BỘ NGOẠI GIAO MỸ VỖ VỀ CHO ĐÁM "DÂN CHỦ CUỘI"

Loa phường - Vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: "Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm vì lý do chính trị hay tôn giáo trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới". Trong đó, Ông Scott Busby, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, cũng cho biết ông sẽ nêu các vấn đề tự do tôn giáo và chỉnh sửa các điều luật mà ông cho là ‘mơ hồ’ của Việt Nam tại cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai nước vào tuần tới. Và quan ngại về sự sách nhiễu mà những nhóm tôn giáo chưa đăng ký gặp phải ở Việt Nam, bao gồm các nhóm ở Tây Nguyên,”. Đây là hành động hết sức ngang ngược, vi phạm pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Mỹ và Việt Nam đã tham gia kí kết.
Đài VOA xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam
Chúng ta đều biết rằng tại khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Trong đó, công việc nội bộ của mỗi quốc gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình như: quyền tự do lựa chọn, tự do xây dựng và phát triển chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp...và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế (như: quyền độc lập thiết lập mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do tham gia vào các tổ chức quốc tế khu vực và phổ cập.
Nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước” cũng chỉ rõ không cho phép bất kỳ quốc gia nào được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của mỗi quốc gia, xuất phát từ chủ quyền của mình như: Cấm can thiệp vũ trang và các hình thức can thiệp hoặc đe dọa can thiệp khác nhằm chống lại chủ quyền, nền tảng chính trị, văn hóa - xã hội của quốc gia; Cấm dùng các biện pháp kinh tế, chính trị và các biện pháp khác để bắt buộc quốc gia khác phụ thuộc vào mình; Cấm tổ chức, khuyến khích các phần tử phá hoại hoặc khủng bố nhằm lật đổ chính quyền của quốc gia khác; Cấm can thiệp vào cuộc đấu tranh nội bộ của quốc gia khác; Tôn trọng quyền của mỗi quốc gia tự do lựa chọn chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội không có sự can thiệp từ phía các quốc gia khác. Vì vậy, phát ngôn của ông Scott Busby, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã thực chất chỉ là hành động đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam; thậm chí xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Mặt khác, chúng ta đều thấy rằng Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi công dân thực hiện đầy đủ quyền,  nghĩa vụ của mình, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 24, Hiến pháp 2013 đã khẳng định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Điều 3, Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18/11/2016 cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân; Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Điều đó đã cho thấy tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

94 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
15:07, 12/05/2018 XÓA

Theo như lời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đang công khai trắng trợn tuyên bố sẽ can thiệp vào công việc nội của Việt Nam. Thử hỏi một quốc gia luôn rao giảng là dân chủ mà đi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác như vậy có được không. Hay Hoa Kỳ định lấy to hiếp nhỏ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:39, 12/05/2018 XÓA

Đám dân chủ cuội nên tỉnh táo đi, đã bao nhiêu lần Hoa kỳ lên tiếng bênh vực cho các ngươi rồi mà án tù nếu không dựa vào thực lực bản thân các ngươi thì có được giảm án không. Đừng nghe họ nói ngon nói ngọt mà hãy nhìn vào những hành động thực tế mà họ làm. Giỏi thì cho tị nạn chính trị, mà tị nạn thì lại làm chân tay cho họ thôi chứ không có chuyện đối xử tử tế, tốt bụng đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:03, 12/05/2018 XÓA

Theo khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…” Vậy thì chỉ có thể là Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vi phạm hiến chương Liên Hợp quốc hoặc là an ủi, vỗ về đám zân chủ mà thôi. Mà Hoa kỳ khôn lắm, không vi phạm Hiến chương đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:18, 12/05/2018 XÓA

Công việc nội bộ của mỗi quốc gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình như: quyền tự do lựa chọn, tự do xây dựng và phát triển chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp...và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế. Theo đó thì tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chứng tỏ Hoa Kỳ muốn can thiệp vào công việc nội bộ của VIệt Nam. Vậy thì Hoa Kỳ còn dân chủ ở đâu ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:00, 12/05/2018 XÓA

Gần đây, các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục bắt giữ, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó một số đối tượng là giáo dân. Đã thành thói quen, các thế lực thù địch, phần tử phản động lưu vong lại lợi dụng sự việc này để thông qua một số phương tiện truyền thông ở nước ngoài tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Họ vu cáo rằng Nhà nước Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, vi phạm tự do tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:01, 12/05/2018 XÓA

Chiêu trò lợi dụng những vụ việc vi phạm pháp luật, nhất là các vụ việc liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, như: Dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền; cổ súy, bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch không có gì mới nhưng vẫn hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, khi mà nhận thức về pháp luật, sự am hiểu về quyền tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo của một bộ phận nhân dân còn hạn chế và các thế lực thù địch có sự móc nối với những phần tử bất mãn, cực đoan ở trong nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:02, 12/05/2018 XÓA

Trong số những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam bị các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý thời gian qua, có một số đối tượng là giáo dân mà một trong số đó là Trần Thị Xuân, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, giáo dân thuộc Giáo xứ Cửa Sót - Hà Tĩnh. Lợi dụng việc các cơ quan bảo vệ pháp luật bắt giữ đối tượng Trần Thị Xuân về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79, Bộ luật Hình sự, một số phần tử phản động ở nước ngoài đã cấu kết tán phát tài liệu "Bắt giữ giáo dân Trần Thị Xuân, an ninh Cộng sản Việt Nam đang tự hủy diệt chế độ" có nội dung xuyên tạc tính chất vụ việc, phản đối chính quyền nhân dân, cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:03, 12/05/2018 XÓA

Đồng bào theo tôn giáo trước hết phải là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng như mọi công dân khác, đồng bào theo tôn giáo phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Không phải ngẫu nhiên mà trong Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt lại viết: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Là công dân và cũng là giáo dân nhưng Trần Thị Xuân đã vi phạm pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
17:04, 12/05/2018 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp và pháp luật. Các quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam đều tương thích với Công ước quốc tế. Điều 18, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nêu rõ: “1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, và tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, công khai hoặc kín đáo, dưới các hình thức như thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng. 2. Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ. 3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác...”

TRẢ LỜI
avatar
17:04, 12/05/2018 XÓA

Nhà nước Việt Nam nghiêm cấm bất kỳ ai, nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, núp bóng tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức xã hội, của các công dân. Ở Việt Nam không có chuyện phân biệt đối xử giữa các tôn giáo. Mọi tôn giáo ở Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi trường hợp liên quan đến tôn giáo vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng.

TRẢ LỜI
avatar
17:05, 12/05/2018 XÓA

Ở Việt Nam không có chuyện giáo dân bị đàn áp, mà chỉ có công dân vi phạm pháp luật bị xử lý. Các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý những công dân vi phạm pháp luật là việc làm bình thường không chỉ ở Việt Nam mà ở mọi quốc gia trên thế giới. Nếu tổ chức, cá nhân nào đó cố tình lợi dụng vụ việc các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bắt giữ, xử lý những công dân là giáo dân vi phạm pháp luật để vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm dụng ý xấu hòng kích động gây mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân... Luật pháp Việt Nam không cho phép tồn tại những hành vi thấp hèn như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
17:05, 12/05/2018 XÓA


Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và đa dân tộc. Công dân Việt Nam hầu hết có tín ngưỡng. Tín đồ tôn giáo chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước, thuộc các giai tầng, dân tộc khác nhau, cư trú ở khắp nơi trên lãnh thổ. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tín đồ tôn giáo, bảo đảm cho các tôn giáo phát triển hài hòa, đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội các tôn giáo khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân đều được chính quyền các cấp quan tâm và tạo thuận lợi để hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn khổ luật pháp.

TRẢ LỜI
avatar
17:06, 12/05/2018 XÓA

Trong các kỳ Đại hội VIII, IX, X, XI những quan điểm về tôn giáo dần được bổ sung và từng bước hoàn thiện. Vấn đề tôn giáo cũng được đề cập trong Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Những quan điểm được các Đại hội Đảng nêu ra và được thể hiện trong các văn bản pháp luật cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng quyền tự do tôn giáo, chủ trương lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để gắn bó giữa đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các tín đồ tôn giáo là một phần không thể thiếu trong cộng đồng người Việt Nam, được hưởng mọi quyền lợi của một công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
17:07, 12/05/2018 XÓA

Trong những năm qua nhiều tôn giáo đã ra đời và được pháp luật Nhà nước Việt Nam công nhận. Tính đến nay, cả nước có 12 tôn giáo với trên 22 triệu tín đồ, 80 nghìn chức sắc, nhà tu hành, 32 tổ chức và trên 25 nghìn nơi thờ tự. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi nổi và đang có chiều hướng gia tăng. Lễ Nôen, lễ Phật đản cũng như những lễ trọng khác của các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trở thành ngày hội chung của toàn dân, lôi cuốn hàng vạn người tham gia. Nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng ấy được chính quyền các địa phương tạo điều kiện đáp ứng. Việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ nơi thờ tự diễn ra khắp nơi. Nhiều chính quyền địa phương còn cấp đất cho giáo hội làm nơi thờ tự, sinh hoạt tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
17:08, 12/05/2018 XÓA

Có thể nói, chưa bao giờ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lại sôi nổi, mạnh mẽ và được quan tâm như hiện nay. Và, chưa thời kỳ nào mà Đảng, Nhà nước ta lại xây dựng được hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đầy đủ và hoàn thiện như ngày nay. Điều đó chứng tỏ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được bảo đảm toàn diện trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng; chưa bao giờ có chủ trương cản trở hoạt động tôn giáo bình thường của nhân dân, lại càng không hề có sự kỳ thị, chèn ép, phân biệt đối xử, cấm đoán quyền tự do tôn giáo của công dân. Tất cả các tín đồ tôn giáo, chức sắc, chức việc, các giáo hội, giáo phận… ở Việt Nam đều thừa nhận quyền tự do này luôn được Nhà nước tôn trọng. Đây là một thực tế không thể xuyên tạc!

TRẢ LỜI
avatar
17:08, 12/05/2018 XÓA

bên cạnh việc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân, chủ trương của Đảng, luật pháp của Nhà nước Việt Nam cũng đồng thời nghiêm cấm và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tôn giáo phá hoại độc lập và đoàn kết dân tộc, chống phá chủ nghĩa xã hội, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân; đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Chính vì vậy, những kiểu "bàn môn, tà đạo”, đội lốt tôn giáo để chống phá Nhà nước, xúi giục nhân dân gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc, lợi dụng lòng tin của nhân dân để làm băng hoại đạo đức xã hội, vì mục đích cá nhân đen tối… phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
17:09, 12/05/2018 XÓA

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thực sự được coi trọng, bảo đảm ngày một tốt hơn, toàn diện hơn. Các tôn giáo ở Việt Nam dù nội sinh hay ngoại nhập, muốn phát triển được đều phải hòa đồng với văn hóa dân tộc và phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Đây là yêu cầu khách quan. Bởi lẽ không một tôn giáo nào được phép đứng ngoài quốc gia, dân tộc và đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc. Lợi ích quốc gia là cao nhất, trong đó có lợi ích của các tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:12, 12/05/2018 XÓA

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản “Phúc trình thường niên 2017 về tự do tôn giáo thế giới”. Ở phần viết về Việt Nam, tuy có điều chỉnh so với những năm trước nhưng bản phúc trình vẫn thể hiện sự kỳ thị và thiếu khách quan về tình hình thực tế đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:12, 12/05/2018 XÓA

Trong thực tế, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Về tín ngưỡng, Việt Nam có các tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ mẫu, thờ sinh thực khí, thờ thánh thần, tổ nghề… Cả nước hiện có 38 tổ chức tôn giáo với trên 24 triệu tín đồ, khoảng 26 ngàn cơ sở thờ tự và 80 ngàn chức sắc. Trong đó, có những tôn giáo du nhập vào từ hàng ngàn năm nay như Phật giáo, Hồi giáo (Chăm Islam); có lịch sử vài trăm năm như Công giáo, cũng có tôn giáo ra đời mới chỉ vài chục năm như Cao Đài, Hòa Hảo... Khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:12, 12/05/2018 XÓA

Chỉ cần nhìn “biển người” vui chơi, hành hương trong dịp lễ Noel, Phật đản, ngày rằm lớn hoặc chứng kiến dòng người đông nườm nượp dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), lễ hội Bà Chúa Xứ (tỉnh An Giang), lễ hội Thiên Y A Na (tỉnh Khánh Hòa)… là có thể hình dung đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú ở Việt Nam từ Bắc đến Nam

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:13, 12/05/2018 XÓA

Năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã quy định rõ về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: “Mọi công dân Việt có quyền tự do tín ngưỡng” (chương II, mục B). Quy định này hoàn toàn phù hợp với Điều 18 Tuyên ngôn nhân quyền năm 1948 của Liên hợp quốc: “Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo”. Các Hiến pháp của nước ta sau đó, từ Hiến pháp 1959, 1980, 1992 cho đến Hiến pháp 2013, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam đều được Nhà nước tôn trọng, bảo đảm và ngày càng mở rộng.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:14, 12/05/2018 XÓA

Quan điểm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay cũng thể hiện sự tôn trọng tinh thần tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Chỉ thị của Thường vụ Trung ương về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng Minh ngày 18-11-1930 nêu: “... phải lãnh đạo từng tập thể sinh hoạt hay tập đoàn của nhân dân gia nhập một tổ chức cách mạng, để dần dần cách mạng hóa quần chúng và đảm bảo tự do tín ngưỡng của quần chúng”.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:14, 12/05/2018 XÓA

Nhận xét về chính sách, pháp luật Việt Nam trên lĩnh vực tôn giáo, bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết: “Hiến pháp Việt Nam quy định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phượng theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng. Thế nhưng luật hiện hành với những điều khoản mơ hồ lại cho Nhà nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa gọi là bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì đoàn kết dân tộc… Việt Nam vẫn là một quốc gia mà tôn giáo nằm dưới sự chi phối của chính phủ, phải được chính phủ công nhận tư cách pháp nhân và pháp lý thì mới được sinh hoạt…”.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:15, 12/05/2018 XÓA

Năm 2016 Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. So với các quy định của pháp luật trước đây, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có 15 điểm mới nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của công dân và của mọi người. Cụ thể, quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo được mở rộng thành “quyền của mọi người” chứ không riêng của công dân Việt Nam. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam cũng nêu rõ: “Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo…”.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
17:16, 12/05/2018 XÓA

Luật cũng khắc phục những bất cập, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch; tạo cơ chế pháp lý đầy đủ cho các tôn giáo hoạt động. Cần nhớ, Điều 24 của Hiến pháp 2013 quy định: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật...”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:17, 12/05/2018 XÓA

những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam hoàn toàn tương thích với Hiến pháp 2013 và luật quốc tế về quyền con người. Điều 29 Tuyên ngôn nhân quyền quy định: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:18, 12/05/2018 XÓA

Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 quy định: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:18, 12/05/2018 XÓA

không thể có chuyện một quốc gia nào cho phép tôn giáo hoạt động mà hoàn toàn không có sự kiểm soát. Bởi, bên cạnh việc lợi dụng tín ngưỡng để diễn ra các hoạt động mê tín dị đoan, như: xin xăm, bói toán, lễ hội cầu lợi... trong thực tế vẫn có tình trạng lợi dụng tôn giáo để xuất hiện các tà đạo, các đạo lạ; hoặc hoạt động các tôn giáo chưa được phép.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:19, 12/05/2018 XÓA

Tư tưởng nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc. Tinh thần đó đã có từ khi mới thành lập Đảng và được thể hiện bằng hệ thống chính sách phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:19, 12/05/2018 XÓA

Trong Chỉ thị của Thường vụ Trung ương về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng Minh ngày 18-11-1930, Đảng ta đã có tuyên bố đầu tiên về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của quần chúng: “... phải lãnh đạo từng tập thể sinh hoạt hay tập đoàn của nhân dân gia nhập một tổ chức cách mạng, để dần dần cách mạng hóa quần chúng và lại đảm bảo tự do tín ngưỡng của quần chúng...”. Chính sách này cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày 3-9-1945: “Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”, coi đó là một trong sáu nhiệm vụ của Nhà nước non trẻ. Hay trong lời kết thúc buổi ra mắt vào ngày 3-3-1951, Đảng Lao động Việt Nam đã tuyên bố: “... vấn đề tôn giáo, thì Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người”. Ngày 14-6-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 234-SL ban hành chính sách tôn giáo của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó ghi rõ: “Việc tự do tín ngưỡng, thờ cúng là một quyền lợi của nhân dân. Chính quyền Dân chủ Cộng hoà luôn luôn tôn trọng quyền lợi ấy và giúp đỡ nhân dân thực hiện”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:20, 12/05/2018 XÓA

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn có quan điểm, thái độ rõ ràng về tín ngưỡng, tôn giáo. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:20, 12/05/2018 XÓA

Khắc phục mọi thái độ hẹp hòi, thành kiến, phân biệt đối xử với đồng bào có đạo, chống những hành vi lợi dụng tôn giáo phá hoại độc lập dân tộc và đoàn kết dân tộc, chống phá chủ nghĩa xã hội, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng ghi rõ: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngưỡng để làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:21, 12/05/2018 XÓA

Chủ trương, chính sách của Đảng đối với tín ngưỡng, tôn giáo từng bước được hoàn thiện. Đến đầu thập kỷ 90, trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 24-NQ/TƯ về công tác tôn giáo trong tình hình mới, ghi dấu son về sự đổi mới đường lối, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo. Sau gần 10 thực hiện Nghị quyết 24, Đảng ta đã tổng kết, đánh giá những thành tựu và nêu rõ những khuyết điểm, đồng thời Bộ Chính trị ra Chỉ thị 37-CT/TƯ ngày 02-7-1998 về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:21, 12/05/2018 XÓA

Cho đến Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bẩy, khoá IX về công tác tôn giáo (Nghị quyết 25-NQ/TƯ ngày 12-3-2003) quan điểm, chính sách của Đảng đối với tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được khẳng định và phát triển thêm một bước mới phù hợp với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đó là “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:22, 12/05/2018 XÓA

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, một văn kiện quan trọng thể hiện quan điểm của Đảng ta trên lĩnh vực tôn giáo, đó là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển 2011), đã khái quát: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân”.

TRẢ LỜI
avatar
18:54, 12/05/2018 XÓA

Có thể thấy rằng phóng viên Hòa Ái, đài RFA đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động và cần bị cả xã hội lên án. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
18:55, 12/05/2018 XÓA

Chính phủ Việt Nam cho rằng, việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi quốc gia. Các quốc gia có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật trong nước phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc có tính đến hoàn cảnh cña mỗi nước để bảo đảm cho người dân được thụ hưởng quyền con người một cách tốt nhất.

TRẢ LỜI
avatar
18:55, 12/05/2018 XÓA

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh chính sách "tín ngưỡng tự do và Lương, Giáo đoàn kết". Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt, chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo đã được thể hiện xuyên suốt trong tất cả các bản Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ.

TRẢ LỜI
avatar
18:55, 12/05/2018 XÓA

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tộc Chăm theo Hồi giáo và đạo Bà-la-môn thành lập các Ban đại diện cộng đồng để hỗ trợ các sinh hoạt tôn giáo. Nhà nước hỗ trợ in ấn Kinh thánh song ngữ tiếng Việt và các tiếng của dân tộc thiểu số; đã xuất bản trên 30.000 cuốn Kinh thánh bằng tiếng Ba-na, Êđê, Gia-rai; cho phép in và nhập kinh sách Phật giáo Nam Tông Khơ-me; chuẩn bị xuất bản Kinh Coran song ngữ Việt Nam - Ả rập...

TRẢ LỜI
avatar
18:55, 12/05/2018 XÓA

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam; được bảo đảm tôn trọng trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền của các tín đồ được tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách này đã được thể chế hóa bằng pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
18:55, 12/05/2018 XÓA

Việc Đài phản động RFA kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng phản động như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Lê Thu Hà, Trần Thị Xuân, Đinh Nguyên Kha, Trần Hoàng Phúc, Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa,…là hành động hết sức lố bịch, gây bức xúc trong toàn xã hội. Bởi lẽ, đây thực chất đều là các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, lợi dụng danh nghĩa đấu tranh vì "dân chủ", "nhân quyền" để dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân nhẹ dạ, cả tin tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
18:56, 12/05/2018 XÓA

Việt Nam ủng hộ việc tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên cơ sở đối thoại bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền con người.

TRẢ LỜI
avatar
18:56, 12/05/2018 XÓA

Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc đều bình đẳng trước pháp luật, được hưởng các quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân như nhau…Trong khi kinh tế thế giới có lúc lâm vào khủng hoảng và suy thoái, nhưng bằng những giải pháp hữu hiệu, nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định và tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá.

TRẢ LỜI
avatar
18:56, 12/05/2018 XÓA

Cả nước có 56.125 chức sắc, nhà tu hành, chưa kể hàng vạn người hoạt động bán chuyên nghiệp của các tổ chức tôn giáo, trong đó Phật giáo có 33.066 tăng ni; Thiên chúa giáo có 42 giám mục, 2.700 linh mục và 11.282 tu sĩ, Tin lành có 492 mục sư, giảng sư và truyền đạo; Cao Đài có 8.340 chức sắc, chức việc; Phật giáo Hoà hảo có 982 chức việc và Hồi giáo có 699 chức sắc; 3 học viện Phật giáo với trên 1.000 tăng ni sinh, 30 trường trung cấp Phật học, 4 trường cao đẳng phật học với 3.940 tăng ni sinh theo học. Giáo hội Thiên chúa giáo có 6 Đại chủng viện với 1.085 chủng sinh và 1.712 chủng sinh dự bị. Viện Thánh kinh thần học của Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã chiêu sinh hai khoá với 150 học sinh. Hiện có hàng trăm người của các tôn giáo đang theo học thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước trên thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
18:56, 12/05/2018 XÓA

Các quan điểm nêu trên của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc, nội dung cơ bản và xu thế phát triển theo hướng tiến bộ của luật pháp quốc tế nói chung và trong lĩnh vực quyền con người nói riêng.

TRẢ LỜI
avatar
19:01, 12/05/2018 XÓA

Trong bài phát biểu của ông Scott Busby, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động đăng trên VOA ngày 12/5 cho biết: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm vì lý do chính trị hay tôn giáo trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới”. Động thái này được coi là hành vi can thiệp sâu sắc vào công việc nội bộ Việt Nam của Mỹ.

TRẢ LỜI
avatar
19:01, 12/05/2018 XÓA

Một trong những vấn đề mà ông này đặt lên hàng đầu là vấn đề tôn giáo. Ông ta cho biết thêm: “Mỹ là muốn Việt Nam cho phép tất cả những nhóm tôn giáo có đăng ký hoặc chưa đăng ký có thể hoạt động”. Thật hết sức vô lý bởi rõ ràng Việt Nam không cấm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
19:01, 12/05/2018 XÓA

Điều 24, Hiến pháp 2013: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Tuy nhiên, thời gian qua, ở nước ta xuất hiện một số đạo lạ, một số tà đạo hoạt động trái với thuần phong, mỹ tục; thậm chí, có tôn giáo bị chính nước Mỹ cấm hoạt động như “Hội thánh của Đức Chúa Trời”. Vậy thì chúng ta có nên cho tất cả những nhóm tôn giáo hoạt động hay không? Rõ ràng, thời gian qua, trên đất nước ta, mọi tôn giáo đều được tạo điều kiện hoạt động nhưng phải đúng thuần phong, mỹ tục và dựa trên các quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
19:01, 12/05/2018 XÓA

Bên cạnh vấn đề tôn giáo, vị quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không quên đề cập đến các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và bị lực lượng an ninh bắt, xử lý. Đồng thời đưa ra yêu sách đòi Việt Nam trả tự do cho số đối tượng như Nguyễn Văn Đài, Hoàng Đức Bình và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: “Chúng tôi sẽ gây áp lực để Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm”. “Các tù nhân lương tâm” nói trên đều là những kẻ có hành vi cấu kết với các thế lực bên ngoài chống phá đất nước, chống phá cách mạng Việt Nam. Bản án đối với các đối tượng này đều được báo đài trong nước và quần chúng nhân dân ủng hộ. Vậy phía Mỹ lấy tư cách gì để kêu gọi trả tự do cho các đối tượng này?

TRẢ LỜI
avatar
19:02, 12/05/2018 XÓA

Quan hệ Việt Nam - Mỹ diễn ra ngày càng tốt đẹp, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực: “Trước hết, cũng như tôi, ngài Tổng thống Donald Trump đặt 100% niềm tin vào Việt Nam và thứ hai, ngài Tổng thống cam kết sẽ hành động để đẩy mạnh quan hệ đối tác này, vì lợi ích của hai đất nước chúng ta, của khu vực và thế giới”.

TRẢ LỜI
avatar
19:02, 12/05/2018 XÓA

nếu Chính phủ của Tổng thống Donald Trump muốn tình hình ngoại giao Việt - Mỹ phát triển hơn nữa thì đừng can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Điều này cũng được quy định tại Hiến chương Liên hợp quốc với nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước”.

TRẢ LỜI
avatar
19:02, 12/05/2018 XÓA

Nước Mỹ luôn tự hào là quốc gia có nền “dân chủ, nhân quyền” nhưng ngay trong lòng nước Mỹ vẫn còn xuất hiện sự phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và người da màu, “tại nhiều tiểu bang, người Mỹ gốc Phi bị hạn chế các quyền con người cơ bản và không được hưởng quyền công dân một cách đầy đủ, trong đó có quyền bầu cử” - theo Dân trí. Ngoài ra còn xuất hiện các khu ổ chuột - là nơi sinh sống của những người da màu. Còn ở Việt Nam thì khác, bất kỳ là người da trắng hay người da màu không hề thấy sự kỳ thị và đều được chào đón ở khắp mọi nơi, miễn sao họ phải tôn trọng pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
19:02, 12/05/2018 XÓA

Có thể thấy, việc đề cập đến vấn đề tôn giáo và “các tù nhân lương tâm” của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ là hình thức lấp liếm cho việc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Điều này đã vi phạm quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc và ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, vốn đang diễn ra hết sức tốt đẹp.

TRẢ LỜI
avatar
19:03, 12/05/2018 XÓA

Do khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, chế độ chính trị, trình độ phát triển, giá trị truyền thống văn hóa… nên cách tiếp cận về quyền con người của mỗi quốc gia có thể khác nhau. Việc hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là một yêu cầu cần thiết và khách quan

TRẢ LỜI
avatar
19:03, 12/05/2018 XÓA

Năm 1946, trong bản Hiến pháp đầu tiên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã khẳng định: “Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái, trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”; hay: “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng”.

TRẢ LỜI
avatar
19:03, 12/05/2018 XÓA

Bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thời gian qua, các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng bảo đảm và cải thiện các quyền cơ bản của người dân đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

TRẢ LỜI
avatar
19:03, 12/05/2018 XÓA

Báo chí đã đóng vai trò quan trọng trong phát hiện, đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần không nhỏ vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, xây dựng bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh.

TRẢ LỜI
avatar
19:04, 12/05/2018 XÓA

Chiêu trò lợi dụng những vụ việc vi phạm pháp luật, nhất là các vụ việc liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, như: Dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền; cổ súy, bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch không có gì mới nhưng vẫn hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, khi mà nhận thức về pháp luật, sự am hiểu về quyền tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo của một bộ phận nhân dân còn hạn chế và các thế lực thù địch có sự móc nối với những phần tử bất mãn, cực đoan ở trong nước.

TRẢ LỜI
avatar
19:04, 12/05/2018 XÓA

Thực tế, những chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo không phải chỉ được khẳng định ở Hiến pháp, pháp luật hay trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà được thể hiện sống động trong cuộc sống hàng ngày. Cho đến nay, Nhà nước ta đã công nhận tư cách pháp nhân cho 15 tổ chức tôn giáo và tiếp tục xem xét theo tinh thần của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có thể khẳng định, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đã và đang diễn ra bình thường ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
19:04, 12/05/2018 XÓA

Việt Nam cũng cho rằng không nước nào có quyền sử dụng vấn đề quyền con người làm công cụ can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia, gây đối đầu, gây sức ép chính trị, thậm chí sử dụng vũ lực hoặc làm điều kiện trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại... với nước khác.

TRẢ LỜI
avatar
19:04, 12/05/2018 XÓA

Kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 ngoài việc ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, còn quy định nội dung phòng ngừa việc lợi dụng tôn giáo để làm những điều trái pháp luật, chống phá cách mạng…. “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước” (Điều 68).

TRẢ LỜI
avatar
19:04, 12/05/2018 XÓA

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là quyền con người được bảo đảm và thực hiện bằng Hiến pháp và pháp luật. Ngay từ khi ra đời, Nhà nước Việt Nam đã đặt nhiệm vụ bảo đảm quyền con người vào vị trí trung tâm. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố:"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

TRẢ LỜI
avatar
19:55, 12/05/2018 XÓA

Chúng ta thấy rằng Bộ ngoại giao của Mỹ đã ca thiệp quá sâu vào công việ nội bộ của chúng ta. Các tôn giáo ở Việt Nam dù nội sinh hay ngoại nhập, muốn phát triển được đều phải hòa đồng với văn hóa dân tộc và phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Đây là yêu cầu khách quan. Bởi lẽ không một tôn giáo nào được phép đứng ngoài quốc gia, dân tộc và đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc. Chúng ta phải biết điều đó.

TRẢ LỜI
avatar
07:06, 13/05/2018 XÓA

"Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm vì lý do chính trị hay tôn giáo trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới" - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Vâng Mỹ tự cho mình cái quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác từ bao giờ. Mỹ đã ký kết thực hiện Hiến chương Liên Hợp quốc nếu không thực hiện được các điều khoản thì tốt nhất rút khỏi Hiến chương nếu còn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

TRẢ LỜI
avatar
07:17, 13/05/2018 XÓA

Mỹ đang lên tiếng về việc sẽ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thời tổng thống Trump có vẻ rất thích can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Mới đây thôi là cuộc chiến tranh tại Syria còn giờ đây Bộ Ngoại giao Mỹ lại can thiệp vào việc giam giữ những tù nhân tại Việt Nam. Chính quyền Mỹ có vẻ dường như từng bước tiến sâu vào những bước tiến sai lầm trong các hoạt động ngoại giao.

TRẢ LỜI
avatar
07:21, 13/05/2018 XÓA

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: "Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm vì lý do chính trị hay tôn giáo trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới". Việt Nam không hề có kiểu tù nhân như Mỹ nói mà Việt nam chỉ có tù nhân vì phạm pháp luật Việt Nam chứ không có tù nhân vì lý do chính trị hay tôn giáo. Hơn nữa, My mà làm như Mỹ nói thì chẳng khác nào Mỹ đang tự vả vào mặt mình vì đã ký kết Hiến chương Liên hợp quốc.

TRẢ LỜI
avatar
17:58, 13/05/2018 XÓA

Đây không phải là lần đầu tiên mà Bộ Ngoại Giao Mỹ lại can thiệp sâu vào nội bộ của chúng ta như thế. Ở Việt Nam các tôn giáo đều được tụ do phát triển được đều phải hòa đồng với văn hóa dân tộc và phải chịu sự quản lý của Nhà nước. Đây là yêu cầu khách quan. Bởi lẽ không một tôn giáo nào được phép đứng ngoài quốc gia, dân tộc và đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
18:38, 13/05/2018 XÓA

Thực tế, những chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo không phải chỉ được khẳng định ở Hiến pháp, pháp luật hay trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà được thể hiện sống động trong cuộc sống hàng ngày. Cho đến nay, Nhà nước ta đã công nhận tư cách pháp nhân cho 15 tổ chức tôn giáo và tiếp tục xem xét theo tinh thần của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có thể khẳng định, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đã và đang diễn ra bình thường ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
18:38, 13/05/2018 XÓA

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là quyền con người được bảo đảm và thực hiện bằng Hiến pháp và pháp luật. Ngay từ khi ra đời, Nhà nước Việt Nam đã đặt nhiệm vụ bảo đảm quyền con người vào vị trí trung tâm. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố:"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

TRẢ LỜI
avatar
18:40, 13/05/2018 XÓA

Trong thực tế, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Về tín ngưỡng, Việt Nam có các tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ mẫu, thờ sinh thực khí, thờ thánh thần, tổ nghề… Cả nước hiện có 38 tổ chức tôn giáo với trên 24 triệu tín đồ, khoảng 26 ngàn cơ sở thờ tự và 80 ngàn chức sắc. Trong đó, có những tôn giáo du nhập vào từ hàng ngàn năm nay như Phật giáo, Hồi giáo (Chăm Islam); có lịch sử vài trăm năm như Công giáo, cũng có tôn giáo ra đời mới chỉ vài chục năm như Cao Đài, Hòa Hảo... Khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng.

TRẢ LỜI
avatar
18:40, 13/05/2018 XÓA

Cả nước hiện có 22.000 cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều cơ sở được xây dựng mới, xây dựng lại khang trang, đẹp đẽ. Tự do tôn giáo ở Việt Nam còn được thể hiện ở nhiều sự kiện, hoạt động tôn giáo sôi động. Năm 2011, Lễ Bế mạc Năm Thánh 2011 của Giáo hội Công giáo Việt Nam được tổ chức long trọng tại giáo sứ La Vang, tỉnh QuảngTrị; Đại lễ kỷ niệm 72 năm khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo; Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh..., đó là bằng chứng sinh động về đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo là nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam vì cuộc sống tinh thần của hàng triệu tín đồ các tôn giáo và cũng là những công dân của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
18:41, 13/05/2018 XÓA

Đảng ta chủ trương xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với bản chất là "Nhà nước của dân, do dân và vì dân". Trong hệ thống các quan điểm cơ bản, chính sách nhất quán và khuôn khổ pháp luật, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với các tổ chức công đoàn cấp quốc gia, ở Việt Nam còn có hơn 6.000 tổ chức công đoàn cơ sở. Ngoài ra ở Việt Nam còn có hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ… hoạt động trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Các tổ chức và hiệp hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, độc lập và tuân thủ pháp luật… Sự tăng nhanh của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ, chứng tỏ quyền tự do hội họp và lập hội của người dân được tôn trọng và bảo đảm. Nhà nước Việt Nam nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần chính đáng của con người.

TRẢ LỜI
avatar
18:43, 13/05/2018 XÓA

Vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: "Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm vì lý do chính trị hay tôn giáo trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới". Trong đó, Ông Scott Busby, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, cũng cho biết ông sẽ nêu các vấn đề tự do tôn giáo và chỉnh sửa các điều luật mà ông cho là ‘mơ hồ’ của Việt Nam tại cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai nước vào tuần tới. Và quan ngại về sự sách nhiễu mà những nhóm tôn giáo chưa đăng ký gặp phải ở Việt Nam, bao gồm các nhóm ở Tây Nguyên,”. Đây là hành động hết sức ngang ngược, vi phạm pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Mỹ và Việt Nam đã tham gia kí kết.

TRẢ LỜI
avatar
18:44, 13/05/2018 XÓA

Có thể thấy, việc đề cập đến vấn đề tôn giáo và “các tù nhân lương tâm” của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ là hình thức lấp liếm cho việc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Điều này đã vi phạm quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc và ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, vốn đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Chúng ta cần lên án Bộ Ngoại giao Mỹ

TRẢ LỜI
avatar
18:45, 13/05/2018 XÓA

Nhà nước ta không bao giờ công nhận những tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo hoạt động vì mục đích khác nhằm phá hoại độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia, mê tín dị đoan, xâm phạm đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhân dân. Khi vào Việt Nam, họ phát tán tài liệu và truyền đạo trái phép, kể cả dùng biện pháp mua chuộc bằng vật chất, kích động chia rẽ các tôn giáo, móc nối với các phần tử đội lốt tôn giáo đã có nhiều hành vi trái pháp luật. Khi ở nước ngoài, họ liên kết để tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam...

TRẢ LỜI
avatar
18:45, 13/05/2018 XÓA

Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, trong đó có Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2016 (có hiệu lực vào tháng 1/2018). Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng chính sách dân tộc, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, coi đó là một trong những nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chính sách này được thể hiện một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, được thể hiện trong đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
18:46, 13/05/2018 XÓA

Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam giải quyết những vấn đề bức thiết về xã hội, thực hiện tốt hơn các mục tiêu công bằng xã hội, bảo đảm tốt hơn những giá trị quyền con người, quyền công dân. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo được Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm và đạt nhiều kết quả được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam nằm trong số các quốc gia được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc vinh danh là nước có nhiều thành tích trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

TRẢ LỜI
avatar
18:46, 13/05/2018 XÓA

Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhà nước Việt Nam khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tất cả vì con người và cho con người.

TRẢ LỜI
avatar
18:47, 13/05/2018 XÓA

Việt Nam cho rằng, cần tiếp cận một cách toàn diện tất cả các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá trong một tổng thể hài hoà, không được xem nhẹ bất cứ quyền nào. Đồng thời, các quyền và tự do của mỗi cá nhân chỉ có thể được bảo đảm và phát huy trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích chung của dân tộc và cộng đồng; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ đối với xã hội. Việc chỉ ưu tiên hoặc tuyệt đối hóa các quyền dân sự, chính trị và một số quyền tự do cá nhân, không quan tâm thích đáng đến quyền phát triển, các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của cả cộng đồng là cách đề cập phiến diện, không phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh về quyền con người .

TRẢ LỜI
avatar
21:33, 13/05/2018 XÓA

Vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: "Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm vì lý do chính trị hay tôn giáo trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới".
Hoa kỳ là gì mà đòi xen vào nội bộ của nước khác. Vớ vẩn!

TRẢ LỜI
avatar
21:36, 13/05/2018 XÓA

pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:25, 14/05/2018 XÓA

Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi công dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
14:17, 14/05/2018 XÓA

Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh; qua đó góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:34, 15/05/2018 XÓA

Nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước” cũng chỉ rõ không cho phép bất kỳ quốc gia nào được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của mỗi quốc gia. Quy định đã rõ ràng như vậy rồi nhưng chính những người đại diện cho quốc gia dân chủ, tự do kia lại không hề đếm xỉa đến điều đó khi sẵn sàng đạp trên dư luận để can thiệp một cách thô bạo vào câu chuyện nội bộ của quốc gia khác.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:51, 15/05/2018 XÓA

Phát ngôn của ông Scott Busby, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã thực chất chỉ là hành động đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam; thậm chí xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở nước ta, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:26, 15/05/2018 XÓA

Chúng ta đều thấy rằng Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi công dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 24, Hiến pháp 2013 đã khẳng định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:30, 16/05/2018 XÓA

Pháp luật Việt Nam không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:18, 17/05/2018 XÓA

Nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước” cũng chỉ rõ không cho phép bất kỳ quốc gia nào được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của mỗi quốc gia, xuất phát từ chủ quyền của mình. Ấy vậy mà ông Scott Busby lại to mồm phát ngôn như vậy! Phô trương thanh thế và ngông cuồng coi thường pháp luật và có cái nhìn sai lệch về tình hình của Việt Nam hết sức! Nực cười thay cho vị Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:39, 28/05/2018 XÓA

tất cả đều là những luận điệu hết sức sai trái, xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế nhân quyền ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái, xuyên tạc đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:41, 28/05/2018 XÓA

đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phá hoại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác với âm mưu thâm độc này

TRẢ LỜI
avatar
15:05, 28/05/2018 XÓA

Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:16, 31/05/2018 XÓA

Pháp luật Việt Nam cũng không cho phép những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
16:42, 23/03/2019 XÓA

BỘ NGOẠI GIAO MỸ VỖ VỀ CHO ĐÁM "DÂN CHỦ CUỘI" ???

Chửi Cha Cái Bọn Mặt Lồn,
Buôn Dân Bán Nước Liếm Trôn Quân Tầu
Chửi Vẹm là một nhu cầu ,
Như ăn , uống , ngủ , cù nhau mỗi ngày .
Những thằng xỏ lá chúng bay ,
Kênh kiệu , hợm hĩnh , phản thày , chửi cha
Ngu dốt , đần độn , ranh ma
Chúng bay ỷ có Đảng tà trong tay
Huênh hoang , lên mặt ta đây
Đánh phá báo mạng , mặt mày tỉnh bơ .
Làm xong vờ vịt ngẩn ngơ
Vậy thì mấy đứa bây giờ nghe đây .
" Mấy thằng chết tiệt chúng bay ,
Đâm cha , giết chú , phụ thầy , phản cô...
Mặt mày giống miệng ống bô ,
Toàn thứ khốn nạn , đúng đồ ngựa trâu .
Ông chửi mày hết mọc râu ,
Thành thằng Hồ Tặc , đứng đứng đầu ma trơi .
Ông chửi ông chả nghỉ ngơi,
Ông chửi cho đáng kiếp đời bất lương .
Dòng họ mày sẽ thảm thương,
Cao tằng thổ khảo , đứng đường xin ăn .
Cu di tỷ muội ăn năn ,
Ông vẫn cứ chửi, những thằng lưu manh .
Ông chửi từ lúc tóc xanh ,
Đến khi tóc bạc trở thành lão gia .
Ông còn đào mả thằng cha ,
Luôn con gái mẹ , thứ nhà chết đâm .
Con cái mày sẽ bị câm ,
Không cho giống loại thú cầm như bay .
Ông chửi mày cụt đôi tay ,
Hết làm thằng Hack , ăn mày mà ăn .
Ông chửi mày rung hết răng ,
Đáng đời đáng kiếp những thằng du côn ,
Những thằng khát máu nhuộm mồm,
Đem virus phá huyệt môn nhà bà .
Ông chửi ông chẳng cần loa ,
Ông chửi mày sẽ mù lòa thong manh .
Phá xong, chén chú chén anh
Để cho các bố mày đành... teo cu
Sân si trong cõi phù du ,
Tham lam , nghiệt chướng , hận thù , trái oan .
Ông chửi thằng ngốc khoe khoang,
Tự xưng đại cán , huy hoàng , dương dương .
Dốt nát nói chuyện văn chương,
Đúng loài đần độn , thứ phường ngu si .
Cả đời là giống tiện ti ,
Chụp mũ , vu khống , chỉ vì miếng cơm .
Tranh dành danh vọng rác rơm ,
Miếng ăn tồi tệ , như đờm ho lao .
Chính em , chính chị , xôn xao ,
Những thằng vênh váo , hỗn hào , câng câng .
Mày nói vì nước , vì dân ,
Chẳng qua vì mả thằng bần chúng bay .
Đái chưa quá khỏi tầm tay ,
Ngụy tử mà thích làm thày người ta .
Tối ngày ẩn, hiện như ma .
Chưa gọi đã dạ , bẩm nhà con đây .
Ông chửi lên tới trời mây ,
Ông chửi gió thảm , nổi đầy phong ba .
Ông chửi những lũ quỷ ma ,
Để không còn thứ gian tà lất lây .
Ông chửi từ Đông sang Tây ,
Từ Nam xuống Bắc, nghe đầy lỗ tai .
Ông chửi khỏe khoắn dẻo dai ,
Ông chửi liên tục , dài dài suốt năm .
Chửi cho mày hết dọa hăm ,
Ông chửi ngọt lịm , như tằm ăn dâu .
Ông chửi sông cạn thành sâu ,
Ông chửi núi lở , ngập đầu tà gian .
Ông chửi Hạ hết Thu sang ,
Ông chửi cho nát , lá vàng rụng rơi .
Buồn tình ông chửi khơi khơi ,
Lý do ông chửi , cho đời bớt đau .
Ở đời đừng có hại nhau ,
Đừng tưởng mình đã, sang giàu hơn ai .
Chuyện đời ông gác ngoài tai ,
Giận CAM đốn mạt , một bài tượng trưng .
Nếu chúng mày muốn không ngưng ,
Ông sẽ chửi tiếp , nhớ đừng trách ông "
Ơ kìa con sáo sang sông ,
Có lũ Vẹm chó , đang lồng lộn đau .
Tức quá thì làm gì nhau .........
Đồ Dzỏm

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon