CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA CÓ Ý NGHĨA TO LỚN ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Công Huy - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 (tiếng NgaОктябрьская революция 1917) là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của nhà nước Nga Xô viết. Cách mạng Tháng Mười nổ ra vào ngày 24 tháng 10 năm 1917 (theo lịch Julius), do Vladimir Ilyich Lenin và Ðảng Bolshevik lãnh đạo. Cách mạng Tháng Mười thành công vào ngày 7 tháng 11 năm 1917 (theo lịch Gregory) hay ngày 25 tháng 10 năm 1917 (theo lịch Julius).
Lãnh tụ Lê-nin và lực lượng khởi nghĩa tại Cung điện Mùa Đông ở Petrograt 
Trong bài phát biểu kỉ niệm lễ kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào sáng 5-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Trong lịch sử loài người, chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn, sâu xa như thế. Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại".
Thật vậy, cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc, chủ nghĩa thực dân, làm phá vỡ thế giới 1 cực. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một nhà nước kiểu mới.
Đây là cuộc cách mạng khẳng định vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê-nin, đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành một sức mạnh hiện hữu. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ lý luận khoa học trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên phạm vi thế giới. Đó là cuộc cách mạng thủ tiêu chế độ áp bức, bóc lột, bất công - chế độ tư bản chủ nghĩa, và đã “giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”.
Lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga tại Việt Nam
Cuộc cách mạng Tháng 10 Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản quốc tế, đã tác động mạnh đến đời sống chính trị của nhiều quốc gia dân tộc, cho các nước thuộc địa, đem lại niềm tin, niềm hi vọng về tự giải phóng, trong đó có Việt Nam. Chính cuộc cách mạng này đã thôi thúc cho chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng ách nô lệ ở Việt Nam.
Tuy nhiên, hiện nay, trong xã hội Việt Nam xuất hiện một vài thế lực hoạt động với mục đích hòng xóa bỏ chế độ XHCN, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận những thành quả cách mạng mà cha ông ta gây dựng lên. Để thực hiện được điều đó, chúng ra sức cổ súy, cung cấp tiền cho số phần tử trong nước tiến hành kích động khiếu kiện, biểu tình chống Đảng, chống Nhà nước làm cho đất nước loạn lạc như những gì đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô. Không dừng lại ở đó, chúng còn tăng cường các hoạt động viết và tán phát các bài viết có nội dung xấu, sai sự thật nhằm hạ uy tín của Đảng với quần chúng nhân dân. Và kết cục của các loại người đó, nhẹ thì bị anh em, bạn bè hắt hủi, nặng thì ngồi nhà đá, ăn cơm tù.
Vì thế cho nên, để xây dựng một đất nước giàu mạnh theo những gì mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha ông ta xây dựng nên, chúng ta hãy kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước. 
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

19 nhận xét

Viết nhận xét
18:08, 05/11/2017 XÓA

Để xây dựng một đất nước giàu mạnh theo những gì mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cha ông ta xây dựng nên, chúng ta hãy kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
22:03, 05/11/2017 XÓA

Thật vậy, cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc, chủ nghĩa thực dân, làm phá vỡ thế giới 1 cực. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một nhà nước kiểu mới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:56, 05/11/2017 XÓA

Ý nghĩa của Cm tháng 10 vẫn còn đó, cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc, chủ nghĩa thực dân, làm phá vỡ thế giới 1 cực. Sự khốc liệt của chiến tranh, sự anh hùng của của Hồng quân liên xô.

TRẢ LỜI
avatar
06:27, 06/11/2017 XÓA

Khi nhắc đến Cách mạng tháng 10 Nga chúng ta vẫn nguyên sự ngưỡng mộ đối với VI.Lenin. Cách mạng tháng 10 Nga mang lại chế độ mới cho nước Nga. Giờ đây, chế độ Liên bang Xô Viết tuy bị tan rã nhưng chế độ đó đã mang lại nhiều điều cho nước Nga hiện tại. Với Việt Nam, việc tan rã của chế độ Liên bang Xô viết thực sự là những bài học để Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta để tránh bước theo những sai lầm trước đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:35, 06/11/2017 XÓA

Nhìn lại lịch sử, cuộc cách mạng Tháng 10 Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản quốc tế, đã tác động mạnh đến đời sống chính trị của nhiều quốc gia dân tộc, cho các nước thuộc địa, đem lại niềm tin, niềm hi vọng về tự giải phóng, trong đó có Việt Nam. Chính cuộc cách mạng này đã thôi thúc cho chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng ách nô lệ ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:41, 06/11/2017 XÓA

Chúng ta có quyền tự hào và cảm ơn sau sắc đến Cách mạng tháng !0 Nga. Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc, chủ nghĩa thực dân, làm phá vỡ thế giới 1 cực. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một nhà nước kiểu mới. Nhờ Cuộc cách mạng này đã truyền thêm niềm tin và sức mạnh cho lãnh đạo, người dân Việt Nam giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:30, 06/11/2017 XÓA

Cách mạng tháng 10 Nga chính là sự kiện đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mà Chủ nghĩa tư bản đang bộc lộ rõ những hạn chế của nó đối với sự phát triển của xã hội. Đối với Việt Nam, để thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một quá trình lâu dài, với những bước đi hiệu quả theo từng giai đoạn cụ thể mà sự thành công của cách mạng tháng 10 Nga chính là một trong những động lực để chúng ta hoàn thành mục tiêu cao cả này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:24, 07/11/2017 XÓA

Dấu ấn và ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga còn mãi vang vọng trên toàn thế giới, nhất là những quốc gia chủ nghĩa xã hội. Đối với Việt Nam, thành công của Cách Mạng Tháng Mười Nga chính là con đường soi sáng cho Cách Mạng Tháng Tám, nhờ đó mà Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tìm được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Giờ đây, sự nghiệp đổi mới, cách mạng công nghiệp cũng đều bắt nguồn từ thành công vang dội của Cách Mạng Tháng Mười Nga.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:01, 07/11/2017 XÓA

Cuộc cách mạng Tháng 10 Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản quốc tế, đã tác động mạnh đến đời sống chính trị của nhiều quốc gia dân tộc, cho các nước thuộc địa, đem lại niềm tin, niềm hi vọng về tự giải phóng, trong đó có Việt Nam. Chính cuộc cách mạng này đã thôi thúc cho chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng ách nô lệ ở Việt Nam. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga sống mãi trong sự nghiệp cách mạng và phát triển của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:00, 09/11/2017 XÓA

Ngay cả trong điều kiện chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng, khó khăn, xu hướng chống chủ nghĩa tư bản cũng không suy giảm. Sự hằn học, chống phá quyết liệt hiện nay của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội chính là vì cuộc cách mạng vĩ đại ấy tiếp tục tác động mạnh mẽ đến triển vọng của lịch sử loài người trong thế kỷ 21, thế kỷ của đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản ở tầm cao mới.

TRẢ LỜI
avatar
08:02, 09/11/2017 XÓA

Với tính cách là mô hình chủ nghĩa tư bản trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, chủ nghĩa tự do mới vừa đem lại hào quang, vừa tô đậm thêm những hạn chế không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản. Với chủ nghĩa tự do mới, chủ nghĩa tư bản có tham vọng dẫn dắt thế giới đi vào toàn cầu hóa. Thế giới đã lên tiếng trả lời bằng một phong trào chống toàn cầu hóa tự do tư bản chủ nghĩa. Phong trào chống toàn cầu hóa tự do tư bản chủ nghĩa là sản phẩm độc đáo của một thế giới phải đối mặt với chủ nghĩa tư bản như thế lực đế chế toàn cầu; là sự phản kháng toàn cầu chống chủ nghĩa tư bản chưa hề có tiền lệ trong lịch sử loài người.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:04, 09/11/2017 XÓA

Chính vì chân lý sáng tỏ này, mà rất nhiều bộ óc vĩ đại của trí tuệ loài người, từ Anh-xtanh đầu thế kỷ 20, Pôn Xa-tơ-rơ, Béc-tran Ru-xen... đến Giắc-cơ Ðe-ri-đa, No-am Chom-xki, Giô-xép Xtíc-lít, Ði-nô-vi-ép... mới đây, đều biểu thị sự đồng tình không che giấu với chủ nghĩa cộng sản, công khai đánh giá C.Mác là nhà tư tưởng của thế kỷ 21 và Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:05, 09/11/2017 XÓA

Ở Việt Nam, trong lúc các lực lượng cách mạng trong nước bế tắc về đường lối như đang đi trong bóng đêm và sương mù, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga về cho phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nhờ vậy, ngày 3-2-1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam ra đời, đưa ra cương lĩnh, đường lối, chiến lược lãnh đạo phong trào cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:06, 09/11/2017 XÓA

Cách mạng nhằm bảo vệ độc lập, tự do và mang lại hạnh phúc cho quần chúng cần lao; là con đường đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những mốc son trên con đường cách mạng của Việt Nam là sự nối tiếp hào hùng của Cách mạng Tháng Mười Nga, góp phần tạo nên tiến trình các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:08, 09/11/2017 XÓA

Ðất nước giữ vững ổn định chính trị - xã hội; dân chủ được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo ra động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao; đời sống của nhân dân đã cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đói giảm nhanh; chỉ số phát triển con người cải thiện trên 30 bậc, đem lại sinh lực, sức sống mới cho sự nghiệp đổi mới. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao với 178 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và các tổ chức quốc tế hàng đầu; đồng thời phát triển quan hệ đa phương, đa dạng với các đối tác nước ngoài theo tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:10, 09/11/2017 XÓA

Cách mạng tháng Mười không chỉ làm rung chuyển thế giới bởi quy mô mà còn đặt nền móng cho sự duy trì, phát triển ổn định và tiến bộ của thế giới, hướng tới sự chấm dứt nạn bóc lột giữa con người với con người, xây dựng một xã hội công bằng và chủ nghĩa xã hội. Đây là sự thật không có gì có thể phủ nhận được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:23, 29/11/2017 XÓA

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội, là xương sống trong học thuyết của Mác về phát triển xã hội theo lôgic lịch sử - tự nhiên. Trên cơ sở phát hiện ra quy luật mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, Mác cũng đồng thời xây dựng lý luận về cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, và lịch sử trải qua bao thăng trầm thì vẫn phát triển theo đúng quy luật của nó.

TRẢ LỜI
avatar
07:15, 04/12/2017 XÓA

Cách mạng Tháng Mười Nga là một mẫu mực kiệt xuất về chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng của giai cấp vô sản. Đảng Cộng sản Nga đã phân tích tình hình cách mạng một cách khách quan, đánh giá chính xác các yếu tố và điều kiện cách mạng, đề ra chiến lược, sách lược đúng đắn cho từng giai đoạn chuyển biến cách mạng như: vấn đề thời cơ cách mạng, thay đổi sách lược, vấn đề sử dụng bạo lực cách mạng, vấn đề lợi dụng và khoét sâu mâu thuẫn chủ yếu của địch…Có thể nói sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén của Đảng về chiến lược, sách lược là điều kiện quyết định bảo đảm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

TRẢ LỜI
avatar
07:15, 04/12/2017 XÓA

Sau hơn 30 năm đổi mới, với tư cách là một Đảng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon