Trang sau quãng thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội. Báo cáo này đã xuyên tạc thực trạng tự do tín ngưỡng tôn giáo giáo tại Việt Nam, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:16, 14/11/2017 XÓA

Nghe những lời của Phạm Đoan Trang thì thoạt đầu có vẻ bình thường, ấy thế nhưng nghe những lời phân tích của bài thì thấy hợp lý, có vẻ những lời của Phạm Đoan Trang đưa ra mang tính chủ quan và duy ý chí. Bản thân tôi thấy Luật tín ngưỡng tôn giáo được ban hành tạo ra những con đường phát triển cho các tôn giáo chính thống chứ đâu phải ngăn cản gì, những người hay ném đá hội nghị như Đoan Trang nên thay đổi cách suy nghĩ đi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:09, 14/11/2017 XÓA

Đảng và Nhà nước ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo là để thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam và ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá chính quyền, đặc biệt là ngăn chặn các hành vi như: phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: xâm phạm quốc phòng, an ninh. Vì vậy Phạm Đoan Trang nên nhìn về sự tích cực hơn là nghĩ vậy.

TRẢ LỜI
avatar
tuonglai03579
AUTHOR
22:47, 14/11/2017 XÓA

Phát ngôn của Pham Đoan Trang là hành động mang màu sắc chính trị, đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang, cho thấy thị luôn sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang với đám quan thầy ngoài hải ngoại. Hành vi của Trang đã xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Quehuongabc357
AUTHOR
22:50, 14/11/2017 XÓA

Con mụ Đoan Trang này không vào tù thì còn làm loạn xã hội này nhiều lắm, muốn ra đường bị mọi người cho ăn đấm hay sao mà dám phát biểu liều như thế. Tự nhìn lại mình xem nhân phẩm và đạo đức đến đâu mà dám mở miệng khinh bỉ người khác, nhục mạ cả dân tộc này. Cô ta không xứng đáng là người Việt Nam và nếu muốn hưởng thứ tự do dân chủ viển vông của cô ta thì hãy vào tù mà hưởng thụ.

TRẢ LỜI
avatar
Truongsa357
AUTHOR
22:52, 14/11/2017 XÓA

Không cần phải đọc hết bài viết của ả Đoan Trang kia, chỉ cần đọc cái câu đầu kia của ả thì cũng đủ biết nội dung của bài viết nó tởm lợm, thể hiện cái bản chất xấu xa, bỉ ổi của ả rồi. Đừng tưởng cứ mang danh "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" mà có thể đánh giá người khác, coi người khác chả ra gì trong khi mình thì còn không bằng cả súc vật thế.

TRẢ LỜI
avatar
Thainguyenabc33
AUTHOR
22:53, 14/11/2017 XÓA

Phạm Đoan Trang là kẻ có các phát biểu ngu gây sốc cho cộng đồng mạng và nhận được nhiều gạch đá nhất. Tuy tự xưng mình là đại diện cho dân chủ ở Việt Nam nhưng Phạm Đoan Trang luôn thể hiện mình là kẻ chợ búa suốt ngày chửi đời, nói ba hoa bốc phét

TRẢ LỜI
avatar
binhminh03579
AUTHOR
22:54, 14/11/2017 XÓA

Với một con người không ra gì, không biết lao động sản xuất, không có học vấn cao gì cả mà luôn tự cao, tự đại xưng danh mình là người đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên Phạm Đoan Trang luôn chứng tỏ bản thân là kẻ ngông cuồng, loạn ngôn một cách ngu dốt chứ tri thức gì.

TRẢ LỜI
avatar
Nguyên Sơ
AUTHOR
22:57, 14/11/2017 XÓA

Lại là một chiêu trò nhằm gây sự chú ý của đám dân chủ cuội nhân dịp diễn ra hội nghị APEC 2017 ở nước ta. Đi vòng vo mãi thì cái đích cuối cùng mà bản báo cáo của Trang nhắm đến không gì khác ngoài kêu gọi hoãn thời hiệu thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Mà không biết nó Nó báo cáo ai? Ai giao cho nó làm báo cáo? Hành động của Trang đã cố ý hay vô tình phán xét một đạo luật của Quốc hội hợp pháp. cái đuôi phản động lộ ngay từ con chữ đầu tiên trong cái gọi là "Báo cáo"thị còn mạnh miệng cho rằng chính quyền cần chấm dứt các hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của những tôn giáo được công nhận. Quanh đi quẩn lại, vẫn là những luận điệu xưa cũ, chỉ khác là lần này có đổi mới hơn chút khi núp bóng dưới cái gọi là bản báo cáo của một tổ chức nghiên cứu tôn giáo.
Những trò rẻ tiền của Trang cùng đồng bọn nhắm vào sự kiện APEC 2017 với những suy nghĩ hết sức ngô nghê, những lập luận đưa ra có vẻ như rất khoa học, rất logic nhưng cũng không che giấu được đằng sau đó là những kẻ ngu dốt nhưng vẫn luôn cố tỏ ra “nguy hiểm”.

TRẢ LỜI
avatar
Hòa An
AUTHOR
11:50, 15/11/2017 XÓA

Lâu nay người ta chỉ thấy cô nàng mặt mụn Phạm Đoan Trang thỉnh thoảng viết bài chửi đổng vu vơ trên mạng thôi chứ cô này ít có quan hệ gì với tôn giáo. Mà cũng đúng thôi, cô nàng chẳng phải tín đồ tôn giáo nào, chẳng phải nghiên cứu chuyên sâu về tôn giáo. Thế nên mới đây khi cô nàng này tung lên mạng cái gọi là “Báo cáo nghiên cứu đánh giá thực hiện Luật tín ngưỡng 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo” người ta đã đủ biết những cái này thực ra chỉ là những luân điệu cọp nhặt từ các bản tài liệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng và không hề có chút nào cơ sở lý luận và thực tiễn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:54, 15/11/2017 XÓA

Đây là một sự cáo buộc vô lý của Phạm Đoan Trang, một luận điệu ngậm máu phun người. Chính sách nhất quán của Dảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhà nước Việt Nam thừa nhận rằng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận người trng xã hội, là vấn đề tồn tại lâu dài, đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với đạo đức xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:55, 15/11/2017 XÓA

Với các tổ chức tôn giáo hợp pháp, hoạt động thuần túy tôn giáo lành mạnh, không bao giờ có chuyện Đảng và Nhà nước tấn công khích bác các tôn giáo. Mặt khác, ai chẳng biết yếu tố nhạy cảm của tôn giáo, tấn công, khích bác tôn giáo chỉ đưa lại những hậu quả đáng tiếc. Chính vì thế hoàn toàn không có chuyện Nhà nước Việt Nam khích bác các tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:58, 15/11/2017 XÓA

Nghe Phạm Đoan Trang trình bày căn cứ của việc xây dựng bản báo cáo này đó là trên cơ sở “tiếp xúc với các chức sắc tôn giáo thuộc các giáo hội tôn giáo độc lập, như các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo truyền thống tại vùng Tây Nam bộ, cô Nguyễn Huyền Trang của Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, các ông Trần Minh Nhật, Lê Văn Sơn, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, là các tù nhân lương tâm từng bị cầm tù vì lý do tôn giáo, Linh mục Nguyễn Đình Thục tại Nghệ An”

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:59, 15/11/2017 XÓA

Phạm Đoan Trang toàn hỏi mấy phần tử đội lốt tôn giáo chống phá chính quyền nên kết quả như thế là đúng thôi. Ai đời hỏi toàn phần tử vi phạm pháp luật như Trần Minh Nhật, Lê Văn Sơn hay ông linh mục làm việc đạo ít, việc đời nhiều như ông Nguyễn Đình Thục thì kết quả ra một báo cáo sai lạc là đương nhiên rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:13, 15/11/2017 XÓA

Chẳng lẽ 1 người có ăn học đàng hoàng như Trang mà không phân biệt được đâu là tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đâu là hoạt động lợi dụng tôn giáo để kiếm chuyện chẳng???? Từ đường lối quan điểm đúng đắn của Đảng và thực tiễn vấn đề tôn giáo ở Việt Nam thì đây như chiếc búa tạ đập tan mọi luận điệu xuyên tạc mà Trang mặt mụn bày đặt ra

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:15, 15/11/2017 XÓA

Phát ngôn của Pham Đoan Trang rõ ràng đã đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang, cho thấy thị luôn sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang với đám quan thầy hải ngoại.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:19, 15/11/2017 XÓA

Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang, cho thấy thị luôn sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang với đám quan thầy ngoài hải ngoại. Hành vi của Trang đã xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:20, 15/11/2017 XÓA

Đoan Trang đã cho ra một bài viết để cổ súy cho hành vi sai trái của linh mục Nguyễn Đình Thục và qua đó, thị đã trổ tài “ngậm máu phun người” để tung ra luận điệu sai trái về quan điểm của chính quyền liên quan đến vấn đề tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
12:30, 15/11/2017 XÓA

từ trước đến nay, chính quyền luôn quan điểm rằng, tôn giáo, tín ngưỡng là quyền cơ bản của công dân, công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước luôn tôn trọng và tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động.

TRẢ LỜI
avatar
12:31, 15/11/2017 XÓA

Nhà nước khẳng định các tôn giáo ở Việt Nam là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt lương - giáo. Thực tế đó, cho thấy, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tăng cả về số lượng các tôn giáo cũng như tín đồ, các cơ sở thờ tự ngày càng được mở rộng, khang trang hơn.

TRẢ LỜI
avatar
13:05, 15/11/2017 XÓA

Cách thức Đoan Trang ca ngợi vị linh mục thể hiện rõ bản chất của y. Đúng là những người cùng một ruột. Đoan Trang ca ngợi vị linh mục mang trong mình tâm hồn quỷ dữ, những lời lẽ của Đoan Trang khiến vị linh mục Thục chắc phải lên tận mây xanh.

TRẢ LỜI
avatar
13:08, 15/11/2017 XÓA

Đoan Trang không ngần ngại để vu cáo chính quyền có các hoạt động theo kiểu đàn áp tôn giáo, theo kiểu nhồi nhét vào đầu nhân dân những thông tin không đúng về tôn giáo. Thực sự nghe những luận đó của Đoan Trang tôi thấy thật nực cười và thấy thị đúng là kẻ đi chửi thuê.

TRẢ LỜI
avatar
13:13, 15/11/2017 XÓA

Giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam tham gia nhiều tổ chức khác nhau để hoạt động bất bạo động như No-u, Chấn hưng nước Việt, Hội Anh em dân chủ, Dòng chúa cứu thế, dân oan, Hội Nhà báo độc lập…. Thế nhưng, có những thành phần nóng cốt trong việc dịch tài liệu, báo cáo gửi ra nước ngoài tiêu biểu là Nguyễn Quang A, Phạm Đoan Trang.

TRẢ LỜI
avatar
13:16, 15/11/2017 XÓA

Khi đến những phiên hội nghị điều trần, đấu tố nhân quyền ở Việt Nam hoặc dịp các đoàn khác nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam thì Phạm Đoan Trang nhưng là một cánh tay nối dài của tổ chức phản động nước ngoài tập hợp tài liệu, dịch và báo cáo với các đoàn dân biểu ngoại quốc có tư tưởng chống Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
13:20, 15/11/2017 XÓA

Nghe qua thì đây có vẻ là một đánh giá khách quan, nghiên cứu từ việc tìm hiểu đánh giá việc áp dụng luật, phản biện, đưa ra phương hướng xây dựng cho mục tiêu chung; lắng nghe phản ánh dư luận trong các tôn giáo được công nhận và tôn giáo không được công nhận. Thế nhưng, báo cáo này lại trở thành một báo cáo với cái nhìn kệch cỡm, phiến diện về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
13:37, 15/11/2017 XÓA

Tôn giáo là một vấn đề bởi xét trên quá trình dựng nước đấu tranh của dân tộc, tôn giáo là một yếu tố đóng góp rất quan trọng nhưng nó cũng đã mang đến rất nhiều vấn đề phiền toái cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vấn đề có nghĩa là phải giải quyết, thế nhưng giải quyết không phải là bài trừ mà giải quyết ở đây đưa tôn giáo đồng hành cùng với sự phát triển của dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Binbong
AUTHOR
13:43, 15/11/2017 XÓA

Có thể nhận ra một điều rằng ở báo cáo tôn giáo do Phạm Đoan Trang và những thành viên trong nhóm nghiên cứu đều lồng ghép những vấn đề không phải là tôn giáo, đòi tự do cho những người không theo tôn giáo tiêu tiểu như Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), Trần Thị Nga; những người trên không hề theo một tôn giáo nào nhưng đã được Phạm Đoan Trang lồng ghép vào báo cáo của mình để gửi ra nước ngoài.

TRẢ LỜI
avatar
13:47, 15/11/2017 XÓA

Từ những chi tiết cơ bản đó có thể thấy báo cáo của Phạm Đoan Trang thực chất là một báo cáo có tính chất hệ thống, không có cái nhìn khách quan về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, không nhìn thấy sự ổn định trong các hoạt động tôn giáo mà chỉ tập trung đòi tự do cho những thành phần là chân rết của tổ chức khủng bố Việt Tân vi phạm pháp luật. Sẽ thật là phi lý và ô uế khi đọc báo cáo này trên các diễn đàn của quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
22:28, 15/11/2017 XÓA

Phạm Đoan Trang cho rằng: “Chính quyền Hà Nội đang sử dụng các điều luật, những quy định, để cho các tổ chức tôn giáo phải xin phép hoạt động, nếu không sẽ bị xem là bất hợp pháp; sử dụng bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, để tấn công khích bác các tổ chức tôn giáo; sử dụng những tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát để chống lại các tổ chức tôn giáo được dân chúng tự thành lập và đàn áp bằng sức mạnh bạo lực”.

TRẢ LỜI
avatar
21:59, 20/11/2017 XÓA

Ngày nay, quay trở lại đúng bản chất, Đoan Trang tiếp tục vu cáo, ăn vạ theo kiểu “chí phèo thời đại số”. Thị cũng tích cực họp hành, xúc tiến nhân quyền và cũng không ngại ngần trong việc nuôi tham vọng trở thành kẻ thống lĩnh đám dân chủ cuội đang hoạt động chống phá nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Và kẻ tự đánh bóng tên tuổi của chính mình bằng trò khoe thân xác rẻ tiền không ai khác chính là Đoan Trang

TRẢ LỜI
avatar
22:31, 20/11/2017 XÓA

Tôi thấy đoan trang không biết nhân cách thế nào nhưng mà nhìn vào mặt kinh hãi, cvasi loại người này ra ngoài nhìn, người nước ngoài nó cũng chán chứ không chỉ người việt mình, đã thế còn hay đua đòi, thả rông, bà tưng hết thời rồi những nhà “dân chủ” cũng có lòng tham, mặc dù không đẹp nhưng luôn cố gắng kiếm tiến bằng cái nhan sắc đó, đây chính là điều hết sức buồn cười, đi thời đại của “dân chủ” đấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:21, 23/11/2017 XÓA

Phát ngôn của Pham Đoan Trang là hành động mang màu sắc chính trị, đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nó cũng thể hiện bản chất phản động của Trang, cho thấy thị luôn sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang với đám quan thầy ngoài hải ngoại. Hành vi của Trang đã xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:24, 23/11/2017 XÓA

Hiện nay, Việt Nam có đến 38 tổ chức tôn giáo, trên 24 triệu tín đồ, 80.000 chức sắc và khoảng 26.000 cơ sở thờ tự. Thực tế có những tôn giáo du nhập vào từ hàng ngàn năm, có tôn giáo ra đời mới chỉ vài chục năm và khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Đây là điều không thể chối cãi cho thấy Việt Nam là quốc gia luôn tôn trọng và đảm bảo thực hiện quyền công dân

TRẢ LỜI
avatar
11:27, 23/11/2017 XÓA

Báo cáo nghiên cứu đánh giá Luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam” thực chất chỉ là hoạt động PR, đánh bóng tên tuổi của Phạm Đoan Trang sau quãng thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội. Báo cáo này đã xuyên tạc thực trạng tự do tín ngưỡng tôn giáo giáo tại Việt Nam, đi ngược lại đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
13:11, 23/11/2017 XÓA

Thoạt đầu, nhìn Trang có vẻ thư sinh. Tuy nhiên, khi “suy ngẫm” nhiều về con người này có thể thấy có lẽ Trang đã là người có tuổi, ngại phải tư duy, ngại động não để suy nghĩ hay làm một việc gì đó. Đôi lúc đọc bài của "Chiến lược gia" trẻ tuổi nghiên cứu dự án thúc đẩy “Phong trào dân chủ Việt nam” của Đoan Trang một nhà Báo trẻ đôi ba lần dính dáng đến đạo đức nghề nghiệp ở quê nhà bị kỷ luật đuổi việc, nên cô ả tiêu cực, sinh ra bất mãn “Biến” thành người “Bất đồng chính kiến”, trốn chạy khỏi đất nước, đương nhiên thành người tỵ nạn chính trị và nay đang tập làm “Con rối” chính trị xuất phát từ xứ sở tự do Hoa Kỳ.

TRẢ LỜI
avatar
13:23, 23/11/2017 XÓA

Đoan Trang đã biên soạn, tán phát nhiều bài viết có nội dung chê bai Đảng Cộng sản VN hiện nay “Bất tài, bất lực, bất nhân, không phục vụ quyền lợi của Nhân dân” và đang tự làm mất vai trò lãnh đạo của mình và một Đảng như thế quá đủ yếu tố cấu thành để loại bỏ. Rồi nhà Báo Đoan Trang xác định nguyên nhân khiến lực lượng “Xã hội dân sự” Việt Nam hiện nay đang bùng nổ về số lượng, nhưng kém về chất lượng, có đến mấy chục hình thức hoạt động “Đấu tranh” cho dân chủ khác nhau ở VN, nhưng kết cục nhiều năm nay vẫn dẫm chân tại chỗ, loay hoay mãi, xoay đủ kiểu, diễn đủ trò mà vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì, Đoan Trang nhận định nếu cứ như vậy chẳng bao giờ thấy được thành công mà nguyên nhân chủ yếu cô ả Đoan Trang xác định như đinh đóng cột rằng “Các nhà dân chủ VN chưa gần dân, chưa hiểu dân vẫn còn hiện tượng xa lánh Nhân dân và cũng không biết lấy Nhân dân làm gốc, động lực để thúc đẩy cuộc CM được cho là của Nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:04, 30/11/2017 XÓA

Sắp tới đây, lực lượng an ninh điều tra sẽ có những biện pháp hoạt động trấn áp mạnh tay hơn nữa đối với các thế lực thù địch phản động mạnh tay hơn nữa, đặc biệt là lúc này sau khi APEC được diễn ra thành công. Và hội anh em dân chủ là đối tượng bị nắm thóp trước tiên với hàng loạt các thành viên đã bị điều tra, tình nghi, bị gọi triệu tập trình diện trước cơ quan an ninh điều tra. Tới đây chúng ta sẽ có dịp để chứng kiến nhiều kẻ phản động đầu sỏ , có số má bị đưa ra trước vành móng ngựa.

TRẢ LỜI
avatar
13:50, 04/12/2017 XÓA

Lại là một chiêu trò nhằm gây sự chú ý của đám dân chủ cuội nhân dịp diễn ra hội nghị APEC 2017 ở nước ta. Chưa vội bàn đến những nội dung mà bản báo cáo phản ánh, trước hết chúng ta đi tìm hiểu thêm về tác giả của nó. Theo những thông tin được đưa ra, thì bản đánh giá trên được thực hiện bởi nhóm mang tên Tổ chức nghiên cứu tôn giáo, gồm 3 thành viên là Phạm Đoan Trang, và 2 thành viên giấu tên.

TRẢ LỜI
avatar
13:50, 04/12/2017 XÓA

Quanh đi quẩn lại, vẫn là những luận điệu xưa cũ, chỉ khác là lần này có đổi mới hơn chút khi núp bóng dưới cái gọi là bản báo cáo của một tổ chức nghiên cứu tôn giáo. Đi vòng vo mãi thì cái đích cuối cùng mà bản báo cáo của Trang nhắm đến không gì khác ngoài kêu gọi hoãn thời hiệu thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; thị còn mạnh miệng cho rằng chính quyền cần chấm dứt các hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của những tôn giáo được công nhận.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon