QUỐC GIA NÀO TÔN TRỌNG, BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO, TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO HƠN VIỆT NAM?

Huyền Pha
Quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng, bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho các tôn giáo chính thống hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Thể hiện rõ vấn đề này thì mới đây nhất ngày 11/5, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tới Đại sứ đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, các Bộ, Ngành trong nước. Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản, nét mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài áp dụng cho bản thân, đồng nghiệp, cộng đồng đang cư trú tại Việt Nam.
Với việc mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ "công dân" thành "mọi người"; thời gian được công nhận là tổ chức tôn giáo từ 23 năm giảm xuống còn 5 năm. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đang diễn ra.
Tại Hội nghị, đại diện Ban Tôn giáo đã nêu nguyên tắc trong chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo của nhà nước Việt Nam là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
Một điều đáng chú ý là tính đến giữa năm 2017, Việt Nam đã công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25 triệu tín đồ. Tuy nhiên, hoạt động lợi dụng tôn giáo để kích động, gây rối, gây mất an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của một số đối tượng xấu vẫn đang xảy ra.
Sau Hội nghị, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội sẽ là kênh giới thiệu về đất nước, con người, tình hình tôn giáo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng với việc giới thiệu với Đại sứ các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội là lời tuyên bố đanh thép đối với thế giới về sự tôn trọng bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.
Điều này cũng chứng tỏ một điều về cái gọi là “đàn áp tôn giáo” các các tờ báo phản động các tổ chức, cá nhân đối lập với Việt Nam đưa ra thực chất đó là những luận điệu thiếu cơ sở. Mục đích của chúng khi đưa ra điều đó là sự kích động cho các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước Việt Nam.
Ngoài ra, Luật tín ngưỡng, Tôn giáo sẽ là cơ sở cho việc xử lý đối  với số đối tượng đang lợi dụng các hoạt động tôn giáo vi phạm các quy định pháp luật thời gian qua.
Một vài nét về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo gồm 9 Chương, 68 Điều. Trong đó, luật quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm cho các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật…
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

22 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
07:26, 13/05/2018 XÓA

Một điều đáng chú ý là tính đến giữa năm 2017, Việt Nam đã công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25 triệu tín đồ. Điều đó đã cho thấy Việt Nam là quốc gia luôn tôn trọng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Đồng thời bên trọng việc tôn trọng Việt Nam còn bảo vệ người dân khỏi những đối tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo bằng việc xây dựng cơ sở pháp lý cho điều này là Luật tín ngưỡng, Tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:31, 13/05/2018 XÓA

Các đối tượng xấu luôn có cái luận điệu “đàn áp tôn giáo” để xuyên tạc về chính quyền Việt Nam. Nhưng thực tế thì Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Trong Luật tín ngưỡng tôn giáo đã mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ "công dân" thành "mọi người"; thời gian được công nhận là tổ chức tôn giáo từ 23 năm giảm xuống còn 5 năm. Nói đến vấn đề tôn giáo chắc Việt Nam phải được xếp hàng đầu về việc đảm bảo các quyền lợi cho các tôn giáo và các tín đồ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:23, 13/05/2018 XÓA

Mọi công dân đều có quyền theo hay không theo bất kì một tôn giáo nào được Nhà nước công nhận. Như vậy còn không tự do tôn giáo thì còn là gì nữa, các vị cứ kêu Việt Nam không có tự do tôn giáo, xin lỗi các vị chứ mượn tôn giáo mà giết người, mà xúc phạm người khác thì theo đạo đức xã hội cũng chả chấp nhận được chứ chưa nói đâu xa xôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:31, 13/05/2018 XÓA

Cho đến hết năm 2017, Việt Nam đã công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25 triệu tín đồ. Các vị cứ hoạt động đúng quy định thì ai làm gì được các vị, đằng này các vị toàn hoạt động lợi dụng tôn giáo để kích động, gây rối, gây mất an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì có đáng nhốt hết vào tù, cách ly khỏi xã hội không chứ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:43, 13/05/2018 XÓA

"Đàn áp tôn giáo" mà các trang tin phản động đưa thực chất đó là những con người lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên phải chịu các hình thức xử lý của pháp luật, mà điều này thì được nhân dân cả nước đồng tình. Thử hỏi các vị nói như vậy có khác nào vu khống, đơm điều, bịa đặt sai sự thật đi không.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:22, 14/05/2018 XÓA

Việc tung tin Việt Nam đàn áp tôn giáo được các các tờ báo phản động các tổ chức, cá nhân đối lập với Việt Nam đưa ra thực chất đó là những luận điệu thiếu cơ sở. Cần khẳng định rằng với những hoạt động đoàn kết tôn giáo của Nhà nước thì Việt Nam phải là quốc gia tôn trọng và có tự do tôn giáo nhất.

TRẢ LỜI
avatar
14:18, 14/05/2018 XÓA

Có thể nói không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo; việc giới rận chủ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền, chia rẽ những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng mục đích kiếm lời từ bên ngoài.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:33, 14/05/2018 XÓA

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho các tôn giáo chính thống hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Mọi thông tin vu cáo, tuyên truyền xuyên tạc chính sách, đường lối của Việt Nam là vi phạm pháp luật Việt Nam nghiêm trọng phải xử lý theo pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:56, 14/05/2018 XÓA

Cái gọi là đàn áp tôn giáo mà các tờ báo phản động và các tổ chức, cá nhân đối lập với Việt Nam đưa ra thực chất đó là những luận điệu thiếu cơ sở. Mục đích của chúng khi đưa ra điều đó là sự kích động cho các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước Việt Nam. Những kẻ như vậy phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:58, 14/05/2018 XÓA

Đúng vậy, nếu cứ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật thì có ai nói gì các vị được chứ, có bao nhiêu giáo dân vẫn hoạt động tôn giáo vậy mà họ có làm sao đâu, họ còn được tuyên truyền là những tấm gương giáo dân tiêu biểu để cho mọi người học hỏi cơ mà nhỉ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:03, 14/05/2018 XÓA

Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tới các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, các Bộ, Ngành trong nước. Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản, nét mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:06, 14/05/2018 XÓA

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tình hình tôn giáo ở Việt Nam, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài áp dụng cho bản thân, đồng nghiệp, cộng đồng đang cư trú tại Việt Nam. Mong tất cả các cá nhân và tổ chức hãy tôn trọng quy định pháp luật mà thực hiện cho đúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:08, 14/05/2018 XÓA

Đàn áp tôn giáo ở đâu đó chứ ở Việt Nam thì không hề có, các tôn giáo chung sống hòa bình và đoàn kết ở Việt Nam. Thế nhưng lúc nào các thế lực thù địch cũng xuyên tạc cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Đó là điều hết sức lố bịch.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:14, 14/05/2018 XÓA

Tất cả các quốc gia thì tôn giáo đều phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng, bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho các tôn giáo chính thống hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Vậy nên cứ tuân thủ đúng là được nhỉ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:24, 14/05/2018 XÓA

Đúng vậy, Việt Nam là quốc gia luôn tôn trọng bảo vệ quyền tự do tôn giáo: với việc mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ "công dân" thành "mọi người"; thời gian được công nhận là tổ chức tôn giáo từ 23 năm giảm xuống còn 5 năm. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đang diễn ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:03, 14/05/2018 XÓA

Việt Nam đã công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo với khoảng 25 triệu tín đồ. Tuy nhiên, hoạt động lợi dụng tôn giáo để kích động, gây rối, gây mất an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của một số đối tượng xấu vẫn đang xảy ra, chủ yếu là những tổ chức được Mỹ hậu thuẫn mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:15, 14/05/2018 XÓA

Hội nghị là kênh giới thiệu về đất nước, con người, tình hình tôn giáo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng với việc giới thiệu với Đại sứ các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội là lời tuyên bố đanh thép đối với thế giới về sự tôn trọng bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:21, 14/05/2018 XÓA

Luật tín ngưỡng, Tôn giáo sẽ là cơ sở cho việc xử lý đối với số đối tượng đang lợi dụng các hoạt động tôn giáo vi phạm các quy định pháp luật. Những kẻ âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền nhân dân sẽ bị trừng trị hoặc những kẻ mê tin dị đoan cũng sẽ phải chịu hình phạt.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:51, 15/05/2018 XÓA

Các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội sẽ là kênh giới thiệu về đất nước, con người, tình hình tôn giáo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Rõ ràng với việc giới thiệu với Đại sứ các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội là lời tuyên bố đanh thép đối với thế giới về sự tôn trọng bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:35, 16/05/2018 XÓA

Quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng, bảo vệ quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho các tôn giáo chính thống hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:15, 28/05/2018 XÓA

Vậy mà đây đó vẫn có những giọng điệu lạc lõng xuyên tạc, bóp méo, phản ảnh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng dù bằng chiêu trò gì chăng nữa, các thế lực thù địch, phản động cũng không thể phủ nhận được những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:18, 28/05/2018 XÓA

Nhà nước Việt Nam nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần chính đáng của con người. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam; được bảo đảm tôn trọng trên thực tế.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon