NHẬN DIỆN ÂM MƯU NHẰM VÀO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH!


Hoa sữa
Gần đây, thường xuyên đọc báo nghe đài, tác giả thấy xuất hiện một thủ đoạn nham hiểm mới của các thế lực thù địch. Đó là chúng xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị.
Đây là một thủ đoạn mới, chống phá trực diện vào lực lượng vũ trang nhân dân. Các thế lực thù địch lợi dụng một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, như: sân golf, quản lý và sử dụng đất quốc phòng; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội để tuyên truyền trên Internet và các trang mạng xã hội nhiều tin, bài, comment, video clip xuyên tạc, trong đó tập trung phủ nhận chức năng “đội quân lao động sản xuất” của Quân đội cùng với đó là truyền thống tốt đẹp của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể khẳng định luôn đó là những ý kiến phiến diện, một chiều, không có cơ sở, với ý đồ thâm độc nhắm đến Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thứ nhất, xét về mặt pháp lý, cùng với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đội nhân dân còn tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước và đó là truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân – Bộ đội Cụ Hồ.
Và Điều 68 Hiến pháp năm 2013 cũng chỉ rõ: “… xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

Thứ hai, xét về bản chất, Quân đội nhân dân Việt Nam là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ ngày đầu thành lập (22-12-1944) đến nay, Quân đội ta luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của Quân đội anh hùng: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Hiện nay, trong Quân đội nhân dân không có loại hình doanh nghiệp kinh tế thuần túy, ngay cả các doanh nghiệp kinh tế, thương mại cũng góp phần nhất định vào việc xây dựng Quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện các chính sách xã hội, hậu phương Quân đội. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp này phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là Luật Doanh nghiệp, bình đẳng cạnh tranh với các doanh nghiệp dân sinh khác. Mặt khác với nguồn nhân lực có tay nghề cao, hệ thống máy móc hiện đại, các doanh nghiệp quốc phòng đã sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng được đông đảo nhân dân đón nhận và sử dụng.
Đối với loại hình doanh nghiệp quốc phòng, trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị là sản xuất hàng quốc phòng theo chỉ tiêu được giao, tiếp đó mới tận dụng công năng dôi dư để sản xuất các mặt hàng phục vụ dân sinh. Nhưng cần thấy, dây chuyền, công nghệ sản xuất các sản phẩm này có tính lưỡng dụng để có thể sẵn sàng chuyển sang sản xuất quốc phòng khi đất nước có chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp. Ví dụ như công ty điện cơ 90 trong công cuộc xây dựng đất nước, công ty đã tận dụng nguồn nhân lực và hệ thống dây chuyền sản xuất để sản xuất các mặt hàng phục vụ dân sinh, song khi đất nước có chiến tranh xảy ra với nhân lực và hệ thống dây chuyền sản xuất đó có thể sản xuất các sản phẩm phục vụ cho chiến đấu được ngay. Như vậy, có thể thấy, các doanh nghiệp quốc phòng cũng đóng góp tích cực vào sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội nhân dân.
Với việc xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng – an ninh, các đoàn kinh tế – quốc phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tổ chức quy hoạch, bố trí lại dân cư, tạo việc làm, điều kiện cần thiết cho các hộ dân định cư lâu dài, hình thành các điểm, cụm dân cư tập trung trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo thế bố trí chiến lược mới trên các địa bàn, hướng chiến lược. Từ năm 2000 đến nay, các đoàn kinh tế – quốc phòng đã đỡ đầu, đón nhận trên 101.345 hộ dân vào sinh sống, lập nghiệp trong các khu kinh tế – quốc phòng; xây dựng mới 536 điểm dân cư tập trung với trên 32.009 hộ dân; xóa 344 thôn, bản “trắng” đảng viên; củng cố, giúp hàng nghìn chi bộ, tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở đi vào hoạt động nền nếp có hiệu quả... Lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sát cánh bên người dân, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, cùng nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Như vậy, có thể thấy rằng, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

42 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
09:33, 30/05/2018 XÓA

Thời bình cũng như thời chiến, lực lượng quân đội nhân dân luôn chủ động sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, Quân đội nhân dân còn tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đất nước và đó là truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân – Bộ đội Cụ Hồ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:08, 30/05/2018 XÓA

Lực lượng vũ trang nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc,mọi người khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:15, 30/05/2018 XÓA

Mô hình mà khi thời bình thì lao động sản xuất và khi đất nước có chiến tranh xảy ra với nhân lực và hệ thống dây chuyền sản xuất đó có thể sản xuất các sản phẩm phục vụ cho chiến đấu được ngay. Như vậy, có thể thấy, các doanh nghiệp quốc phòng cũng đóng góp tích cực vào sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:26, 30/05/2018 XÓA

Xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam là một thủ đoạn mới, chống phá trực diện vào lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, mọi người dân cần hết sức cảnh giác với những chiêu trò này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:29, 30/05/2018 XÓA

Quân đội nhân dân Việt Nam là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ ngày đầu thành lập, Quân đội ta luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của Quân đội anh hùng: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:45, 30/05/2018 XÓA

Thực tế ai cũng thấy rõ quân đội nhân dân làm kinh tế, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân và đất nước, thời bình thì làm kinh tế phục vụ nhân dân, thời chiến thì chiến đấu bảo vệ đất nước, đây là một điều đáng tự hào và động viên chứ. Những tên phản động kia thì luôn mồm mép nói xấu đất nước chế độ rồi, chúng muốn nước ta yếu kém để chúng được lợi đây mà, còn lâu nhé!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:13, 30/05/2018 XÓA

Từ trung ương tới chính quyền các địa phương thống nhất xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tổ chức quy hoạch, bố trí lại dân cư, tạo việc làm, điều kiện cần thiết cho các hộ dân định cư lâu dài, hình thành các điểm, cụm dân cư tập trung trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo thế bố trí chiến lược mới trên các địa bàn, hướng chiến lược. Đây là bước đi chiến lược của đất nước được nhân dân ủng hộ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:22, 30/05/2018 XÓA

xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam là âm mưu của các thế lục thù địch hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:06, 30/05/2018 XÓA

Bản thân tôi đánh giá rất cao lực lượng quân đội nói chung và những chú bộ đội nói riêng. Tôi tin tưởng họ là những con người không chỉ có đủ đức mà còn có đầy đủ những kĩ năng để bảo vệ đất nước khi có bất cứ kẻ thù nào xâm lược bờ cõi, họ cũng đủ các kiến thức để có thể lao động sản xuất từ nông nghiệp đến công nghiệp. Sở dĩ họ làm được vậy là nhở chủ trương, đường lối chỉ đạo đúng đắn về phát triển lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:31, 30/05/2018 XÓA

Tôi khẳng định rằng Quân đội nhân dân không có loại hình doanh nghiệp kinh tế thuần túy, ngay cả các doanh nghiệp kinh tế, thương mại cũng góp phần nhất định vào việc xây dựng Quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện các chính sách xã hội, hậu phương Quân đội. Vì vậy, hãy tránh cái nhìn phiến diện của các thế lực thù địch hòng chia rẽ lực lượng Quân đội nhân dân VIệt Nam ra khỏi nhiệm vụ bảo vệ biên giới, lãnh thổ tổ quốc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:45, 30/05/2018 XÓA

Vừa đảm bảo yêu cầu về chính trị mà vẫn phát triển kinh tế được thì quá tốt chứ; các doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là Luật Doanh nghiệp, bình đẳng cạnh tranh với các doanh nghiệp dân sinh khác. Mặt khác với nguồn nhân lực có tay nghề cao, hệ thống máy móc hiện đại, các doanh nghiệp quốc phòng đã sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng được đông đảo nhân dân đón nhận và sử dụng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:10, 30/05/2018 XÓA

Có thể thấy rằng, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:38, 30/05/2018 XÓA

có thể thấy rằng, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:43, 30/05/2018 XÓA

Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vẫn luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân. Nhưng những việc làm quang minh chính đại của lực lượng Quân đội nhân dân thì các thế lực thù địch cũng chả làm gì được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:17, 30/05/2018 XÓA

Phi chính trí hóa lực lượng vũ trang luôn là một âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Trong đó, mục tiêu chính của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân. Thủ đoạn của chúng là bôi nhọ, xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng quân đội nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:45, 30/05/2018 XÓA

Thực chất, lực lượng quân đội nhân dân còn một chức năng nữa là thực hiện chức năng đội quân sản xuất:. Thực tế cho thấy, các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được một số loại vũ khí, trang bị khí tài phù hợp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội. Nhiều đơn vị làm kinh tế của quân đội đã sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước... Cho nên, đây chỉ là một âm mưu chính trị của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
16:58, 30/05/2018 XÓA

Các doanh nghiệp quân đội đã tham gia nhiều dự án công trình trọng điểm của quốc gia như Đường Hồ Chí Minh, đường dây 500 KV Bắc - Nam, đường tuần tra biên giới, dịch vụ dầu khí, tham gia xây dựng nhiều công trình thuỷ điện lớn... Hiện có gần 100 doanh nghiệp quân đội đang tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch vụ bay, dịch vụ cảng biển, viễn thông, công nghiệp đóng tàu, trồng cây công nghiệp... Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp này ngày một tăng. Điều đó, cho thấy bản chất của vấn đề chỉ nằm ở bản chất chính trị của các thế lực thù địch mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
20:32, 30/05/2018 XÓA

có thể thấy rằng, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
20:33, 30/05/2018 XÓA

Phi chính trí hóa lực lượng vũ trang luôn là một âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Trong đó, mục tiêu chính của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân. Thủ đoạn của chúng là bôi nhọ, xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng quân đội nhân dân, chúng ta cần phải lên án những hành vi bẩn thỉu của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:19, 30/05/2018 XÓA

Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
21:20, 30/05/2018 XÓA

Gần đây, thường xuyên đọc báo nghe đài, tác giả thấy xuất hiện một thủ đoạn nham hiểm mới của các thế lực thù địch. Đó là chúng xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:21, 30/05/2018 XÓA

Đơn giản không thể phi chính trị hóa quân đội là vì Quân đội nhân dân Việt Nam là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ ngày đầu thành lập (22-12-1944) đến nay, Quân đội ta luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của Quân đội anh hùng: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

TRẢ LỜI
avatar
21:28, 30/05/2018 XÓA

lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật./.

TRẢ LỜI
avatar
22:00, 30/05/2018 XÓA

Hiện nay, trong Quân đội nhân dân không có loại hình doanh nghiệp kinh tế thuần túy, ngay cả các doanh nghiệp kinh tế, thương mại cũng góp phần nhất định vào việc xây dựng Quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện các chính sách xã hội, hậu phương Quân đội. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp này phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là Luật Doanh nghiệp, bình đẳng cạnh tranh với các doanh nghiệp dân sinh khác. Mặt khác với nguồn nhân lực có tay nghề cao, hệ thống máy móc hiện đại, các doanh nghiệp quốc phòng đã sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng được đông đảo nhân dân đón nhận và sử dụng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:08, 30/05/2018 XÓA

chúng xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị. Đây là một thủ đoạn mới, chống phá trực diện vào lực lượng vũ trang nhân dân. Các thế lực thù địch lợi dụng một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể khẳng định luôn đó là những ý kiến phiến diện, một chiều, không có cơ sở, với ý đồ thâm độc nhắm đến Quân đội nhân dân Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:17, 31/05/2018 XÓA

Lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sát cánh bên người dân, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, cùng nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Vì vậy chúng ta phải luôn tin tưởng vào quân đội và chính phủ Việt Nam, đừng để những đối tượng xấu lợi dụng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:37, 31/05/2018 XÓA

Có thể thấy, Bọn phản động đang tìm cách xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị. Đay là âm mưu rất nguy hiểm, phải có hình phạt hết sức nghiêm khắc đối với những bọn có hành vi âm mưu này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:54, 31/05/2018 XÓA

Việc phi chính trị hóa lực lượng Quân đội nhân dân là điều phi lý. Bởi lẽ, đây là lực lượng tiên phong chính trị bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Bản thân lực lượng quân đội nhân dân xuất phát từ nhân dân mà ra thì hà cớ gì những kẻ hẹp hòi kia đòi phi chính trị hóa?

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:58, 31/05/2018 XÓA

Xét về bản chất, Quân đội nhân dân Việt Nam là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ ngày đầu thành lập (22-12-1944) đến nay, Quân đội ta luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của Quân đội anh hùng: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

TRẢ LỜI
avatar
17:49, 31/05/2018 XÓA

Bên cạnh Công an nhân dân thì Quân đội nhân dân cũng là mục tiêu chống phá tích cực của đám phản động. Bởi theo một điều bình thường ai cũng nhận thấy là nếu quân đội mạnh cả về số lượng, chất lượng thì sức mạnh về quốc phòng, bảo vệ đất nước được tăng lên. Và tất nhiên để có được điều đó thì có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đám phản động, đám dân chủ tất nhiên là không hề thích điều này và muốn lực lượng quân đội yếu đi, người dân không tin tưởng lực lượng quân đội nữa nên chúng tích cực xuyên tạc, chống phá.

TRẢ LỜI
avatar
An Khang
AUTHOR
10:39, 01/06/2018 XÓA

Có thể thấy rằng, lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:53, 02/06/2018 XÓA

Lực lượng Quân đội nhân dân hợp với lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang của đất nước Việt Nam, giúp nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự cho nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống. Từ xa xưa trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện được sứ mệnh cao cả của mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:07, 02/06/2018 XÓA

Cái bọn ghen ăn tức ở với sự mến mộ, tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng bộ đội cụ Hồ ấy mà. Công lao của lực lượng này dành cho nhân dân, đất nước Việt Nam tựa trời cao, bộ đội cụ Hồ cũng từ nhân dân mà ra, rồi phục vụ nhân dân, họ được trang bị các kĩ năng cần thiết để sẵn sàng chiến đấu nếu có kẻ nào xâm lược bờ cõi, đất nước Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:09, 02/06/2018 XÓA

Nhìn vào lịch sử những cống hiến của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thì cũng không thể làm suy lệch cái nhìn của nhân dân Việt Nam vào lực lượng này bởi họ cũng chính từ nhân dân mà ra và họ cống hiến, phục vụ nhân dân, tổ quốc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:17, 02/06/2018 XÓA

Các thế lực thù địch lợi dụng một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, như: sân golf, quản lý và sử dụng đất quốc phòng; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội để tuyên truyền trên Internet và các trang mạng xã hội nhiều tin, bài, comment, video clip xuyên tạc, trong đó tập trung phủ nhận chức năng “đội quân lao động sản xuất” của Quân đội cùng với đó là truyền thống tốt đẹp của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Mọi người cần hết sức tỉnh táo tránh những thông tin xấu này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:13, 07/06/2018 XÓA

bọn chúng xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam hòng phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam, tức tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:14, 07/06/2018 XÓA

trong Quân đội nhân dân không có loại hình doanh nghiệp kinh tế thuần túy, ngay cả các doanh nghiệp kinh tế, thương mại cũng góp phần nhất định vào việc xây dựng Quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện các chính sách xã hội, hậu phương Quân đội

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:15, 07/06/2018 XÓA

đối với bọn dân chủ lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:16, 07/06/2018 XÓA

những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:28, 07/06/2018 XÓA

lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn là một trong những mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch. Với những luận điệu kích động, xuyên tạc, mà cụ thể ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, quý độc giả khi tiếp xúc vỡi những thông tin như vậy cần phải luôn cảnh giác, nhận diện được âm mưu ý đồ của chúng để không bị lôi kéo, lợi dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:17, 08/06/2018 XÓA

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang ta đã có bước trưởng thành lớn mạnh cả về bản lĩnh chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên. Đã hoàn thành tốt cả ba chức năng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp mà Đảng, Nhà nước giáo cho.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:28, 08/06/2018 XÓA

Xây dựng Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, lý tưởng của toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta. Xây dựng CNXH phải luôn luôn gắn với bảo vệ Tổ quốc XHCN. Xây dựng LLVTND ta vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đoạn cách mạng hiÖn nay, đòi hỏi chúng ta phải có các bước phát triển mới để làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thấm nhuần đường lối đổi mới, đường lối quân sự của Đảng , nhân dân ta nhất định xây dựng LLVTND vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCH. Xây dựng LLVTND là một nội dung cơ bản trong đường lối quốc phòng đường lối quân sự của Đảng ta. Sự nghiệp xây dựng LLVTND trong tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.... đã và đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon