"CHỦ NGHĨA MÁC: SOI RỌI ĐẾN ĐÂU, LỤI TÀN ĐẾN ĐẤY"?

Loa phường - Ngày 9/5/2018, Đài Châu Á tự do (RFA) đã công khai đăng tải bài viết "Chủ nghĩa Mác: Soi rọi đến đâu, lụi tàn đến đấy" của Blogger Nguyễn Tường Thụy với nhiều nội dung phản động, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ chủ nghĩa Mác -Lênin và thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Trong đó, Blogger, kiêm nhà họa động "dân chủ" Nguyễn Tường Thụy cho rằng: "Trong học thuyết giá trị thặng dư, Mác đã đánh tráo khái niệm, lập lờ đánh lận lao động của nhà tư bản thành bóc lột lao động của công nhân, làm cho người ta tưởng bị bóc lột thật nên cần phải dùng bạo lực để cướp lại. Mác cổ vũ cho sự cướp bóc này, gọi hành động này là “tước đoạt của kẻ tước đoạt”. Đây là những nhận định chủ quan, duy ý chí, phủ nhận, xuyên tạc sự thật lịch sử và đáng bị cả xã hội lên án.
Đài Châu Á tự do tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ nghĩa Mác
Chúng ta đều biết rằng Các Mác là người thầy vĩ đại không chỉ của cách mạng Việt Nam nói riêng mà là của toàn thể giai cấp vô sản, toàn thể loài người tiến bộ nói chung. Trong điều kiện thời đại ngày nay, đã có nhiều biến đổi sâu sắc, nhiều điểm khác nhau về con đường và xu thế phát triển của từng dân tộc cũng như nhân loại, song con đường mà C.Mác đã vạch ra cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người mãi mãi là chân lý không có gì có thể thay đổi được. Trước hết, chúng ta phải kể đến quy luật giá trị thặng dư. Đây là một trong những phát minh vạch thời đại của thiên tài Các Mác. Trong suốt cả cuộc đời của mình Các Mác dường như chỉ dành thời gian để suy nghĩ và nghiền ngẫm để viết bộ “Tư bản”. Với phát hiện quan trọng này, Các Mác đã vạch trần bản chất bóc lột sức lao động của chủ nghĩa tư bản.
Theo đó, giá trị thặng dư là giá trị do lao động của công nhân làm thuê sản sinh ra vượt quá giá trị sức lao động của họ và bị nhà tư bản chiếm đoạt toàn bộ. Việc sản sinh và chiếm đoạt giá trị thặng dư là sự phản ánh quan hệ sản xuất căn bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, phản ánh quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Trong hoạt động sản xuất, nhà tư bản phải chi tiền vào việc mua sắm sức lao động và tư liệu sản xuất. Còn mục đích của nhà tư bản khi chi tiền ra mua sắm các thứ đó chẳng có gì khác hơn là nhằm thu được một số tiền dôi ra ngoài số tiền mà mình đã ứng chi trong quá trình sản xuất. Số tiền dôi ra đó chính là giá trị thặng dư. Đây là sự thật không thể chối cãi bởi lẽ chẳng có nhà tư bản nào lại tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm mà không muốn gia tăng thu nhập cho chính mình cả.
Bên cạnh đó, Các Mác còn cho rằng, trong quá trình tồn tại và phát triển, chủ nghĩa tư bản sẽ tới một thời điểm mà trong đó mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất gay gắt cực độ, cái vỏ quan hệ tư bản chủ nghĩa sẽ không thể tự điều chỉnh được nữa. Tuy nhiên, Các Mác cũng đã khẳng định là để tới đó, chủ nghĩa tư bản phải phát triển tới mức đỉnh cao. Và chính sự xuất hiện và phát triển của chủ nghĩa xã hội đã trở thành đối tượng đáng kể nhất làm cho chủ nghĩa tư bản mất đi vị trí độc tôn và bởi thế, chủ nghĩa tư bản không thể phát triển tự phát trên cơ sở của bản thân nó nữa mà buộc phải tự điều chỉnh lại mình. Trong quá trình điều chỉnh để thích nghi đó, chủ nghĩa tư bản đã ứng dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và đặc biệt đã sử dụng có hiệu quả nhiều giải pháp của chủ nghĩa xã hội. Vì thế, chủ nghĩa tư bản đã tạm thời làm dịu đi những mâu thuẫn vốn có trong lòng nó. Gọi là tạm thời làm dịu mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản vì theo qui luật không tránh khỏi, chủ nghĩa tư bản vẫn lâm vào khủng hoảng trầm trọng, không thể điều chỉnh được.
Mặt khác, chúng ta cũng nhận thấy rằng những thành công của chủ nghĩa tư bản hiện đại, lại một lần nữa tạo thêm những tiền đề, những yếu tố của phương thức sản xuất mới, hình thành nền tảng công nghệ mới, cơ sở hạ tầng ở tầm cao mà chủ nghĩa xã hội sẽ được xây dựng trên đó. Những tiền đề ấy là việc điều hòa sản xuất, ở mức độ nhất định trong phạm vi toàn xã hội; các cơ chế phân phối lại ngoài thu nhập quốc dân; hệ thống bảo hiểm và các quỹ phúc lợi xã hội; sự tham gia của nhân dân lao động vào công tác quản lý; sự mở rộng dân chủ hơn với các tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa tư bản đã vô tình hoặc đã buộc phải thực hiện những vấn đề trên. Vì vậy, có thể nói rằng, xã hội tư bản hiện đại, một mặt, tất nhiên đang là tư bản chủ nghĩa, nhưng mặt khác, chính nó đang chuẩn bị cho sự phủ định chính bản thân mình.
Có thể thấy rằng bóc lột giá trị thặng dư là sản phẩm của chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Việc Blogger Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc về bản chất giá trị thặng dư của Các Mác đã cho thấy hắn không những không hiểu gì về chủ nghĩa Mác mà còn lợi dụng vấn đề này để đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế với đám "quan thầy" ngoài hải ngoại. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, cho thấy rõ bản chất phản động, "ếch ngồi đáy giếng" của Blogger Nguyễn Tường Thụy và chúng ta cần lên án những luận điệu sai trái này.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

77 nhận xét

Viết nhận xét
08:36, 11/05/2018 XÓA

Có thể thấy rằng bóc lột giá trị thặng dư là sản phẩm của chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Việc Blogger Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc về bản chất giá trị thặng dư của Các Mác đã cho thấy hắn không những không hiểu gì về chủ nghĩa Mác mà còn lợi dụng vấn đề này để đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế với đám "quan thầy" ngoài hải ngoại. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, cho thấy rõ bản chất phản động, "ếch ngồi đáy giếng" của Blogger Nguyễn Tường Thụy và chúng ta cần lên án những luận điệu sai trái này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:00, 11/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:02, 11/05/2018 XÓA

Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt được; bằng thiên tài của trí tuệ cộng với sự lao động nghiêm túc, vượt lên mọi trở ngại, khó khăn, những cám dỗ của vật chất và vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị đương thời, các ông đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho con người.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:30, 11/05/2018 XÓA

Toàn bộ học thuyết Mác-Lênin có giá trị bền vững xét trong tinh thần biện chứng của nó, với bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, chủ nghĩa Mác-Lênin sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:58, 11/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm ba bộ phận: Triết học, Kinh tế chính trị học và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mỗi bộ phận đóng vai trò khác nhau trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội con người.Triết học Mác - Lênin là cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, là chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy con người. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật thống nhất chặt chẽ với nhau làm cho chủ nghĩa duy vật trở nên triệt để và phép biện chứng trở thành lý luận khoa học. Nhờ đó, triết học Mác - Lênin có khả năng nhận thức đúng đắn giới tự nhiên cũng như đời sống xã hội và tư duy con người.

TRẢ LỜI
avatar
14:03, 11/05/2018 XÓA

riết học Mác - Lênin không chỉ là lý luận về phương pháp giải thích thế giới mà còn là lý luận về phương pháp biến đổi và cải tạo thế giới. Triết học Mác - Lênin là thế giới quan và phương pháp luận, là vũ khí lý luận sắc bén giúp giai cấp công nhân và nhân dân lao động đấu tranh xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột. Đồng thời, nó cũng giúp các quốc gia xây dựng thành công xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:08, 11/05/2018 XÓA

Kinh tế chính trị Mác - Lênin đóng vai trò là chìa khoá để nhận thức ,lịch sử phát triển của sản xuất vật chất nói chung. Nó giải thích các hiện tượng, các quá trình kinh tế đang diễn ra trong thực tiễn, phân tích nguyên nhân dự báo triển vọng, chiều hướng phát triển kinh tế xã hội. Đây chính là cơ sở khoa học để nhận thức, đề ra và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
14:19, 11/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa xã hội khoa học đóng vai trò phát hiện và luận giải về quá trình tất yếu dẫn đến sự hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về cách mạng xã hội chủ nghĩa, để thực hiện mục tiêu giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột, giải phóng xã hội, tiến tới giải phóng con người. Theo Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học theo nghĩa rộng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là sự thật không thể chối cãi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:23, 11/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa xã hội khoa học thể hiện tập trung nhất hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, trang bị, rèn luyện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng và lập trường cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền và trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh có hiệu quả đối với các lực lượng, các hệ tư tưởng thù địch của các thế lực phản động chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:25, 11/05/2018 XÓA

Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học còn có ý nghĩa lý luận là: trang bị những nhận thức chính trị – xã hội (như đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đã nêu trên) cho đảng cộng sản, nhà nước và nhân dân lao động trong quá trình bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội… Vì thế, các nhà kinh điển Mác-Lênin có lý khi xác định rằng, chủ nghĩa xã hội khoa học là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân hiện đại và đảng của nó để thực hiện quá trình giải phóng nhân loại và giải phóng bản thân mình. Cũng như triết học và kinh tế chính trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học không chỉ giải thích thế giới mà căn bản là ở chỗ cải tạo thế giới (cả tự nhiên, xã hội và bản thân con người) theo hướng tiến bộ, văn minh.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:26, 11/05/2018 XÓA

Đội ngũ trí thức và thế hệ trẻ nước ta hiện nay là những lực lượng xã hội có trí tuệ, có nhiều khả năng và tâm huyết trong quá trình cải tạo và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nếu chỉ thuần tuý chú trọng về khoa học và công nghệ, phi chính trị, hoặc mơ hồ về chính trị và vi phạm pháp luật, họ càng không thể góp tài góp sức xây dựng Tổ quốc của mình. Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học chính là việc được trang bị trực tiếp nhất về ý thức chính trị – xã hội, lập trường tư tưởng chính trị và bản lĩnh cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi công dân Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng đề ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:27, 11/05/2018 XÓA

Việc nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, lý luận chính trị – xã hội nói riêng và các khoa học khác… càng là vấn đề thực tiễn cơ bản và cấp thiết. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, dao động, thoái hoá, biến chất trong đảng và cả xã hội, giáo dục lý luận chính trị – xã hội một cách cơ bản khoa học tức là ta tiến hành củng cố niềm tin thật sự đối với chủ nghĩa xã hội… cho cán bộ, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:55, 11/05/2018 XÓA

Hiện nay, đất nước ta đang thực hiện đổi mới, mở cửa và hội nhập, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh thuận lợi, chúng ta cũng có nhiều khó khăn, do đó mỗi người cần nghiên cứu, học tập, nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước để kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, như Bác Hồ hằng mong muốn.

TRẢ LỜI
avatar
18:43, 11/05/2018 XÓA

Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin giúp chúng ta từng bước xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học, có phương pháp tiếp thu một cách hiệu quả lý luận mới, những thành tựu khoa học – công nghệ của nhân loại, có niềm tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.

TRẢ LỜI
avatar
18:43, 11/05/2018 XÓA

Hiểu và nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, mỗi người có điều kiện hiểu rõ mục đích, con đường, lực lượng, cách thức bước đi của sự nghiệp giải phóng con người, không sa vào tình trạng mò mẫm, mất phương hướng, chủ quan, duy ý chí. Có cách nhìn xa trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn và các sai lầm khác.

TRẢ LỜI
avatar
18:43, 11/05/2018 XÓA

Học tập các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin giúp học sinh trung cấp chuyên nghiệp có động cơ học tập đúng đắn, thái độ nghiêm túc trong rèn luyện đạo đức công dân, ý thức nghề nghiệp của người lao động tương lai. Để đạt được mục đích đó người học cần chú ý liên hệ từng nguyên lý, có ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, từng bước vận dụng vào đời sống, xây dựng tập thể, góp phần lớn nhất vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
18:43, 11/05/2018 XÓA

V.I.Lênin đã chỉ rõ: người ta có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng học tập để thâu thái vào đầu óc của mình toàn bộ kho tàng tri thức của nhân loại và hiểu biết đó phải dẫn tới cuộc sống và hành động. Hồ chí Minh từng xác định học để hiểu biết, để làm việc, học để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, học để làm người. Muốn vậy phải có thói quen đem lý luận liên hệ với thực tiễn, đem những lý luận đã tiếp thu được cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong đời sống hàng ngày mà áp dụng vào các công việc thực tế.

TRẢ LỜI
avatar
18:43, 11/05/2018 XÓA

Với tinh thần đó, Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến tính thực tế, bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ yêu cầu thực tế, phải thiết thực. Muốn đạt được kết quả đó thì việc học phải xuất phát từ yêu cầu của công việc và phải học cặn kẽ, thấu đáo. Người mong muốn việc học - hành, tức là nhận thức - hành động phải đạt tới chỗ thấy cho hết, nhìn cho thấu. Vì vậy, theo Người học tập ở trong nhà trường, trong sách vở chưa đủ, phải học cả trong cuộc sống, học ở người khác… Nội dung học tập cũng phải toàn diện: chương trình học vấn phổ thông, đại học, chuyên môn nghiệp vụ, học tập lý luận Mác-Lênin, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…, trong đó, việc học tập lý luận Mác-Lênin, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một nội dung rất quan trọng.

TRẢ LỜI
avatar
18:44, 11/05/2018 XÓA

Ở nước ta, lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được xếp chung vào hệ thống các môn khoa học xã hội – nhân văn, giữ vị trí chủ đạo về tư tưởng, lý luận và phương pháp luận cho khoa học xã hội – nhân văn đồng thời là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận chung cho mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, là hệ tư tưởng của xã hội thì việc học tập hệ thống lý luận này lại càng cần thiết và càng có ý nghĩa hơn.

TRẢ LỜI
avatar
18:44, 11/05/2018 XÓA

Đề cập đến các môn khoa học Mác – Lênin, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là những giáo điều, không phải là kinh thánh mà là kim chỉ nam cho hành động. Học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là thuộc câu, thuộc chữ mà nắm lấy tinh thần và toàn bộ phương pháp để ứng xử với con người và thực hành trong công tác thực tế.

TRẢ LỜI
avatar
18:44, 11/05/2018 XÓA

Để thấy được rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, trước hết cần hiểu thế nào là giáo dục lý luận chính trị? Có thể nói, công tác giáo dục lý luận chính trị là hoạt động có chủ đích của Đảng Cộng sản nhằm xác lập thế giới quan khoa học trên cơ sở hệ tư tưởng, lập trường của giai cấp công nhân – đó là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục lý luận chính trị thực sự tạo thành nền tảng tư tưởng trong đời sống xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
18:44, 11/05/2018 XÓA

việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị nhằm củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên; từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra.

TRẢ LỜI
avatar
18:44, 11/05/2018 XÓA

việc học tập và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm cung cấp cho người học thế giới quan và phương pháp luận cách mạng và khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Hơn hết là xây dựng mỗi quan hệ giữa người với người trên tinh thần tôn trọng, tương trợ và thương yêu lẫn nhau.

TRẢ LỜI
avatar
18:45, 11/05/2018 XÓA

đối với quần chúng cách mạng, công tác học tập lý luận chính trị cũng đặc biệt quan trọng. V.I.Lênin đã từng nhắc nhở, “Cách mạng xảy ra hay không, xảy ra khi nào và trong những hoàn cảnh nào, điều đó tùy thuộc vào ý chí của giai cấp này hay giai cấp khác; nhưng công tác cách mạng trong quần chúng thì chẳng khi nào lại vô ích cả. Chỉ có công tác ấy mới là hoạt động chuẩn bị cho quần chúng tiến tới thắng lợi của CNXH”1.

TRẢ LỜI
avatar
18:45, 11/05/2018 XÓA

Lênin cũng đã dạy rằng: Không tiến hành công tác giáo dục lý luận chính trị thì hoạt động chính trị tất nhiên biến thành trò chơi. Muốn tạo ra sự thay đổi thực tế ấy thì phải làm sao cho quần chúng quan tâm và tích cực tham gia vào các sự kiện. Nhưng quần chúng rất khó có thể đạt được trình độ tự giác như thế nếu không có sự tác động nào từ phía công tác giáo dục lý luận chính trị…

TRẢ LỜI
avatar
18:45, 11/05/2018 XÓA

Học tập và nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là một công việc khó khăn song rất quan trọng và có ý nghĩa. Nó không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học lý luận về xã hội, tự nhiên và con người mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luật khoa học về mọi mặt đời sống, về con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:46, 11/05/2018 XÓA

Trong khoảng gần 20 năm qua, trên nhiều diễn đàn và nhiều trang báo chí ở phương Tây, ở các nước Đông Âu, Liên Xô trước đây và trong một vài trường hợp ở nước ta, với những mức độ khác nhau, đã nổi lên một chiến dịch đả kích chủ nghĩa Mác. Đầu tiên là những bài phê bình "thận trọng" một số luận điểm, đưa ra một vài khiếm khuyết của chủ nghĩa Mác, rồi sau đó, tiến tới sự phê phán những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, coi học thuyết Mác - Lênin đã thuộc về quá khứ, không còn phù hợp với thời đại ngày nay, và cuối cùng là phủ định chủ nghĩa Mác nói chung.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:47, 11/05/2018 XÓA

Việc bôi nhọ chủ nghĩa xã hội và phê phán chủ nghĩa Mác đang như là cái mốt thời thượng. Số lượng những người tham gia vào công việc này có phần tăng thêm. Ngoài những kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa Mác từ trước tới nay và những người theo các khuynh hướng phi mác xít trong phong trào công nhân quốc tế, điều đáng ngạc nhiên là có những nhân vật mới đây thôi còn tự coi mình là trung thành với chủ nghĩa Mác, thì hôm nay quay ra công kích Mác một cách gay gắt, gán cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin đủ các tội danh. Có người chẳng hiểu gì về Mác, chưa hề nghiên cứu Mác cùng lớn tiếng phê phán Mác!

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:47, 11/05/2018 XÓA

Đúng là hiện nay chủ nghĩa Mác đang đứng trước thử thách nghiêm trọng. Thực tiễn đã có những biểu hiện khác với những quan niệm truyền thống của chúng ta và không giống như dự đoán của Mác. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều có nguyên do và có thể cắt nghĩa được. Có những loại vấn đề và những nguyên nhân tác động trực tiếp có những nhân tố sâu xa hơn, thuộc về bản thân chủ nghĩa Mác.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:47, 11/05/2018 XÓA

Nguyên nhân trực tiếp trở thành cơ hội để người ta phủ nhận chủ nghĩa Mác là những hiện tượng mới nảy sinh của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội. Một mặt, chủ nghĩa tư bản mà Mác tuyên bố tất yếu sẽ diệt vong thì đã chưa chết và chưa chuẩn bị chết. Còn ở mặt khác, chủ nghĩa xã hội đã được sinh ra và dường như được mô phỏng theo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin thì lại kém hiệu quả, đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và đã sụp đổ ở các nước Đông Âu và ở nơi đầu nguồn là Liên Xô (cũ).

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:47, 11/05/2018 XÓA

Mác cho rằng, trong quá trình tồn tại và phát triển, chủ nghĩa tư bản sẽ tới một thời điểm mà trong đó mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất gay gắt cực độ, cái vỏ quan hệ tư bản chủ nghĩa sẽ vỡ bung ra. Tuy nhiên, Mác đã khẳng định là để tới đó, chủ nghĩa tư bản phải phát triển tới mức tột đỉnh. Cái đỉnh ấy ngày nay chưa xuất hiện. Chính Mác cũng chưa bao giờ ấn định thời gian kết thúc của chủ nghĩa tư bản.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:47, 11/05/2018 XÓA

Một điều nữa cần đề cập tới là trong khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản để đưa ra những luận điểm trên, Mác đã trừu tượng hóa, coi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là duy nhất thống trị. Sự xuất hiện và phát triển của chủ nghĩa xã hội đã trở thành đối tượng đáng kể nhất làm cho chủ nghĩa tư bản mất đi vị trí độc tôn và bởi thế, chủ nghĩa tư bản không thể phát triển tự phát trên cơ sở của bản thân nó nữa mà buộc phải tự điều chỉnh lại mình.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:47, 11/05/2018 XÓA

Trong quá trình điều chỉnh để thích nghi đó, chủ nghĩa tư bản đã ứng dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và đặc biệt đã sử dụng có hiệu quả nhiều giải pháp của chủ nghĩa xã hội. Vì thế, chủ nghĩa tư bản đã tạm thời làm dịu đi những mâu thuẫn vốn có trong lòng nó.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:48, 11/05/2018 XÓA

Gọi là tạm thời làm dịu mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản vì theo qui luật không tránh khỏi, chủ nghĩa tư bản vẫn lâm vào khủng hoảng trầm trọng, như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008, bắt đầu từ Mỹ và lan ra toàn thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
18:49, 11/05/2018 XÓA

Mặt khác, cũng cần thấy rõ là chính những thành công của chủ nghĩa tư bản hiện đại, lại một lần nữa tạo thêm những tiền đề, những yếu tố của phương thức sản xuất mới, hình thành nền tảng công nghệ mới, cơ sở hạ tầng ở tầm cao mà chủ nghĩa xã hội sẽ được xây dựng trên đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:50, 11/05/2018 XÓA

Những tiền đề ấy là việc điều hòa sản xuất, ở mức độ nhất định trong phạm vi toàn xã hội; các cơ chế phân phối lại ngoài thu nhập quốc dân; hệ thống bảo hiểm và các quỹ phúc lợi xã hội; sự tham gia của nhân dân lao động vào công tác quản lý; sự mở rộng dân chủ hơn với các tầng lớp nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:50, 11/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa tư bản đã vô tình hoặc đã buộc phải thực hiện những vấn đề trên. Và chính vì thế, có thể nói rằng, xã hội tư bản hiện đại, một mặt, tất nhiên đang là tư bản chủ nghĩa, nhưng mặt khác, chính nó đang chuẩn bị cho sự phủ định mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:50, 11/05/2018 XÓA

Nguyên nhân của những khó khăn và bi kịch của chủ nghĩa xã hội là do rất nhiều yếu tố. Sự xuất hiện và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác với dự kiến của Mác. Trên thực tế chủ nghĩa xã hội không phải là kết quả của sự phủ định chủ nghĩa tư bản. Nó được thực hiện ở những nước tư bản chủ nghĩa kém phát triển, ở những nơi có tình thế cho giai cấp vô sản giành chính quyền nhưng lại thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác chưa dự tính đến việc chủ nghĩa xã hội tồn tại song song với chủ nghĩa tư bản và hơn thế nữa, lại ở điểm xuất phát thấp hơn các nước tư bản Tây Âu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:51, 11/05/2018 XÓA

Ngay cả khi quan niệm về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác tỏ ra hết sức thận trọng. Ăng-ghen đã từng nhấn mạnh: "Theo tôi, cái mà người ta gọi là "xã hội xã hội chủ nghĩa" không phải là một xã hội hoàn chỉnh ngay một lúc, mà cũng như mọi chế độ xã hội khác, nó cần phải được xem xét trong sự biến đổi và cải tạo thường xuyên

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:51, 11/05/2018 XÓA

Những tác phẩm của Lê-nin dưới nhan đề "Di huấn chính trị" có một ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển quan điểm mác-xít. Điều chủ yếu của toàn bộ tác phẩm là việc thừa nhận "toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:51, 11/05/2018 XÓA

Như vậy, từ thực trạng của các nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt ra là muốn theo kịp và sau đó chiến thắng được chủ nghĩa tư bản trong cuộc đua tranh chủ nghĩa xã hội cần phải chủ động rất cao, tự giác rất cao, nắm thật vững những đặc điểm lịch sử cụ thể, vận dụng một cách có hiệu quả các quy luật phát triển kinh tế xã hội để tìm ra cho được chiến lược tăng tốc

TRẢ LỜI
avatar
21:03, 11/05/2018 XÓA

Bọn phản động ngày đêm chỉ tìm cách làm sao để lật đổ Đảng Cộng sản, đạp đổ thành quả cách mạng của nhân dân, của đất nước. Vậy nên chúng rất chăm chỉ tấn công vào chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng HCM. Nhưng chúng càng nói càng lộ rõ tư duy thấp kém thiếu hiểu biết. Những thành phần này mà đòi lên lãnh đạo đất nước thì ko biết cái nước Việt Nam này sẽ đi về đâu đây.

TRẢ LỜI
avatar
22:41, 11/05/2018 XÓA

Ngày 9/5/2018, Đài Châu Á tự do (RFA) đã công khai đăng tải bài viết "Chủ nghĩa Mác: Soi rọi đến đâu, lụi tàn đến đấy" của Blogger Nguyễn Tường Thụy với nhiều nội dung phản động, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ chủ nghĩa Mác -Lênin và thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
23:12, 11/05/2018 XÓA

Đài RFA thường xuyên có những bài viết cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt gần đây đài RFA có bài viết xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Leenin, tư tưởng HCM. Nhưng chúng càng nói càng lộ rõ tư duy thấp kém thiếu hiểu biết của bọn chúng.

TRẢ LỜI
avatar
23:26, 11/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động. Cho dù các thế lực thù địch và bọn phản động có tuyên truyền, xuyên tạc như nào thì cũng không thể làm lung lay niềm tin của người dân Việt Nam vào Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:14, 12/05/2018 XÓA

Các Mác là người thầy vĩ đại không chỉ của cách mạng Việt Nam nói riêng mà là của toàn thể giai cấp vô sản, toàn thể loài người tiến bộ nói chung. Trong điều kiện thời đại ngày nay, đã có nhiều biến đổi sâu sắc, nhiều điểm khác nhau về con đường và xu thế phát triển của từng dân tộc cũng như nhân loại, song con đường mà C.Mác đã vạch ra cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người mãi mãi là chân lý không có gì có thể thay đổi được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:29, 12/05/2018 XÓA

Việc Blogger Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc về bản chất giá trị thặng dư của Các Mác đã cho thấy hắn không những không hiểu gì về chủ nghĩa Mác mà còn lợi dụng vấn đề này để đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế với đám "quan thầy" ngoài hải ngoại. Bản thân Nguyễn Tường Thụy đã có quá khứ chống đối sâu sắc trong một thời gian dài, do đó, không có gì lạ lẫm khi hắn dám phát ngôn ra những điều phản khoa học như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:41, 12/05/2018 XÓA

Quy luật giá trị thặng dư được cho là một trong những phát minh vạch thời đại của thiên tài Các Mác. Trong suốt cả cuộc đời của mình Các Mác dường như chỉ dành thời gian để suy nghĩ và nghiền ngẫm để viết bộ “Tư bản”. Với phát hiện quan trọng này, Các Mác đã vạch trần bản chất bóc lột sức lao động của chủ nghĩa tư bản.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:05, 12/05/2018 XÓA

Thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của Quy luật giá trị thặng dư mà Các Mác đã xây dựng. Đây là sự thật không thể chối cãi bởi lẽ chẳng có nhà tư bản nào lại tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm mà không muốn gia tăng thu nhập cho chính mình cả. Và đó là tiền đề làm rõ bản chất hoạt động của tầng lớp tư bản trong suốt thời gian qua.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:55, 12/05/2018 XÓA

Việc Blogger Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc về bản chất giá trị thặng dư của Các Mác đã cho thấy hắn không những không hiểu gì về chủ nghĩa Mác mà còn lợi dụng vấn đề này để đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế với đám "quan thầy" ngoài hải ngoại. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, cho thấy rõ bản chất phản động, "ếch ngồi đáy giếng" của Blogger Nguyễn Tường Thụy và chúng ta cần lên án những luận điệu sai trái này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:19, 12/05/2018 XÓA

Những giá trị mà học thuyết Mac mang lại cho nhân loại là không thể phủ nhận, ông đã phân tích quá chuẩn xác về bản chất của tư bản chủ nghĩa gắn liền với quy luật giá trị thặng dư. Thực tiễn đã chứng minh điều đó, bản thân tôi tin rằng, nhận định của Mác hoàn toàn chính xác, đến một thời điểm nào đó tích lũy đủ về lượng thì chủ nghĩa tư bản sẽ diệt vong.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:50, 12/05/2018 XÓA

Nhắc đến cái tên Nguyễn Tường Thụy ắt hẳn chúng ta cũng biết rằng, Thụy vốn xuất thân là một nhà văn thuộc dạng nghiệp dư của nền văn học Việt đương đại nhưng sau những cố gắng kiểu "chăm chỉ hơn người", dù muốn nhưng Thụy vẫn chưa có lấy cho bản thân một tác phẩm cho ra trò để không mang tiếng với hai chữ "nhà văn". Nghe ông viết về chủ nghĩa Mac là rõ rồi đó, xuyên tạc không chứ có được cái ý tưởng nào ra hồn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:09, 12/05/2018 XÓA

Xuất thân là một nhà văn thế nhưng làng văn không thể dung dưỡng và chứa nổi một kẻ bất tài. Thụy bị đào thải giữa cái lúc khao khát khẳng định mình cháy bỏng nhất. Và như một con ngựa bất kham, thay vì đứng dậy từ những lần va vấp trước đó, Thụy đã ý thức được làm mọi cách, hành động bằng mọi giá chỉ đổi lấy tiền và danh dự. Không biết Thụy nhận được bao nhiêu cho cái bài viết phủ nhận cả một chủ nghĩa đã đúng trong thực tiễn, chắc là nhiều lắm nhưng mà kiểu gian dối như này chắc Thụy không tồn tại được lâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:25, 12/05/2018 XÓA

Nguyễn Trường Thụy là một nhà văn nhưng không sáng tác nổi tác phẩm để đời, có thể nói Thụy là nhà văn bất tài nên không mất mấy công để cho những kẻ bên ngoài hiểu rằng Thụy đã phải nhờ tới những trang tin phản động để đăng bài, mà trang tin phản động RFA thì quý vị biết rồi đó, toàn những bài viết sai sự thật, bôi nhọ lãnh tụ và bài này của Thụy cũng không nằm ngoài quy luật đó.

TRẢ LỜI
avatar
18:59, 12/05/2018 XÓA

Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp chúng ta từng bước xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học, có phương pháp tiếp thu một cách hiệu quả lý luận mới, những thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, có niềm tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.

TRẢ LỜI
avatar
18:59, 12/05/2018 XÓA

Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp chúng ta từng bước xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học, có phương pháp tiếp thu một cách hiệu quả lý luận mới, những thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, có niềm tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.

TRẢ LỜI
avatar
18:59, 12/05/2018 XÓA

Hiểu và nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, mỗi người có điều kiện hiểu rõ mục đích, con đường, lực lượng, cách thức bước đi của sự nghiệp giải phóng con người, không sa vào tình trạng mò mẫm, mất phương hướng, chủ quan, duy ý chí. Có cách nhìn xa trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn và các sai lầm khác.

TRẢ LỜI
avatar
19:00, 12/05/2018 XÓA

Học tập các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin giúp học sinh trung cấp chuyên nghiệp có động cơ học tập đúng đắn, thái độ nghiêm túc trong rèn luyện đạo đức công dân, ý thức nghề nghiệp của người lao động tương lai. Để đạt được mục đích đó người học cần chú ý liên hệ từng nguyên lý, có ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, từng bước vận dụng vào đời sống, xây dựng tập thể, góp phần lớn nhất vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
19:05, 12/05/2018 XÓA

Thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam gần một thế kỷ qua nói riêng là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, đó là nhờ Đảng ta đã được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

TRẢ LỜI
avatar
19:05, 12/05/2018 XÓA

Trong thời kỳ cách mạng mới, việc tiếp tục kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam vẫn là một tất yếu khách quan, là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Đảng Cộng sản Việt Nam “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam”, đồng thời là một bộ phận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
19:05, 12/05/2018 XÓA

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Đảng, thể hiện lập trường kiên định của Đảng trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình, đồng thời là tiêu chuẩn cơ bản phân biệt Đảng Cộng sản với các đảng phái khác.

TRẢ LỜI
avatar
19:06, 12/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hóa nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới khỏi nô dịch và bóc lột, khỏi đói nghèo và tha hóa về nhiều mặt.

TRẢ LỜI
avatar
19:06, 12/05/2018 XÓA

học thuyết đó chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình.

TRẢ LỜI
avatar
19:06, 12/05/2018 XÓA

Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin còn thể hiện ở chỗ, đây là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến, mà đòi hỏi luôn được bổ sung, đổi mới, phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Toàn bộ học thuyết Mác - Lênin có giá trị bền vững xét trong tinh thần biện chứng của nó, với bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo.

TRẢ LỜI
avatar
19:06, 12/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác - Lênin sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
19:06, 12/05/2018 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin là bộ phận cấu thành, giữ vai trò then chốt, quyết định sự ra đời của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
19:07, 12/05/2018 XÓA

Chỉ từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin được Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng sáng tạo, truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước mới làm cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhận thức được bản chất bóc lột, thối nát của chế độ thực dân, phong kiến và nhận thực được vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình; cũng từ đó làm chuyển biến phong trào công nhân từ tự phát lên tự giác, phong trào yêu nước từ lập trường dân tộc sang lập trường giai cấp. Chính chủ nghĩa Mác - Lênin đã đưa giai cấp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài chính trị và trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng thông qua lãnh tụ chính trị, đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:19, 14/05/2018 XÓA

Blogger Nguyễn Tường Thụy đã nhiều lần viết bài với nội dung phản động, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ chủ nghĩa Mác -Lênin và thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam.Cho nên lần này bài này của hắn cũng không ngoại trừ mục đích trên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:25, 15/05/2018 XÓA

C.Mác vĩ đại không chỉ của cách mạng Việt Nam nói riêng mà là của toàn thể giai cấp vô sản trên thế giới. Nhiều biến đổi sâu sắc, xu thế phát triển của từng dân tộc cũng như nhân loại khác nhau, song con đường mà C.Mác đã vạch ra cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người mãi mãi là chân lý.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:32, 15/05/2018 XÓA

Những thành công của chủ nghĩa tư bản hiện đại, lại một lần nữa tạo thêm những tiền đề, những yếu tố của phương thức sản xuất mới, hình thành nền tảng công nghệ mới, cơ sở hạ tầng ở tầm cao mà chủ nghĩa xã hội sẽ được xây dựng trên đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:39, 15/05/2018 XÓA

Mục đích của nhà tư bản khi chi tiền ra mua sắm các thứ là nhằm thu được một số tiền dôi ra ngoài số tiền mà mình đã ứng chi trong quá trình sản xuất. Số tiền dôi ra đó chính là giá trị thặng dư. Đây là sự thật không thể chối cãi bởi lẽ chẳng có nhà tư bản nào lại tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm mà không muốn gia tăng thu nhập cho chính mình?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:45, 15/05/2018 XÓA

Quy luật giá trị thặng dư là một trong những phát minh vạch thời đại của vĩ nhân C.Mác. Trong suốt cả cuộc đời của mình ông dường như chỉ dành thời gian để suy nghĩ và nghiền ngẫm để viết bộ “Tư bản”. Với phát hiện quan trọng này, C.Mác đã vạch trần bản chất bóc lột sức lao động của chủ nghĩa tư bản.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:50, 15/05/2018 XÓA

Nguyễn Tường Thụy nói ra chỉ để xuyên tạc về bản chất giá trị thặng dư của C.Mác mà thôi, hắn không những không hiểu gì về chủ nghĩa Mác mà còn lợi dụng vấn đề này để đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế. Đây là hành động cho thấy rõ bản chất phản động của Thụy.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:55, 15/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa tư bản vô tình hoặc phải thực hiện những vấn đề phát triển công nghệ. Có thể nói rằng, xã hội tư bản hiện đại, một mặt, tất nhiên đang là tư bản chủ nghĩa, nhưng mặt khác, chính nó đang chuẩn bị cho sự phủ định chính bản thân mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:37, 16/05/2018 XÓA

Việc Blogger Nguyễn Tường Thụy xuyên tạc về bản chất giá trị thặng dư của Các Mác đã cho thấy hắn không những không hiểu gì về chủ nghĩa Mác mà còn lợi dụng vấn đề này để đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế với đám "quan thầy" ngoài hải ngoại. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, cho thấy rõ bản chất phản động, "ếch ngồi đáy giếng" của Blogger Nguyễn Tường Thụy và chúng ta cần lên án những luận điệu sai trái này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:21, 28/05/2018 XÓA

Hẳn là họ hiểu rằng, chừng nào còn chủ nghĩa Mác – Lênin thì chừng ấy còn có Đảng Cộng sản, còn có phong trào công nhân và cuộc đấu tranh của giai cấp này tất yếu sẽ tiêu diệt họ; chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tất yếu sẽ được xây dựng thành công.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:23, 28/05/2018 XÓA

chủ nghĩa Mác ra đời như một tất yếu lịch sử, từ các điều kiện khách quan và các nhân tố chủ quan đã phát triển chín muồi chứ không phải “được nặn ra từ những cái đầu thiển cận, mang nặng tính chủ quan, áp đặt; cũng không phải là “sự ba hoa của kẻ làm trò ảo thuật”, mà là sự chứng minh bởi lịch sử của khoa học hiện đại.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon