"VIỆT NAM KHÔNG CÓ TỰ DO NGÔN LUẬN" – MỘT ĐIỆP KHÚC LẠC ĐIỆU TRÁI CHIỀU CŨ RÍCH

20:02
Huyền Pha
Phải thừa nhận một điều rằng không nơi nào trên thế giới quyền tự do ngôn luận được đảm bảo như ở Việt Nam.
TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM – ĐIỆP KHÚC CŨ CỦA ĐÁM NGOẠI BANGCái chiêu trò vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, bưng bít thông tin, ngăn cản không cho báo chí hoạt động, giam cầm những người tích cực đấu tranh cho nhân quyền; cho rằng vấn đề tự do ngôn luận ở Việt nam đang đặt trong tình trạng nguy hiểm. Sự thật có đúng như vậy không? Rõ ràng đây là việc can thiệp vào công việc nội bộ của một nhà nước, vi phạm nguyên trọng nguyên tắc theo quy định của quốc tế là không can thiệp vào công việc nội bộ lẫn nhau.
Mỗi khi cơ quan tư pháp Việt Nam xử lý những người vi phạm pháp luật, thì các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đều lu loa lên rằng: “Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam không được thực hiện mà ngày càng xấu hơn. Với con số công dân Việt Nam bị giam, và bị kết án vì biểu tình ý kiến của họ ngày càng tăng”. Đây là sự xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Cũng như mọi nước khác trên thế giới, Nhà nước Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để có các hành động vi phạm pháp luật. Ở Việt Nam, không có đàn áp chính trị, không có ai bị bắt vì lý do bất đồng chính kiến và tự do tín ngưỡng mà chỉ có những người vi phạm pháp luật thì mới bị xử lý theo đúng các quy định pháp luật.
Lịch sử phát triển của Việt Nam đã chứng minh từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, lạc hậu Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế uy tín ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; từ một nước có nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, nay đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, đời sống của nhân dân đã từng bước được cải thiện và nâng cao; cùng với đó, hệ thống pháp luật ở Việt Nam luôn được điều chỉnh và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như bảo đảm sự tương thích với pháp luật quốc tế.
Việt Nam không chỉ duy trì, đảm bảo sự tự do bình đẳng ở trong nước mà trong hợp tác quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, Việt Nam tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước về quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về không áp dụng những hạn chế luật pháp đối với tội phạm chiến tranh và tội chống nhân loại… Thế giới cũng đã phải rất ngạc nhiên và công nhận một điều rằng không đất nước, quốc gia nào mà tham gia nhiều tổ chức quốc tế và thực hiện tốt các quy định của tổ chức này như ở Việt Nam.
Những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, giữ vững các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân quyền, là sự minh chứng cho sự tôn trọng, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân không chỉ thể hiện ở việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, liên quan đến quyền con người mà được thực hiện trên tất cả các mặt như: Tự do ngôn luận, báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Khẳng định cho sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm chính trị cao của một quốc gia trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đem lại những điều tốt nhất cho nhân dân lao động. Những thành tựu về nhân quyền mà nước ta đã đạt được là rất to lớn. Sở dĩ có thể nói như vậy là bởi, nhân quyền, với ý nghĩa sâu xa, cuối cùng chính là việc con người được xã hội quan tâm, tạo điều kiện để có thể phát triển toàn diện có đời sống vật chất tinh thần ngày càng cao.
Việc một số tổ chức chính trị nước ngoài, dưới góc độ nào đó đã có cách nhìn sai lệch đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận là điều rất đáng tiếc, phiến diện, không khách quan, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tại Việt Nam việc xét xử và bắt giữ những người vi phạm pháp luật là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình xét xử cũng được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật Việt Nam, vì thế những nhận định cho rằng việc xét xử không công bằng là thiếu khách quan và không có căn cứ. Hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia phản ánh đặc điểm văn hóa, lịch sử, địa lý của từng quốc gia. Vì thế, nó được coi là chuẩn mực cho hành vi của mọi công dân của quốc gia đó.
Có chăng, những tổ chức chính trị nhà nước ở bên ngoài cần từ bỏ ý đồ thay đổi chính trị ở Việt Nam, bởi đó là điều không thể. Mà hãy biết lắng nghe, nhìn nhận khách quan để không có những nhận xét phiến diện, ảnh hưởng đến quan hệ chính trị hai bên.

Với Việt Nam bảo vệ, thúc đẩy thực thi quyền con người, tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền, cung cấp thông tin rộng rãi về những việc đang làm để dư luận trong nước và thế giới hiểu rõ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu chung của thế giới là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ngày càng tốt hơn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc tế và độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

44 nhận xét

Write nhận xét
20:25, 07/01/2018 delete

Những tổ chức đưa ra những nhận xét phiến diện, chỉ là cái cách kích động sự chống phá ở trong nước việt Nam. Một điều phải công nhận đó là Việt Nam không chỉ duy trì, đảm bảo sự tự do bình đẳng ở trong nước mà trong hợp tác quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, Việt Nam tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước về quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về không áp dụng những hạn chế luật pháp đối với tội phạm chiến tranh và tội chống nhân loại…

Reply
avatar
23:00, 07/01/2018 delete

Tại Việt Nam việc xét xử và bắt giữ những người vi phạm pháp luật là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình xét xử cũng được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật Việt Nam, vì thế những nhận định cho rằng việc xét xử không công bằng là thiếu khách quan và không có căn cứ.

Reply
avatar
07:23, 08/01/2018 delete

Các đối tượng dân chủ luôn lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận để tiến hành các hoạt động chống đối. Các đối tượng phản động lưu vong, các tổ chức quốc tế núp bóng danh nghĩa các tổ chức nhân quyền thường xuyên đưa ra các báo cáo không đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Luận điệu không bao giờ chúng coi là cũ của các đối tượng dân chủ.

Reply
avatar
08:17, 08/01/2018 delete

Với Việt Nam bảo vệ, thúc đẩy thực thi quyền con người, tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền, cung cấp thông tin rộng rãi về những việc đang làm để dư luận trong nước và thế giới hiểu rõ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu chung của thế giới là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ngày càng tốt hơn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc tế và độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Reply
avatar
08:53, 08/01/2018 delete

Với Việt Nam bảo vệ, thúc đẩy thực thi quyền con người, tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền, cung cấp thông tin rộng rãi về những việc đang làm để dư luận trong nước và thế giới hiểu rõ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu chung của thế giới là bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ngày càng tốt hơn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc tế và độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Reply
avatar
11:01, 08/01/2018 delete

luận điệu của bọn phản động để che khuất đi những thông tin sai lệch , xuyên tạc thường bị chúng đưa ra nhằm che mắt người dân đây mà . Còn lạ gì nữa .

Reply
avatar
11:04, 08/01/2018 delete

Tự do nhưng không có nghĩa là có quyền đưa thông tin sai lệch, nói xấu đảng nói xấu nhà nước được.

Reply
avatar
11:06, 08/01/2018 delete

tự do ngôn luận phải trong khuôn khổ của pháp luật, phải biết mình đang nói gì, và nói như thế là có đúng lúc, đúng nơi không, chứ không phải là xuyên tạc, nói xấu chế độ nhà nước

Reply
avatar
11:08, 08/01/2018 delete

là con người có đầu óc, có tư duy thì khi nói phải biết suy nghĩ, ăn nói cho có văn hóa, chú tôi thất giới tre bây giờ cứ mở miệng ra vài ba câu lại văng tục, chửi bậy, thật thiếu văn hóa

Reply
avatar
11:10, 08/01/2018 delete

Chúng nó còn xứng đáng là công dân của Việt Nam đâu mà đòi tự do ngôn luận trên đất nước ta nữa . sang Mĩ mà đòi tự do ngôn luận .

Reply
avatar
11:11, 08/01/2018 delete

Haizzz... CHúng mà không đươc tự do thì bây giờ không còn cơ hội ông ổng nói năng lấc cấc trên các blog nữa rồi . Mà cũng ko dám để chúng ta cmt những bài viết của chúng .

Reply
avatar
11:13, 08/01/2018 delete

Lũ vừa ăn cướp vừa la làng . Ko đc tự do mà có đất cho chúng nó nói này nói nọ thế à . Nhưng nếu đi qua giới hạn thì pháp luật sẽ trừng trị đích đáng bọn này cho mà xem .

Reply
avatar
11:15, 08/01/2018 delete

Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người được quy định rõ ràng, nhưng cần phải đánh tự do ngôn luận kiểu gì? dân chủ kiểu gì ? Không thể xằng bậy được.

Reply
avatar
11:18, 08/01/2018 delete

Thứ nhất ý tự do ngôn luận phải trong khuôn khổ của pháp luật, phải biết mình đang nói gì, và nói như thế là có đúng lúc, đúng nơi không, chứ không phải là xuyên tạc, nói xấu chế độ nhà nước.
Thứ 2. Có thực sự các ông không vì chút tiền lẻ mà mồm thổ ra toàn shit ko vầy???

Reply
avatar
11:20, 08/01/2018 delete

Mấy cái trang mang tiếng là đấu tranh cho tự do, dân chủ nhưng tôi thấy những trang như http://caulacbonhabaotudo.wordpress.com thì không cho người đọc được tự do phản hồi, mọi phản hồi của người đọc đều bị kiểm duyệt gắt gao

Reply
avatar
11:22, 08/01/2018 delete

Chúng luôn đòi tự do ngôn luận nhưng thực ra chúng đang mất đi cái tự do của mình mà đáng lẽ chúng được hưởn từ nhà nước ta, chúng mất tự do bởi chúng bán đi cho thế lực thù địch để đổi lại lấy cái lợi ích cá nhân bẩn thỉu của mình

Reply
avatar
11:25, 08/01/2018 delete

uk đúng đấy, chúng bảo tự do ngôn luận mà chúng lại chặn tôi bình luận, chăn không cho tôi thể hiện quan điểm chứ, không biết là chúng nói ra ái câu" tự do ngôn luận " nhwung có hiểu câu nói đó không nữa

Reply
avatar
11:29, 08/01/2018 delete

chúng bóp cổ họng của người dân muốn bày tỏ quan điểm, vào đó toàn thấy những comment của bọn chúng tung hô nhau là phần lớn thôi ah, muốn bày tỏ quan điểm, bức xúc về vấn đề mà chúng nói tới mà chúng không cho, tự do ngôn luận của chúng , chúng hiểu nhue thế sao

Reply
avatar
13:17, 08/01/2018 delete

sự thật và lời nói của chúng khác xa rất nhiều, có rất nhiều trang, nhiều blog chúng xóa, chặn bình luận của độc giả, phải chăng chúng sở bị người dân bóc mặt lật tẩy, phải chăng chúng sợ những người mà chúng lợi dụng, lôi kéo vào phơi bày sự thật, phải chăng chúng lo sợ những diều đó, và tự do ngôn luận mà chúng nói là chỉ được phép những người cùng phe với chúng chúng mới cho nói, không thì chúng bịt miệng

Reply
avatar
13:18, 08/01/2018 delete

giờ thì mọi người có thể thấy cái bản chất thật về tự do ngôn luận rồi chứ, hiểu được cái mà chúng vẫn to toe, roa bấy lâu nay rồi chứ, đấy, chúng đấy, nói một đằng làm một nẻo đấy, chúng đấy....

Reply
avatar
13:22, 08/01/2018 delete

vậy mà có nhiều người dân tin vào những gì chúng nói , rồi đi biểu tình, chống đối, phản đối chính quyền các thứ, bà con ạ, nó hứa hẹn với mọi người thế thôi, màu hồng lắm, rồi khi chúng được điều chúng muốn là chúng quay đầu lại với bà con, xem bà con như chưa từng quen biết mà thôi

Reply
avatar
13:24, 08/01/2018 delete

vâng, tự do ngôn luận, tự do nói của chúng đấy, bịp miệng chính kiến, bịt miệng ngôn luận của đọc giả, thế mà đi rêu rao hổ báo, nhiệt tình lắm, đúng là kẻ 2 mặt, trắng đen gì cũng chơi được thay trắng thành đen, đen thành trắng như trở bàn tay vậy

Reply
avatar
13:24, 08/01/2018 delete

Ăn nói như các vị thì loạn hết, một đất nước thì phải có pháp luật, phải có sự kiểm soát trong phát ngon, báo chí là một kênh thông tin của đông đảo quần chúng nhân dân do vậy báo chí phải hoạt động trong luật pháp của quốc gia. Bọn phản động ra sức đòi tự do báo chí là muốn ý đồ của chúng thành hiện thực chúng muốn sử dụng báo chí để công kích đảng và nhà nước ta chống cách mạng nước ta mà thôi

Reply
avatar
13:28, 08/01/2018 delete

Có những kẻ chuyên đòi quền tự do ngôn luận nhưng chính họ lại phá vỡ chính kiến đó. Tôi có đọc qua và được biết là chỉ những thành viên được họ duyệt trong blog đó mới được đề xuất ý kiến, vậy thì tạo blog ra làm gì. Sao không tạo một nhóm riêng mà tự nói truyện. Blog là để chia sẻ cho mọi người biết cơ mà

Reply
avatar
13:29, 08/01/2018 delete

Những thông tin đưa ra có thể đúng, có thể sai nhưng rất cần thiết phải được sự công nhận, sự nhận xét của người đọc. Chứ cứ khóa khóa rồi cấm đoán nhận xét thế này thế nọ thì lần sau cạch hẳn, chả thèm vào nữa.

Reply
avatar
08:01, 09/01/2018 delete

Người ta hay nói tới "tự do báo chí ở Mỹ" và cũng không ít người, vì thiếu thông tin hoặc cố tình lảng tránh sự thật rằng, thực chất cái gọi là "tự do báo chí ở Mỹ" chẳng hơn gì các nước khác. Mặc dù Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ đã quy định: "Quốc hội sẽ không ban hành một luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí của công dân"

Reply
avatar
08:05, 09/01/2018 delete

Nhà nước Việt Nam thừa nhận và bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, song cũng khẳng định tự do ấy phải tuân thủ quy định của pháp luật. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền đã nhấn mạnh: "Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền về tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ".

Reply
avatar
08:07, 09/01/2018 delete

Nếu thật sự nghiêm túc trong việc xây dựng, củng cố, phát triển quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận trong xã hội, cần nhận thức một cách rõ ràng rằng, quyền tự do báo chí của người này không được làm tổn hại đến quyền tự do của người khác, đặc biệt là đến lợi ích của dân tộc, của cộng đồng.

Reply
avatar
08:11, 09/01/2018 delete

Hành vi của các nhà “rận chủ” trên đã vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại Việt Nam. Họ đã bị tuyên phạt tội danh theo Điều 88 hay Điều 258 Bộ luật Hình sự là có căn cứ rõ ràng và đúng quy định về pháp luật hình sự của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Reply
avatar
08:13, 09/01/2018 delete

Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.Nếu ai đó cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để công khai chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc đều bị xử lý bình đẳng, nghiêm minh bằng hành chính hoặc bằng pháp luật.

Reply
avatar
08:16, 09/01/2018 delete

Tự do thì cũng có giới hạn thôi chứ, cứ để mấy hội Phạm Viết Đào với Trương Duy nhất tung hoành thì đất nước này chả còn gì tốt đẹp, thối nát hết rồi, xung quanh lúc nào cũng u tối, mục đích chính của đội này cũng là để chống phá thôi, cần xử lý mạnh

Reply
avatar
12:05, 09/01/2018 delete

tự do nhưng đâu phải thích làm gì thì làm đâu, làm gì cũng theo quy định của pháp luật. Cứ tự do kiểu này thì chết, thông tin đến người đọc thì không được kiểm duyệt, không có chọn lọc, cứ đăng lên mà không có trách nhiệm với nội dung bài đăng, thử hỏi tự do kiểu như thế thì được gì

Reply
avatar
12:07, 09/01/2018 delete

Ở quốc gia nào cũng thế. tự do báo chí cũng phải tùy vào từng điều kiện hoàn cảnh, những yếu tó kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia đó, chứ không phải như những nhà dân chủ Việt lad áp đặt tự do báo chí của Mỹ vào Việt Nam một cách máy móc

Reply
avatar
12:10, 09/01/2018 delete

các rận chủ lúc nào cũng gào thét. tung hô để đòi quyền dân chủ với ,tự do ngôn luận, báo chí gì nữa. Bản thân bọn chúng đã tự làm ra những hành vi vi phạm pháp luật, hành động chống phá đất nước .Bọn chúng lợi dụng báo chí để viết xàm, xuyên tạc sự thật trắng trợn .PHải gom cổ những tên này thì khỏi làm trò nữa

Reply
avatar
12:13, 09/01/2018 delete

Quyền tự do báo chí ở Việt nam mà không có thì làm sao có chỗ ,cơ hội cho các rận chủ ,các phần tử của thế thù địch để làm trò phá hoại gây rối cơ chứ . KHông nói thì thôi ,nói đến thì lại là các hành động xuyên tẠC , bịa chuyện của của chúng lại nổi lên. Theo tôi thì phải thắt chặt vieecuj sử dụng báo chí để chống nhwung thôi tin sai lệch của bọn phá hoại

Reply
avatar
12:16, 09/01/2018 delete

Chúng ta đều biết rằng, đại bộ phận các nhà báo Việt Nam đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của báo chí nước nhà theo quy định của pháp luật. Thông qua các bài viết có chất lượng, các nhà báo đã trở thành một trong những cầu nối giữa Đảng và các cấp chính quyền với nhân dân; đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội

Reply
avatar
11:09, 10/01/2018 delete

Bất kể quốc gia nào cũng có tự do ngôn luận nhưng trong chừng mực pháp luật cho phép. Nước Mỹ cũng vậy, họ cũng có những quy định về vấn đề ngôn luận trên mạng xã hội và cá phát ngôn ở các diễn đàn chính thức. Họ cũng đã bắt và xử lý nhiều cá nhân vi phạm, vậy mà đám dân chủ chả thấy nhắc tới, suốt ngày nói Việt Nam. Đúng là miệng lưỡi của những kẻ bất lương.

Reply
avatar
14:14, 10/01/2018 delete

'Tự do ngôn luận không có nghĩa là tự do xuyên tạc, bóp méo sự thật' bè lũ rận chủ ạ

Reply
avatar
14:16, 10/01/2018 delete

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những ai lợi dụng tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, tổ chức, công dân cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Reply
avatar
09:53, 11/01/2018 delete

Nó bảo Việt Nam không có tự do ngôn luận trong khi cái câu nó vừa nói ra nếu không có tự do ngôn luận thì cũng đủ để tống tù nó rồi. Thật nực cười cho cái phận giẻ rách ăn cháo đá bát của tụi này. Nhai đi nhai lại một câu mà không thấy chán!

Reply
avatar
20:36, 11/01/2018 delete

thử hỏi ở mĩ nếu có những người công khai bộc lộ chống đối vs chính quyền xem thì sẽ bị xử lý như thế nào , đương nhiên hành động này sẽ bị xử lý rất nặng chứ không như ở việt nam chỉ phải chịu mức án mấy năm tù đâu . hơn nữa ở việt nam chính quyền luôn tạo điều kiện hết sức cho công dân thực hiện các quyền của mình nên đây là một điều kiện rất thuận lợi để một số kẻ xấu lợi dụng để chống phá chính quyền

Reply
avatar
08:40, 19/01/2018 delete

Tại Việt Nam việc xét xử và bắt giữ những người vi phạm pháp luật là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình xét xử cũng được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật Việt Nam, vì thế những nhận định cho rằng việc xét xử không công bằng là thiếu khách quan và không có căn cứ.

Reply
avatar
11:11, 19/01/2018 delete

Chiêu trò vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, bưng bít thông tin, ngăn cản không cho báo chí hoạt động, giam cầm những người tích cực đấu tranh cho nhân quyền; cho rằng vấn đề tự do ngôn luận ở Việt nam đang đặt trong tình trạng nguy hiểm. Đây là việc can thiệp vào công việc nội bộ của một nhà nước, vi phạm nguyên trọng nguyên tắc theo quy định của quốc tế.

Reply
avatar
04:47, 04/03/2018 delete

một đất nước thì phải có pháp luật, phải có sự kiểm soát trong phát ngon, báo chí là một kênh thông tin của đông đảo quần chúng nhân dân do vậy báo chí phải hoạt động trong luật pháp của quốc gia. Bọn phản động ra sức đòi tự do báo chí là muốn ý đồ của chúng thành hiện thực chúng muốn sử dụng báo chí để công kích đảng và nhà nước ta chống cách mạng nước ta

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon