BÙI TÍN - KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Phúc Sơn
Tin từ BBC Tiếng Việt, và dẫn lời của Bùi Tín, một kẻ vong nô lỡ thời hiện đang định cư ở Pháp (Bùi Tín nguyên là sỹ quan Quân đội, từng giữ đến cương vị Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân) đánh giá về sự kiện “cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” như sau: “năm 1968 trong các lãnh đạo Hà Nội không có đồng nhất về trận Tết Mậu Thân”.
Để minh chứng cho mớ suy diễn vô căn cứ của mình, Bùi Tín đã dựng chuyện các nhà lãnh đạo của Việt Nam thời đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp do không tán thành chủ trương mở chiến dịch Mậu Thân nên họ “đã bị bố trí đi nước ngoài chữa bệnh”?!.
Bỏ qua những tiểu xảo của phóng viên BBC dắt mũi Bùi Tín vào mê trận đã dựng sẵn, nhưng những gì Bùi Tín trả lời là không thể chấp nhận. Thật không ngờ, những câu trả lời hỗn láo kia lại phát ra từ một kẻ từng khoác áo nhà báo.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh: Đến cuối 1967, cách mạng miền Nam đã giành được những thắng lợi quan trọng cả về chính trị, quân sự. Quân và dân ta vẫn giữ vững và phát huy mạnh mẽ thế chủ động trên chiến trường. Về phía Mỹ, đưa chiến tranh cục bộ trong phạm vi miền Nam đến đỉnh cao, chúng đã bị tổn thất nặng nề về quân sự và chính trị, chiến lược và chiến thuật.
Tháng 12/1967, Bộ Chính trị họp và quyết định mở cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa nhằm giáng một đòn sấm sét vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Nghị quyết của Bộ Chính trị đã được Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III họp vào tháng 1/1968 thông qua và trở thành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đó là Nghị quyết “Anh dũng tiến lên, thực hiện tổng công kích và tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước”.
Hội nghị đã đánh giá âm mưu và những thất bại của đế quốc Mỹ trong chiến tranh cục bộ và nhận định hiện nay "điểm cơ bản của tình hình vẫn là ta đang ở thế thắng, thế chủ động và thuận lợi, địch đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn”.
Trên cơ sở phân tích toàn diện tình hình ta và địch, Trung ương Đảng hạ quyết tâm “chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định”. Nhiệm vụ trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ở cả hai miền Nam Bắc là thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, giành một thắng lợi chiến lược mới.
Như vậy, không có sự bất đồng nào trong Bộ Chính trị về chủ trương mở cuộc tiến công và nổi dậy năm 1968 mà chủ trương này đã được Bộ Chính trị lúc bấy giờ bàn thảo và thông qua từ lâu. Việc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III nhận định đúng tình hình và chủ trương chiến lược chính xác, sáng tạo và táo bạo đã đưa đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968, giành thắng lợi hết sức to lớn, góp phần quyết định làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

26 nhận xét

Viết nhận xét
20:36, 21/02/2018 XÓA

Nghe Bùi Tín chém gió có mà chém hết ngày. Cái ông Bùi Tín này đúng là không thể nghe được. Chuyện ông ta xuyên tạc có lẽ là nhiều lắm, kể thì không thể hết đâu và tất nhiên cái chuyện ông ta nói là “năm 1968 trong các lãnh đạo Hà Nội không có đồng nhất về trận Tết Mậu Thân” cũng là một chuyện ông ta bịa ra mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
21:09, 21/02/2018 XÓA

Bùi Tín chắc chuyến này ít việc nên chẳng thấy Bùi Tín xuất hiện nhiều trên các trang báo dân chủ đểu kia. Nhưng mỗi khi xuất hiện là không ai có thể ngửi được cả. Y lần này xuyên tạc “năm 1968 trong các lãnh đạo Hà Nội không có đồng nhất về trận Tết Mậu Thân”. Để minh chứng cho mớ suy diễn vô căn cứ của mình, Bùi Tín đã dựng chuyện các nhà lãnh đạo của Việt Nam thời đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp do không tán thành chủ trương mở chiến dịch Mậu Thân nên họ “đã bị bố trí đi nước ngoài chữa bệnh”. Tất nhiên cái luận điệu này là luận điệu xuyên tạc, không ai có thể ngửi được đâu.

TRẢ LỜI
avatar
22:14, 21/02/2018 XÓA

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh: Đến cuối 1967, cách mạng miền Nam đã giành được những thắng lợi quan trọng cả về chính trị, quân sự. Quân và dân ta vẫn giữ vững và phát huy mạnh mẽ thế chủ động trên chiến trường. Về phía Mỹ, đưa chiến tranh cục bộ trong phạm vi miền Nam đến đỉnh cao, chúng đã bị tổn thất nặng nề về quân sự và chính trị, chiến lược và chiến thuật.

TRẢ LỜI
avatar
22:16, 21/02/2018 XÓA

không có sự bất đồng nào trong Bộ Chính trị về chủ trương mở cuộc tiến công và nổi dậy năm 1968 mà chủ trương này đã được Bộ Chính trị lúc bấy giờ bàn thảo và thông qua từ lâu. Việc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III nhận định đúng tình hình và chủ trương chiến lược chính xác, sáng tạo và táo bạo đã đưa đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968, giành thắng lợi hết sức to lớn, góp phần quyết định làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:16, 21/02/2018 XÓA

Bùi Tín đúng là một kẻ xuyên tạc lịch sử không thể chấp nhận được. Những gì mà hắn ta trả lời báo chí đài BBc tiếng Việt là hoàn toàn sai sự thật và không có căn cứ. Bùi Tín nên học lại lịch sử Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước khi trả lời báo chí.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:54, 22/02/2018 XÓA

Thật không ngờ, những câu trả lời hỗn láo kia lại phát ra từ một kẻ từng khoác áo nhà báo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:05, 22/02/2018 XÓA

Bùi Tín càng ngày càng hồ đồ rồi đấy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:19, 22/02/2018 XÓA

Bùi Tín - kẻ phản bội dân tộc, phản bội lợi ích của nhân dân Việt Nam, phản bội lại truyền thống cách mạng tốt đẹp của gia đình, phải đáng bị lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:28, 22/02/2018 XÓA

Thân là nhà báo thì Bùi Tín phải hiểu rõ một nguyên tắc bất di bất dịch đó là tôn trọng sự thật khách quan. Nhưng ở Bùi Tín khi ở cái tuổi đáng lẽ nên an hưởng tuổi già với bao kinh nghiệm đã trải qua lại để cho những kẻ phóng viên kền kền BBC dắt mũi vào mê trận đã dựng sẵn nhằm phục vụ cho ý đồ chính trị của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:46, 22/02/2018 XÓA

Bùi Tín nguyên là sỹ quan Quân đội, từng giữ đến cương vị Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân. Nhưng dưới sự tác động của những thông tin "bẩn" cùng suy nghĩ lệch lạc của bản thân, Bùi Tín đã trở thành kẻ phản bội dân tộc, phản bội lợi ích của nhân dân Việt Nam, phản bội lại truyền thống cách mạng tốt đẹp của gia đình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:01, 22/02/2018 XÓA

Xuyên tạc lịch sử, đưa thông tin sai sự thật, phản bội lại chính tổ quốc, đồng bào mình... Bùi Tín đã cùng lúc phạm vào những tội lớn nhất của đời người. Phản bội lại nghề nghiệp làm báo của mình đã là điều khó chấp nhận được nhưng phản bội lại chính tổ quốc, đồng bào mình thì không bao giờ có thể tha thứ cũng như xóa bỏ tội lỗi này của Bùi Tín.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:39, 23/02/2018 XÓA

Bỏ qua những tiểu xảo của phóng viên BBC dắt mũi Bùi Tín vào mê trận đã dựng sẵn, nhưng những gì Bùi Tín trả lời là không thể chấp nhận. Thật không ngờ, những câu trả lời hỗn láo kia lại phát ra từ một kẻ từng khoác áo nhà báo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:11, 23/02/2018 XÓA

Bùi Tín vốn là kẻ vong nô bội bạc, phản bội đất nước và dân tộc của mình. Nay y tuy tuổi đã gần đất xa trời nhưng bản chất vẫn không thay đổi, vẫn già mồm xuyên tạc lịch sử cho được. Thật đáng xấu hổ khi biết rằng y từng là một nhà báo. Đúng là một khi con người đã bị tiền tài, danh vọng che mờ đôi mắt thì không còn biết liêm sỉ là gì nữa rồi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:00, 26/02/2018 XÓA

Cái loại như hắn thì phải chấp nhận mà thôi, chấp nhận rằng là kẻ phản tặc để rồi bây giờ phải ngửa tay xin tiền quan thầy Pháp để sống qua ngày. Đúng thật là hài hước,làm người tử tế không muốn mà cứ muốn làm một con chó giữ nhà cho Pháp, hắn ngu hết chỗ nói. Nhưng hắn đã có tâm tưởng phản tặc thì cảm ơn thời cuộc đã cho hắn lộ bản chất gian manh phản bội của hắn. Và hắn đã phải trả giá mà thôi, rồi cuối cùng cũng sẽ gửi lại nắm xương tàn nơi đất khách mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
22:11, 27/02/2018 XÓA

Tin từ BBC Tiếng Việt, và dẫn lời của Bùi Tín, một kẻ vong nô lỡ thời hiện đang định cư ở Pháp (Bùi Tín nguyên là sỹ quan Quân đội, từng giữ đến cương vị Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân) đánh giá về sự kiện “cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” như sau: “năm 1968 trong các lãnh đạo Hà Nội không có đồng nhất về trận Tết Mậu Thân”.
thằng già sắp xuống lỗ mà suốt ngày đi gây chuyện

TRẢ LỜI
avatar
22:23, 27/02/2018 XÓA

Đến cuối 1967, cách mạng miền Nam đã giành được những thắng lợi quan trọng cả về chính trị, quân sự. Quân và dân ta vẫn giữ vững và phát huy mạnh mẽ thế chủ động trên chiến trường. Về phía Mỹ, đưa chiến tranh cục bộ trong phạm vi miền Nam đến đỉnh cao, chúng đã bị tổn thất nặng nề về quân sự và chính trị, chiến lược và chiến thuật.

TRẢ LỜI
avatar
22:34, 27/02/2018 XÓA

Tháng 12/1967, Bộ Chính trị họp và quyết định mở cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa nhằm giáng một đòn sấm sét vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Nghị quyết của Bộ Chính trị đã được Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III họp vào tháng 1/1968 thông qua và trở thành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đó là Nghị quyết “Anh dũng tiến lên, thực hiện tổng công kích và tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước”.

TRẢ LỜI
avatar
22:51, 27/02/2018 XÓA

không có sự bất đồng nào trong Bộ Chính trị về chủ trương mở cuộc tiến công và nổi dậy năm 1968 mà chủ trương này đã được Bộ Chính trị lúc bấy giờ bàn thảo và thông qua từ lâu. Việc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III nhận định đúng tình hình và chủ trương chiến lược chính xác, sáng tạo và táo bạo đã đưa đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968, giành thắng lợi hết sức to lớn, góp phần quyết định làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:41, 28/02/2018 XÓA

Bùi Tín vén quần đái cả vào mặt bố mẹ mình,những người đã chiến đấu,hy sinh thân mình cho đất nước này ,nên chẳng có gì để nói về kẻ không có chút liêm sỉ này nữa.Nhìn cảnh một kẻ chống cộng chửi rủa hắn mà thấy nhục cho hắn quá.Hắn không thuộc về đâu cả.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:42, 28/02/2018 XÓA

ông có cái chức to như thế, chắc hẳn tài năng của ông cũng không kém xa một ai đâu nhỉ. Thế mà lại phát ngôn ra như vậy, đúng là vô liêm sỉ mà, nhưng ông ta sẽ phải trả giá cho hành động của mình mà thôi, không có ai làm việc ác mà gặp điều lành đâu

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:44, 28/02/2018 XÓA

lại thêm một lão nữa có tư tưởng hằn học dân tộc.đúng là một lũ có học mà như không,không biết ăn gì mà ngu đến như thế cơ chứ.dân tộc,đất nước không bảo vệ còn bảo vệ cái gì nữa đây

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:14, 28/02/2018 XÓA

cái giá phải trả bây giờ của ông quá đắt, bôn ba xứ người với cuộc sống đầy khó khăn, có lẽ ước muốn trở về nguồn cội của ông sẽ không thành hiện thực đó là sự trừng phạt mà ông đáng phải nhận

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:15, 28/02/2018 XÓA

Bản chất của lũ vong ơn bội nghĩa là không bao giờ dám trái lại ý chủ, ngoan ngoãn sủa bậy và cuối cùng cũng bị chủ đuổi mà thôi, không bao giờ chúng nhận được sự tôn trọng, một quân tốt thí thì chẳng bao giờ được đòi hỏi nhiều

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:15, 28/02/2018 XÓA

Bùi Tín đang đi ngược lại với thế giới, ông ta đang có những suy nghĩ phản bội lại cả thế giới, có thể nhận xét rằng, não của ông này không có vết nhăn thì phải. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người như thế nào thì không cần ông nhận xét, cả thế giới đã phải thán phục về tài năng và nhân cách của Đại tướng rồi, lời nói của ông chỉ làm hại ông thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:00, 28/02/2018 XÓA

không có sự bất đồng nào trong Bộ Chính trị về chủ trương mở cuộc tiến công và nổi dậy năm 1968 mà chủ trương này đã được Bộ Chính trị lúc bấy giờ bàn thảo và thông qua từ lâu. Việc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III nhận định đúng tình hình và chủ trương chiến lược chính xác, sáng tạo và táo bạo đã đưa đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968, giành thắng lợi hết sức to lớn, góp phần quyết định làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam.

TRẢ LỜI
avatar
16:57, 03/03/2018 XÓA

Thực sự không hiểu một con người đã từng tham gia vào chiến trường, cùng với các đồng đội của mình cầm súng chiến đấu, đã từng khoác trên vai quân hàm quân đội nhân dân Việt Nam lại là con người dựng chuyện, bịa đặt như thế. Trước từng đọc về Bùi Tín dựng chuyện về việc mình là người đầu tiên tiến vào dinh độc lập, giờ lại xuyên tạc về cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Không biết cái gì đã khiến ông từ người chiến sĩ thành một kẻ phét láo, xuyên tạc!!!

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon