BỘ NGOẠI GIAO MỸ LẠI CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

16:05
Loa phường - Vào ngày 20/4/2018 vừa qua, Quyền ngoại trưởng John Sullivan đã công bố bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới. Theo đó, ông John Sullivan cho rằng: "Ở Việt Nam, tình trạng tước đoạt sự sống một cách tùy tiện, phi pháp; nạn tra tấn và đối xử tàn ác, phi nhân, hạ thấp phẩm giá con người; vấn đề bắt và giam giữ tùy tiện những tiếng nói đối lập ôn hòa; tình trạng vi phạm một cách có hệ thống trong lĩnh vực tư pháp gồm không cho tiếp cận luật sư, không cho gia đình thăm nuôi; xét xử không công bằng và chóng vánh; chính quyền can thiệp vào quyền riêng tư, gia đình và thư tín; hạn chế các quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, quyền đi lại và quyền tự do tôn giáo, gồm các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet; rồi nạn tham nhũng; bạo lực gia đình; lạm dụng trẻ em; cũng như giới hạn quyền của người lao động trong việc thành lập và tham gia nghiệp đoàn; hiện có hơn 100 người tại Việt Nam bị án tù chỉ vì lý do chính trị hoặc tôn giáo". Đồng thời, phúc trình cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Đây là các hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
RFA xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam
Có thể thấy rằng việc Quyền ngoại trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, được quy định cụ thể trong khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Trong đó, Hiến chương Liên Hiệp quốc đã quy định cụ thể rằng: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Công việc nội bộ của mỗi quốc gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình như: quyền tự do lựa chọn, tự do xây dựng và phát triển chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; quyền độc lập trong quan hệ quốc tế như: quyền độc lập thiết lập mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do tham gia vào các tổ chức quốc tế khu vực và phổ cập. Vì vậy, hành động của ông John Sullivan đã thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tư.
Bên cạnh đó, chúng ta đều biết rằng các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà thực chất đều là các đối tượng phản động chống phá chính quyền nhân dân. Trong đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từng tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm: “No-U”, “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, kích động quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nguy hiểm hơn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn tuyên truyền xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền. Điển hình như tập tài liệu “Stop police killing civilians” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn về lực lượng công an nhân dân Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đều là thành viên cốt cán của "Hội Anh em dân chủ". Đây thực chất chính là "cánh tay nối dài", cơ sở nội địa của tổ chức khủng bố Việt Tân. Trong đó, Đài chính là đối tượng cầm đầu, giữ vị trí quan trọng của “Hội anh em dân chủ”, trực tiếp xây dựng, dự thảo cương lĩnh hoạt động của “Hội anh em dân chủ”; tham gia bàn bạc, định hướng cách thức hoạt động, phát triển lực lượng, lôi kéo Lê Thu Hà tham gia “Hội anh em dân chủ”; đào tạo, hướng dẫn các thành viên về cách thức, kinh nghiệm hoạt động, phương thức đấu tranh bất bạo động; lập dự án và liên hệ với các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài như tổ chức khủng bố Việt Tân để vận động ủng hộ, nhận tiền tài trợ tài chính cho các hoạt động của “Hội anh em dân chủ”; trực tiếp biên soạn, tán phát nhiều bài viết, tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Có thể thấy rằng bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

69 nhận xét

Write nhận xét
16:31, 21/04/2018 delete

Có thể thấy rằng bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Reply
avatar
16:32, 21/04/2018 delete

chúng ta đều biết rằng các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà thực chất đều là các đối tượng phản động chống phá chính quyền nhân dân. Trong đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từng tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm: “No-U”, “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, kích động quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nguy hiểm hơn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn tuyên truyền xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền.

Reply
avatar
16:45, 21/04/2018 delete

John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, được quy định cụ thể trong khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Trong đó, Hiến chương Liên Hiệp quốc đã quy định cụ thể rằng: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”

Reply
avatar
17:27, 21/04/2018 delete

Công việc nội bộ của mỗi quốc gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình như: quyền tự do lựa chọn, tự do xây dựng và phát triển chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; quyền độc lập trong quan hệ quốc tế như: quyền độc lập thiết lập mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do tham gia vào các tổ chức quốc tế khu vực và phổ cập. Vì vậy, hành động của ông John Sullivan đã thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tư.

Reply
avatar
17:30, 21/04/2018 delete

bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Reply
avatar
18:02, 21/04/2018 delete

Hành động gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ có chăng là để tỏ thái độ không thuận theo cách mà chính quyền nước ta bỏ tù những nhà hoạt động máu mặt trong giới anh em dân chủ mà theo ngôn ngữ của Mỹ đấy là những nhà hoạt động nhân quyền? Nếu như thế thì Việt Nam càng cứng rắn hơn trước động thái này để đáp trả rằng Mỹ không có quyền can thiệp vào nội bộ của chúng ta.

Reply
avatar
19:36, 21/04/2018 delete

Trải qua gần 5 năm hoạt động, Hội anh em dân chủ phát triển khá nhanh bằng việc tham gia các hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” như biểu tình, phá phách, gây rối, lừa bịp quần chúng nhân dân, móc nối kích động tầng lớp thanh niên, đặc biệt là sinh viên để nhồi nhét tư tưởng cực đoan chống đối; chia sẻ các bài viết, hình ảnh của các tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước, kêu gọi, kích động biểu tình, đồng thời móc nối, tuyển lựa các đối tượng khác vào tổ chức, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền nhân dân các cấp, tập trung và phát triển lực lượng…

Reply
avatar
19:37, 21/04/2018 delete

Đáng nói là, mặc dù Đảng, Nhà nước đã thực hiện chính sách khoan hồng, tạo điều kiện cho các đối tượng có hành vi vi phạm làm lại cuộc đời, nhưng Nguyễn Văn Đài vẫn không từ bỏ ý thức chống đối, không biết quý trọng tự do mà tiếp tục có những hoạt động chống phá, gây mất ổn định xã hội và bất bình trong quần chúng nhân dân. Âm mưu và hành vi của Nguyễn Văn Đài là có hệ thống, không ngoài mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Do đó, cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Đài và các thành viên “Hội anh em dân chủ” để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Reply
avatar
19:40, 21/04/2018 delete

Hội anh em dân chủ chính là kiểu chân tay của tổ chức khủng bố Việt Tân, chúng phát triển khá nhanh bằng việc tham gia các hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” như biểu tình, phá phách, gây rối, lừa bịp quần chúng nhân dân, móc nối kích động tầng lớp thanh niên, đặc biệt là sinh viên để nhồi nhét tư tưởng cực đoan chống đối. Hội này cần phải triệt phá bởi những hành động phá hoại này.

Reply
avatar
19:41, 21/04/2018 delete

Vậy là Nguyễn Văn Đài cùng các anh em trong hội Anh em zận chủ sắp bị đưa ra xét xử. Kẻ xấu sắp bị trừng trị trước pháp luật, với những tội danh của mình Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn chắc chắn sẽ nhận được mức án thích đáng. Thật là tội nghiệp cho những kẻ vì tiền mà bán đứng lại cả Tổ quốc mình. Đang bình thường không muốn lại muốn vào tù.

Reply
avatar
19:42, 21/04/2018 delete

Âm mưu và hành vi của Nguyễn Văn Đài là có hệ thống, không ngoài mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Do đó, cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Đài và các thành viên “Hội anh em dân chủ” để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Gieo gió thì gặt bão

Reply
avatar
19:44, 21/04/2018 delete

Ngày 5/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969), Phạm Văn Trội (sinh năm 1972), Nguyễn Trung Tôn (sinh năm 1968), Nguyễn Bắc Truyển (sinh năm 1968), Trương Minh Đức (sinh năm 1960) và Lê Thu Hà (sinh năm 1982). Được biết, tham gia tố tụng, bào chữa cho các cho các bị cáo gồm các Luật sư Nguyễn Văn Miếng, Lê Văn Luân, Đoàn Thái Duyên Hải, Ngô Anh Tuấn và Trịnh Vĩnh Phúc. Có gan làm thì có gan chịu phạt

Reply
avatar
19:45, 21/04/2018 delete

Lần này Nguyễn Văn Đài và một số anh em lại nhập kho, xem ra việc cải tạo Đài là điều khó khăn khi mà tư tưởng chống đối đã ăn sâu và trở thành bản chất của hắn. Nhập kho lần này là cơ hội để Đài được giáo dục lại, không biết hắn có ý thức được điều đó không. Bản chất của những kẻ nhân danh "dân chủ nhân quyền" là xấu xa, chúng luôn tìm cách phá hoại sự ổn định của đất nước vậy những kẻ đó đã đi lại lợi ích của đất nước của dân tộc thì chúng xứng đáng phải chịu trách nhiệm

Reply
avatar
19:47, 21/04/2018 delete

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là một trong những tội xâm phạm an ninh quốc gia đặc biệt nghiêm trọng và cái tổ chức mà chúng tự lập với tên gọi “Hội anh em dân chủ” nhằm chống phá Việt Nam đang bị cơ quan chức năng triệt phá. Việc bắt giữ Nguyễn Văn Đài và các thành viên của Hội anh em dân chủ được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Reply
avatar
19:58, 21/04/2018 delete

Núp dưới cái bóng “dân chủ” nhưng bản chất của hội là một tổ chức phản động có mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng đăng tải các bài viết, hình ảnh của các tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước, kêu gọi, kích động biểu tình, đồng thời móc nối, tuyển lựa các đối tượng khác vào tổ chức, chống phá Đảng, Nhà nước.

Reply
avatar
19:58, 21/04/2018 delete

nguồn tiền của dân thì mất, nguồn tiền từ nước ngoài về chẳng thấy đâu trong khi đám rân chủ còn đang mải lo thân. từ giờ tôi thử xem nhóm Đồng Thuận này sẽ lấy gì mà sống đây

Reply
avatar
19:58, 21/04/2018 delete

Ngày 5/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969), Phạm Văn Trội (sinh năm 1972), Nguyễn Trung Tôn (sinh năm 1968), Nguyễn Bắc Truyển (sinh năm 1968), Trương Minh Đức (sinh năm 1960) và Lê Thu Hà (sinh năm 1982).

Reply
avatar
19:58, 21/04/2018 delete

Âm mưu và hành vi của Nguyễn Văn Đài là có hệ thống, không ngoài mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Do đó, cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Đài và các thành viên “Hội anh em dân chủ” để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật./.

Reply
avatar
19:58, 21/04/2018 delete

Có thể nói, đối với hành vi của các đối tượng này chúng ta không cần phải bàn luận nhiều vì nó đã quá rõ ràng. Kể từ khi các đối tượng bị bắt giữ, trên trang Blog của chúng tôi đã đăng tải nhiều bài viết phân tích sâu sắc và khách quan. Để đưa các đối tượng này ra xét xử, có thế nói cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ một cách khách quan, đầy đủ và chính xác.

Reply
avatar
19:58, 21/04/2018 delete

Những việc làm vu khống chính quyền nói xấu nhà nước của anh em dân chủ là một việc làm sai trái .việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa các đối tượng trong Hội anh em dân chủ ra xét xử là một điều hết sức bình thường. Sống ở Việt Nam, đã có tội thì bị xử lý, đó là thượng tôn pháp luật. Chỉ có điều, qua những bản án sắp được tuyên, những kẻ trong Hội này cũng như những kẻ khác liệu có cảnh tỉnh bản thân hay không mà thôi.

Reply
avatar
19:59, 21/04/2018 delete

Âm mưu và hành vi của Nguyễn Văn Đài là có hệ thống, không ngoài mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Do đó, cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Đài và các thành viên “Hội anh em dân chủ” để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Reply
avatar
20:01, 21/04/2018 delete

Ngày 5/4/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969), Phạm Văn Trội (sinh năm 1972), Nguyễn Trung Tôn (sinh năm 1968), Nguyễn Bắc Truyển (sinh năm 1968), Trương Minh Đức (sinh năm 1960) và Lê Thu Hà (sinh năm 1982). Được biết, tham gia tố tụng, bào chữa cho các cho các bị cáo gồm các Luật sư Nguyễn Văn Miếng, Lê Văn Luân, Đoàn Thái Duyên Hải, Ngô Anh Tuấn và Trịnh Vĩnh Phúc. Có gan làm thì có gan chịu phạt

Reply
avatar
20:01, 21/04/2018 delete

Trước phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài và các thành viên của Hội anh em dân chủ, dư luận đang chờ một cái kết xứng đáng với hành vi thách thức pháp luật của các đối tượng phản động trong tổ chức này. Chắc chắn cái kết đó sẽ không hề nhẹ khi xét đến những gì mà họ đã làm

Reply
avatar
20:02, 21/04/2018 delete

Mặc dù Đảng, Nhà nước đã thực hiện chính sách khoan hồng, tạo điều kiện cho các đối tượng có hành vi vi phạm làm lại cuộc đời, nhưng Nguyễn Văn Đài vẫn không từ bỏ ý thức chống đối, không biết quý trọng tự do mà tiếp tục có những hoạt động chống phá, gây mất ổn định xã hội và bất bình trong quần chúng nhân dân. Âm mưu và hành vi của Nguyễn Văn Đài là có hệ thống, không ngoài mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Do đó, cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Đài và các thành viên “Hội anh em dân chủ” để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật

Reply
avatar
20:02, 21/04/2018 delete

Tôi luôn tin rằng với sự nghiêm minh của pháp luật thì sẽ có một bản án thích đáng giành cho Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn. Nó cũng là cái gương để cho đám dân chủ nhìn thấy mà hối cải, không tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật nữa.

Reply
avatar
20:02, 21/04/2018 delete

pháp luật nghiêm minh sẽ không tha thứ cho bất kì hành vi chống đối phá hoại đất nước đe dọa đến trật tự ổn định xã hội, bọn chúng lên tiếng chỉ là ngụy biện cho những hành động xảo trá xấu xa của chúng mà thôi

Reply
avatar
20:02, 21/04/2018 delete

Bản chất phản động của Hội anh em dân chủ đã rõ.Hội anh em dân chủ chính là kiểu chân tay của tổ chức khủng bố Việt Tân, chúng phát triển khá nhanh bằng việc tham gia các hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” như biểu tình, phá phách, gây rối, lừa bịp quần chúng nhân dân, móc nối kích động tầng lớp thanh niên, đặc biệt là sinh viên để nhồi nhét tư tưởng cực đoan chống đối. Ngyaf tàn của Hội này đã rõ.

Reply
avatar
20:03, 21/04/2018 delete

Đáng nói là, mặc dù Đảng, Nhà nước đã thực hiện chính sách khoan hồng, tạo điều kiện cho các đối tượng có hành vi vi phạm làm lại cuộc đời, nhưng Nguyễn Văn Đài vẫn không từ bỏ ý thức chống đối, không biết quý trọng tự do mà tiếp tục có những hoạt động chống phá, gây mất ổn định xã hội và bất bình trong quần chúng nhân dân.

Reply
avatar
20:03, 21/04/2018 delete

Âm mưu và hành vi của Nguyễn Văn Đài là có hệ thống, không ngoài mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Do đó, cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Đài và các thành viên “Hội anh em dân chủ” để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Reply
avatar
20:03, 21/04/2018 delete

“Hội Anh em dân chủ” núp dưới cái bóng gọi là “dân chủ” nhưng bản chất của hội là một tổ chức phản động có mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Reply
avatar
20:04, 21/04/2018 delete

Tổ chức "Hội Anh em dân chủ" nhằm tập hợp các phần tử chống Nhà nước để tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tham gia nhiều cuộc kích động và biểu tình gây rối ở nhiều địa phương, được điều hành, chỉ đạo bởi tổ chức phản động, khủng bố ở nước ngoài

Reply
avatar
20:13, 21/04/2018 delete

Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969, quê Hưng Yên, trú tại P302, Z8 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Mặc dù, sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, được ăn học đàng hoàng nhưng do thiếu ý thức rèn luyện, tư tưởng lệch lạc, đề cao lối sống hưởng thụ, thực dục, ích kỷ Nguyễn Văn Đài đã trượt dài trên những sai lầm.

Reply
avatar
20:13, 21/04/2018 delete

Thời gian đầu khi mới ra trường, Nguyễn Văn Đài lang thang làm tư vấn pháp luật ở nhiều công ty tại Hà Nội. Năm 1999, Đài phải “đi vòng” lên tỉnh Vĩnh Phúc xin làm thành viên Đoàn Luật sư tỉnh này, để đến năm 2002 thì “chuyển thẳng” về Đoàn Luật sư Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc ở những tổ chức này Đài không để lại nhiều “dấu ấn”.

Reply
avatar
20:13, 21/04/2018 delete

Đáng chú ý, sau khi xin làm tín đồ đạo Tin lành và sẵn có “mác” luật sư, Đài được một vài nhân viên ngoại giao nước ngoài chú ý và bí mật gặp gỡ nhiều lần. Từ đó, Đài được mời tham dự nhiều chương trình, khóa học dạy cách lập tổ chức đối lập với chính quyền dưới vỏ bọc tìm hiểu về “dân chủ”, “nhân quyền”, “pháp luật”. Và chính nhờ có mối hệ “đặc biệt” này, hàng ngũ những “nhà đấu tranh dân chủ” gạo cội thời đó như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Lý, Trần Khuê, Thanh Giang, Lê Hồng Hà... cũng tranh thủ và tâng bốc Đài là “nhà chính trị trẻ, ngọn cờ của phong trào đấu tranh dân chủ”.

Reply
avatar
20:13, 21/04/2018 delete

Nguyễn Văn Đài càng lún sâu vào các hoạt động chống đối Nhà nước dưới vỏ bọc “đấu tranh nhân quyền”. Đặc biệt, từ ngày thành lập Văn phòng Luật Thiên Ân, Đài hầu như không thực sự hành nghề luật sư, bảo vệ những người có nhu cầu bào chữa hoặc tư vấn luật một cách nghiêm túc, mà đã biến nơi đây thành bức bình phong để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật của anh ta. Văn phòng Thiên Ân đã trở thành nơi lui tới của những phần tử chống đối, kích động người khiếu kiện chống chính quyền điều tra, thu thập tin trên nhiều lĩnh vực để hàng tuần cung cấp cho người tổ chức mang danh dân chủ, nhân quyền ở bên ngoài sử dụng chống Việt Nam...

Reply
avatar
20:14, 21/04/2018 delete

Nguy hiểm hơn, dưới sự chỉ đạo của các tổ chức phản động người Việt hải ngoại, Nguyễn Văn Đài đã cầm đầu, cổ vũ, sáng lập ra hàng loạt các hội nhóm, tổ chức, đảng phái chống đối như “Nhóm sáng kiến vì công lý” với ảo tưởng lôi kéo lực lượng luật sư vào hàng ngũ dân chủ; hỗ trợ Nguyễn Văn Lý lập Khối 8406; viết cương lĩnh chính trị cho “Đảng Dân chủ Việt Nam” của Hoàng Minh Chính; câu kết với nhóm Nguyễn Văn Phong ở Huế lập “Liên đảng Lạc Hồng”, sau lại thêm “Đảng Thăng tiến”; cùng với Trần Ngọc Thành tiếp cận Công đoàn Đoàn kết Ba Lan để lien kết lập “Công đoàn tự do”…

Reply
avatar
20:14, 21/04/2018 delete

Chính vì những hoạt động này, Nguyễn Văn Đài đã bị Toà án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù, 4 năm quản chế tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2007 cùng với Lê Thị Công Nhân về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 88 BLHS.

Reply
avatar
20:14, 21/04/2018 delete

Sau khi ra tù và về quản chế tại địa phương, Nguyễn Văn Đài vẫn không thay đổi bản chất của mình, tiếp tục sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, thành lập các hội, nhóm trái pháp luật công khai tuyên bố mục tiêu xóa bỏ chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Reply
avatar
20:14, 21/04/2018 delete

Việc đầu tiên mà Đài làm khi ra tù là tập hợp một số người lập ra cái gọi là “Hội anh em dân chủ” do chính mình làm chủ tịch. Dưới sự điều hành của Đài, hội này đã tập hợp những người có quan điểm trái ngược với quan điểm của Đảng, và Nhà nước Việt Nam, thường xuyên có các hành động tấn công Đảng và Nhà nước Việt Nam; cổ súy cho những nhóm chống đối chính quyền.

Reply
avatar
20:14, 21/04/2018 delete

Ngoài điều hành “Hội anh em dân chủ”, Nguyễn Văn Đài còn được biết đến với vai trò chủ chốt của “Trung tâm nhân quyền Việt Nam”, “Khối 8406”, “Công đoàn độc lập”, “Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam”, “Hội Cựu tù nhân lương tâm”,... Đây là những hội nhóm thường xuyên có các hoạt động chống phá chính quyền. Những hoạt động của Nguyễn Văn Đài đều nhận được sự giúp sức từ các trung tâm, tổ chức chống Việt Nam ở hải ngoại. Chính nhờ các trung tâm, tổ chức này, Nguyễn Văn Đài mới có kinh phí để hoạt động chống phá nhà nước.

Reply
avatar
20:15, 21/04/2018 delete

Song song với các hoạt động đó, chính Đài còn đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, huấn luyện cách thức “đấu tranh bất bạo động” nhằm chống lại chính quyền tại nhà thờ Thái Hà và ở nhiều địa phương khác cũng như ngay cả trên mạng Internet. Không những vậy, Nguyễn Văn Đài còn bí mật điều hành kênh truyền hình phản động có tên “Lương tâm TV”; chỉ đạo các thành viên làm các clip, video tuyên truyền chống phá đất nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối và chính sách của nước Việt Nam.

Reply
avatar
21:12, 21/04/2018 delete

Núp ở dưới cái bóng “dân chủ” nhưng mà bản chất của hội đó là một tổ chức phản động có mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng đã đăng tải các bài viết, hình ảnh của các tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước và kêu gọi, kích động biểu tình, đồng thời móc nối, tuyển lựa các đối tượng khác vào tổ chức, chống phá Đảng, Nhà nước.

Reply
avatar
21:18, 21/04/2018 delete

Trước phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài và những thành viên của Hội anh em rận chủ, dư luận đang mong chờ một cái kết xứng đáng với những hành vi thách thức pháp luật của các đối tượng phản động ở trong tổ chức này. Chắc chắn cái kết đó sẽ không hề nhẹ khi xét đến những gì mà họ đã làm

Reply
avatar
23:32, 21/04/2018 delete

Sau khi giở trò Kỉ niệm sự kiện bắt 38 cán bộ, chiến sĩ công an và nhà báo ở Đồng Tâm, nhóm phản loạn Đồng Thuận lại cấu kết với nhóm Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Xuân Diện, Đào Tiến Thi, Nhà thơ Hoàng Hưng, Nhà văn Nguyên Bình, Nhà giáo Hiền Giang, Giảng viên Lê Trường Thanh về gây rối tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Reply
avatar
15:59, 22/04/2018 delete

Có thể thấy rằng bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Reply
avatar
17:09, 22/04/2018 delete

công việc nội bộ của Việt Nam chỉ Việt Nam mới có quyền quyết định, việc thăm dò đã là vi phạm pháp luật rồi chứ chưa kể đến việc can dự vào tình hình của VIệt nam. có thể nói là bọ ngoại giao Mỹ đang rảnh việc quá hay sao mà lại đi làm vậy." hội anh em dân chủ " phạm tội âm mưu lật đổ chính quyền là quá rõ ràng rồi, vì vậy chẳng ai có thể can dự vào hay bào chữa cho cái tội mà cả đất nước Việt Nam ghét cay ghét đắng này. bộ ngoại giao Mỹ đừng có nhiều chuyện

Reply
avatar
07:02, 23/04/2018 delete

Quyền ngoại trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, được quy định cụ thể trong khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Hay Mỹ là quốc gia quen can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác rồi nên cố tình lờ đi các điều khoản của Liên Hợp Quốc. Ông này tốt nhất nên tìm Hiến chương Liên Hợp quốc mà học lại đi.

Reply
avatar
07:08, 23/04/2018 delete

Bộ Ngoại giao Mỹ hết lần này đến lần khác can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ họ tự cho mình cái quyền được phép can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác thì phải. Là nước trong Hội đồng bảo an của Liên Hợp quốc mà không tôn trọng hiến chương Liên Hợp quốc thì những lời nói, lời cáo buộc của Mỹ đối với các nước thật chẳng có giá trị gì.

Reply
avatar
10:26, 23/04/2018 delete

Quyền ngoại trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà ... toàn là những đối tượng phạm tội. Không hiểu ông quyền ngoại trưởng này căn cứ vào đâu mà lại phát ngôn như vậy.

Reply
avatar
14:36, 23/04/2018 delete

bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Reply
avatar
15:37, 23/04/2018 delete

Vào ngày 20/4/2018 vừa qua, Quyền ngoại trưởng John Sullivan đã công bố bản Phúc Trình năm 2017 về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới. Theo đó, ông John Sullivan cho rằng: "Ở Việt Nam, tình trạng tước đoạt sự sống một cách tùy tiện, phi pháp; nạn tra tấn và đối xử tàn ác, phi nhân, hạ thấp phẩm giá con người; vấn đề bắt và giam giữ tùy tiện những tiếng nói đối lập ôn hòa; tình trạng vi phạm một cách có hệ thống trong lĩnh vực tư pháp gồm không cho tiếp cận luật sư, không cho gia đình thăm nuôi; xét xử không công bằng và chóng vánh; chính quyền can thiệp vào quyền riêng tư, gia đình và thư tín; hạn chế các quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, quyền đi lại và quyền tự do tôn giáo, gồm các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet; rồi nạn tham nhũng; bạo lực gia đình; lạm dụng trẻ em; cũng như giới hạn quyền của người lao động trong việc thành lập và tham gia nghiệp đoàn; hiện có hơn 100 người tại Việt Nam bị án tù chỉ vì lý do chính trị hoặc tôn giáo".
một bảng phúc trình vớ vẩn!

Reply
avatar
21:29, 23/04/2018 delete

Với hành động Quyền ngoại trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà là không thể chấp nhận được khi những kẻ đã được bên phía Việt Nam xử lí thì đều có tội, có lẽ phía Mỹ đang nóng ruột nên mới có hành động như vậy.

Reply
avatar
22:34, 23/04/2018 delete

việc Quyền ngoại trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, được quy định cụ thể trong khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

Reply
avatar
10:21, 24/04/2018 delete

Gì mà tình trạng tước đoạt sự sống một cách tùy tiện? nạn tra tấn và đối xử tàn ác, phi nhân? hạ thấp phẩm giá con người, vấn đề bắt và giam giữ tùy tiện những tiếng nói đối lập ôn hòa? tình trạng vi phạm một cách có hệ thống trong lĩnh vực tư pháp gồm không cho tiếp cận luật sư, không cho gia đình thăm nuôi? Đây là những điều bịa đặt, những lời vu cáo, sự thật không phải như lời chúng bịa dặt.

Reply
avatar
10:44, 24/04/2018 delete

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đều là các đối tượng phản động chống phá chính quyền nhân dân. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng tham gia nhiều hội nhóm trái phép là nhóm “No-U”, “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, kích động quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Reply
avatar
10:56, 24/04/2018 delete

Hành động của ông John Sullivan đã thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trong nước.

Reply
avatar
11:12, 24/04/2018 delete

Bản Phúc Trình trên về thực thi nhân quyền của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam là không đúng sự thật, việc này can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề trên một cách khách quan, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân.

Reply
avatar
11:59, 24/04/2018 delete

Tổ chức khủng bố Việt Tân cấp tiền, tài trợ tài chính cho các hoạt động của “Hội anh em dân chủ” để chúng biên soạn, tán phát nhiều bài viết, tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Reply
avatar
12:09, 24/04/2018 delete

Hành động lên tiếng bảo vệ những tên phản động của ông John Sullivan đã thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tư.

Reply
avatar
20:20, 24/04/2018 delete

Cái gì cũng có mức chịu đựng của nó, ở phía Mỹ đang rất nóng lòng khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị bắt, đây cũng chính là những kẻ làm tay sai cho Mỹ, lũ dân chủ này có quá khứ mang lại nhiều lợi ích thì đến lúc này không còn chúng nữa thì tất nhiên nước Mỹ không vui mừng tí nào.

Reply
avatar
14:04, 25/04/2018 delete

Việc Quyền ngoại trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, được quy định cụ thể trong khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Thật là nực cười cho việc một quan chức của quốc gia luôn rêu rao quyền tự do, dân chủ lại đi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có độc lập, chủ quyền khác.

Reply
avatar
18:46, 25/04/2018 delete

Bản án vô cùng thích đáng với Nguyễn Văn Đài và đồng bọn. Đối với những kẻ thích làm giàu bằng việc chống phá Đảng, nhà nước, nhận tiền của các thế lực thù địch bên ngoài thì cần phải nghiêm trị, không thể nào khoan hồng được. Có như vậy mới đủ sức răn đe các đối tượng khác.

Reply
avatar
20:49, 25/04/2018 delete

Lũ tư bản đang xem bản thân bọn chúng làm trung tam vũ trụ hay sao ấy, việc phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà hay không thì đó là vấn đề của riêng đất nước Việt Nam còn bên phía Mỹ mặc dù chúng bị mất quyền lợi gì thì cũng không được có những hành động có thể làm ảnh hưởng quan hệ hai nước thế được.

Reply
avatar
07:48, 27/04/2018 delete

Quyền ngoại trưởng John Sullivan kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà ... đây đều là những kẻ vi phạm pháp luật, do vậy nói cách khác, ông Quyền ngoại trưởng này là bảo kê cho tội phạm chăng.

Reply
avatar
23:41, 27/04/2018 delete

Mỹ bây giờ thì cũng chỉ chỉ trích vào dòng như kiểm điểm danh như vậy thôi chứ không làm được gì cho đám dân chủ cuội này nữa đây, sa lầy ở syria là quá lớn đối với một cường quốc như mỹ rồi

Reply
avatar
09:10, 28/04/2018 delete

bộ ngoại giao Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là việc làm không thể chấp nhận được, đó là vi phạm luật pháp quốc tế, Mỹ là 1 nước lớn, nhưng không phải vì thế mà thích làm gì thì làm được. nước ta là một nước có độc lập, có chủ quyền, có quyền tự quyết. những việc chúng ta làm, các nước khác không thể can dự vào. Nguyễn Văn Đài và đồng bọn đã bị xử lý xong vì chúng vi phạm pháp luật Việt Nam, điều đó là không thể bàn cãi và chẳng ai có thể thay đổi được quyết định này được

Reply
avatar
07:58, 04/05/2018 delete

Hành động của ông John Sullivan đã thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Là một công dân Việt Nam, tôi đề nghị ông Sullivan hãy thể hiện cái nhìn khách quan, hãy ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Reply
avatar
14:12, 29/05/2018 delete

đây là có hành vi xúc phạm thô bạo vào chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Reply
avatar
14:13, 29/05/2018 delete

Những quan chức này lấy tư cách gì để yêu cầu Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm được cho là “vì lý do chính trị hay tôn giáo” khi mà Nghị quyết Liên hợp quốc về nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ” được thông qua năm 1965 và được ghi nhận, thể hiện trong nhiều văn bản pháp lý quốc tế quan trọng khác đó là: “Tuyên bố cấm can thiệp vào công việc nội bộ, bảo vệ độc lập và chủ quyền của các quốc gia”.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon