LINH MỤC PHAN VĂN LỢI TIẾP DIỄN LUẬN ĐIỆU VU KHỐNG

18:11
Gió làng
Trong một bài viết được đăng tải trên trang “Bauxit Việt Nam” mới đây, linh mục Phan Văn Lợi tiếp tục tung ra luận điệu vu khống rằng: “Việt Nam đàn áp tôn giáo bằng luật pháp”?!.
Theo linh mục Phan Văn Lợi thì cả 3 văn bản luật pháp liên quan đến tôn giáo, bao gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, Dự thảo “Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo”, Dự thảo “Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo” đều “nhằm mục đích hình sự hóa mọi hoạt động tôn giáo”.
Cần khẳng định rằng, những phát biểu trên của linh mục Phan Văn Lợi là sự xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn, không phản ánh đúng thực tế về hệ thống luật pháp liên quan đến tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.
Hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.
Cũng giống như các quốc gia trên thế giới, Nhà nước Việt Nam cũng xác định quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước. Có thể thấy, việc xây dựng các văn bản luật pháp liên quan đến tôn giáo, trong đó có Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 là rất cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
Cụ thể, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 gồm 9 chương, 68 điều có nhiều điểm tiến bộ so với Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo (2004), như: việc mở rộng phạm vi chủ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đưa ra quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; dành một chương riêng quy định cụ thể về sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, từ thiện, nhân đạo; quy định về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, đồng thời xây dựng chương quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo...
Có thể thấy, các quy định pháp lý trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà còn đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo “đồng hành cùng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần quan trọng vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Có thể thấy, quan điểm của linh mục Phan Văn Lợi là góc nhìn của một người chỉ biết chăm chăm vào vấn đề xử lý và quản lý của Luật. Nếu như các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật thì đó mới là đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng đáng tiếc thay, một kẻ có “thâm niên” chống phá nhà nước như linh mục Phan Văn Lợi lại luôn tìm cách phủ nhận một thực tế đã quá rõ ràng này./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

15 nhận xét

Write nhận xét
19:29, 07/01/2018 delete

bản thân ông linh mục Phan Văn Lợi từ trước đến nay luôn lợi dụng vỏ bọc là linh mục, lấy áo thầy tu để che mắt thiên hạ bằng việc tham gia vào các hội nhóm bất hợp pháp, xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Việt Nam. Cho nên những kẻ bất tín là những người không đáng tin cậy, đừng lấy danh nghĩa thầy tu để hô hào cho những điều ảo tưởng, phi thực tế, đi ngược lại lợi ích chính đáng của quần chúng tín hữu.

Reply
avatar
08:15, 08/01/2018 delete

Có thể thấy, quan điểm của linh mục Phan Văn Lợi là góc nhìn của một người chỉ biết chăm chăm vào vấn đề xử lý và quản lý của Luật. Nếu như các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật thì đó mới là đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng đáng tiếc thay, một kẻ có “thâm niên” chống phá nhà nước như linh mục Phan Văn Lợi lại luôn tìm cách phủ nhận một thực tế đã quá rõ ràng này.

Reply
avatar
09:06, 08/01/2018 delete

Cũng giống như các quốc gia trên thế giới, Nhà nước Việt Nam cũng xác định quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là một nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước. Do đó, hoạt động của các linh mục vì mục đích tôn giáo cũng phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước Việt Nam. Không một ai hay tổ chức nào có quyền tự cho mình cái quyền đứng ngoài pháp luật như việc làm của linh mục Phan Văn Lợi được.

Reply
avatar
17:55, 08/01/2018 delete

Những phát biểu trên của linh mục Phan Văn Lợi là sự xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn, không phản ánh đúng thực tế về hệ thống luật pháp liên quan đến tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế

Reply
avatar
14:01, 10/01/2018 delete

Việc ban hành các đạo luật trên nhất là Luật tín ngưỡng tôn giáo chắc chắn đó không phải là với mục đích hình sự hóa hoạt động tôn giáo như ông Lợi nói. Ai cũng biết hình sự hóa nó chỉ có thể có trong Luật hình sự chứ không thể có trong một đạo luật như Luật tín ngưỡng tôn giáo. Ông Phan Văn Lợi nói như thế là ngậm máu phun người.

Reply
avatar
14:20, 10/01/2018 delete

Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Reply
avatar
14:21, 10/01/2018 delete

những luận điệu mà Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra bàn luận xung quanh nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn là sự vu cáo không có căn cứ, thiếu thuyết phục. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch và cần phải bị lên án.

Reply
avatar
09:26, 11/01/2018 delete

"Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế". Chuyện linh mục Phan Văn Lợi lên tiếng phản bác lại điều này liệu có phải chăng là đang lạy ông tôi ở bụi này, có tật giật mình hay không?

Reply
avatar
15:34, 16/01/2018 delete

suy cho cùng, luận điệu của ông cũng giống như bao nhà dân chủ khác. Đòi Nhà nước phải xóa các luật để mặc cho tự do tôn giáo, tự do lập hội vô giới hạn. Và khi đó, những người như Phan Văn Lợi sẽ thỏa sức lợi dụng các khoảng trống pháp luật này để hoạt động chống phá chính quyền.

Reply
avatar
15:35, 16/01/2018 delete

Có lẽ ông Phan Văn Lợi cố tính không hiểu rằng, Nhà nước quản lý mọi mặt đất nước bằng pháp luật. Các quy định về việc xin phép đó là cần thiết để nhà nước thực hiện chức năng quản lý. Nếu như theo lời ông Lợi, bỏ hết các điều khoản đó, để cho mọi thứ tự do vô giới hạn thì Nhà nước quản lý xã hội bằng cái gì?

Reply
avatar
08:33, 19/01/2018 delete

Hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước là một luận điểm hoàn toàn sai trái. Trước hết, tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

Reply
avatar
10:54, 19/01/2018 delete

Tổ chức tôn giáo là một tổ chức mang tính xã hội, mà đã là một tổ chức thì ở bất cứ quốc gia nào khi thành lập, hoạt động đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Khi chưa được cơ quan nhà nước công nhận cũng có nghĩa là tổ chức đó chưa có tư cách pháp nhân. Khi đã có tư cách pháp nhân, tổ chức đó hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

Reply
avatar
21:06, 25/01/2018 delete

Phan Văn Lợi, ông ta đang lợi dụng chiếc áo thầy tu, lợi dụng Chúa và đức tin của quần chúng giáo dân đi ngược lại với lợi ích dân tộc, đi ngược lại với lời dạy của Chúa trong thời gian qua làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh tôn giáo này trong con mắt người dân cả nước. Những hành vi chống phá nhà nước của ông ta là không thể chấp nhận được. Những lí lẽ mà Linh mục ông ta đưa ra nhằm bác bỏ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn không có cơ sở, xuyên tạc trắng trợn vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch cần phải bị lên án và kiên quyết loại bỏ.

Reply
avatar
21:01, 31/01/2018 delete

Có thể thấy, quan điểm của linh mục Phan Văn Lợi là góc nhìn của một người chỉ biết chăm chăm vào vấn đề xử lý và quản lý của Luật. Nếu như các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định pháp luật thì đó mới là đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng đáng tiếc thay, một kẻ có “thâm niên” chống phá nhà nước như linh mục Phan Văn Lợi lại luôn tìm cách phủ nhận một thực tế đã quá rõ ràng này.

Reply
avatar
08:21, 01/02/2018 delete

Linh mục Phan Văn Lợi đưa ra nhằm bác bỏ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn không có cơ sở, xuyên tạc trắng trợn vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch cần phải bị lên án và kiên quyết loại bỏ. Trừng trị theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.Nghiêm minh pháp luật Việt Nam

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon