USCIRF LẠI CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

22:34
Loa phường - Ngày 10/1/2018, Tổ chức Open Doors, một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa giáo, đã công bố danh sách 50 quốc gia có tình trạng đàn áp tín đồ Kito giáo tồi tệ nhất trên thế giới trong năm qua, trong đó Việt Nam xếp thứ 18. Trong đó, Open Doors đã dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cho rằng: “Tình trạng đàn áp đạo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam đã gia tăng và thực tế Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC vì những vi phạm đối với những người dân chỉ muốn được đi theo niềm tin tôn giáo của mình”. Đây là những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

USCIRF can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam
Có thể thấy rằng ở Việt Nam, tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền nhân thân cơ bản của công dân cũng được đề cập trong Bộ Luật Dân sự, được bảo vệ bằng pháp luật và được cụ thể hoá trong văn bản quy phạm pháp luật ngày càng ở mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn. Trong đó, Nghị định 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo đã được thay thế bằng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khoá XI thông qua ngày 18/6/2004 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 29/6/2004. Và đến ngày 28/11/2013, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Hiến pháp 2013, hiến định một cách toàn diện hơn các quyền chính trị, dân sự của người dân; trong đó quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện khá toàn diện và đầy đủ, đảm bảo dân chủ, tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người được thực hành tín ngưỡng và tôn giáo của mình. Theo đó, Điều 24 Hiến pháp 2013 đã khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Đây là những minh chứng rõ ràng và một lần nữa tiếp tục khẳng định nguyên tắc nhất quán trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy rằng tín ngưỡng, tôn giáo là sự lựa chọn tự do của con người. Bởi vì, tôn giáo là niềm tin và tồn tại như một nhu cầu tinh thần của quần chúng. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn luôn tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Theo đó, Đảng và Nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác lại nghiêm cấm việc kỳ thị hoặc xúc phạm người có tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục. Đây là điều mà mỗi người dân đều đồng tình ủng hộ. Điều này đã được chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận. Theo đó, trong năm 2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một lần nữa công bố danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo và trong số này không có Việt Nam. Đây là minh chứng không thể chối cãi về thực trạng vấn đề quyền con người ở Việt Nam, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Có thể thấy rằng việc USCIRF công khai báo chí, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC là hành động hết sức ngang ngược, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy, mỗi người dân cần cảnh giác, tỉnh táo và có cái nhìn khách quan, toàn diện về vấn đề này, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

6 nhận xét

Write nhận xét
10:09, 14/01/2018 delete

Có thể thấy rằng việc USCIRF công khai báo chí, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC là hành động hết sức ngang ngược, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Vì vậy, mỗi người dân cần cảnh giác, tỉnh táo và có cái nhìn khách quan, toàn diện về vấn đề này, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Reply
avatar
10:18, 15/01/2018 delete

lại trò xuyên tạc cũ rích về tự do tôn giáo

Reply
avatar
10:19, 15/01/2018 delete

luận điệu “Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo” chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của USCIRF. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch cần phải bị lên án và kiên quyết loại bỏ.

Reply
avatar
14:19, 15/01/2018 delete

VIệt Nam được liệt vào danh sách đó cơ à, nực cười thật, chưa từng thấy một quốc gia với sự tự do tôn giáo như vậy mà còn bị coi là đàn áp thì thử hỏi những quốc gia trung đông khác chắc được gọi là diệt giáo ý chứ. Lợi dụng tôn giáo để mưu đồ chính trị, chống phá chế độ, nhà nước thì thử hỏi quốc gia nào là đứng nhìn, phải có biện pháp ngăn chặn chứ, thử hỏi Việt Nam đàn áp tôn giáo mà tôn giáo lại phát triển như vậy à ^^

Reply
avatar
09:04, 16/01/2018 delete

Hành động ngang ngược, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi người dân cần tỉnh táo và có cái nhìn khách quan, toàn diện về vấn đề này, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Reply
avatar
09:15, 16/01/2018 delete

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nghiêm cấm việc kỳ thị hoặc xúc phạm người có tín ngưỡng, tôn giáo, việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự của công dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục, vậy thử hỏi Việt Nam đàn áp tôn giáo ở chỗ nào.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon