QUYẾT TÂM SẮP XẾP BỘ MÁY CHÍNH TRỊ TINH GỌN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Hoa sữa
Ngày 13/5, tại buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về kết quả cải cách hành chính, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, chi tiêu công theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị trong 2 năm 2016 – 2017.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo, do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm trưởng ban. Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc việc cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy của Hà Nội. Sau 2 năm thực hiện, đến giờ Hà Nội đã sắp xếp song toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đoàn thể chính trị.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Cụ thể, Hà Nội đã sắp xếp được 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp đã giảm từ 204 phòng xuống còn 158 phòng, giảm 46 phòng; đồng thời giảm 26 trưởng phòng và hơn 100 phó trưởng phòng.
Hà Nội cũng đã thống nhất tổ chức lại 12 phòng chuyên môn ở quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở cũng giảm 121 đơn vị… Trong thời gian tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập các trung tâm, phòng y tế quận, huyện, góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo thực thi công vụ một cách hiệu quả nhất.
Cũng theo Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung, qua rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính, đến nay Hà Nội đã kết nối Internet toàn bộ. 100% doanh nghiệp đã kê khai hải quan, thuế qua mạng, 100% thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng được thực hiện qua mạng Internet. 
Quý độc giả có thể nhận thấy rằng, những quyết sách quan trọng trong việc sắp xếp lại bộ máy chính trị ở Thành phố Hà Nội ở trên cũng như những kết quả đạt được là sự cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Nguyên nhân của việc phải sắp xếp lại bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả xuất phát từ tình hình thực tiễn khách quan chứ không phải là sự áp đặt chủ quan duy ý chí của lãnh đạo Thành phố. Thực tiễn đó có thể kể đến như: Tổ chức bộ máy bên trong của một số cơ quan vẫn còn biểu hiện cồng kềnh, còn tầng nấc trung gian; chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước tuy cơ bản khắc phục được sự chồng chéo, nhưng trên một số lĩnh vực vẫn còn giao thoa, đan xen hoặc phân công chưa thực sự phù hợp, dẫn đến khó xác định trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước có mặt còn hạn chế; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn phức tạp, rườm rà, chậm được khắc phục; việc chuyển giao một số nhiệm vụ từ cơ quan hành chính nhà nước cho các tổ chức xã hội thực hiện còn hạn chế. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp; chi tiêu ngân sách nhà nước còn quá lớn. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập, ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Trong khi đó, việc tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng thời gian qua kết quả còn thấp; việc quy định cũng như đề bạt số lượng lãnh đạo cấp phó còn nhiều; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất lao động thấp; tỷ lệ người phục vụ ở khối văn phòng lớn...
Việc tinh giản biên chế hơn 100 lãnh đạo cấp phòng và kéo theo đó là tinh giản cán bộ, công chức ở các cơ quan bị sáp nhập ở Hà Nội mặc dù đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều cá nhân, nhưng lợi ích đó phải đặt dưới lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và lợi ích của nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng. Hiểu được điều này, cộng thêm sự đồng thuận ủng hộ của quần chúng nhân dân, những cán bộ thuộc diện tinh giản, sắp xếp lại nhất định sẽ yên tâm công tác ở vị trí mới, công hiến hết tài năng sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, những con số biết nói ở trên cũng cho thấy quyết tâm của Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trong thực hiện mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân. Tác giả tin tưởng rằng trong thời gian tới, với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân của các cấp lãnh đạo Thành phố, Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của Tổ quốc!./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

42 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
16:34, 18/05/2018 XÓA

Những quyết sách quan trọng trong việc sắp xếp lại bộ máy chính trị ở Thành phố Hà Nội mà bài viết đưa ra cũng như những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được là sự cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là một bước tiến mới chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:37, 18/05/2018 XÓA

Những chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ của Thành phố cho thấy quyết tâm của Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trong thực hiện mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân. Tác giả tin tưởng rằng trong thời gian tới, với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân của các cấp lãnh đạo Thành phố.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:37, 18/05/2018 XÓA

Có thể thấy rằng Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đang thực hiện mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:40, 18/05/2018 XÓA

Những con số biết nói ở trên cũng cho thấy quyết tâm của Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trong thực hiện mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân của các cấp lãnh đạo Thành phố, Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của Tổ quốc!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:45, 18/05/2018 XÓA

Thành ủy, lãnh đạo Hà Nội đang di đúng chủ trương , đường lối của Đảng theo hướng tinh giản bộ máy. Việc tinh giản bộ máy, sẽ giảm thiểu nhiều thứ phức tạp, rườm rà, chậm được khắc phục; việc chuyển giao một số nhiệm vụ từ cơ quan hành chính nhà nước cho các tổ chức xã hội thực hiện còn hạn chế. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp; chi tiêu ngân sách nhà nước còn quá lớn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:47, 18/05/2018 XÓA

Thủ đô Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Thủ đô sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của Tổ quốc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:51, 18/05/2018 XÓA

Thật tuyệt vời, khi Hà Nội tổ chức lại 12 phòng chuyên môn ở quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở cũng giảm 121 đơn vị… Trong thời gian tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập các trung tâm, phòng y tế quận, huyện, góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo thực thi công vụ một cách hiệu quả nhất. Hi vọng bộ máy tinh giản nhưng hiệu quả làm việc không những không giản đi mà còn được nâng lên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:57, 18/05/2018 XÓA

Việc tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng thời gian qua kết quả còn thấp; việc quy định cũng như đề bạt số lượng lãnh đạo cấp phó còn nhiều; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất lao động thấp; tỷ lệ người phục vụ ở khối văn phòng lớn... Hà Nội sẽ đi đầu trong việc tinh giản biên chế, theo đó các địa phương cũng sẽ tinh giản dần dần để được bộ máy Nhà nước hợp lý, làm việc hiệu quả nhất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:01, 18/05/2018 XÓA

Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp; chi tiêu ngân sách nhà nước còn quá lớn. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập, ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp lại bộ máy là điều tất yếu và rất hợp lý, hợp lòng dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:11, 18/05/2018 XÓA

Thành ủy, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thực hiện tinh giản biên chế hơn 100 lãnh đạo cấp phòng và kéo theo đó là tinh giản cán bộ, công chức ở các cơ quan bị sáp nhập ở Hà Nội mặc dù đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều cá nhân, nhưng lợi ích đó phải đặt dưới lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và lợi ích của nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:15, 18/05/2018 XÓA

Thực tiễn cho thấy tổ chức bộ máy bên trong của một số cơ quan vẫn còn biểu hiện cồng kềnh, còn tầng nấc trung gian; chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước tuy cơ bản khắc phục được sự chồng chéo, nhưng trên một số lĩnh vực vẫn còn giao thoa, đan xen hoặc phân công chưa thực sự phù hợp, dẫn đến khó xác định trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra. Vì thế cải tổ bộ máy, tinh giản biên chế giảm nợ công là quá hợp lý rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:22, 18/05/2018 XÓA

Việc tinh giản cán bộ, công chức ở các cơ quan bị sáp nhập ở Hà Nội mặc dù đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều cá nhân, nhưng lợi ích đó phải đặt dưới lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và lợi ích của nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng. Điều này được nhân dân thành phố ủng hộ là thành công rất lớn từ chính quyền rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:59, 18/05/2018 XÓA

Trong thời gian tới, với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân của các cấp lãnh đạo Thành phố, Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của Tổ quốc!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:21, 18/05/2018 XÓA

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan thành phố là hoàn toàn hợp và nó xuất phát từ thực tiễn khách quan. Qua quá trình hoạt động, rõ ràng bộ máy hiện nay có một số bất cập như: tình trạng cồng kềnh, nhiều nấc trung gian; chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị, bộ phận còn chồng chéo, trùng dẫm dẫn đến hoạt động kém hiệu quả; đặc biệt là khâu thủ tục hành chính còn khá rườm ra, chưa được khắc phục… Chính vị vậy việc tinh gọn lại tổ chức bộ máy là quyết sách đúng đắn

TRẢ LỜI
avatar
08:52, 19/05/2018 XÓA

những con số biết nói ở trên cũng cho thấy quyết tâm của Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trong thực hiện mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân. Tác giả tin tưởng rằng trong thời gian tới, với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân của các cấp lãnh đạo Thành phố, Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của Tổ quốc!.

TRẢ LỜI
avatar
08:52, 19/05/2018 XÓA

Việc tinh giản cán bộ, công chức ở các cơ quan bị sáp nhập ở Hà Nội mặc dù đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều cá nhân, nhưng lợi ích đó phải đặt dưới lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và lợi ích của nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng. Điều này được nhân dân thành phố ủng hộ là thành công rất lớn từ chính quyền rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:18, 19/05/2018 XÓA

Những con số biết nói ở trên cũng cho thấy quyết tâm của Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trong thực hiện mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây là điều cần thiết để tiếp tục duy trì tính vững mạnh của tổ chức chính quyền các cấp, thực hiện thành công các nhiệm vụ mà nhân dân giao phó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:23, 19/05/2018 XÓA

Theo Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung, qua rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính, đến nay Hà Nội đã kết nối Internet toàn bộ. 100% doanh nghiệp đã kê khai hải quan, thuế qua mạng, 100% thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng được thực hiện qua mạng Internet. Đây là kết quả tích cực cho thấy chủ trương hiện đại hóa nền hành chính quốc gia nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:27, 19/05/2018 XÓA

Có thể nhận thấy rằng, những quyết sách quan trọng trong việc sắp xếp lại bộ máy chính trị ở Thành phố Hà Nội ở trên cũng như những kết quả đạt được là sự cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:31, 19/05/2018 XÓA

Việc tinh giản biên chế hơn 100 lãnh đạo cấp phòng và kéo theo đó là tinh giản cán bộ, công chức ở các cơ quan bị sáp nhập ở Hà Nội mặc dù đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều cá nhân, nhưng lợi ích đó phải đặt dưới lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và lợi ích của nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng.

TRẢ LỜI
avatar
22:25, 19/05/2018 XÓA

Làm việc này rất là tốt, đáng nhẽ chúng ta phải nên làm việc này từ lâu rồi đó. Khi Hà Nội tổ chức lại 12 phòng chuyên môn ở quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở cũng giảm 121 đơn vị… Trong thời gian tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập các trung tâm, phòng y tế quận, huyện, góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo thực thi công vụ một cách hiệu quả nhất.

TRẢ LỜI
avatar
14:17, 20/05/2018 XÓA

Tôi thấy quyết tâm của Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội là rất cao, làm tinh gọn bộ máy không chỉ là chỉ thị từ cấp trên mà đó chính là yêu cầu thực tiễn đỏi hỏi đối với Hà Nội bởi đây là thủ đô tập trung nhiều công việc vì vậy cần có sự hiệu quả cao nhất trong làm việc ở cơ quan.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:57, 21/05/2018 XÓA

Hy vọng với quyết tâm thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của lãnh đạo thành phố, Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:36, 21/05/2018 XÓA

Bất kì một quyết sách nào của chính quyền khi được sự ủng hộ từ người dân là đã thắng lợi 70% rồi. Sắp xếp bộ máy hành chính của thành phố là một bước tiến ảnh hưởng tới nhiều con người, vì thế để đem lại hiệu quả cao trong công tác cán bộ này phải có sự quyết tâm, ủng hộ và có cái nhìn xa thì mới thành công được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:42, 21/05/2018 XÓA

Làm Nhà nước mà lương 3 cọc 3 đồng thì không bao giờ thu hút được người tài, nợ công của chúng ta rất lớn, việc tinh giản bộ máy, biên chế để tăng lương cho cán bộ công chức là một điều đúng đắn, giảm thiểu được sự cồng kềnh, tham ô, tham nhũng cũng được ngăn chặn, điều này nói lên một sự tươi sáng của nền chính trị của nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:52, 21/05/2018 XÓA

Đúng bạn ạ, việc sắp xếp lại bộ máy chính trị diễn ra trên toàn mặt trận, tất cả các đơn vị hành chính, sự nghiệp của Nhà nước, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân. Điều này cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước là rất cao, động lực phát triển đất nước là đây, một quyết sách thay đổi cả bộ mặt của một quốc gia.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:09, 21/05/2018 XÓA

Biết là việc sắp xếp bộ máy hành chính của Thành phố chắc chắn sẽ vấp phải việc cắt giảm người, như vậy sẽ ảnh hưởng tới không ít cuộc sống của nhiều người. Nhưng vì sự phát triển của Thủ đô, khắc phục những hạn chế yếu kém của cơ quan hành chính sự nghiệp của Thành phố, thực hiện sắp xếp bộ máy là vấn đề cấp bách.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:23, 21/05/2018 XÓA

Bạn nói cũng đúng, nhưng theo tôi chúng ta mới trải qua thời gian cải cách không lâu, có từng chặng đường cần phải qua chứ không thể đốt cháy giai đoạn hoặc bằng mọi giá phải cải tổ. Chính vì thế khi nước ta đã có những bước chân vững chắc khi đó chúng ta tiến hành cải tổ bộ máy hành chính, đây chính là thời điểm đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:14, 21/05/2018 XÓA

Việc tinh giản biên chế hơn 100 lãnh đạo cấp phòng và kéo theo đó là tinh giản cán bộ, công chức ở các cơ quan bị sáp nhập ở Hà Nội mặc dù đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều cá nhân, nhưng lợi ích đó phải đặt dưới lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và lợi ích của nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:14, 21/05/2018 XÓA

Quyết sách đúng đắn, tuy nhiên phải có từng bước đi cụ thể chứ không thể nào bộp cái được ngay, như vậy sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố cần hết sức quyết tâm và có những chương trình cụ thể. Một đường lối đúng sau đó cần có việc tổ chức thực hiện đúng đắn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:21, 21/05/2018 XÓA

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để giảm bớt đi một vài những người làm việc không có hiệu quả, nhận lương mà không cống hiến chứ không phải tinh giản những người làm được việc, vốn đã cống hiến rất nhiều cho xã hội. Nhân dân chúng ta rất mong chờ những hiệu quả tích cực mang lại từ việc tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế mà Hà Nội là nơi tiên phong cho việc này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:28, 21/05/2018 XÓA

Đúng vậy, tinh giản bộ máy là làm gọn lại bộ máy, những cơ quan, đơn vị giao thoa, chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ sẽ được sắp xếp, sáp nhập lại để hướng tới giải quyết công việc hiệu quả hơn. Tôi tin chắc rằng, hướng đi này sẽ có lợi cho nhân dân hơn rất nhiều trong giải quyết các công việc thủ tục hành chính.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:37, 21/05/2018 XÓA

Tinh giản bộ máy hành chính là một quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân của các cấp lãnh đạo Thành phố. Với sự kiện này chắc chắn Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Là mô hình mà các tỉnh sẽ từng bước tinh giản bộ máy hành chính ở tỉnh mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:49, 21/05/2018 XÓA

Một bộ máy tinh gọn trong hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương trong một tương lai gần mà Hà Nội là tiên phong trong lĩnh vực này. Chắc chắn việc giảm bớt các cơ quan chồng lấn công việc thì việc giải quyết công việc sẽ được chú trọng hơn, nhanh gọn, hiệu quả hơn.

TRẢ LỜI
avatar
21:32, 21/05/2018 XÓA

Ngày 13/5, tại buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về kết quả cải cách hành chính, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, chi tiêu công theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị trong 2 năm 2016 – 2017.
Thực sự rất khâm phục cách làm việc của bác Chung. Đúng là một lãnh đạo đi lên từ lực lượng vũ trang!

TRẢ LỜI
avatar
11:59, 23/05/2018 XÓA

Những con số biết nói ở trên cũng cho thấy quyết tâm của Thành uỷ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trong thực hiện mục tiêu sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ lợi ích của nhân dân. Tác giả tin tưởng rằng trong thời gian tới, với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp lòng dân của các cấp lãnh đạo Thành phố, Hà Nội sẽ có thêm một bước phát triển đột phá về mọi mặt, xứng đáng là địa phương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến của Tổ quốc!

TRẢ LỜI
avatar
21:53, 27/05/2018 XÓA

không hiểu sao phải tinh gọn bộ máy nhà nước. rồi học sinh sinh viên những người giỏi thật sự nhưng giới trẻ phụ hợp với nhà nc thì lại chaatk vật mãi ko có việc làm tinh giảm thi tinh nhưng ông già ko có bằng cắp mà chạy chọt thử 1 cuộc thi rồi tinh lọc sắp xếp lại xem như thế mới công băng ông chung ạ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:00, 27/05/2018 XÓA

Tinh gọn là điều rất cần thiết và nhất định phải làm vào thời điểm này. Bộ máy hành chính công đã trở nên quá cồng kềnh, làm việc thiếu hiệu quả. Có không ít những phòng ban, vị trí bị trùng lặp nhau về chức năng, nhiệm vụ. Người thì đông nhưng hiệu quả công việc lại không thật sự cao, thậm chí vì quá đông mà dẫn đến trường hợp lảng tránh, đùn đẩy trách nhiệm, công việc. Bám sát theo chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của Đảng chính là điều tốt nhất vào lúc này để có thể thay đổi tình hình.

TRẢ LỜI
avatar
22:19, 27/05/2018 XÓA

Bộ máy cồng kềnh, thiếu hiệu quả dẫn đến những hậu quả xấu mà thực tế đã chứng minh. Nhân sự trong các tổ chức hành chính công quá lớn, lượng tiền lương phải dành để chi trả cho nó càng phình to. Tiền lương ấy từ đâu? Từ chính tiền thuế của nhân dân. Công chức đông nhưng hiệu quả công việc là không lớn. Có người làm, người không nhưng lương hưởng được là như nhau. Từ đó kéo theo những hệ lụy như thiếu trách nhiệm với công việc, lẩn tránh việc, trốn tránh trách nhiệm...

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:40, 28/05/2018 XÓA

sắp xếp bộ máy chính trị hiện nay là việc làm rất cần thiết. Và đã đến lúc chúng ta không được “nể nang” nữa, có như vậy đất nước mới không khó khăn, nợ công mới giảm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:49, 28/05/2018 XÓA

Hà Nội đang tập trung sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy theo hướng giảm những tổ chức, đơn vị có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, ít hiệu quả hoặc chưa phù hợp về mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức. Đồng thời, thành lập mới, chuyển đổi mô hình quản lý đối với cơ quan, đơn vị cần thiết cho sự phát triển KT-XH của Thành phố

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon