USCIRF LẠI CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

22:48
Loa phường - Vừa qua, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã ra bản báo cáo tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2018. Trong đó, USCIRF cho rằng: "Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Báo cáo hàng năm của ủy hội độc lập và lưỡng đảng này của chính phủ liên bang Hoa Kỳ ghi nhận những vụ vi phạm tự do tôn giáo và tiến bộ ở 28 nước, trong đó có Việt Nam, và đưa ra khuyến nghị với chính phủ Hoa Kỳ". Đây là điều không có gì ngạc nhiên đối với những ai quan tâm đến vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Bởi lẽ, đây không phải lần đầu tiên USCIRF có những hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

VOA cổ súy cho các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân của USCIRF
Chắc hẳn chúng ta đều biết rằng tại khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Trong đó, công việc nội bộ của mỗi quốc gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình như: quyền tự do lựa chọn, tự do xây dựng và phát triển chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế như quyền độc lập thiết lập mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do tham gia vào các tổ chức quốc tế khu vực và phổ cập,… Đồng thời, nguyên tắc này không cho phép bất kỳ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù văn minh hay lạc hậu được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của mỗi quốc gia, xuất phát từ chủ quyền của mình. Việc USCIRF kêu gọi sử dụng "những công cụ có mục tiêu" nhắm vào các quan chức và cơ quan cụ thể của Việt Nam bị xác định là có tham gia hoặc chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, bao gồm cả từ chối visa và phong tỏa tài sản theo Đạo luật Magnitsky Toàn Cầu đã xâm hại, vi phạm nguyên tắc của Liên Hiệp quốc mà Mỹ cũng là một bên tham gia kí kết.
Bên cạnh đó, ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Quyền này được thể hiện rõ ở những quan điểm, chủ trương, hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế.
Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền con người là quyền tự nhiên, Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong khi đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được trình bày mở rộng hơn, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất. Điều đó đã cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, coi đó là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để họ thực hiện tốt nhất quyền đó.
Điều 24, Chương II, Hiến pháp năm 2013 đã quy định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Hiện nay 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và Việt nam là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ tôn giáo nói riêng, Việt Nam có 15 tôn giáo với 41 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, hơn 24,3 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27%) dân số cả nước, hơn 53 nghìn chức sắc, nhà tu hành, gần 134 nghìn chức việc và gần 28 nghìn cơ sở thờ tự. Các tôn giáo lớn xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày một tự do, nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi động. Đây là minh chứng không thể sống động hơn về thực trạng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Có thể thấy rằng việc  USCIRF cho rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giá là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ. Vì vậy chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh trật tự.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

84 nhận xét

Write nhận xét
23:05, 28/04/2018 delete

Đây không phải lần đầu tiên USCIRF có những hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
23:16, 28/04/2018 delete

Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Quyền này được thể hiện rõ ở những quan điểm, chủ trương, hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Đề nghị USCIRF đừng ăn nói xuyên tạc, bịa đặt nữa. Nếu USCIRF là một tổ chức mang tính quốc tế thì nên phát ngôn sao cho đúng sự thật để mọi người còn tôn trọng.

Reply
avatar
23:16, 28/04/2018 delete

Có thể thấy rằng việc USCIRF cho rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giá là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ. Vì vậy chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
23:22, 28/04/2018 delete

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền con người là quyền tự nhiên, Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong khi đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được trình bày mở rộng hơn, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất. Điều đó đã cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, coi đó là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để họ thực hiện tốt nhất quyền đó.

Reply
avatar
23:33, 28/04/2018 delete

Việc USCIRF cho rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Đây là một nhận định mang tính vu khống và không có căn cứ chính xác. Các tôn giáo ở Việt Nam từ trước tới giờ vẫn được hoạt động bình thường chỉ trừ những tôn giáo có hành vi sai trái thì phải ngăn chặn để giữ gìn trật tự an ninh đất nước.

Reply
avatar
08:09, 29/04/2018 delete

việc USCIRF cho rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giá là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ. Vì vậy chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
09:33, 29/04/2018 delete

ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Quyền này được thể hiện rõ ở những quan điểm, chủ trương, hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế.

Reply
avatar
09:43, 29/04/2018 delete

việc USCIRF cho rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giá là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ. Vì vậy chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
09:47, 29/04/2018 delete


Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm ý thức về tầm quan trọng của vấn đề này trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu chung là phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Reply
avatar
09:47, 29/04/2018 delete

Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chủ chương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

Reply
avatar
09:47, 29/04/2018 delete

Theo dòng chảy của lịch sử, Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, kể cả tôn giáo nội sinh và tôn giáo ngoại nhập. Người có tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được yên tâm và an toàn hành đạo theo đúng nghĩa của một đạo giáo chân chính. Điều này thể hiện rất rõ ở chỗ, hệ thống văn bản pháp quy của Nhà nước Việt Nam có nhiều bậc thì quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện ở bậc cao nhất, hiến định rất rõ ràng trong đạo luật gốc - đó là Hiến pháp. Hiến pháp, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, mỗi lần sửa đổi, bổ sung và ban hành luôn luôn kế thừa và phát triển để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trở thành một trong những quyền cơ bản của con người.

Reply
avatar
09:48, 29/04/2018 delete

Ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, trong bản Hiến pháp đầu tiên của một nước Cộng hòa non trẻ đã khẳng định: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái, trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” (tại Điều 1, Chương 1); hay: “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng” (tại Điều 10, Chương 2).

Reply
avatar
09:48, 29/04/2018 delete

Quyền tự do tín ngưỡng của công dân không chỉ thể hiện trong văn bản pháp quy có giá trị cao nhất mà Đảng ta đã dành những sự ưu ái, tin tưởng đặc biệt đối với đồng bào, nhân sỹ, trí thức là người các tôn giáo thể hiện trong thành phần nội các Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc bấy giờ (có nhiều vị Bộ trưởng, Cố vấn của Chính phủ là người theo các tôn giáo).

Reply
avatar
09:48, 29/04/2018 delete

Đến bản Hiến pháp năm 1959, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tái khẳng định và cụ thể hóa, tại Điều 26 quy định: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Trong bản Hiến pháp này, quyền tự do tín ngưỡng đã được mở rộng theo hướng công dân được “theo hoặc không theo một tôn giáo nào”. Điều này cho thấy tự do tín ngưỡng không chỉ là quyền theo tôn giáo mà còn có cả quyền không theo tôn giáo. Quy định như vậy thể hiện một cách nhìn toàn diện và đầy đủ hơn những quan hệ xã hội, một mặt là sự mở rộng hơn, làm sâu sắc thêm quyền đó; Mặt khác, là cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ quyền của những người không có đạo, phòng ngừa trường hợp có người vì những lý do nào đó họ bị ép buộc theo một tôn giáo nào đó. Điều này cũng tạo ra sự bình đẳng, đoàn kết giữa người có đạo với người không có tín ngưỡng trong khối Đại đoàn kết dân tộc.

Reply
avatar
09:48, 29/04/2018 delete

Quyền tự do tín ngưỡng tiếp tục được khẳng định. Ở đây, quyền tự do tín ngưỡng bao gồm cả nội dung phòng ngừa hành vi lợi dụng quyền này để chống phá cách mạng, đồng thời quy định này làm rõ căn cứ để nhận diện hoạt động lợi dụng tôn giáo, đó là những hoạt động vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan cũng như các hủ tục lạc hậu nhằm mưu cầu cá nhân, phá hoại thành quả cách mạng.

Reply
avatar
09:49, 29/04/2018 delete

Hiến pháp 1992, bản Hiến pháp ra đời sau khi Đảng ta bắt tay vào công cuộc đổi mới (Đại hội VI, năm 1986), tại Điều 70, Chương V hiến định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.

Reply
avatar
09:49, 29/04/2018 delete

Nhà nước ta tiếp tục khẵng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, thể hiện về tính chất cũng như ý nghĩa quan trọng của tôn giáo trong đời sống xã hội, quyền tự do tín ngưỡng đã được Nhà nước quan tâm và khẳng định đầy đủ phù hợp với xu thế phát triển của xã hội dân chủ và tiến bộ.

Reply
avatar
09:49, 29/04/2018 delete

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện; nhằm đáp ứng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngày 28/11/2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013 (có hiệu lực từ 01/01/2014), gồm 11 chương, 120 điều. Hiến pháp 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; bố cục hợp lý, chặt chẽ và khoa học, bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, có tính ổn định lâu dài; Quy định bao quát các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người; Theo đó, điểm đổi mới quan trọng là thể hiện quan điểm nhất quán về vấn đề quyền và nghĩa vụ con người.

Reply
avatar
09:50, 29/04/2018 delete

Hiến pháp 2013, tiếp tục khẵng định quyền con người là quyền tự nhiên, Nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm, bảo vệ quyền con người đúng như những công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong khi đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được trình bày mở rộng hơn, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất.

Reply
avatar
09:50, 29/04/2018 delete

Có thể thấy rằng, so với các bản Hiến pháp trước, Hiến pháp 2013 là một bước tiến quan trọng, một sự kế thừa và phát triển trong thời kỳ đất nước ta "Đổi mới và hội nhập sâu" với thế giới. Theo đó, Hiến pháp 2013 cho thấy thái độ cũng như chính sách dân chủ của Nhà nước ta đối với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, coi đó là một nhu cầu và là một quyền tất yếu của người dân cần phải được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện để họ thực hiện tốt nhất quyền đó.

Reply
avatar
09:50, 29/04/2018 delete

Đồng thời, ở đây dùng khái niệm “Mọi người” chứ không phải là “công dân” như các bản Hiến pháp trước đây. Bản chất của vấn đề đã có sự thay đổi căn bản, điều đó thể hiện chính xác quyền con người đối với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo. Khái niệm “Công dân” là thể hiện mối quan hệ giữa người dân với Nhà nước, với thể chế Chính trị. Nhà nước ta là Nhà nước thế tục, nghĩa là Nhà nước phi tôn giáo, khẳng định quyền tự do tôn giáo và nguyên tắc tách biệt giữa Nhà nước và Giáo hội, không can thiệp vào công việc nội bộ của các tôn giáo.

Reply
avatar
09:50, 29/04/2018 delete

khi ghi nhận “Mọi người” sẽ bao trùm rộng hơn so với “công dân” vì trong thực tế không phải ai cũng có quyền công dân. Ví dụ, một người tù, mặc dù đã mất quyền công dân nhưng vẫn có quyền tự do thờ phụng, thực hành tôn giáo của mình .v.v… Việc ghi nhận “Mọi người” có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Reply
avatar
09:51, 29/04/2018 delete

Có thể nói, Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện tinh thần đổi mới và thể hiện được ý Đảng, lòng dân, phản ánh được nguyện vọng của đại đa số nhân dân, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, trong đó chế định liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có một vai trò, vị trí quan trọng.

Reply
avatar
09:51, 29/04/2018 delete

Quan điểm trước sau như một, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi người, đi liền với củng cố khối đoàn kết toàn dân, vừa bảo đảm được lợi ích của dân tộc và Tổ quốc, vừa không làm ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo - một hình thái ý thức xã hội nhạy cảm và phức tạp. Để thực hiện được điều đó thì rất cần đến một hành lang pháp lý với tư cách là công cụ để nhân dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

Reply
avatar
09:51, 29/04/2018 delete

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chủ chương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

Reply
avatar
09:51, 29/04/2018 delete

Hiến pháp - văn bản có giá trị pháp lý cao nhất qua năm lần ban hành, sửa đổi đều đề cập đến vấn đề quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hợp pháp phát triển một cách lành mạnh và công bằng nhất. Thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu chung là phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Reply
avatar
09:52, 29/04/2018 delete

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự và chính trị, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Liên hợp quốc đề cao và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Tuyên ngôn về nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ghi nhận và bảo đảm thực hiện quyền này trong hệ thống pháp luật của mình.

Reply
avatar
09:52, 29/04/2018 delete

Xét về nguồn gốc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ra đời khá sớm trong lịch sử loài người. Trong lịch sử thời kỳ cổ đại, trung đại hay các chế độ quân chủ phong kiến đều dựa trên một tôn giáo chính thống để làm nền tảng ổn định xã hội. Trong khi đó, vấn đề bạo lực, khủng bố, kết tội tôn giáo hoặc chiến tranh tôn giáo vẫn không ngừng diễn ra. Vì vậy, nhu cầu lớn đầu tiên trong quyền tự do tôn giáo với rất nhiều quốc gia là nhu cầu mỗi cá nhân có thể đi theo một tín ngưỡng, tôn giáo riêng hay thay đổi tôn giáo mà không sợ bị chính phủ phạt tội hoặc các “tôn giáo chính thống” trả thù.

Reply
avatar
09:53, 29/04/2018 delete

Trên phạm vi quốc tế, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận trong một số văn bản chính trị bao gồm các văn bản mang tính chất tuyên ngôn như: Hiến chương của Liên hợp quốc năm 1945, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948; các văn bản mang tính chất pháp lý như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Trong đó, Hiến chương của Liên hợp quốc và Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền là những văn bản tuy không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các nguyên tắc và định hướng đạo lý, chính trị của quyền con người nói chung, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng.

Reply
avatar
09:53, 29/04/2018 delete

Công ước là văn bản có tính ràng buộc pháp lý, bao gồm các nội dung cụ thể về quyền con người và các quốc gia thành viên chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với văn kiện này. Theo đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế bao gồm các nội dung: tự do có, theo hoặc thay đổi một tôn giáo hay tín ngưỡng do mình lựa chọn; tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc không công khai dưới các hình thức như thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng.

Reply
avatar
09:53, 29/04/2018 delete

Hiến chương của Liên hợp quốc, 1945, tại phần mở đầu, đã tuyên bố: “Khẳng định một lần nữa sự tin tưởng vào những quyền cơ bản, nhân phẩm và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng giữa nam và nữ,...” [7, tr. 128]. Khoản 3, Điều 1 (Chương I) đã đề cập đến nội dung quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng “khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền của con người và các tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo” [7, tr. 132]. Điều 55, Mục c (Chương IX, Hợp tác quốc tế về kinh tế và xã hội) ghi nhận Liên hợp quốc khuyến khích: “Sự tôn trọng và tuân thủ triệt để các quyền và tự do cơ bản của tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hay tôn giáo” [7, tr. 138].

Reply
avatar
09:53, 29/04/2018 delete

- Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền, 1948 (The Universal Declaration of Human Rights - UDHR) được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết số 217A (III) ngày 10-12-1948, gồm Lời nói đầu và 30 điều. Lần đầu tiên, Đại Hội đồng Liên hợp quốc có một văn bản tuyên ngôn chính thức về nhân quyền, tạo cơ sở để Liên hợp quốc cụ thể hoá thành các công ước mang tính chất pháp lý bắt buộc đối với các quốc gia thành viên trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người nói chung, các quyền về dân sự, chính trị nói riêng trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Reply
avatar
09:54, 29/04/2018 delete

Trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân sẽ góp phần tạo ra động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tập hợp được quần chúng có đạo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận thức được điều đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc bảo đảm cho cho người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình. Điều đó không những được nêu rõ ở những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng mà Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định rõ nội dung quyền, các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền đó cho người dân phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết gia nhập ngày 24-9-1982. Việt Nam cam kết tôn trọng và thực hiện có hiệu quả các quyền được Công ước ghi nhận bằng hoạt động lập pháp cũng như bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trên thực tế.

Reply
avatar
09:55, 29/04/2018 delete

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, bên cạnh các quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo còn được cụ thể hoá trong nhiều bộ luật, luật quan trọng khác của Nhà nước Việt Nam như: Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân như sau: “Cá nhân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác” [2, đ47]. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: Tố tụng hình sự tiến hành theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo,... Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.

Reply
avatar
09:55, 29/04/2018 delete

có thể khẳng định rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam được pháp luật ghi nhận phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự. Pháp luật Việt Nam một mặt thừa nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, mặt khác cũng đề ra những phạm vi, giới hạn của việc thực hiện quyền đó. Căn cứ vào những giới hạn của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo quy định ở Điều 18 ICCPR, Điều 8 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, một mặt, khẳng định: “Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng; tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân” [2, tr. 11]; mặt khác cũng quy định phạm vi, giới hạn của quyền ấy: “Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước, kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái pháp luật, chính sách của Nhà nước, chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác” [2, tr. 11].

Reply
avatar
09:55, 29/04/2018 delete

Điều 15 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo quy định: hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị đình chỉ nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc môi trường; 2. Tác động xấu đến đoàn kết nhân dân, đến truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. 3. Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; 4. Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Reply
avatar
09:56, 29/04/2018 delete

Bộ luật Hình sự quy định về tội phá hoại chính sách đoàn kết trong đó có hành vi “gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội” [3, đ87], thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. Hoặc “người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm” [3, đ129].

Reply
avatar
09:56, 29/04/2018 delete

Nhìn chung, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã thể hiện được đầy đủ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được nêu trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Điều 38 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có nêu: “Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó” [1, tr. 24]. Điều đó chứng tỏ sự tương thích của pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, những tiến bộ vượt bậc và những cố gắng rất lớn của Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền con người nói chung, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền, khi tình hình kinh tế, xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn.

Reply
avatar
09:56, 29/04/2018 delete

heo Ban Tôn giáo Chính phủ, ước tính hiện nay 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và Việt nam là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ tôn giáo nói riêng, Việt Nam có 15 tôn giáo với 41 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, hơn 24,3 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27%) dân số cả nước, hơn 53 nghìn chức sắc, nhà tu hành, gần 134 nghìn chức việc và gần 28 nghìn cơ sở thờ tự. Các tôn giáo lớn xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày một tự do, nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi động.

Reply
avatar
09:56, 29/04/2018 delete

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước VIệt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Quyền này được thể hiện rõ ở những quan điểm, chủ trương, hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế.

Reply
avatar
09:57, 29/04/2018 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Theo đó, Đảng và Nhà nước ta “thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. Với chính sách nhất quán đó, trong những năm qua việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu được cộng đồng quốc tế ca ngợi.

Reply
avatar
09:57, 29/04/2018 delete

Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là bước rất quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Là quốc gia thành viên của các công ước quốc tế quan trọng, Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo đảm cho người dân các quyền đã được công nhận trong các công ước bằng hoạt động lập pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các quyền con người được các công ước ghi nhận.

Reply
avatar
09:57, 29/04/2018 delete

Hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo không những tăng nhanh về số lượng mà còn phong phú và đa dạng hơn về hình thức để phù hợp với tình hình thực tiễn. Đặc biệt, trên cơ sở nghị Nghị quyết số 25/NQ-TW về công tác tôn giáo, Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa thành các quy định của pháp luật và các kế hoạch, giải pháp, cơ chế bảo đảm thực hiện, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền cơ bản về tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Reply
avatar
09:58, 29/04/2018 delete

để luật hóa quy định của Hiến pháp 2013 đồng thời khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo sau hơn 10 năm thực hiện, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 14 đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Đây là lần đầu tiên quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được luật hóa một cách cụ thể, đầy đủ thành một chế định riêng và có nhiều điểm mới so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Ví dụ, tại Điều 6 của luật này, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của mọi người, điều luật còn quy định cụ thể quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của con người được thực hiện thông qua việc bày tỏ niềm tin, thực hành lễ nghi, tham gia lễ hội tín ngưỡng tôn giáo, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Reply
avatar
09:59, 29/04/2018 delete

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta quy định “Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về hi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo”.

Reply
avatar
09:59, 29/04/2018 delete

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Nhà nước bảo đảm thực hiện vào bảo vệ ngay cả đối với người phạm tội đang phải chấp hành hình phạt theo bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Đây là sự thể hiện đầy đủ nhất về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trước hết là quyền con người, là sự tự nhiên, vốn có vào phải được bảo đảm ngay cả khi con người bị tước quyền công dân.

Reply
avatar
10:00, 29/04/2018 delete

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên thực tế. Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến đời sống của đồng bào theo tôn giáo. Theo đó, các bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình hành động và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo.

Reply
avatar
10:00, 29/04/2018 delete

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong những năm qua chứng tỏ thực tế này. Việc bày tỏ đức tin, lễ nghi, lễ hội tôn giáo diễn ra bình thường, đặng biệt là những dịp lễ lớn. Những ngày lễ trọng của các tôn giáo được tổ chức với quy mô ngày một lớn, thu hút nhiều tín đồ tham dự với tinh thần phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Reply
avatar
10:01, 29/04/2018 delete

các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam có quyền và được Nhà nước tạo điều kiện mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; chủ động trong việc củng cố tổ chức phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành để cham lo việc đạo theo Hiến chương của các tôn giáo và quy định của pháp luật; các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo cũng có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như mọi công dân khác theo quy định của pháp luật...

Reply
avatar
10:01, 29/04/2018 delete

đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam phát triển song hành cùng sự phát triển của dân tộc. Trong sự phát triển phong phú ấy, vai trò của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm tạo ra một môi trường thông thoáng, tạo điều kiện để mọi người dân được tự do thực hành tín ngưỡng tôn giáo của mình đóng vai trò hết sức quan trọng.

Reply
avatar
22:42, 29/04/2018 delete

Chúng ta phải biết rằng đây không phải lần đầu tiên USCIRF có những hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh nhu thế này được.

Reply
avatar
15:29, 30/04/2018 delete

Họ thường lợi dụng những sự việc liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, trong đó có vấn đề dân chủ nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc chống phá, gây sức ép đòi Việt Nam thay đổi một số điều trong Hiến pháp và Bộ luật Hình sự... Việc làm của họ không chỉ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, trái với pháp luật Việt Nam, mà còn vi phạm nguyên tắc quan hệ quốc tế.

Reply
avatar
17:07, 30/04/2018 delete

Vừa qua, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã ra bản báo cáo tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2018. Trong đó, USCIRF cho rằng: "Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Báo cáo hàng năm của ủy hội độc lập và lưỡng đảng này của chính phủ liên bang Hoa Kỳ ghi nhận những vụ vi phạm tự do tôn giáo và tiến bộ ở 28 nước, trong đó có Việt Nam, và đưa ra khuyến nghị với chính phủ Hoa Kỳ".
Một nhận định vớ vẩn, mà bọn này có tư cách gì mà can thiệp vào Việt nam?

Reply
avatar
21:27, 30/04/2018 delete

Chúng ta phải biết rằng chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho tất cả nhân dân. Quyền này được thể hiện rõ ở những quan điểm, chủ trương, hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế, đề nghị USCIRF đừng ăn nói xuyên tạc, bịa đặt nữa, làm nay động lòng dân.

Reply
avatar
21:33, 30/04/2018 delete

Hiện nay 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và Việt nam là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ tôn giáo nói riêng, Việt Nam có 15 tôn giáo với 41 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, hơn 24,3 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27%) dân số cả nước, hơn 53 nghìn chức sắc, nhà tu hành, gần 134 nghìn chức việc và gần 28 nghìn cơ sở thờ tự. Các tôn giáo lớn xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày một tự do, nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi động. Đây là minh chứng không thể sống động hơn về thực trạng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Reply
avatar
15:54, 02/05/2018 delete

Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo ư???. Báo cáo hàng năm của ủy hội độc lập và lưỡng đảng này của chính phủ Mỹ ghi nhận những vụ vi phạm tự do tôn giáo và tiến bộ ở 28 nước, trong đó có Việt Nam???. Đây không phải lần đầu tiên USCIRF có những hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Reply
avatar
16:03, 02/05/2018 delete

Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam thấy rõ ngày một tự do, nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi động. Đây là minh chứng không thể sống động hơn về thực trạng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Ở đâu tự do được như Việt Nam?

Reply
avatar
16:08, 02/05/2018 delete

Nhà nước Việt Nam đã đảm bảo cho người dân quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất.

Reply
avatar
16:35, 02/05/2018 delete

USCIRF vu cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giá là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tốt đẹp 2 nước, tôi nghĩ tổ chức này nên xin lỗi Việt Nam một cách cầu thị.

Reply
avatar
16:40, 02/05/2018 delete

Công việc nội bộ của mỗi quốc gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình. Các quốc gia khác không được xâm phạm cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Như vậy là pháp luật quốc tế đã chỉ rõ đúng không nào?

Reply
avatar
16:46, 02/05/2018 delete

Tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật quốc tế về quyền con người cũng như trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Reply
avatar
21:05, 02/05/2018 delete

Ở Việt Nam người dân được tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động có liên quan cũng được nhà nước hết sức quan tâm điều đó đều được phản ảnh ở thực tế, tổ chức VOA chống đối lại Việt Nam nên cái gì chúng cũng có thể làm kể cả nói xấu tôn giáo ở Việt Nam, bọn chúng tập hợp những con người ngụy biện, lời lẽ lúc nào cũng xem bản thân chúng luôn luôn đúng.

Reply
avatar
07:31, 04/05/2018 delete

Điều 24, Chương II, Hiến pháp năm 2013 đã quy định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế nên nghiên cứu kĩ pháp luật Việt Nam, chứ lời lẽ bản báo cáo toàn sai sự thật thôi.

Reply
avatar
15:12, 04/05/2018 delete

Có thể thấy rằng việc USCIRF cho rằng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giá là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ. Vì vậy chúng ta cần lên án hành động ngông cuồng của USCIRF, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động người dân gây rối an ninh trật tự.

Reply
avatar
20:32, 04/05/2018 delete

Bọn khủng bố Việt Tân này thì cứ ru rú ở nước ngoài chứ, ở nước ngoài thì nó được bảo hộ bởi bọn Mỹ, nó tự tung tự tác, chứ chúng nó chẳng được bước chân về nước, bước chân về biên giới cái thì bị bắt ngay :P , nói chúng là bao năm nay chúng nó vẫn xuyên tạc mà, bọn mất dạy ý.

Reply
avatar
20:34, 04/05/2018 delete

Bọn Việt Tân thì lắm chiêu trò lắm, chúng nó vẫn luôn hoang tưởng rằng chính quyền Việt Nam Cộng hòa của chúng là nhất, là anh hùng dân tộc, nhưng mà bọn ngu ấy không nhận tội khi bàn tay chúng đãm máu chính máu người dân Việt Nam, bọn cầm thú, súc vật hãy bớt hoang tưởng đi.

Reply
avatar
20:39, 04/05/2018 delete

Cái từ “lòng yêu nước” mà những tác giả của Việt Tân nói ở đây không biết là đang chỉ vào ai? Chẳng lẽ Việt Tân lại yêu nước? điều này nghe chừng hơi kỳ lạ. Yêu nước mà mới đây mấy bác Việt Tân đã tìm cách để kích động, gây ra những vụ phức tạp, đó là việc công nhân ở một số khu công nghiệp ở Bình Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai tập trung đông người, quậy phá, một số người có hành vi cướp tài sản ở một số công ty người nước ngoài dựa trên khẩu hiệu phản đối Trung Quốc

Reply
avatar
20:41, 04/05/2018 delete

Yêu nước mà đã nhiều lần những kẻ tự xưng là thành viên của Việt Tân từ nước ngoài về Việt Nam như Nguyễn Quốc Quân, trung ương ủy viên của tổ chức khủng bố Việt Tân nhập cảnh vào Việt Nam dưới tên giả là Richard Nguyen để thực hiện âm mưu khủng bố nhân dịp kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5-2012 nhưng đã bị bắt…

Reply
avatar
20:45, 04/05/2018 delete

Việt Tân suy cho cùng cũng chỉ là một con rối, một con rối có thể hoạt động được dưới bàn tay của những kẻ xấu xa nước ngoài! chúng luôn tự cho mình là những kẻ yêu nước, luôn nói đấu tranh cho dân tộc, cho đất nước nhưng cuối cùng thì cứ nhìn vào những gì chúng đã làm mà xem, chúng đã gây ra không ít những ảnh hưởng tới đời sống người dân, thậm chí là làm hại người dân!

Reply
avatar
20:51, 04/05/2018 delete

Đúng là không còn nghi ngờ gì nữa. Sự lố bịch trong hành động, ấu trĩ trong suy nghĩ như vậy thì muôn đời những kẻ “ăn mày dĩ vãng” này cũng chỉ là công cụ của những kẻ thù địch khác có ý đồ xấu đối với Việt Nam mà thôi.

Reply
avatar
20:54, 04/05/2018 delete

Tôi cũng không hiểu cái lũ EU này tiết kiệm tiền hay sao ý? Sao chúng không sang hẳn Việt Nam mà thị sát mà hỏi dân chúng xem thế nào?Lại đi tin mấy thằng ăn cháo đá bát, đạo đức tha hóa này. Chúng ta đang thấy chúng đang cố gắng ra sức tuyên truyền , xuyên tạc để hạ uy tín Việt Nam cũng như cầu viện nước ngoài một cách vô căn cứ, bịa đặt

Reply
avatar
20:56, 04/05/2018 delete

Sự lố bịch trong hành động, ấu trĩ trong suy nghĩ như vậy thì muôn đời những kẻ “ăn mày dĩ vãng” này cũng chỉ là công cụ của những kẻ thù địch khác có ý đồ xấu đối với Việt Nam mà thôi. Bọn Việt Tân này cần được trừng trị một cách nghiêm khắc.

Reply
avatar
21:02, 04/05/2018 delete

Hàng Trung Quốc vào Việt Nam mà trở nên quan ngại thì có lẽ chúng sẽ phải quan ngại với tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt Nam ưu tiên chính sách mở cửa để kêu gọi hợp tác giao lưu buôn bán trao đổi,...

Reply
avatar
21:04, 04/05/2018 delete

Điều đáng buồn đó là một số kẻ trong Nghị viện châu Âu đã mắc mưu hoặc “cố tình mắc mưu” những chiêu trò thâm độc này. Nội dung các đối tượng của Việt Tân mang đến cuộc họp vẫn tập trung phần lớn vào vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và lên án việc hàng Trung Quốc đang xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường trong nước.

Reply
avatar
21:11, 04/05/2018 delete

Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản đã giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh thần thánh, để tự bảo vệ chính mình, tự giải phóng mình khỏi ách đô hộ, xâm lược. Nên càng thấu hiểu giá trị của tự do, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản khỏi xướng đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Reply
avatar
21:13, 04/05/2018 delete

Việt Nam đã thay da đổi thịt, dù đất nước còn gặp nhiều việc phải làm, đời sống nhân dân dù chưa thật sự khá giả, song khách quốc tế đến ngày một đông vì chính trị xã hội luôn ổn định, cuộc sống hòa bình, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, con người thân thiện mến khách và đất nước này luôn là do nhân dân làm chủ.

Reply
avatar
21:17, 04/05/2018 delete

Nói với cái lũ phản bộ tổ quốc đó thì có ích gì chi bằng là chúng ta đang thực hiện đường lối chính sách của đảng và nhà nước theo kế hoạch mà đi làm như vậy là có ích hơn chúng nó đang làm đó, việt tân việt teo gì chứ có chả gì có ích cả, ngay cả việc chúng muốn làm thì nhà nước phải tốn bao nhiêu công sức để khắc phục cái hậu quả mà chúng mang lại mà thôi

Reply
avatar
21:22, 04/05/2018 delete

sự cộng tác giữa một ban quản trị dối trá, hoạt động chống phá Tổ quốc, Nhân dân Việt Nam, xâm hại trực tiếp khách thể được pháp luật bảo vệ và sự ổn định, hòa bình với một đám rận chủ chuyên viết bài xuyên tạc sự thật, vu cáo thì không thể dùng từ NHUẬN BÚT theo nghĩa chân phương của nó, đành để “nhuận bút”

Reply
avatar
21:24, 04/05/2018 delete

Số tiền được ngoại bang tài trợ cho “ban quản trị” của boxit trả cho các “cộng tác viên” có phần cao hơn so với các diễn đàn khác của rận chủ. Lời giải và minh chứng nằm ở chữ USD. Bất chấp tất cả, chà đạp lên đạo nghĩa, pháp luật, sẵn sàng viết điều dối trá, nói điều xuyên tạc chỉ để nhận vài đồng xu của ngoại bang mà chống lại dân tộc, đất nước, đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng thì quả thật chỉ có đám rận mới làm được.

Reply
avatar
21:25, 04/05/2018 delete

Nhân danh “yêu nước”, “tiếng nói phản biện”, “dân chủ”, “nhân quyền” mà chẳng thấy nội hàm ấy được hiện thực hóa. Nào là “tuyên bố”, “vì sao phải chụp ảnh trước khi vào đồn công an”, hay “hãy cám ơn Trung Quốc”, Lời cảm ơn của nhà báo Trương Duy Nhất”

Reply
avatar
09:22, 05/05/2018 delete

Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013 (có hiệu lực từ 01/01/2014), gồm 11 chương, 120 điều. Hiến pháp 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; bố cục hợp lý, chặt chẽ và khoa học, bảo đảm các quy định của Hiến pháp đúng tầm là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, có tính ổn định lâu dài; Quy định bao quát các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa của con người; Theo đó, điểm đổi mới quan trọng là thể hiện quan điểm nhất quán về vấn đề quyền và nghĩa vụ con người.

Reply
avatar
23:02, 15/05/2018 delete

Đọc các chính sách, nhìn vào những quy định, là chúng ta có thể thấy Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tôn giáo của nhân dân như thế nào rồi, chứ không phải như cái tổ chức dở hơi kia nhận xét. Mà hơn thế nữa, VN có quyền dân tộc, độc lập, tự quyết định các chính sách trong đất nước mình, không cần bất cứ tổ chức nào can thiệp tơi. Như vậy là đã vi phạm vào những điều khoản do Liên Hợp Quốc quy định. Nên cái tổ chức gì kia, nên dừng chỏ mũi vào chuyện của VN

Reply
avatar
13:56, 29/05/2018 delete

lại trò xuyên tạc cũ rích về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Reply
avatar
13:57, 29/05/2018 delete

Cần khẳng định, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là một quyền tuyệt đối. Nghĩa là trong khi thực hiện quyền, công dân phải chịu một số hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được phép vi phạm các quy định của pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền, lợi ích cơ bản của người khác.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon