ÂM MƯU CHIA RẼ ĐẢNG VÀ QUỐC HỘI

Huyền Pha
Cứ mỗi lần Quốc hội Việt Nam tiến hành các kỳ họp để bàn bạc những vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng của đất nước thì những đối tượng thù địch, bất mãn lại tung ra chiêu trò công kích đã cũ. Họ cho rằng: Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, mọi việc do Đảng chỉ đạo; Quốc hội thờ ơ với những vấn đề hệ trọng của đất nước… Họ cố tình xuyên tạc, chia rẽ Đảng và Quốc hội, phủ nhận vai trò của Quốc hội, bất chấp thực tế Quốc hội Việt Nam ngày càng hoạt động hiệu quả, nỗ lực hết sức để mọi quyền lực Nhà nước đều của dân, do dân, vì dân…
Ảnh: Quang cảnh Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV
1. Những lời lạc lõng phía sau nghị trường sôi động
Kỳ họp thứ năm, Quốc hộikhóa XIV lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ bảy với nhiều chủ trương, quyết sách lớn và mới, ảnh hưởng sâu sắc tới quyền lợi của toàn dân và toàn xã hội. Thế nhưng, những tiếng loa rè từ các thế lực thù địch vẫn cất lên như: “Theo lệ thường lâu nay, thì trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp, phía Đảng Cộng sản gặp để có những chỉ thị về mặt chủ trương, đường lối”. Họ tùy tiện suy diễn và cho rằng, Quốc hội Việt Nam không có dân chủ thực sự, không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước vì Đảng chi phối mọi chuyện; rằng đảng viên chỉ chiếm 3-4% số dân, nhưng tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội từ 25 năm nay vẫn chiếm tới 90% là không hợp lý… Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ bị họ xuyên tạc thành kiểu tiếu lâm chính trị tầm thường “Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, nhân dân chỉ còn biết… vỗ tay”(!?).
Nhiều thông tin đổi mới về kỳ họp Quốc hội lần này, như Quốc hội chỉ họp 20 ngày thay cho một tháng như thường kỳ, đã bị quy chụp là vì Đảng đã chỉ đạo né tránh nhiều vấn đề nóng, rút nhiều dự án luật và nhiều vấn đề nhạy cảm. Từ đó, họ hồ đồ cho rằng, kỳ họp lần này “không giải quyết được vấn đề gì”, “chỉ là hình thức”, vai trò Quốc hội không “thực quyền”.
Có thể nói, đó là những luận điệu không mới nhưng không kém phần thâm hiểm, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng và muốn chống phá chính quá trình đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị của chúng ta.
2. Kỳ họp có nhiều nội dung đổi mới thiết thực
Trên các trang mạng hải ngoại gần đây dù có cái nhìn thiên lệch nhưng cũng đã có bài viết qua đó thừa nhận Quốc hội Việt Nam tiến bộ trong việc có nghị quyết quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm quốc gia, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm. Họ phải thừa nhận từ nhiệm kỳ Đại hội XII, Quốc hội đã có nhiều hành động tăng cường giám sát thu chi tài chính đối với Chính phủ.
Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo của Quốc hội, việc phát huy vai trò giám sát tối cao của Quốc hội tiếp tục được thể hiện rõ tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV lần này. Kỳ họp thứ năm là kỳ họp ngắn nhất trong nhiều năm trở lại đây là do khách quan, vì có tới 4 dự án luật được rút khỏi dự kiến chương trình để hoàn thiện và rút các báo cáo công tác của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Việc rút ngắn này là phù hợp với thực tiễn, giúp Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn chứ không phải vì một sự chỉ đạo nào cả.
Đặc biệt, Quốc hội vẫn dành tới 12 ngày để xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác, nghĩa là dành tới 60% thời gian để làm luật. Trong đó, có rất nhiều dự án luật quan trọng được Quốc hội xem xét, thông qua, như: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi)… Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đây là một trong những vấn đề rất nóng và bức xúc, được dư luận đặc biệt quan tâm.
Với nội dung làm việc như vậy, không thể nói kỳ họp lần này “không làm được gì cả” hay né tránh những vấn đề nóng bỏng như những thông tin xuyên tạc.
Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, sẽ có nhiều đổi mới, thí điểm đổi mới hoạt động chất vấn. Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Thời gian để mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn là 1 phút và sau khi 3 đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người bị chất vấn phải trả lời ngay, thời gian dành cho mỗi lần trả lời là 3 phút. Việc cải tiến, đổi mới này trước đó được áp dụng thí điểm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội. Phát biểu trước kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc cải tiến chất vấn và trả lời chất vấn là rất tốt và sẽ giảm thời gian thảo luận tại tổ để tăng thời gian thảo luận tại hội trường, có nội dung không nhất định phải thảo luận tại tổ...
Sự minh bạch thông tin cũng có một bước tiến rất mới khi có rất nhiều nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trong đó có thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); quyết toán ngân sách Nhà nước… Sẽ có khoảng 46% thời gian thảo luận tại hội trường được tường thuật trực tiếp.
Chỉ điểm qua một số nét trên cũng đủ cho thấy, kỳ họp lần này có rất nhiều đổi mới, thiết thực, được dư luận nhân dân rất quan tâm, hoàn toàn không “hình thức”.
3. Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Người viết: “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc đều do Quốc hội quyết định”.
Theo Điều 4, Hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Hiến pháp cũng hiến định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội không có nghĩa là Đảng đứng trên Quốc hội, “chỉ tay” để Quốc hội “giơ tay” như những luận điệu xuyên tạc. Với góc độ là một chuyên gia nghiên cứu lập pháp, GS, TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, khi đặt vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội phải được xem xét trong mối quan hệ Đảng không chỉ lãnh đạo Quốc hội mà lãnh đạo tất cả bộ máy Nhà nước và xã hội. Song Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội sao cho Quốc hội ngày càng thực hiện tốt các chức năng lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nhân dân phấn khởi, hăng say và an tâm lao động, đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh, ngày càng đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.
Trên thực tế, việc Đảng lãnh đạo Quốc hội những năm qua đã có rất nhiều đổi mới. Trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu một số dẫn chứng về sự đổi mới ấy, trong đó có hai dự án điển hình về sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội. Về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, ban đầu, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, nhưng khi đưa ra Quốc hội chưa đồng tình. Sau đó, Bộ Chính trị thấy phù hợp và cả Bộ Chính trị cùng Trung ương đồng thuận, rút kinh nghiệm. Còn với dự án sân bay Long Thành, Quốc hội thảo luận, tổ chức hội thảo, sau đó Trung ương mới cho ý kiến và Tổng Bí thư trong hội nghị Trung ương cũng chỉ đạo, phải rút kinh nghiệm để Quốc hội bàn kỹ dự án này cho dân chủ.
4. Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vai trò ngày càng hiệu quả
Cách đây một tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Tại hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê bình các bộ, địa phương và tập đoàn, tổng công ty chưa có báo cáo, thể hiện chưa nghiêm túc. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ báo cáo Chính phủ về những đơn vị chưa có chương trình để kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.
Chỉ qua một sự việc trên phần nào khẳng định vai trò hoạt động độc lập, chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc hội nước ta, hoàn toàn không thụ động theo sự chỉ đạo, định hướng nào hay chỉ quen “gật”, “giơ tay” như những luận điệu xuyên tạc. Chỉ riêng trong năm 2017, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện nhiều dự án, quyết định quan trọng của đất nước như chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước được thể hiện ngay trong nghiên cứu, đổi mới việc bố trí chương trình làm việc của Quốc hội. Việc đổi mới cách thức thảo luận về các dự án luật, về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước, về các báo cáo của các cơ quan chức năng, tăng thời gian thảo luận tại hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận, tạo nên không khí đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp nhiều hơn các phiên họp toàn thể của Quốc hội, trong đó có những nội dung lần đầu tiên được thảo luận tại hội trường như báo cáo của các ngành tư pháp; báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng… được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân.
Thực tiễn và những thông tin trên cho thấy, Quốc hội Việt Nam đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội. Những luận điệu hạ thấp vai trò của Quốc hội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội là sự xuyên tạc nguy hiểm và không đúng thực tế./.


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

27 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
23:53, 21/05/2018 XÓA

Đảng và Quốc hội luôn phải gắn với nhau. Không được để các TLTĐ mạnh bên ngoài biết được nội tình bên trong nội bộ Đảng và Nhà nước. Am mưu chia rẽ dân tộc chúng ta sẽ không thể thực hiện được đâu

TRẢ LỜI
avatar
10:48, 22/05/2018 XÓA

Thực tiễn và những thông tin trên cho thấy, Quốc hội Việt Nam đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội. Những luận điệu hạ thấp vai trò của Quốc hội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội là sự xuyên tạc nguy hiểm và không đúng thực tế.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:53, 22/05/2018 XÓA

Cứ mỗi lần Quốc hội họp, các đối tượng thù địch, bất mãn lại tung ra chiêu trò công kích đã cũ. Chúng luôn nói xấu và xuyên tạc, chia rẽ Đảng và Quốc hội, phủ nhận vai trò của Quốc hội. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh những lời lẽ của các thế lực thù địch là vô căn cứ và bịa đặt.

TRẢ LỜI
avatar
13:27, 22/05/2018 XÓA

Đảng và Quốc Hội là một thể thống nhất không thể tách rời. Việc các đối tượng phản đông có mưu đồ tách rời Đảng và Quốc hội là không thể xảy ra được. Thực tế đã chứng minh, những việc làm của Quốc hội rất phù hợp và có hiệu quả cao. Những kẻ tung tin đồi nhảm mục dích chủ yếu là để hạ thấp uy tín của Quốc hội mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
14:00, 22/05/2018 XÓA

Âm mưu chia cắt này là không bao giờ ó thể thực hiên được. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thể thông nhất không thể tách rời. Lũ phản động thường hay lợi dụng để nói xấu Đảng và quốc Hội để hạ thấp uy tín cảu hai cơ quan quyền lực này những chúng sẽ không bao giờ làm được điều chúng muốn.

TRẢ LỜI
avatar
Linh Chi
AUTHOR
14:12, 22/05/2018 XÓA

Trước mỗi kỳ Đại hội nào đó của Quốc hội Việt Nam, các thế lực thù địch liên tục đưa tin thế này thế khác để hạ thấp uy tín của Quốc hội nhưng tất cả nhũng gì chúng là được chỉ là con số không. Quốc hội trong thời gian vùa qua cũng đã hoàn thành tốt vai trò của mình. được nhân dân tin yêu ủng hộ.

TRẢ LỜI
avatar
14:23, 22/05/2018 XÓA

Đây chỉ là chiêu trò của lũ phản động bán nước mà thôi. Chúng làm tất cả việc này chỉ nhằm mục đích duy nhất là hạ thấp uy tín của cả cơ qua đầu não của nhà nước. Chúng đã làm việc này rất nhiều lần, nhai đi nhai lại không thấy chán. Những kết quả chúng đạt được thì chỉ là con số không mà thôi. Bọn phản động này phải chịu hình phat thích đáng, nếu không chúng còn xàm ngôn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:01, 22/05/2018 XÓA

Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước được thể hiện ngay trong nghiên cứu, đổi mới việc bố trí chương trình làm việc của Quốc hội. Việc đổi mới cách thức thảo luận về các dự án luật, về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước, về các báo cáo của các cơ quan chức năng, tăng thời gian thảo luận tại hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận, tạo nên không khí đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:16, 22/05/2018 XÓA

Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, khi đặt vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội phải được xem xét trong mối quan hệ Đảng không chỉ lãnh đạo Quốc hội mà lãnh đạo tất cả bộ máy Nhà nước và xã hội. Song Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:21, 22/05/2018 XÓA

Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội sao cho Quốc hội ngày càng thực hiện tốt các chức năng lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nhân dân phấn khởi, hăng say và an tâm lao động, đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh, ngày càng đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:24, 22/05/2018 XÓA

Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội. Những luận điệu hạ thấp vai trò của Quốc hội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội là sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, mọi người dân cần sàng lọc thông tin để tránh bị ảnh hưởng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:31, 22/05/2018 XÓA

Sự minh bạch thông tin cũng có một bước tiến rất mới khi có rất nhiều nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp, cụ thể là 46% thời gian thảo luận tại hội trường được tường thuật trực tiếp. Chỉ điểm qua một số nét trên cũng đủ cho thấy, kỳ họp lần này có rất nhiều đổi mới, thiết thực, được dư luận nhân dân rất quan tâm, hoàn toàn không “hình thức” như những kẻ nói bậy kia.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:36, 22/05/2018 XÓA

Có những kẻ chỉ ăn và đi phá hoại và là anh hùng bàn phím thì chỉ có ăn hại thôi, nhận những đồng tiền bẩn của bọn phản động để rồi quay lưng với tổ quốc. Nhà nước Việt Nam và QUốc hội luôn luôn thống nhất, mọi đường hướng được sự thông qua của các đại biểu của nhân dân, vậy mà bọn kia vẫn cố tình không hiểu ư?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:58, 22/05/2018 XÓA

Thực tiễn và những thông tin trên cho thấy, Quốc hội Việt Nam đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội. Những luận điệu hạ thấp vai trò của Quốc hội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội là sự xuyên tạc nguy hiểm và không đúng thực tế.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:58, 22/05/2018 XÓA

Đây chỉ là chiêu trò của lũ phản động bán nước mà thôi. Chúng làm tất cả việc này chỉ nhằm mục đích duy nhất là hạ thấp uy tín của cả cơ qua đầu não của nhà nước. Chúng đã làm việc này rất nhiều lần, nhai đi nhai lại không thấy chán. Những kết quả chúng đạt được thì chỉ là con số không mà thôi. Bọn phản động này phải chịu hình phat thích đáng, nếu không chúng còn xàm ngôn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:12, 22/05/2018 XÓA

Vẫn là cái thủ đoạn xuyên tạc, vô tổ chức của mấy tên phản động mà thôi. Mục đích của chúng là làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng và muốn chống phá chính quá trình đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị của chúng ta. Đảng lãnh đạo chứ không chỉ đạo và đứng trên Quốc hồi. Thực tiễn, nhiều năm qua cho thấy sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:05, 22/05/2018 XÓA

Cũng không có gì bất ngờ khi mà lũ dân chủ phản động nhắm mục tiêu xuyên tạc vào hội nghị TW 7 của Đảng và cũng như bao lần khác kết quả mà chúng nhận lại chỉ là con số 0 thấm chí là âm khi mà hội nghị đã tổ chức thành công tốt đẹp.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:29, 23/05/2018 XÓA

Âm mưu này có phải ngày hôm nay các thế lực thù địch mới sử dụng, mỗi chúng ta cũng điều biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thể thông nhất không thể tách rời, trong mọi chính sách đều phải phối hợp hai bên mới đưa ra được, nếu mà hoạt động độc lập thì ra thể thống gì nữa.

TRẢ LỜI
avatar
11:53, 23/05/2018 XÓA

Thực tiễn và những thông tin trên cho thấy, Quốc hội Việt Nam đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội. Những luận điệu hạ thấp vai trò của Quốc hội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội là sự xuyên tạc nguy hiểm và không đúng thực tế.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:59, 23/05/2018 XÓA

Đảng và Quốc hội là hai thể không thể chia rẽ, hai thể vốn tồn tại từ khi thành lập nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bọn phản động định nhân cơ hội sự kiện họp của Quốc hội mà định chặt chém chia rẽ Đảng và Quốc hội, đó là điều không thể bởi đại biểu Quốc hội đều là Đảng viên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:12, 23/05/2018 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Vì vậy Đảng sẽ lãnh đạo Quốc hội để cùng thực hiện mục tiêu phát triển dân giàu nước mạnh mà không thế lực nào chia rẽ được Đảng và Quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:22, 23/05/2018 XÓA

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội không có nghĩa là Đảng "chỉ tay” để Quốc hội “giơ tay” như những luận điệu xuyên tạc. Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, khi đặt vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội phải được xem xét trong mối quan hệ Đảng không chỉ lãnh đạo Quốc hội mà lãnh đạo tất cả bộ máy Nhà nước và xã hội. Song Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Vậy nên việc chia rẽ Đảng và Quốc hội là không thể.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:32, 23/05/2018 XÓA

Các thế lực muốn chia rẽ Đảng và Quốc hội nhưng Đảng lãnh đạo và luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thì làm sao chia rẽ được. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội sao cho Quốc hội ngày càng thực hiện tốt các chức năng lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nhân dân phấn khởi, hăng say và an tâm lao động, đầu tư và mở rộng sản xuất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:04, 27/05/2018 XÓA

Đúng là bên cạnh tiêu cực chúng ta cũng nên nhìn vào những điều tích cực mà Đảng và nhà nước ta đã và đang làm được như bạn nói. Bọn chúng thì chắc chắn không thể bỏ qua miếng mồi Hội nghị Trung ương lần này mà nói xấu rôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:01, 27/05/2018 XÓA

Bọn chúng gọi công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư lãnh đạo là vì chính bản thông ông. Chúng xuyên tạc câu ví của Cụ Tổng “Đánh chuột thế nào để không vỡ bình” theo nghĩa “ông không diệt chuột vì tài sản quốc gia, vì lợi ích người lao động, vì dân vì nước, mà là giữ cho cái “bình” của ông không vỡ mà vì ông. Và nó chỉ cần không vỡ trong thời gian ông tại vị”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:37, 28/05/2018 XÓA

Quốc hội đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi có quyền quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, quyết định về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:43, 28/05/2018 XÓA

Việc Việt Nam cùng các quốc gia thông qua chương trình phát triển mới giai đoạn sau 2015 và những mục tiêu phát triển bền vững đã khẳng định quyết tâm ứng phó với các thách thức toàn cầu, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Trong tiến trình đó, vai trò của các đại biểu Quốc hội nói riêng và Quốc hội nói chung có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện từng bước các mục tiêu phát triển bền vững như đã cam kết.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon