LÊ CÔNG ĐỊNH LẠI NGÁO ĐÁ

17:35
Loa phường - Ngày 1/12/2017, trong buổi trả lời phỏng vấn đài RFA, luật sư Lê Công Định đã đưa ra nhận định, đánh giá của bản thân về thực trạng vấn đề cải cách tư pháp ở Việt Nam. Trong đó, luật sư “dân chủ” Lê Công Định đã công khai báo chí cho rằng: “Việc luật sư Võ An Đôn bị đoàn luật sư Phú Yên rút giấy phép hành nghề và khai trừ ra khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, là sự việc rất nghiêm trọng. Vì ở đây, đó là quyền tự do ngôn luận, được hiến pháp ghi nhận, chứ không phải là một cách quyền bị luật pháp cấm đoán. Do đó việc nói luật sư Võ An Đôn có những phát ngôn vi phạm pháp luật Việt Nam, để rồi từ đó xóa tên ông khỏi đoàn luật sư thì đó là một dấu hiệu rất là nguy hiểm”.
Lê Công Định thường xuyên trả lời phỏng vấn đài báo phản động nước ngoài
Nhìn nhận một cách thẳng thắn về vấn đề này, chúng ta có thể thấy rằng phát ngôn của luật sư Lê Công Định đã thể hiện cái nhìn lệch lạc, thiếu khách quan về thực trạng cải cách tư pháp ở Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, điều 25-Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Điều đó có nghĩa là Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho mọi công dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện quyền con người thì Hiến pháp năm 2013 cũng nghiêm cấm việc lợi dụng vấn đề “nhân quyền” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Theo đó, điều 14 và điều 15 Hiến pháp 2013 đã khẳng định: 
Điều 14:
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
Điều 15 
1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.
4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Bên cạnh đó, luật sư Võ An Đôn không những không chấp hành các quy định của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên mà còn có những hành động thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Liên Đoàn luật sư Việt Nam. Trong đó, luật sư Võ An Đôn thường tự phong cho mình là luật sư “nhân quyền”, thường xuyên đứng ra bào chữa cho các đối tượng chống phá chính quyền nhân dân, thậm chí lợi dụng vấn đề bào chữa cho các thân chủ để công khai biên soạn, tán phát nhiều tài liệu, bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí phản động nước ngoài tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Đây là những hành động vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Vì vậy việc Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đưa ra hình thức kỷ luật xóa tên đối với luật sư Võ An Đôn ra khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên là hoàn toàn phù hợp.
Như vậy, phát ngôn của Lê Công Định một lần nữa thể hiện bản chất phản động, không hề hối cải của một kẻ đã từng vào tù ra tội với các tội danh chống phá chính quyền nhân dân. Cha ông ta có câu: “Quay đầu lại là bờ”. Nếu không sớm hối cải, sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ thì có lẽ ngày mà Lê Công Định tái nhập trại sẽ không còn xa nữa.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

42 nhận xét

Write nhận xét
18:42, 02/12/2017 delete

Phát ngôn của Lê Công Định một lần nữa thể hiện bản chất phản động, không hề hối cải của một kẻ đã từng vào tù ra tội với các tội danh chống phá chính quyền nhân dân. Cha ông ta có câu: “Quay đầu lại là bờ”. Nếu không sớm hối cải, sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ thì có lẽ ngày mà Lê Công Định tái nhập trại sẽ không còn xa nữa.

Reply
avatar
09:16, 03/12/2017 delete

có thể thấy rằng phát ngôn của luật sư Lê Công Định về vấn đề cải cách tư pháp ở Việt Nam và đặc biệt là sự lên tiếng bảo về Võ An Đôn đã thể hiện cái nhìn lệch lạc, thiếu khách quan về thực trạng cải cách tư pháp ở Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, bản chất phản động, chống đối của Lê Công Định là rất rõ ràng, sớm muộn hắn sẽ tái tù nếu không chịu sửa đổi.

Reply
avatar
11:32, 03/12/2017 delete

Nước có quốc pháp, đoàn có quy định của đoàn và việc Võ An Đôn không những vi phạm quy định của tổ chức Đoàn Luật sư Phú Yên mà còn vi phạm quốc pháp thì việc y bị xóa tên khỏi đoàn luật sư Phú yên cũng là điều dễ hiểu. Tự do ngôn luận không có nghĩa là thích nói gì thì nói và việc không tuân thủ điều lệ đoàn luật sư Phú Yên thì việc khai trừ khỏi đoàn cũng là điều hết sức hợp tình, hợp lý. Lê Công Định không cần kêu thay, khóc mướn cho Võ An Đôn, bản thân Định nào có sáng sủa gì hơn.

Reply
avatar
11:59, 03/12/2017 delete

Võ AN Đôn gần đây thường xuyên đứng ra bào chữa cho các đối tượng chống phá chính quyền nhân dân, thậm chí lợi dụng vấn đề bào chữa cho các thân chủ để công khai biên soạn, tán phát nhiều tài liệu, bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí phản động nước ngoài tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân - toàn việc mà Lê Công Định cũng đã và đang tích cực thực hiện nên Định bênh Đôn là đúng rồi. Hai cái con người này nếu không sửa đổi, quay đầu về bờ thì cái ngày dắt nhau nhập trại sẽ không xa nữa đâu.

Reply
avatar
22:05, 03/12/2017 delete

thực ra lê công định và võ an đôn cũng là một ruột cả thôi , những kẻ mang danh luật sư như chúng chưa bao giờ góp được một tí công sức gì cho sự phát triển của đất nước này cả mà chỉ chăm chăm phá hoại mà thôi , chúng liên tục và thường xuyên bào chữa cho những đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia rồi đồng thời tán phá những tư tưởng hết sức xấu xa nhằm nói xấu chính quyền nói xấu đất nước

Reply
avatar
22:10, 03/12/2017 delete

thực ra lê công định và võ an đôn cũng là một ruột cả thôi , những kẻ mang danh luật sư như chúng chưa bao giờ góp được một tí công sức gì cho sự phát triển của đất nước này cả mà chỉ chăm chăm phá hoại mà thôi , chúng liên tục và thường xuyên bào chữa cho những đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia rồi đồng thời tán phá những tư tưởng hết sức xấu xa nhằm nói xấu chính quyền nói xấu đất nước

Reply
avatar
06:24, 04/12/2017 delete

Luât sư Lê Công Định đang bảo vệ cho luật sư Võ An Đôn. Đồng nghĩa với việc đó là Lê Công Định phê phán việc Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do thể hiện những quan điểm cá nhân. Nhưng xin thưa với vị luật sư phản động Lê Công Định này ơi? Làm gì có chuyện Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận, việc Võ An Đôn bị gạch tên khỏi danh sách Đoàn luật sư Phú Yên là việc vị luật sư này đã lợi dụng danh xưng luật sư để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, trả lời báo đài nước ngoài với tư tưởng trái với pháp luật Việt Nam.

Reply
avatar
08:48, 04/12/2017 delete

Lê Công Định thì làm sao quay đầu là bờ nữa, ông ta đã tỏ ý công khai chống đối, cứ xem trên trang facebook cá nhân của ông ta là biết, toàn các bài viết cổ suýt cho phương Tây. Nếu ông Định ngưỡng mộ đất nước người ta thì mời ông qua làm chính trị gia bên những nước có nền tư pháp tiên tiến mà triển khai những ý tưởng dân chủ của ông.

Reply
avatar
15:09, 04/12/2017 delete

Tự do ngôn luận cái con khỉ gì thằng Võ An Đôn, là luật sư nhưng 1 chút lẽ phải, pháp luật gần như không nắm được hay sao ý. Lý do mà LS Võ An Đôn bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư Phú Yên là do có những hành động thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Liên Đoàn luật sư Việt Nam. Trong đó, luật sư Võ An Đôn thường tự phong cho mình là luật sư “nhân quyền”, thường xuyên đứng ra bào chữa cho các đối tượng chống phá chính quyền nhân dân, thậm chí lợi dụng vấn đề bào chữa cho các thân chủ để công khai biên soạn, tán phát nhiều tài liệu, bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí phản động nước ngoài tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Đây là những hành động vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Lê Công Định có những lời lẽ bao che cho Võ An Đôn càng chứng tỏ bản chất phản động, lưu mạnh của Định, vì nếu như Võ An Đôn mà tài năng thực sự, có tâm thực sự thì không ai người ta xóa tên của Đôn cả.

Reply
avatar
15:44, 04/12/2017 delete

Bọn này thực ra là bao che cho nhau thôi mà chứ tụ do ngôn luận cái gì, tự do ngôn luận cho những kẻ sống và làm việc theo Pháp luật chứ tự do cho đám ruồi nhặng này thì có mà xã hội loạn hết cả lên à. Lý do vì sao Luật sự Võ An Đôn bị xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên thì ai cũng rõ, chả cần phải giải thích nhiều, chỉ có điều là Lê Công Định còn lên tiếng bao che, ủng hộ tôi mới lấy làm buồn cười thiết nghĩ đúng là cùng hội cùng thuyền mới nhau cả mà thôi.

Reply
avatar
18:36, 04/12/2017 delete

Sự việc của Võ An Đôn rõ ràng là một kết cục tất yếu mà lẽ ra nó phải đến từ lâu rồi. Luật sư chưa nói đến, nhưng đã là một công dân thì ngoài quyền công dân được hưởng, được bảo vệ, công dân còn phải thực hiện những nghĩa vụ của mình và hơn hết là phải tuân thủ theo pháp luật. An Đôn còn chưa thực thi được nghĩa vụ của một công dân bình thường chứ đừng nói tới chuyện là một luật sư.

Reply
avatar
18:44, 04/12/2017 delete

Cùng một ruột với nhau nên Định đang cố lên tiếng bao che, bảo vệ cho Đôn mặc dù biết việc Đôn bị xử lý như vậy là hiển nhiên rồi. Một kẻ như An Đôn thử hỏi có xứng đáng mang danh luật sư, một nghề nghiệp mang sứ mệnh bảo vệ pháp luật??? Một kẻ vi phạm pháp luật liệu còn có thể làm luật sư? Đôn rồi cũng se mang cái kết cục như của Định mà thôi.

Reply
avatar
18:57, 04/12/2017 delete

Đều được học hành tử tế, đều đã hành nghề không phải ít, vậy mà cả Định, Vũ giờ đây là Đôn dường như không nhận thức được cái tâm với nghề của mình. Luật sư là sao? Luật sư là người am hiểu pháp luật, sử dụng kiến thức và hiểu biết về pháp luật của mình để bảo vệ sự thượng tôn của pháp luật. Luật sư phải là người công chính, không vị kỉ, không được để điều gì làm lệch cán công công lý trong mình. Ấy vậy mà...

Reply
avatar
19:10, 04/12/2017 delete

Chưa cần phải đến lực lượng chức năng vào cuộc, Đôn cũng đã bị chính những đồng nghiệp, những người cùng nghề với mình đào thải, loại ra khỏi chỉnh thể chung. Vì sao? Vì những việc làm của hắn không xứng đáng với cái nghề mà hắn đang theo, những luật sư chân chính không thể chấp nhận được việc trong hàng ngũ của mình có một kẻ như Đôn. Lê Công Định chẳng lẽ không hiểu được điều ấy?

Reply
avatar
19:47, 04/12/2017 delete

Lê Công Định ốc còn chưa mang nổi mình ốc lại còn làm cọc cho rêu. Cũng xuất phát từ một luật sư, Định đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Từ một người bảo vệ pháp luật thượng tôn, Định lại quay lưng trở thành một kẻ vi phạm pháp luật. Đôn giờ đây cũng đang đi theo vết xe đổ của Định. Tước giấy phép luật sư mới chỉ là bước đầu, nếu Đôn còn không quay đầu, thì hình ảnh của Định chính là kết cục tất yếu của Đôn mà thôi.

Reply
avatar
Hương Rừng
18:37, 05/12/2017 delete

Không biết các vị luật sư dân chủ này ngu hay giả vờ ngu khi chính lật lọng và chà đạp lên Luật luật sư do chính những người hành nghề luật sư gây dựng lên. Đã hành nghề luật sư thì phải có chứng chỉ và có thẻ luật sư, phải hoạt động trong một đoàn luật sư.
Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Kể cả bạn bè cũng có trật tự chơi với nhau. Cũng đừng tưởng loài vật là bát nháo, mà chúng cũng có trật tự cả đấy! Ngay cả cơ thể của các anh, tay, chân, mặt, mũi, thế nào nó cũng có trật tự cả đó. Các anh đang sống ở bất kỳ quốc gia nào, khi tham gia vào tổ, hội nào, đều có quy tắc ứng xử, luật - lệ - trên - dưới cả. Luật sư Lê Công Định và Võ An Đôn, thật sự không hiểu là các anh có biết được những điều cơ bản trên không?

Reply
avatar
tuonglai03579
14:42, 06/12/2017 delete

Lê Công Định đã thể hiện cái nhìn lệch lạc, thiếu khách quan về thực trạng cải cách tư pháp ở Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Tự do ngôn luận phải trên cơ sở đúng pháp luật, không thể nói năng tùy tiện như Võ An Đôn được

Reply
avatar
Quehuongabc357
14:46, 06/12/2017 delete

Võ An Đôn bị kỷ luật, xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư Phú Yên và bị mất quyền tham dự phiên Phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cũng cần nói thêm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã có thông báo tới với Võ An Đôn, yêu cầu Đôn không được tham dự phiên tòa với tư cách bào chữa và khuyến cáo không nên có mặt bên ngoài phiên tòa. Nhưng dường như vì cay cú, bất chấp khuyến cáo của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Đôn vẫn cùng đám giẻ rách núp bóng dân chủ hò hét quậy tưng vòng ngoài. Liều lĩnh hơn, dù biết đây là khu vực cấm quay phim, chụp ảnh, nhưng Đôn vẫn làm liều. Và cái kết là bị công an thu giữ điện thoại. Thảm thật, với não trạng ấy, tư duy ấy và thái độ ấy, không bị tóm cổ nhập kho đã là may.

Reply
avatar
Truongsa357
14:49, 06/12/2017 delete

Lê Công Định ốc còn chưa mang nổi mình ốc lại còn làm cọc cho rêu. Cũng xuất phát từ một luật sư, Định đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Từ một người bảo vệ pháp luật thượng tôn, Định lại quay lưng trở thành một kẻ vi phạm pháp luật. Đôn giờ đây cũng đang đi theo vết xe đổ của Định. Tước giấy phép luật sư mới chỉ là bước đầu, nếu Đôn còn không quay đầu, thì hình ảnh của Định chính là kết cục tất yếu của Đôn mà thôi.

Reply
avatar
Thainguyenabc33
14:51, 06/12/2017 delete

phát ngôn của Lê Công Định một lần nữa thể hiện bản chất phản động, không hề hối cải của một kẻ đã từng vào tù ra tội với các tội danh chống phá chính quyền nhân dân. Cha ông ta có câu: “Quay đầu lại là bờ”. Nếu không sớm hối cải, sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ thì có lẽ ngày mà Lê Công Định tái nhập trại sẽ không còn xa nữa.

Reply
avatar
binhminh03579
14:55, 06/12/2017 delete

Lê Công Định nổi tiếng tráo trở, lật lọng, ảo tưởng vào sức mạnh, sẵn sàng bán đứng bạn bè. Với nhân cách như vậy thật khó để thay đổi được Lê Công Định. Và như vậy thì lời nói của Định thật ra cũng chẳng có giá trị gì với thế giới loài người.

Reply
avatar
20:31, 06/12/2017 delete

Lê Công Định không biết có mục đích gì mà lại muốn quay lại làm Luật sư? Một là, có chăng tiền mà bọn nước ngoài chống phá Việt Nam không đủ nhu cầu của Định; hay vì Định lại muốn dùng cái nghề này để lại chống phá lại nhà nước Việt Nam?
Không thể loại trừ những khả năng đó, song nghề nào thì cũng cần có cái tâm, ngoài việc giỏi về chuyên môn thì cái tâm cũng quan trọng không kém. Với những người như Lê Công Định thì không có cái tâm để tiếp tục quay trở lại làm cái nghề này nữa.

Reply
avatar
20:35, 06/12/2017 delete

Tráo trở như thế là cùng mới ra tù được mấy hôm không biết thân biết phận hắn ta lại tiếp tục trả lời phỏng vấn xuyên tạc các vấn đề đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước. Như thê thì hắn ta không phải là người dân Việt NAm nữa rồi, hắn bị lũ hại nước hại dân quá lôi kéo mất rồi

Reply
avatar
20:44, 06/12/2017 delete

Với tài năng của mình, đáng lẽ Lê Công Định sẽ đóng góp thật nhiều cho đất nước, và Đảng, Nhà nước cũng đâu để LS Định thiệt thòi! Thế mà Định không muốn thế, hắn chống đối quyết liệt, tráo trở. Được Nhà nước khoan hồng, tha tù trước thời hạn, đã xin hứa là không vi phạm nữa, thế mà lại chứng nào tật nấy. Sướng quá chịu không được thì lại khổ nữa thôi anh Định ơi!

Reply
avatar
04:52, 10/12/2017 delete

Lê Công Định vốn nổi tiếng trong làng “dâm chủ” vì cái mác luật sư tài cao học rộng, từng có vợ là hoa hậu, nên được giới “thần kinh chính trị” cơ cấu làm “tổng thống”. Cái mẽ ngoài của Định cũng khiến cho không ít người ngộ nhận và trở thành nạn nhân của y.

Reply
avatar
04:59, 10/12/2017 delete

Nếu hắn biết thân biết phận mà im lặng ngẫm nghĩ lại những điều dơ bẩn đã làm thì mình chẳng bao giờ nói tới, chỉ lơ hắn như lơ “bãi cứt” mà lâu lâu trên FB bạn bè cứ post mấy cái status sặc mùi “anh hùng rơm hô hào” của hắn mà mình muốn ói kinh khủng, nhất là mới đây hắn giả khóc thương anh Trần Huỳnh Duy Thức mà mình bức xúc dễ sợ! Rõ ràng tại sao 3 người bị bắt cùng lúc, tội như nhau mà nó lại được ra tù đầu tiên, được ngồi mát ăn bát vàng, được tung hô và hưởng lạc trong khi anh Thức lại chịu quá nhiều đau khổ?!

Reply
avatar
05:01, 10/12/2017 delete

Hắn lợi dụng mác dân chủ-sự ngưỡng mộ của nhiều cô gái hâm mộ để đưa họ lên giường. Hắn có cô vợ (chưa cưới) khi ấy gần sinh con thứ 2 mà cứ che dấu, phủ định vợ con để lường gạt lòng ngưỡng mộ của các cô gái

Reply
avatar
05:07, 10/12/2017 delete

lê công định một cái tên rất nổi trong làng rận chủ trong nước và các tổ chức phản động nước ngoài cũng biết ca ngợi khá nhiều về hắn về cái thành tích chống phá của hắn . vẻ bề ngoài của hắn là một luật sư thành đạt có vợ hoa hậu quen biết nhiều và là thủ lĩnh cho phong trào đấu tranh đòi tự do ,dân chủ ,nhân quyền ở việt nam ,với các mác đó hắn đã lừa gạt được bao nhiêu người tin theo và làm quân bài trong hoạt động chống phá của hắn .nhưng thật chất hắn là một tay hèn hạ không núp bóng đàn bà không có tài năng gì hết .

Reply
avatar
05:08, 10/12/2017 delete

Lê Công Định đuợc cái mác luật sư, có tí học hành và vẻ ngòai đẹp mã thôi, còn bản chất thực sự thì chỉ là kẻ lưu manh, hám lợi, chuyên lừa gạt phụ nữ, làm tay sai bợ đỡ cho lũ ngoại bang để kiếm mấy đồng đô la bẩn thỉu mà thôi, gọi hắn là "tổng thống" nghe thật nực cười

Reply
avatar
05:13, 10/12/2017 delete

Những kẻ như Lê Công Định suốt đời chỉ núp váy đàn bà mà thôi, làm đàn ông mà chả có tí chí khí, quân tử nào cả, vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đạo đức, gia nhập làng rận chủ để kiếm đô la viện trợ, đến khi bị bắt thì đổ tội cho đồng bọn nhằm thoát tội, đúng là loại lưu manh, tráo trở

Reply
avatar
05:15, 10/12/2017 delete

Từ trước đến nay Lê Công Định là cái tên quen thuộc trong làng rận chủ bởi những thành tích chống phá của hắn, hắn thường xuyên có những hoạt động xuyên tạc tình hình trong nuớc, tuyên truyền, chống phá Đảng, nhà nuớc dưới tấm áo khoác dân chủ, nhưng bản chất thực sự của y chỉ là kẻ hám lời, phản bội Tổ quốc, chuyên đi lừa gạt phụ nữ mà thôi

Reply
avatar
05:20, 10/12/2017 delete

Một số người vẫn gọi Lê Công Định là “luật sơ”. Chắc chắn không phải vậy. Chỉ là luật sư nếu anh ta tham gia một đoàn luật sư nào đó và được hành nghề luật sư. Nhưng Lê Công Định không được một đoàn luật sư nào nhận làm thành viên và dĩ nhiên anh ta khôn g được hành nghề. Vậy anh ta làm luật sư với ai?

Reply
avatar
05:21, 10/12/2017 delete

Ngỡ rằng sau khi được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước, Lê Công Định sẽ rút ra bài học để làm lại cuộc đời. Nhưng không phải vậy, hoang tưởng anh hùng, anh ta vẫn nghĩ sẽ dẫn đầu đội quân ngụy dân chủ, lật đổ được chính quyền nhân dân. Nhưng những kẻ trong hàng ngũ ngụy dân chủ còn lạ gì tư cách anh ta. Hèn nhát là bản chất của những kẻ có đi học nhưng không học hành đến nơi đến chốn. Năm 2010, ôm vành móng ngựa, trước khi tòa nghị án, Lê Công Định đa thành khẩn nhận tội, tỏ ra ân hận vì “đi ngược lại những đóng góp của gia đình trong hai cuộc kháng chiến”.

Reply
avatar
05:28, 10/12/2017 delete

Thương thay cho một Lê Công Định với hào quang quá vãng. Cha mẹ sinh ra con là đều mong muốn con mình nếu không thành tài, có danh với đời thì không ai muốn nó đào mả tổ tiên, phỉ báng dòng tộc, bị cộng đồng ruồng bỏ. Nếu biết rằng cái trí, cái nhân của mình kém cỏi thì hãy về học lại cách làm người, vớt vát lại thanh danh rằng mình bị kẻ hoạt đầu lừa bịp nên ra nông nỗi ấy, chứ giờ đây lại thể hiện thêm rằng mình là kẻ bất đắc chí, giảo hoạt, bất lương thì có trời mới cứu được.

Reply
avatar
05:29, 10/12/2017 delete

lê công định là ai hẳn bạn đọc đã biết từ lâu. có thể khẳng định rằng, trong quá khứ, định là một luật sư giỏi nhưng do bản tính kiêu ngạo cộng với hơi non kém về mặt chính trị nên giờ đây, khi bị các tổ chức có thái độ thù địch chống việt nam trong đó có việt tân - là một tổ chức khủng bố lợi dụng xây dựng làm ngọn cờ phục vụ cho chúng thì định đã lần lượt trượt dài theo vết xe đổ của chúng để chống phá việt nam.

Reply
avatar
05:35, 10/12/2017 delete

Lê Công Định là một luật sư nhưng liệu có xứng không. Thương thay cho một Lê Công Định với hào quang quá vãng. Cha mẹ sinh ra con là đều mong muốn con mình thành tài,thành vĩ nhân nhưng tiếc cho cha mẹ Lê Công Định rằng đứa con bất tài này đã chọn cách làm thành tài là đảo mả tổ mình lên, bán rẻ lòng tự tôn của dân tộc để tìm kiếm một cái danh hư hảo trong một thế giới không ánh sáng.

Reply
avatar
05:35, 10/12/2017 delete

Bản chất của những tên phản động này đã quá rõ. Kích động nhân dân biểu tình chống đối, biên soạn những tài liệu xuyên tạc là một thủ đoạn của chúng, ăn nói phi căn cứ là nghề của bọn chúng. thẳng hải điếu và đám lâu la lại là tay sai của việt tân đấu tranh bất bạo động để lật đổ chính quyền.

Reply
avatar
05:41, 10/12/2017 delete

Từ trước tới giờ tôi thây rất nhiều nhà dân chủ là luật sư vì sao lại thế ? chắc là do luật sư nên mới có thể lác luật được để thực hiện hành vi phạm pháp . Một đất nước dân chủ , hòa bình , phát triển như thế này thế mà chúng nó còn muốn phá hủy chả nhẽ chúng lại muốn sống như Mỹ , có thể tự nạn bất cứ lúc nào vì cái thể chế chính trị tự do dùng súng chăng !

Reply
avatar
05:41, 10/12/2017 delete

Những người ăn táo rào sung như lê công định thì nói thật chứ sau này ra ngoài xã hội, lúc xế bóng xế chiều rồi thì cũng chả ai coi ra gì. Quả thực, con người này nhân cách quá tầm thường, dễ bị lợi dụng mua chuộc bằng phú qúy. Ra tù phải chăng hơi sớm

Reply
avatar
05:48, 10/12/2017 delete

Có lẽ không chỉ Lê Công Định mà còn rất nhiều kẻ khác mượn danh là luật sư mà lại vi phạm pháp luật thế có nực cười hay không, khi mà người đi bảo vệ công lý lại chính lại là người vi phạm pháp luật. suốt ngày mở mồm ra là "dân chủ" cuối cùng cũng chỉ là để phục vụ cho nước ngoài thôi nhỉ. Ngựa quen đường cũ, đã chịu phạt tù và được hưởng sự khoan hồng của Đảng và nhà nước vậy mà Lê Công Định vẫn đang ảo tưởng về một cái chế độ cũ đã thối nát là VNCH.

Reply
avatar
05:49, 10/12/2017 delete

Dường như Lê Công Định lại bắt đầu trở lại con đường chống lại Tổ quốc và nhân dân. Có lẽ là anh thật sự đã quên những tội lỗi mà cách đây ít lâu anh đã thành khẩn thú nhận. Đó là đi ngược lại nguyện vọng của gia đình anh. Thật sự thì tôi không thể hiểu nổi con người anh ta như nào nữa. Gió ngả chiều nào xuôi chiều nấy

Reply
avatar
08:24, 03/01/2018 delete

Lê Công Định lại bắt đầu trở lại con đường chống lại Tổ quốc và nhân dân. Có lẽ là anh thật sự đã quên những tội lỗi mà cách đây ít lâu anh đã thành khẩn thú nhận. Hay là anh đã bị cám dỗ của đồng tiền làm cho ngu muội lý trí. Ngáo đá chưa chắc đã là cách giải thích hay cho hành vi phản động này :v

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon