LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN TẠI ĐỨC LẠI TỰ SƯỚNG

08:01
Loa phường - Ngày 10/12/2017, Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền” tại thủ đô Berlin. Đây là một hoạt động mang màu sắc chính trị phản động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đáng bị xã hội lên án, loại bỏ.
Mở đầu buổi lễ, một số đối tượng phản động như: Hoàng Mỹ Lâm - chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức, Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, thậm chí chúng còn vu cáo vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta, công khai cho rằng: “Việt Nam vẫn ngang nhiên tước đoạt những quyền làm người căn bản của người dân”. Đây là hành động cho thấy bản chất phản động, chống phá cực đoan, đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam hiện nay vấn đề quyền con người luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho mọi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ quy định của pháp luật.
Liên Hội Người Việt Tị Nạn xuyên tạc, vu cáo nhằm chống phá Việt Nam
Theo đó, Hiến pháp - một văn bản có hiệu lực cao nhất quy định việc tổ chức quyền lực Nhà nước, phản ánh sâu sắc nhất quyền của Nhân dân và mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhân dân, là hình thức pháp lý thể hiện một cách tập trung hệ tư tưởng của giai cấp lãnh đạo, ở từng giai đoạn phát triển, Hiến pháp là văn bản, là phương tiện pháp lý cao nhất thể hiện tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới hình thức những quy phạm pháp luật đã khẳng định: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đây là sự thật không thể chối cãi và được đại đa số quần chúng nhân dân trong cả nước đồng tình ủng hộ. 
Bên cạnh đó, lợi dụng lễ kỉ niệm nhân quyền quốc tế, các đối tượng “cờ vàng” đã tiến hành tuyên truyền xuyên tạc, dụ dỗ, kích động bà con Việt Kiều tụ tập, biểu tình, tuần hành, mang nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ phản động với nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, một số đối tượng cực đoan, quá khích còn đưa ra yêu sách, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến”,  “nhà hoạt động dân chủ” nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Có thể thấy rằng đây không phải lần đầu tiên Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền”. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, buổi lễ kỉ niệm này thực chất là nơi mà các đối tượng phản động “cờ vàng” tụ tập, kích động Việt Kiều tham gia các hoạt động chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, tỉnh táo, nhận thức vấn đề trên một cách đúng đắn, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

13 nhận xét

Write nhận xét
08:58, 14/12/2017 delete

Có thể thấy rằng đây không phải lần đầu tiên Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền”. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, buổi lễ kỉ niệm này thực chất là nơi mà các đối tượng phản động “cờ vàng” tụ tập, kích động Việt Kiều tham gia các hoạt động chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, tỉnh táo, nhận thức vấn đề trên một cách đúng đắn, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
09:03, 14/12/2017 delete

lợi dụng lễ kỉ niệm nhân quyền quốc tế, các đối tượng “cờ vàng” đã tiến hành tuyên truyền xuyên tạc, dụ dỗ, kích động bà con Việt Kiều tụ tập, biểu tình, tuần hành, mang nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ phản động với nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, một số đối tượng cực đoan, quá khích còn đưa ra yêu sách, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà hoạt động dân chủ” nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Reply
avatar
14:42, 14/12/2017 delete

Có thể thấy rằng đây không phải lần đầu tiên Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền”. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, buổi lễ kỉ niệm này thực chất là nơi mà các đối tượng phản động “cờ vàng” tụ tập, kích động Việt Kiều tham gia các hoạt động chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, tỉnh táo, nhận thức vấn đề trên một cách đúng đắn, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
14:43, 14/12/2017 delete

cái ngày mà lũ rận gọi là "ngày sinh hoạt quốc tê nhân quyền" Đây là hành động cho thấy bản chất phản động, chống phá cực đoan, đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam hiện nay vấn đề quyền con người luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho mọi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Reply
avatar
23:18, 14/12/2017 delete

Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền” - đây là một hoạt động mang màu sắc chính trị phản động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đáng bị xã hội lên án, loại bỏ. Do đó, chúng ta cần nhận thức đúng đắn và tỉnh táo trước những hành động của những đối tượng này.

Reply
avatar
06:37, 15/12/2017 delete

Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền” tại thủ đô Berlin. Đây là hoạt động được sự xúi giục của các đối tượng chống đối nên những người Việt tị nạn tại Đức đã tiến hành hoạt động này, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt Nam. Những người bị lôi kéo tham gia vào hoạt động này là những người tỵ nạn, những Việt kiều tại Đức, họ đang bị các đối tượng phản động đưa các thông tin sai lệch nên đang có cái nhìn lệch lạc.

Reply
avatar
10:53, 15/12/2017 delete

Đây không phải lần đầu tiên Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền”. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, buổi lễ kỉ niệm này thực chất là nơi mà các đối tượng phản động “cờ vàng” tụ tập, kích động Việt Kiều tham gia các hoạt động chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
Truongsa357
15:39, 15/12/2017 delete

lợi dụng lễ kỉ niệm nhân quyền quốc tế, các đối tượng “cờ vàng” đã tiến hành tuyên truyền xuyên tạc, dụ dỗ, kích động bà con Việt Kiều tụ tập, biểu tình, tuần hành, mang nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ phản động với nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, một số đối tượng cực đoan, quá khích còn đưa ra yêu sách, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà hoạt động dân chủ” nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Reply
avatar
23:33, 15/12/2017 delete

Bọn này thi thoảng rảnh rối chúng nó lại lên đồng ý nhỉ. Vui thật đấy. đây không phải lần đầu tiên Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức đã tổ chức cái gọi là “Ngày sinh hoạt quốc tế nhân quyền”. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, buổi lễ kỉ niệm này thực chất là nơi mà các đối tượng phản động “cờ vàng” tụ tập, kích động Việt Kiều tham gia các hoạt động chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, tỉnh táo, nhận thức vấn đề trên một cách đúng đắn, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự. 

Reply
avatar
23:39, 15/12/2017 delete

Việt Nam hiện nay vấn đề quyền con người luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho mọi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Reply
avatar
21:01, 16/12/2017 delete

con chó nhiều nhà con chó không có quốc tịch suốt ngày đi bôi nhọ xuyên tạc người khác để lấy đó làm nguồn sống thì biết bao giờ mới đi lên và như chúng nói là
"phục cuốc" thì chắc sẽ không bao giờ thành công cho bọn tị nạn thích thủ dâm bằng chính trị như thế này

Reply
avatar
09:16, 03/01/2018 delete

Người Việt ở nước ngoài cần cảnh giác, tỉnh táo, nhận thức vấn đề trên một cách đúng đắn, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự. Và tin tưởng vào chính sách đường lối của Đảng, đặc biệt là chính sách về nhân quyền, dân chủ.

Reply
avatar
13:56, 08/03/2020 delete

Những người này gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác, tỉnh táo, nhận thức vấn đề trên một cách đúng đắn, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon