HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BBC TIẾNG VIỆT

Vỉa hè - Sắp tới vào ngày 7/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII sẽ được khai mạc để thảo luận 03 đề án: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" và "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp". Đây là hội nghị quan trọng nhằm ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời, cũng để đồng bộ với Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết TW 5, 6 khóa XII về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
BBC đăng tải bài viết xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII
Tuy nhiên, một số tổ chức phản động trong và ngoài nước lại lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm sai lệch bản chất, mục tiêu, nội dung của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, gây ra những luồng dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Trong đó, các báo đài phản động trong và ngoài nước như: BBC, RFA, RFI, VOA,…thường xuyên đăng tải các bài viết cho rằng đây là cuộc thanh trừng nội bộ nhằm củng cố, sắp xếp lại các nhóm "lợi ích" trong Đảng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đây là những nhận định chủ quan, phản động, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.
Có thể thấy rằng một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra tại Hà Nội, đó là "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Đề án này được xây dựng trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII và những đề xuất, kiến nghị của 128 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Đề án gồm 5 phần: Mở đầu; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá tác động khi thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị. Trong đó, quá trình xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo đã làm việc trực tiếp với 15 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tổ chức 25 hội nghị, hội thảo ở 3 miền Bắc, Trung, Nam, lấy ý kiến 2 vòng các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các cán bộ Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học và nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm một số nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore…
Đây là lần đầu tiên, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được đề cập một cách đồng bộ, toàn diện trong Hội nghị trung ương. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cần thiết phải đưa ra quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cán bộ cấp chiến lược. Đề án lần này đã thẳng thắn đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Bởi lẽ, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là đội ngũ giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Nếu chất lượng đội ngũ này tốt thì cả hệ thống chính trị, cả đất nước sẽ chuyển động tích cực. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược là các chức danh cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bao gồm: các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; trưởng, phó cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng; bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương; bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Rõ ràng các đề án của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc các đài báo phản động trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII là hành động hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể người dân Việt Nam và cần bị cả xã hội lên án.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

51 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
21:03, 06/05/2018 XÓA

Không chỉ các trang mạng phản động ở bên ngoài, rất nhiều đối tượng chống đối ở trong nước cũng nhân sự kiện này để xuyên tạc cũng như “đánh bóng” tên tuổi của mình. Qua đây có thể thấy rõ ý đồ lợi dụng thấp hèn sự của các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước.

TRẢ LỜI
avatar
Cá Rô
AUTHOR
21:09, 06/05/2018 XÓA

Đám dân chủ muốn hướng dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị để từ đó có những tư tưởng trái chiều trong nhân dân, có cái nhìn trái chiều về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang tiến hành. Vì vậy mong mọi người hãy nhìn nhận thật tỉnh táo và lên án những bọn phản động này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:48, 07/05/2018 XÓA

Những Đảng viên được tham dự Hội nghị trung ương đều là các hạt nhân ưu tú tại các tổ chức cơ sở Đảng nên việc lựa chọn người tham gia, đặc biệt là những nhân sự cốt cán của Ban chấp hành Trung ương luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Đúng như câu nói “Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi”, dù các thế lực có dùng các thủ đoạn đê hèn đến đâu thì Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng ta vẫn diễn ra thành công tốt đẹp và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn trường tồn theo thời gian

TRẢ LỜI
avatar
06:55, 07/05/2018 XÓA

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra tại Hà Nội, đó là "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Đây cũng là thể hiện quyết tâm lớn của Đảng trong tình hình hiện này chính là nâng cao công tác cán bộ. BBC Tiếng Việt chuyên đăng tải các nội dung phản động nên cũng dễ hiểu khi trang này có những lời lẽ xuyên tạc, không đúng về Hội nghị sắp diễn ra của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
07:05, 07/05/2018 XÓA

Dưới góc nhìn của đám phản động, chống đối thì có thể thấy việc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng sắp diễn ra chính là một cơ hội hiếm có để có các bài viết xuyên tạc và cũng là dịp để các thế lực phản động bên ngoài có những khoản tài trợ đối với hoạt động này. BBC Tiếng Việt có vẻ đang cố kiếm "ít tiền" trong công cuộc tranh giành nguồn tài trợ từ phía các đối tác bên ngoài nên tích cực đưa các bài viết xuyên tạc về Hội nghị này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:09, 07/05/2018 XÓA

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng sắp diễn ra đồng nghĩa với việc ngay từ thời điểm này đám dân chủ, đám phản động sẽ rất bận rộn với các hoạt động của mình. Đám dân chủ, đám phản động thì chỉ chờ cơ hội này để tiến hành các hoạt động phá hoại nên chúng sẽ tìm đủ mọi nguyên nhân, mọi lý do để xuyên tạc Hội nghị này. Từ việc "dự kiến" nội dung đến việc cho rằng đây là hoạt động đấu đá nội bộ. BBC Tiếng Việt có vẻ như đang cố gắng để 'dẫn đầu" trong các hoạt động này với những bài viết "xuyên tạc" hạng nặng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:37, 07/05/2018 XÓA

Nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra tại Hà Nội sắp tới, đó là "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", đây là một vấn đề hết sức cần thiết nhằm phục vụ nhân dân và đưa đất nước ngày càng phát triển.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:44, 07/05/2018 XÓA

Những công việc cần phải họp và thống nhất thông qua trong Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đã và đang được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhân dân cả nước đang mong chờ sự kiện này.

TRẢ LỜI
avatar
08:56, 07/05/2018 XÓA

Không chủ BBC mà một số trang báo khác cũng đang tải các bài viết trước thềm Hội nghị Trung ương 7 , mục đích của chúng quá rõ ràng là lợi dụng sự kiện Hội nghị Trung ương 7 để tiến hành các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:00, 07/05/2018 XÓA

Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được đề cập một cách đồng bộ, toàn diện trong Hội nghị trung ương 7 lần này. Đảng Cộng sản Việt Nam cần thiết phải đưa ra quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cán bộ cấp chiến lược.

TRẢ LỜI
avatar
Huy Gió
AUTHOR
09:39, 07/05/2018 XÓA

Đám dân chủ muốn hướng dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị để từ đó có những tư tưởng trái chiều trong nhân dân, có cái nhìn trái chiều về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang tiến hành vì thế chúng ta cần phải tỉnh táo khi đọc những thông tin trên các trang địch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:45, 07/05/2018 XÓA

Một số đài phản động đang tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm sai lệch bản chất, mục tiêu, nội dung của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, gây ra những luồng dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, do đó người dân cần hết sức cảnh giác khi đọc những thông tin ở trên các trang không đáng tin cậy như BBC tiếng Việt, RFA...

TRẢ LỜI
avatar
12:15, 07/05/2018 XÓA

Tháng 5 tới, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) khóa 12 dự kiến ​​sẽ được triệu tập. Hội nghị được cho là sẽ đưa ra các quyết định nhân sự lớn có tác động quan trọng tới triển vọng chính trị của Việt Nam, đặc biệt là Đại hội lần thứ 13 của Đảng được tổ chức vào năm 2021.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:17, 07/05/2018 XÓA

Những Đảng viên được tham dự Hội nghị trung ương đều là các hạt nhân ưu tú tại các tổ chức cơ sở Đảng nên việc lựa chọn người tham gia, đặc biệt là những nhân sự cốt cán của Ban chấp hành Trung ương luôn là vấn đề được dư luận quan tâm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:20, 07/05/2018 XÓA

Đặc biệt khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch “đốt lò” để thanh trừ những thành phần yếu kém, tha hóa biến chất trong nội bộ Đảng thì mọi vấn đề về nhân sự chỉ được hé mở cho đến sát thời điểm khai mạc Hội nghị Trung ương.

TRẢ LỜI
avatar
12:25, 07/05/2018 XÓA

Các đối tượng chống đối liên tục tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta là cuộc đấu tranh quyền lực, phe cánh giữa các bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
12:27, 07/05/2018 XÓA

Càng gần đến thời điểm tiến hành Hội nghị Trung ương 7 thì chiến dịch chống phá của của các phần tử cơ hội, phản động mượn danh những nhà “dân chủ” càng được đẩy lên cao.

TRẢ LỜI
avatar
13:29, 07/05/2018 XÓA

Sắp tới vào ngày 7/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII sẽ được khai mạc để thảo luận 03 đề án: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" và "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp".

TRẢ LỜI
avatar
13:51, 07/05/2018 XÓA

Rõ ràng các đề án của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc các đài báo phản động trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII là hành động hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể người dân Việt Nam và cần bị cả xã hội lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:03, 07/05/2018 XÓA

Thiết nghĩ đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Để được như vậy, công tác cán bộ phải được chú trọng, giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác cán bộ, trọng dụng người tài thì đất nước sẽ phát triển.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:11, 07/05/2018 XÓA

Đây là lần đầu tiên, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được đề cập một cách đồng bộ, toàn diện trong Hội nghị trung ương. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cần thiết phải đưa ra quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cán bộ cấp chiến lược.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:35, 07/05/2018 XÓA

Hội nghị trung ương 7 khóa XII là hội nghị quan trọng nhằm ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân dân cả nước đang mong chờ sự chuyển mình của đất nước trong Hội nghị lần này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:47, 07/05/2018 XÓA

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sắp diễn ra sẽ họp để cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời, cũng để đồng bộ với Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết TW 5, 6 khóa XII về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:01, 07/05/2018 XÓA

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là đội ngũ giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Nếu chất lượng đội ngũ này tốt thì cả hệ thống chính trị, cả đất nước sẽ chuyển động tích cực. Do đó, việc đưa nội dung xây dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo tương xứng là yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo duy trì đội ngũ có chuyên môn thực hiện tốt yêu cầu đề ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:04, 07/05/2018 XÓA

BBC, RFA, RFI, VOA,…thường xuyên đăng tải các bài viết cho rằng đây là cuộc thanh trừng nội bộ nhằm củng cố, sắp xếp lại các nhóm "lợi ích" trong Đảng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Mọi người dân nên hết sức thận trọng trước những tin tức của các đài này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:19, 07/05/2018 XÓA

Rõ ràng các đề án của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc các đài báo phản động trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII là hành động hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể người dân Việt Nam và cần bị cả xã hội lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:31, 07/05/2018 XÓA

Hội nghị Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII được dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2018. Đây là hội nghị rất quan trọng của Đảng, với việc thảo luận về "Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, dưới sự chỉ đạo của Ban bí thư, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị này được dư luận trong nước và thế giới rất quan tâm. Lợi dụng sự quan tâm này, các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước liên tục đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc về nội dung và chủ đề của Hội nghị, nhằm đưa thông tin sai lệch trước thềm Hội nghị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:33, 07/05/2018 XÓA

Một trong những luận điệu được các đối tượng chống đối liên tục đưa ra đó là về cuộc đấu tranh quyền lực, phe cánh giữa các bên trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Điển hình cho luận điệu này là các bài viết được đưa lên các trang BBC, VOA trong những ngày vừa qua. Ngày 2/5/2018, trên BBC có đăng bài viết “TBT Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ hài lòng’ với Hội nghị TW 7?”. Mặc dù cố gắng tỏ ra là bài viết khách quan dưới góc nhìn của một cây bút nước ngoài, tuy nhiên, tác giả cố lồng ghép vào đó là các nội dung xuyên tạc, bôi xấu các cán bộ cấp cao trong Đảng, như về đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khi cho rằng ông này “luôn vâng lời” hay về việc bố trí nhân sự trong Hội nghị Trung ương 7 là “cơ hội để ông Trọng đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ chính trị đang trống”, cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại Hội nghị.”. Cùng quan điểm đó, các trang viết phản động khác cùng tung ra quan điểm cho rằng Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục là cuộc đấu tranh quyền lực trong Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
16:36, 07/05/2018 XÓA

Từ những luận điệu trên, đám dân chủ muốn hướng dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị để từ đó có những tư tưởng trái chiều trong nhân dân, có cái nhìn trái chiều về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang tiến hành. Tuy nhiên, có một thực tế mà tất cả các phương tiện truyền thông phản động phải thừa nhận hoặc lảng tránh không đề cập đến đó là niềm tin trong nhân dân vào Đảng, Nhà nước thông qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang tăng lên rõ rệt, và uy tín rất lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhân dân thời điểm hiện tại. Chính trang BBC đã phải thừa nhận: "Ông là nhà lý luận, người tin tưởng nhiệt thành, đã vượt qua cuộc đấu tranh quyền lực hơn hai năm trước đây." "Nay ông muốn làm sạch đảng, loại bỏ những kẻ tái phạm, xu thời, cơ hội.".

TRẢ LỜI
avatar
16:39, 07/05/2018 XÓA

Không chỉ các trang mạng phản động ở bên ngoài, rất nhiều đối tượng chống đối ở trong nước cũng nhân sự kiện này để xuyên tạc cũng như “đánh bóng” tên tuổi của mình. Điển hình là hoạt động đưa “tâm thư” của nhóm Đồng Thuận tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mặc dù sự việc đã có kết luận rõ ràng, đúng pháp luật, tuy nhiên, do sự kích động của các đối tượng phản động: Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Quang, Trịnh Bá Phương,… nhóm Đồng Thuận tiếp tục có hoạt động gây rối, kích động người dân chống đối chính quyền. Sau sự kiện kỷ niệm 1 năm vụ Đồng Tâm, nhóm này tiến hành nhiều hoạt động gây rối, mà điển hình là việc gửi tâm thư tới Hội nghị trung ương 7 vừa qua. Mặc dù biết trước kết quả, tuy nhiên, ý đồ của ông Lê Đình Kình và đồng bọn chính là thu hút sự chú ý của dư luận vào các hoạt động gây rối, chống phá của mình.

TRẢ LỜI
avatar
16:40, 07/05/2018 XÓA

Qua đây có thể thấy rõ ý đồ lợi dụng sự kiện Hội nghị Trung ương 7 để tiến hành các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước. Thiết nghĩ, Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị quan trọng này.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:44, 07/05/2018 XÓA

Qua đây có thể thấy rõ ý đồ lợi dụng sự kiện Hội nghị Trung ương 7 để tiến hành các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước. Thiết nghĩ, Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị quan trọng này.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:44, 07/05/2018 XÓA

Qua đây có thể thấy rõ ý đồ lợi dụng sự kiện Hội nghị Trung ương 7 để tiến hành các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động và các đối tượng chống đối ở trong và ngoài nước. Thiết nghĩ, Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và truyền thông và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Hội nghị quan trọng này.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:44, 07/05/2018 XÓA

Từ những luận điệu trên, đám dân chủ muốn hướng dư luận có cách nhìn sai lệch về nội dung và ý nghĩa thật sự của Hội nghị để từ đó có những tư tưởng trái chiều trong nhân dân, có cái nhìn trái chiều về cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang tiến hành. Tuy nhiên, có một thực tế mà tất cả các phương tiện truyền thông phản động phải thừa nhận hoặc lảng tránh không đề cập đến đó là niềm tin trong nhân dân vào Đảng, Nhà nước thông qua cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang tăng lên rõ rệt, và uy tín rất lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhân dân thời điểm hiện tại.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:44, 07/05/2018 XÓA

các đề án của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc các đối tượng phản động trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII là hành động hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể người dân Việt Nam và cần bị cả xã hội lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:44, 07/05/2018 XÓA

Công tác nhân sự luôn là vấn đề quan trọng được Đảng ta chú trọng thực hiện, nhân sự cho Hội nghị Trung ương lần thứ 7 cũng sẽ được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi công bố rộng rãi. Đặc biệt khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch “đốt lò” để thanh trừ những thành phần yếu kém, tha hóa biến chất trong nội bộ Đảng thì mọi vấn đề về nhân sự chỉ được hé mở cho đến sát thời điểm khai mạc Hội nghị Trung ương.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:44, 07/05/2018 XÓA

Trong thời điểm hiện tại thì Hội nghị Trung ương lần thứ 7 chính là mục đích nhằm đến của các hoạt động phá hoại của đám chống đối. Mục đích của chúng là: Hòng làm người dân có cái nhìn lệch lạc về Hội nghị, làm thất bại Hội nghị và quan trọng không kém chính là kiếm các khoản lợi nhuận từ việc xuyên tạc này. Điển hình cho luận điệu này là các bài viết được đưa lên các trang BBC, VOA trong những ngày vừa qua. Thật 'khá khen' cho các hoạt động xấu xa này của đám báo đài phản động.

TRẢ LỜI
avatar
An Khang
AUTHOR
16:45, 07/05/2018 XÓA

Rõ ràng các đề án của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc các đài báo phản động trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII là hành động hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể người dân Việt Nam và cần bị cả xã hội lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:45, 07/05/2018 XÓA

Đám phản động thì ra sức có các luận điệu chống đối thì thiết nghĩ các Cơ quan chức năng, báo đài của ta cũng nhanh chóng có các bài viết để đập lại luận điệu xuyên tạc của đám phản động, đám chống đối này. Đó cũng là hoạt động góp phần giúp người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Hội nghị trung ương 7 lần này.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:45, 07/05/2018 XÓA

Sự thận trọng, công phu khi xây dựng Đề án Trung ương 7 về cán bộ được chuẩn bị bài bản, công phu. Bởi công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, “quyết định” của mọi “quyết định”; trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 7 được dư luận trong nước và thế giới rất quan tâm.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
16:45, 07/05/2018 XÓA

Đám phản động thì ra sức có các luận điệu chống đối thì thiết nghĩ các Cơ quan chức năng, báo đài của ta cũng nhanh chóng có các bài viết để đập lại luận điệu xuyên tạc của đám phản động, đám chống đối này. Đó cũng là hoạt động góp phần giúp người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Hội nghị trung ương 7 lần này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:09, 07/05/2018 XÓA

“Bình mới rượu cũ” luôn là cụm từ được sử dụng để nói đến âm mưu, phương thức mà các đối tượng chống đối sử dụng nhằm phá hoại trước các kỳ đại hội, bao kỳ đại hội đã qua đã chứng minh cho việc dù chúng có sử dụng chiêu bài gì đi chăng nữa thì các kỳ hội nghị vẫn được tổ chức thành công và kết quả của nó đã mang lại những mặt tích cực cho sự phát triển của đất nước. Đó là điều mà không gì có thể phủ nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
23:17, 07/05/2018 XÓA

Hội nghị trung ương 7 là hội nghị quan trọng, với âm mưu thâm độc nhằm phá hoại, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, chúng sẽ ko thể đặt đc mục đích. TBT-NPT ông thực sự đang là niềm tự hào niềm kiêu hãnh của cả dân tộc VN,một vị TBT tận tụy hết mình vì sư nghiệp của cả dân tộc,cả đất nươc,k vụ lợi cá nhân,k bao che hay lo sợ trước bất kì thê lưc nào,trong ông chỉ luôn tâm niệm một điều rằng là phải làm soa cho đất nước,cho dân tộc vn,cho đảng cộng sẳn VN phải n ngày càng vững mạnh và luôn luon là chỗ dựa vững chắc trogn lòng nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
23:18, 07/05/2018 XÓA

đây có lẽ là chiêu trò k xa lạ và cũng k hề mới của đám rận chủ cơ hôi,biết bao sự kiện trọng đại của đất nước sắp diễn ra thì ở đó đều có vết nhơ từ miệng của bọn chúng cắn vào,bôi nhọ xuyên tạc đủ đường nhưng cái kết mà chúng nhận được đều k bao giờ được như ý muốn và lần này cũng k ngoại lệ. tranh thủ gửi bức thư này đê chung khuếch trương thanh thế và thu dâm tinh thần với đám phản động ở hải ngoại mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:51, 08/05/2018 XÓA

các đề án của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII được xây dựng đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:51, 08/05/2018 XÓA

một số tổ chức phản động trong và ngoài nước lại lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm sai lệch bản chất, mục tiêu, nội dung của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, gây ra những luồng dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:51, 08/05/2018 XÓA

Đây là những nhận định chủ quan, phản động, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
20:37, 11/05/2018 XÓA

Đây là một hội nghị hết sức quan trọng và cần thiết để chấn chỉnh lại bộ máy của chúng ta, tạo dựng lại niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong tình hình một số cân bộ thoái hóa biến chất đang làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
20:38, 11/05/2018 XÓA

Bọn chó săn của các tổ chức phản động kiểu gì chúng chẳng xuyên tạc được.Trước lúc chúng ta chưa đẩy mạnh công tác chống tham nhũng thì chúng nói chúng ta bao che ăn tiền của dân còn khi chúng ta đâỷ mạnh phòng chống tham nhũng thì chúng lại nói chúng ta thanh trừ lẫn nhau.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:46, 28/05/2018 XÓA

Hội nghị đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Điều này là không thể phủ nhận được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:48, 28/05/2018 XÓA

Tôi đánh giá cao đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ tại Hội nghị Trung ương 7. Đề án này đã hệ thống các cách làm mới trong khâu tuyển chọn nhân tài, đào tạo, giám sát, đề bạt cán bộ.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon