LÊ CÔNG ĐỊNH CHỨNG CHẾT KHÔNG CHỪA

Loa phường - Ngày 7/11/2017, trên trang mạng xã hội facebook, Lê Công Định đã công khai bày tỏ quan điểm của cá nhân về cách mạng tháng 10 Nga. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây chính là việc Lê Công Định đã lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền, phủ nhận, đi ngược lại sự thật lịch sử, công khai chống phá chính quyền nhân dân. Trong đó, Lê Công Định cho rằng: "Cách mạng tháng 10" thật ra chỉ là một cuộc bạo loạn đưa đám vô học lên cầm quyền”. Đây là những phát ngôn không thể chấp nhận được với một kẻ từng khoác trên mình cái mác “luật sư”, “trí thức”.
Lê Công Định xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga
Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng cách mạng tháng 10 Nga gắn liền với sự kiện ông V.I. Lê-nin, lãnh đạo đảng Bolshevik lật đổ chính quyền tư sản lâm thời, chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, với khẩu hiệu "Tất cả chính quyền về tay Xô viết" và "Hòa bình, ruộng đất, bánh mì". Đây là một trí thức, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng vô sản. Theo đó, V.I. Lê-nin tên thật là Vladimir Ilits Ulianov (Le-nin), các bí danh đã dùng là V. Ilin, K. Tulin, Karpov và những bí danh khác. Năm 1887 V.I. Lê-nin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học được nhận Huy chương vàng nên được vào thẳng bất kỳ trường Đại học nào ở nước Nga. Ông xin vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Tại đây, V.I. Lê-nin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên, trở thành thành viên của Hội đồng hương bí mật Samarsko- Simbirskoe.
Tuy nhiên, do tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, tháng Chạp 1887, V.I. Lê-nin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan. Tháng 10/1888, trở về Kazan gia nhập nhóm Mác- xít. V.I. Lê-nin có nghị lực rất cao trong việc tự học. Chỉ trong vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I. Lê-nin đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật trường ĐH Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự do. Sau khi tốt nghiệp khoa luật V.I. Lê-nin làm trợ lý luật sư ở Samara. Năm 1899, trong cuốn Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga V.I. Lê-nin được thừa nhận là người lãnh đạo của nhóm Mác- xít ở Nga. Điều đó đã chứng minh cách mạng tháng 10 Nga được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo tài tình, kiệt xuất, trái ngược hoàn toàn so với những phát ngôn chủ quan, duy ý chí, phiến diện của Lê Công Định.
Bên cạnh đó, Cách mạng Tháng10 còn là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, đánh dấu việc ra đời của nước Nga Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Vào thời bấy giờ, hầu như các nước ở châu Á, châu Phi đều bị các nước thực dân phương Tây xâm chiếm và biến thành thuộc địa. Chiến thắng của Cách mạng tháng 10 đã tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới. Đây là một sự kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.
Có thể thấy rằng hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga của Lê Công Định là không thể chấp nhận được. Những phát ngôn của Định về cách mạng tháng 10 Nga càng chứng tỏ một điều hắn là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho đám quan thầy ngoài hải ngoại để đánh bóng tên tuổi. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận ý nghĩa của cách mạng tháng 10 Nga một cách khách quan, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

20 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
07:59, 09/11/2017 XÓA

Cách mạng Tháng Mười là cột mốc mở đầu thời đại ngày nay. Con đường Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa nhân loại sang một trang sử mới, ở đó giấc mơ về một cuộc sống không còn bóc lột, áp bức, bất công đã trở thành hiện thực sinh động cho hàng tỷ người trên một không gian thật sự rộng lớn của địa cầu. Ðộng lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười đã xác lập nên xu hướng vận động chủ đạo của lịch sử thế giới hiện đại: đó là xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn.

TRẢ LỜI
avatar
08:03, 09/11/2017 XÓA

Mục tiêu phát triển hiện đại tự nó đặt ra yêu cầu tiếp tục giải phóng, giải phóng triệt để hơn khỏi con đường và chế độ tư bản chủ nghĩa trong mọi biến thái khác nhau của chúng. Ðể tìm cách thoát khỏi bế tắc, từ đầu thập kỷ 80 đến nay chủ nghĩa tư bản ra sức triển khai chủ nghĩa tự do mới trên phạm vi toàn cầu với những phi điều tiết hóa, tư nhân hóa, tự do hóa, buộc các nền kinh tế quốc gia phải mở cửa rộng rãi cho tư bản độc quyền quốc tế xâm nhập.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:04, 09/11/2017 XÓA

Qua vài thập kỷ trở lại đây, CNXH lại chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển. Với Trung Quốc, quốc gia chiếm gần 1/5 dân số toàn cầu, liên tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế suốt gần 30 năm qua, hiện đứng thứ hai về GDP trên thế giới; với Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đang trở thành người bạn và đối tác tin cậy của các nước; Cu-ba kiên định và sáng tạo trong vòng tay ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bè bạn khắp năm châu; với sự phục hồi và hoạt động của phong trào cộng sản quốc tế gồm gần 80 đảng, với hơn 80 triệu đảng viên, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội vẫn là một lực lượng chính trị mà không thế lực nào có thể bỏ qua trong những tính toán chiến lược toàn cầu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:05, 09/11/2017 XÓA

Con đường Cách mạng Tháng Mười không chỉ là của giai cấp vô sản, mà là con đường của tất cả các tầng lớp lao động, lực lượng cách mạng, các dân tộc bị bóc lột, áp bức và toàn thể nhân loại tiến bộ, cho nên đó là con đường của thế kỷ 21. Chân lý này đang được minh chứng sinh động ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ la-tinh, nơi phong trào cánh tả đang dấy lên thành một cao trào mới và đang nhiệt tình kiến tạo CNXH thế kỷ 21.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:06, 09/11/2017 XÓA

Trên cơ sở vận dụng sáng tạo và thành công bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã nhất tề đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ mốc son lịch sử 1945 tiếp tục vận động theo con đường và lý tưởng mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười Nga.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:08, 09/11/2017 XÓA

Từ năm 1986 đến nay, Ðảng và nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trước thử thách nghiệt ngã của thời cuộc, Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu, lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga; tích cực tìm tòi, khám phá hướng đi đúng đắn, phù hợp. Mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng được sáng tỏ hơn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:09, 09/11/2017 XÓA

Những nhân tố đã giúp chúng ta đổi mới thành công ắt hẳn là rất đa dạng, trong đó trước hết phải là sự kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tư tưởng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðối với Ðảng và nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi là một trong những cội nguồn của động lực, sức mạnh và nguồn cảm hứng; mãi mãi là ánh mặt trời chói lọi soi sáng con đường đi lên phía trước, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:14, 09/11/2017 XÓA

Có thể thấy rằng hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga của Lê Công Định là không thể chấp nhận được. Những phát ngôn của Định về cách mạng tháng 10 Nga càng chứng tỏ một điều hắn là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho đám quan thầy ngoài hải ngoại để đánh bóng tên tuổi. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận ý nghĩa của cách mạng tháng 10 Nga một cách khách quan, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:19, 09/11/2017 XÓA

Cách mạng Tháng Mười Nga được cả thế giới tôn vinh, ấy vậy mà một kẻ có ăn học đoàng hoàng, là luật sư thế mà còn có những phát ngôn mất dạy như thế. Chắc đối với Lê Công ĐỊnh thì những gì mà cha ông ta làm để giành độc lập dân tộc đều không có giá trị gì, với hắn điều có giá trị chắc chỉ là đồng tiền bẩn mà bọn nước ngoài gửi về cho hắn ta, thật là đáng xấu hổ cho một kẻ nhẽ ra phải là người gồng gánh đất nước phát triển lại đi nói những điều ngu xuẩn đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:49, 09/11/2017 XÓA

Cách mạng tháng 10 Nga là minh chứng hùng hồn nhất cho quá trình phát triển chủ nghĩa xã hội tại các quốc gia trên thế giới. Những giá trị lịch sử của sự kiện này vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay và không một ai có thể phủ nhận những thành quả cách mạng đó. Thế nhưng một ông luật sư tài thì ít, tật thì nhiều lại có thể phát ngôn như vậy có đúng không?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:13, 09/11/2017 XÓA

Chiến thắng của Cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới. Đây là một sự kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”, Vì thế, Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ mãi là niềm tự hào của giai cấp công - nông.

TRẢ LỜI
avatar
21:16, 09/11/2017 XÓA

"Luật sư", "tri thức" mà tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử? Cũng chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho đám quan thầy ngoài hải ngoại để đánh bóng tên tuổi mà thôi!

TRẢ LỜI
avatar
21:23, 09/11/2017 XÓA

Đây là một sự kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Một sự kiện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế” mà ông ta dám công khai xuyên tạc, phủ nhận, đúng là không còn gì để nói.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:08, 09/11/2017 XÓA

Hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga của Lê Công Định là không thể chấp nhận được. Hắn đã phủ nhận sạch trơn ý nghĩa của Cách mạng tháng 10 có những tác động to lớn đến sự nghiệp cách mạng ở nước ta!

TRẢ LỜI
avatar
13:38, 10/11/2017 XÓA

Ngày 7/11/2017, trên trang mạng xã hội facebook, Lê Công Định đã công khai bày tỏ quan điểm của cá nhân về cách mạng tháng 10 Nga. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây chính là việc Lê Công Định đã lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền, phủ nhận, đi ngược lại sự thật lịch sử, công khai chống phá chính quyền nhân dân. Trong đó, Lê Công Định cho rằng: "Cách mạng tháng 10" thật ra chỉ là một cuộc bạo loạn đưa đám vô học lên cầm quyền”. Đây là những phát ngôn không thể chấp nhận được với một kẻ từng khoác trên mình cái mác “luật sư”, “trí thức”.
loại này chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà!

TRẢ LỜI
avatar
13:38, 10/11/2017 XÓA

Ngày 7/11/2017, trên trang mạng xã hội facebook, Lê Công Định đã công khai bày tỏ quan điểm của cá nhân về cách mạng tháng 10 Nga. Tuy nhiên, cái đáng nói ở đây chính là việc Lê Công Định đã lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền, phủ nhận, đi ngược lại sự thật lịch sử, công khai chống phá chính quyền nhân dân. Trong đó, Lê Công Định cho rằng: "Cách mạng tháng 10" thật ra chỉ là một cuộc bạo loạn đưa đám vô học lên cầm quyền”. Đây là những phát ngôn không thể chấp nhận được với một kẻ từng khoác trên mình cái mác “luật sư”, “trí thức”.
loại này chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà!

TRẢ LỜI
avatar
13:52, 10/11/2017 XÓA

hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga của Lê Công Định là không thể chấp nhận được. Những phát ngôn của Định về cách mạng tháng 10 Nga càng chứng tỏ một điều hắn là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho đám quan thầy ngoài hải ngoại để đánh bóng tên tuổi. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận ý nghĩa của cách mạng tháng 10 Nga một cách khách quan, toàn diện, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:49, 30/11/2017 XÓA

Vẫn biết hệ thống pháp luật vẫn còn nhiều khoảng trống, nhiều quy định chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó, Nhà nước luôn luôn kêu gọi đội ngũ luật sư liên tục đóng góp ý kiến để sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện. Nhưng với Lê Công Định thì ngược lại, không những không đóng góp ý kiến mang tính xây dựng, hắn lại lái vấn đề theo một hướng hoàn toàn khác nhằm công khai chỉ trích chính quyền. Đây là hành vi đi ngược lại sự tiến bộ, phát triển của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Lindan
AUTHOR
22:09, 05/12/2017 XÓA

Ðối với Ðảng và nhân dân Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi là một trong những cội nguồn của động lực, sức mạnh và nguồn cảm hứng; mãi mãi là ánh mặt trời chói lọi soi sáng con đường đi lên phía trước, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

TRẢ LỜI
avatar
Lindan
AUTHOR
22:10, 05/12/2017 XÓA

cái đáng nói ở đây chính là việc Lê Công Định đã lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền, phủ nhận, đi ngược lại sự thật lịch sử, công khai chống phá chính quyền nhân dân. Trong đó, Lê Công Định cho rằng: "Cách mạng tháng 10" thật ra chỉ là một cuộc bạo loạn đưa đám vô học lên cầm quyền”. Đây là những phát ngôn không thể chấp nhận được với một kẻ từng khoác trên mình cái mác “luật sư”, “trí thức”.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon