CHỦ TỊCH TP HÀ NỘI BÁC KẾ HOẠCH TUYỂN 1.000 CÔNG CHỨC

Phúc Sơn
Tại cuộc họp UBND TP Hà Nội vào ngày 27/2/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê bình phê bình Sở Nội vụ xung quanh kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã phường.
Theo ông Nguyễn Đức Chung, khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả lương qua bưu điện, công việc ở xã phường đã giảm đi rất nhiều. Do vậy, kế hoạch tuyển dụng thêm 1000 công chức là không hợp lý.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu hủy bỏ kế hoạch và Sở Nội vụ phải rà soát 584 phường xã xem nhu cầu thực tế, thiếu người đến đâu, báo cáo UBND TP xem xét. Quá trình tuyển dụng cũng phải qua thi tuyển nghiêm túc, đúng quy định.
Trước đó, Sở Nội vụ Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội xem xét kế hoạch tuyển dụng gần 1000 công chức ở 5 chức danh cấp xã phường bao gồm: Văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội. 
Động thái trên của Chủ tịch UBND TP Hà Nội được đông đảo người dân ủng hộ, nhất là trong bối cảnh việc tuyển dụng công chức trong những năm qua còn nhiều vấn đề và gánh nặng ngân sách mà TP phải chi trả cho đội ngũ công chức.
Trước đó, ngày 5/12/2017, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của thành phố Hà Nội giảm 225 công chức, 10 lao động hợp đồng theo Nghị của chính phủ, giảm 7.190 viên chức so với năm 2017.
Theo đó, TP Hà Nội sẽ thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

10 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
15:23, 02/03/2018 XÓA

Như chúng ta được biết thì việc tuyển mới thêm một nghìn công chức là không hợp lí và người đứng đầu thành phố hà nội cũng đả có những phát biểu về vấn đề này .Theo ông Nguyễn Đức Chung, khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả lương qua bưu điện, công việc ở xã phường đã giảm đi rất nhiều. Do vậy, kế hoạch tuyển dụng thêm 1000 công chức là không hợp lý.

TRẢ LỜI
avatar
21:56, 02/03/2018 XÓA

Tại cuộc họp UBND TP Hà Nội vào ngày 27/2/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê bình phê bình Sở Nội vụ xung quanh kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã phường.
Tôi đồng ý với hành động của chủ tịch UBND TP Hà nội, và tôi cũng hy vọng việc tuyển mới cán bộ cần rà soát kỹ xem bộ phận đó có thực sự thiếu người hay không?

TRẢ LỜI
avatar
21:59, 02/03/2018 XÓA

Theo ông Nguyễn Đức Chung, khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả lương qua bưu điện, công việc ở xã phường đã giảm đi rất nhiều. Do vậy, kế hoạch tuyển dụng thêm 1000 công chức là không hợp lý.
Phân tích của ông quá đúng, bây giờ làm việc trực tuyến thì bộ máy cán bộ không thể phình to ra.

TRẢ LỜI
avatar
22:00, 02/03/2018 XÓA

Theo đó, TP Hà Nội sẽ thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021.

TRẢ LỜI
avatar
20:58, 04/03/2018 XÓA

Hoan hô A Chung
khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả lương qua bưu điện, công việc ở xã phường đã giảm đi rất nhiều. Do vậy, kế hoạch tuyển dụng thêm 1000 công chức là không hợp lý.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:59, 05/03/2018 XÓA

Quyết định của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội được cho là hợp lý, sáng suốt trong bối cảnh Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh công tác rà soát, tinh giản biên chế. Thực tế hiện nay, với việc áp dụng ngày một sâu rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các dịch vụ công đã cho thấy chưa cần thiết phải bổ sung biên chế để thực hiện các nhiệm vụ này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:07, 05/03/2018 XÓA

Không tăng biên chế sẽ là một yếu tố thúc đẩy việc nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động của số cán bộ công chức hiện có. Đồng thời, đây cũng là biện pháp cần thiết để kiểm soát, duy trì nguồn ngân sách trả lương cho số cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước. Theo đó, giảm áp lực ngân sách tức là giảm áp lực vào nguồn thuế đóng góp từ người dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:38, 05/03/2018 XÓA

Yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay là phải không ngừng nâng cao trình độ, cải thiện năng suất lao động nhằm đáp ứng nhiệm vụ phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Do đó, không thể lấy lý do nhiều nhiệm vụ công tác để gia tăng biên chế hiện có. Nếu quản lý không tốt, rất có thể dẫn tới tình trạng thừa biên chế, thiếu việc làm trong tương lai.

TRẢ LỜI
avatar
23:52, 02/04/2018 XÓA

Quan điểm của ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn, là thủ đô của đất nước HN nên là địa phương đi đầu trong cả nước về việc tinh gọn bộ máy chính quyền, nhất là ở cấp xã, phường. Sau HN thì các địa phương khác cũng phải tính toán một cách hợp lý để quán triệt triệt để tinh thần của nghị quyết của hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính.

TRẢ LỜI
avatar
00:05, 03/04/2018 XÓA

Việc tuyển bổ sung hơn 1000 biên chế nhà nước ở Hà Nội là một việc không thể thực hiện được và chính Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã bác bỏ ý kiến này. Tôi hoàn toàn ủng hộ với quan điểm với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Đảng và nhà nước đang trong quá trình tinh giảm biên chế cho nên việc tuyển nhiều công chức như vậy là không hề khả thi.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon