RFA XUYÊN TẠC VỀ NGÀY 30/4

Loa phường - Vừa qua, trên trang mạng RFA đã đăng tải bài viết "Viết cho tháng Tư" của tác giả Song Chi. Trong đó, tác giả Song Chi cho rằng: "Chỉ có đảng cộng sản Việt Nam là nhất quyết thống nhất đất nước bằng chiến tranh, bằng máu, máu của chính người Việt Nam, quyết đánh Mỹ từ khi Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam và đánh Mỹ khi Mỹ đã đi rồi, đánh đến cùng kể cả khi Hiệp định Hòa bình vừa được ký chưa ráo mực. Tất cả chỉ nhằm giành độc quyền lãnh đạo đất nước mà thôi". Đây là những luận cứ hết sức phản động, xuyên tạc, bôi nhọ sự thật lịch sử về chiến thắng 30/4/1975, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.

RFA lại xuyên tạc sự thật lịch sử về chiến thắng 30/4/1975
Chúng ta đều biết rằng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mọi quốc gia dân tộc, là những thành tố hữu cơ không thể tách rời, tạo nên quyền dân tộc cơ bản của mọi quốc gia. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước, nghĩa vụ cao cả của mọi người dân trong mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với cả thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời, Người cũng nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”.
Chiến thắng 30/4/1975, cũng chính là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Điều đó cho thấy chân lý không thể thay đổi được đó là: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền dân tộc của mình, đánh thắng mọi thế lực ngoại xâm cường bạo, bảo vệ vững chắc non sông đất nước.
Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời đây cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Đây là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên cường, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường vui mừng đón chào chiến thắng 30/4/1975
Bên cạnh đó, tác giả Song Chi còn cho rằng: "Thắng một cuộc chiến, thống nhất được giang sơn nhưng không thống nhất được lòng người, hay nói cách khác, không thu phục được nhân tâm đại đa số nhân dân, ngược lại, thời gian càng lùi xa thì lòng dân càng chia rẽ, oán hận, là thất bại". Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta đều phải thừa nhận rằng chiến thắng 30/4/1975 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ không chỉ của nhân dân trong cả nước mà bạn bè trên thế giới còn chúc mừng ngày lễ độc lập của Việt Nam. Trong đó, người dân Sài Gòn đã đổ ra đường, cờ hoa trên tay, reo hò chúc mừng đoàn quân giải phóng. Cảnh tượng ngổn ngang của đường phố Sài Gòn không át được niềm vui chiến thắng tràn khắp nơi trong ngày 30/4/1975 lịch sử. Đây là minh chứng không thể chối cãi được về ước nguyện của đại đa số quần chúng nhân dân trong cả nước về ngày đoàn tụ, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông thu về một mối.
Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đây là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường. Việc tác giả Song Chi xuyên tạc sự thật lịch sử về chiến thắng 30/4/1975 là hành động hết sức ngông cuồng, gây bức xúc trong mỗi người dân Việt Nam và xứng đáng bị cả xã hội lên án.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

92 nhận xét

Viết nhận xét
15:09, 01/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:11, 01/05/2018 XÓA

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời…

TRẢ LỜI
avatar
15:12, 01/05/2018 XÓA

Ngày 30/4 là ngày hoà hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường… Hoà hợp dân tộc đã hoá giải xung đột, xoá bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:13, 01/05/2018 XÓA

Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì cuộc sống hoà bình và toàn vẹn lãnh thổ mà cả dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm. Vì thế, hơn ai hết, người Việt Nam càng quý trọng những ngày tháng hôm nay, càng trân trọng những thành quả có được sau hơn 20 năm đất nước đổi mới trong bối cảnh đất nước hoà bình, xã hội ổn định.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:17, 01/05/2018 XÓA

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Hay đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái móc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:19, 01/05/2018 XÓA

Đại thắng Mùa xuân 1975 – nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử : Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là một trong những cuộc kháng chiến kéo dài nhất, oanh liệt nhất và đã chiến thắng vẻ vang, trọn vẹn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:21, 01/05/2018 XÓA

Chỉ tính riêng kết quả thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, từ ngày 26/4/1975 đến ngày 30/4/1975, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân chủ lực, quân địa phư­ơng thuộc Quân khu 3 ngụy, những đoàn quân của các quân khu 1 và 2 chạy về cố thủ và chi viện cho địch ở Sài Gòn - Gia Định, diệt và làm tan rã khoảng 269.000 tên địch, thu 276.000 súng các loại (trong đó có 518 khẩu pháo), 409 xe tăng, thiết giáp, 858 máy bay các loại, 6.457 tàu, xuồng chiến đấu, 3.296 xe ô tô và nhiều ph­ương tiện chiến tranh khác, giải phóng hoàn toàn Sài Gòn - Gia Định, góp phần quyết định và thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:22, 01/05/2018 XÓA

Với chiến thắng ngày 30/4/1975, nhân dân ta đã vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của các n­ước đế quốc, vĩnh viễn thoát khỏi hoạ đất nước bị chia cắt, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nư­ớc, bảo vệ những thành quả b­ước đầu của cách mạng XHCN ở miền Bắc, đư­a cả nư­ớc bư­ớc vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và CNXH; đư­a dân tộc ta đứng vào hàng ngũ của quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:56, 01/05/2018 XÓA

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:57, 01/05/2018 XÓA

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:57, 01/05/2018 XÓA

Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:57, 01/05/2018 XÓA

Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:58, 01/05/2018 XÓA

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNHX”

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:58, 01/05/2018 XÓA

Ngày toàn thắng 30/4 là một ngày hội non sông, là một đại lễ, một ngày hội lớn của dân tộc. Đây là một ngày có những ý nghĩa lịch sử trọng đại, bao gồm nhiều bài học lịch sử quan trọng. Đây là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, giải phóng nốt những vùng tạm chiếm còn lại ở miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Đây là ngày toàn thắng trước giặc Mỹ xâm lược, hoàn toàn đánh bại cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam, đánh bại chiến lược chiến tranh cuối cùng của Mỹ ở Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:58, 01/05/2018 XÓA

Ngày này cũng mang nhiều ý nghĩa và bài học về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, về tinh thần đề cao cảnh giác với người láng giềng phía Bắc, về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, về công tác địch vận, binh vận, kể cả trong nhóm chóp bu có chức vụ cao nhất của địch, và nhất là ý nghĩa về sự thống nhất quốc gia dân tộc sau hàng trăm năm chiến tranh và chia rẽ, chia ly, chia cắt. Bài viết này xin được nói sâu hơn về một số vấn đề mà chính sử và truyền thông chính thống ít nhắc tới hoặc chưa được trình bày sâu sát.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:58, 01/05/2018 XÓA

Chiến dịch Mùa xuân 1975 bắt đầu từ trận Phước Long, là trận đánh trinh sát chiến lược, đến 3 “chiến dịch trong chiến dịch” liên tiếp nhau: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế – Đà Nẵng, và sau cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngoài ra còn có những chiến dịch nhỏ hơn, diễn ra trên những địa bàn chiến lược như Long Khánh – Xuân Lộc, Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, các trận đánh trên các tuyến phòng thủ từ xa như Tây Ninh – An Lộc – Dầu Tiếng, Phan Rang – Ninh Thuận, và các đợt tiến công quét sạch Khmer đỏ ra khỏi bờ cõi mà trước đó họ đã “đục nước béo cò” khi vào đóng giữ những nơi mà quân ngụy Sài Gòn đào ngũ, tan hàng rã ngũ, trốn chạy. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã dẫn đến kết quả là chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt đất nước của ngoại bang, đưa đến việc thống nhất đất nước, xã hội, chính trị, dân cư.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
22:59, 01/05/2018 XÓA

Trước đó, nhà báo nổi tiếng Neil Sheehan của tờ New York Times đã nói: “Sau những năm dài tìm cách khuất phục những dân tộc nghèo khổ bằng sự tàn bạo của sức mạnh kỹ thuật của mình, nước Mỹ, một nước giàu mạnh nhất trên quả đất này, cuối cùng có thể bị những người cộng sản Việt Nam đuổi ra khỏi bán đảo Đông Dương. Nếu đúng như vậy, thì thắng lợi của người Việt Nam sẽ là một thí dụ vô song về sự toàn thắng của trí tuệ con người đối với máy móc.”

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:51, 02/05/2018 XÓA

Bọn này đúng là lũ phản quốc thực sự, có những luận cứ hết sức phản động, xuyên tạc, bôi nhọ sự thật lịch sử về chiến thắng 30/4/1975, tại sao chúng có thể ngoa mồm như thế được nhỉ? Thực sự cảm thấy phẫn nộ khi mà đọc những dòng chúng viết, sôi cả máu!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:01, 02/05/2018 XÓA

Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 là một ngày lịch sử trọng đại. Ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:07, 02/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Những chiến công và xương máu của ông cha sẽ mãi là niềm tự hào của cả dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:33, 02/05/2018 XÓA

Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất thế giới; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:38, 02/05/2018 XÓA

Thắng lợi 30/4/1975 là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời đây cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:45, 02/05/2018 XÓA

Chiến thắng kẻ xâm lược mạnh nhất thế giới từ nội lực Việt Nam, từ truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên cường, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:08, 02/05/2018 XÓA

Có thể nói, đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền bù nhìn của chúng “Việt Nam Cộng hòa”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:10, 02/05/2018 XÓA

Chấm dứt Chiến tranh Việt Nam và Chiến tranh Đông Dương, một quá trình chiến tranh hao người tốn của kéo dài 30 năm với những thương vong, tổn thất rất lớn: khoảng 400.000 quân nhân Mỹ và các đồng minh của Mỹ đã chết, khoảng 1,5 triệu lính khác bị thương (trong đó riêng quân Mỹ có 58.191 chết và 304.000 bị thương). dân tộc VN ta mãi tự hào về sự kiện này

TRẢ LỜI
avatar
17:11, 02/05/2018 XÓA

Trải qua 42 năm là khoảng thời gian cần thiết đủ để mỗi người dân Việt Nam chúng ta có cái nhìn khách quan, trung thực nhất về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
17:12, 02/05/2018 XÓA

Đây là sự kiện chấm dứt Chiến tranh Việt Nam khi tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các bị bắt tại chỗ và phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện các lực lượng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày này là kết quả trực tiếp của Chiến dịch Mùa Xuân năm 1975 và là một mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
17:13, 02/05/2018 XÓA

Năm tháng đã đi qua, nhưng chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng về sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu để gìn giữ dân tộc. Và rất nhiều chuyên gia đã nói rằng chiến thắng 30/4/1975 thực sự là cuộc chiến gây "chấn động thế giới", là cuộc chiến "thần kỳ" của thế kỷ XX, kết thúc 21 năm chia rẽ Bắc-Nam, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài trên 100 năm của chủ nghĩa đế quốc, thực dân trên đất nước ta, nước nhà độc lập, non sông thu về một mối, mở ra một trang sử mới của dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
17:17, 02/05/2018 XÓA

cảm ơn tinh thần của các bác cực chiến binh , suốt đời cống hiến cho cascg mạng , cho tổ quốc . lúc mà được nghỉ dưỡng rồi vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng. Một khi người dân đã đồng lòng, các đoàn thể xã hội đều tham gia thì không có gì có thể phá hoại hay gây rối được cả

TRẢ LỜI
avatar
17:18, 02/05/2018 XÓA

Một ngày tết độc lập nữa lại đến rồi, với sự hi sinh của những thế hệ cha ông thì càng trải qua nhiều ngày tết độc lập càng thấy trân trọng và biết ơn hơn. Và cũng vì thế mà thế hệ trẻ hết sức gìn giữ nền độc lập này

TRẢ LỜI
avatar
17:19, 02/05/2018 XÓA

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời…

TRẢ LỜI
avatar
17:19, 02/05/2018 XÓA

Chiến dịch Mùa xuân 1975 bắt đầu từ trận Phước Long, là trận đánh trinh sát chiến lược, đến 3 “chiến dịch trong chiến dịch” liên tiếp nhau: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế – Đà Nẵng, và sau cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

TRẢ LỜI
avatar
17:19, 02/05/2018 XÓA

Trải qua 43 năm là khoảng thời gian cần thiết đủ để mỗi người dân Việt Nam chúng ta có cái nhìn khách quan, trung thực nhất về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
17:19, 02/05/2018 XÓA

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, thông qua các hội nghị nội bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội… nhằm thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. một tinh thần long nàn yêu nước

TRẢ LỜI
avatar
17:20, 02/05/2018 XÓA

Tháng tư hào hùng của dân tộc, không ai có thể xuyên tạc và làm sai lệch bản chất cuộc chiến chống ngoại xâm của Việt Nam. Thống nhất chỉ có ý nghĩa khi sạch bóng quân xâm lược. 30/4/1975 là đánh ngoại xâm để thống nhất đất nước không phải nội chiến để thống nhất đất nước. chúc cho Vn chúng ta ngày càng đi lên

TRẢ LỜI
avatar
17:20, 02/05/2018 XÓA

Ngoài ra còn có những chiến dịch nhỏ hơn, diễn ra trên những địa bàn chiến lược như Long Khánh – Xuân Lộc, Trường Sa và các đảo trên Biển Đông, các trận đánh trên các tuyến phòng thủ từ xa như Tây Ninh – An Lộc – Dầu Tiếng, Phan Rang – Ninh Thuận, và các đợt tiến công quét sạch Khmer đỏ ra khỏi bờ cõi mà trước đó họ đã “đục nước béo cò” khi vào đóng giữ những nơi mà quân ngụy Sài Gòn đào ngũ, tan hàng rã ngũ, trốn chạy. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã dẫn đến kết quả là chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt đất nước của ngoại bang, đưa đến việc thống nhất đất nước, xã hội, chính trị, dân cư.

TRẢ LỜI
avatar
17:21, 02/05/2018 XÓA

Chúng ta có thể thấy rằng chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là mốc son chói lọi không thể phai mờ trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đây chính là niềm tự hào, là động lực để nhân dân Việt Nam tiếp tục tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
17:21, 02/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là mốc son chói lọi không thể phai mờ trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đây chính là niềm tự hào, là động lực để nhân dân Việt Nam tiếp tục tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

TRẢ LỜI
avatar
17:22, 02/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Với mỗi người dân, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại.

TRẢ LỜI
avatar
17:22, 02/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam. Nó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc có thể đánh tan mọi kẻ thù xâm lược. Một đất nước Việt Nam khi đó còn nghèo khó, kém phát triển, đất không rộng, người không đông nhưng biết đoàn kết muôn người như một thì hoàn toàn có thể đánh bại được kẻ thù hùng mạnh như đế quốc Mỹ. Đó có thể coi là một chiến thắng của truyền thống văn hóa yêu nước đáng tự hào của dân tộc!

TRẢ LỜI
avatar
17:22, 02/05/2018 XÓA

Dù không được sống trong không khí của ngày 30/4 năm ấy, thế nhưng, qua những câu chuyện, những kí ức về ngày chiến thắng ấy từ những thế hệ đi trước, thế hệ hiện tại và mai sau sẽ luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy như thế nào. Còn gì hạnh phúc hơn khi được làm chủ cuộc sống, đất nước của chính mình. KHông gì quý hơn độc lập tự do.

TRẢ LỜI
avatar
21:50, 02/05/2018 XÓA

Ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng cả đất nước chúng tôi được nghỉ làm việc để ôn lại những kỷ niệm hào hùng ấy, để chúng ta tưởng nhớ lại những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Nếu là ngày 'quốc hận" thì chắc chúng tôi không vui thế đây. Đám dân chủ, đám phản động nên bớt mồm lại đi.

TRẢ LỜI
avatar
21:58, 02/05/2018 XÓA

Hơn 40 năm đã trôi qua, lũ phản động luôn kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc, nhưng thực tế chính bọn chúng đang cố tình chia rẽ sự hòa hợp, đoàn kết dân tộc này. Trong khi Đảng, Nhà nước ta luôn có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích kiều bào ở nước ngoài về thăm quê hương thì ở hải ngoại, bọn chúng luôn vẽ nên bức tranh đen tối về Việt Nam để nhằm kêu gọi sự quyên góp của bà con để cứu lấy quê hương, làm không ít người có cái nhìn sai lệch về đất nước mình. Cũng qua hơn 40 năm, nhân dân Việt Nam đã tạm gác lại quá khứ với chính người Mỹ để cùng phát triển hướng tới tương lai, bỏ qua mọi hận thù, ân oán trước đây thì đám người phản động kia vẫn ngày ngày ra ra quốc hận, tháng tư đen tối. Tôi tự hỏi, đến bao giờ, chúng mới bỏ được sự ích kỷ nhỏ nhen, góc nhìn thiển cận đây.

TRẢ LỜI
avatar
22:08, 02/05/2018 XÓA

Khôi hài hơn nữa là trong toàn bộ nội dung của bản tuyên bố, các tác giả lại còn đi chệch hoàn toàn nội dung khi đi kêu oan cho các đối tượng trong Hội anh em dân chủ bị xét xử, kêu oan cho Nguyễn Viết Dũng, Hoàng Đức Bình…
Điều này khiến người đọc tự hỏi rằng các ông này đang lên tiếng về ngày 30/4 hay đang thanh minh, chối tội cho các đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
22:39, 02/05/2018 XÓA

Họ không dám ở lại đối mặt với chính đồng bào mình, đối mặt với những tội lỗi mà vì lợi ích của bản thân chúng đã gây ra cho đất nước. Hoặc cũng có thể quen sống trong nhung lụa, bọn chúng không muốn sống trên đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá, phải xây dựng đất nước đi lên từ điểm xuất phát thấp. Bọn chúng đâu thể ngờ rằng sau hơn 40 năm, dải đất hình chữ S ấy đã trở thành điểm đến lý tưởng của hàng triệu người.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:06, 02/05/2018 XÓA

43 năm sống trong hòa bình, thống nhất đất nước, nhân dân cả nước đồng lòng bảo vệ tổ quốc và dựng xây đất nước. Từ khi đất nước còn nghèo nàn lạc hậu, đói ăn, thiếu mặc thì nay cơm đã no, mặc đã đủ, chứng tỏ một sự phát triển theo chiều hướng tích cực. Như thế lẽ ra là con dân Việt Nam thì mọi người phải cùng cố gắng đoàn kết đưa đất nước tiến xa hơn nữa. Thế nhưng có một bộ phận người lại làm điều ngược lại, thật đáng lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:24, 02/05/2018 XÓA

Đám phản động bịa đặt rằng 30/4 chính là ngày Quốc hận của chúng. Bọn chúng là những kẻ bán nước nên chúng chẳng thấy vui vẻ gì khi dân ta giành được độc lập, tự do, hai miền Nam - Bắc được thống nhất. Chúng chỉ là những kẻ bán nước cho đế quốc thì chúng muốn xuyên tạc, bịa đặt nhiều đối với ngày 30/4 cũng là điều chẳng có gì khó hiểu. Nhưng nếu chúng cứ giữ khư khư cái lối suy nghĩ ấy thì có lẽ nghìn đời kể cả con cháu các đối tượng này cũng chẳng bao giờ có thể thoát ra được cái suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen để mà tiến lên được.

TRẢ LỜI
avatar
09:18, 03/05/2018 XÓA

RFA không hổ danh là kênh tuyên truyền xuyên tạc của Mỹ và phương Tây. Khi đến dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng miền Nam 30/4, RFA lại được dịp 'nói láo". Ôi mấy cái chuyện trẻ con kiểu này của RFA người ta chỉ bĩu môi thôi chứ người dân Việt Nam chẳng ai thấy hay đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:22, 03/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30.4.1975, nhân dân cả nước vui mừng phấn khởi, hãy nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người dân Việt Nam khi đó mới lột tả hết được chiến công này. Từ đó, người dân Việt nam sống trong cảnh hòa bình, không còn chiến tranh, không còn mưa bom, bão đạn dội xuống hằng ngày. Đó là ngày mà cả non sông Việt Nam nối liền một dải - quá đỗi tự hào.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:27, 03/05/2018 XÓA

RFA lại giống như những lần khác. RFA vẫn là một kênh truyền thông bám đuôi phương Tây và Mỹ. Một cái tên Song Chi cho rằng: "Chỉ có đảng cộng sản Việt Nam là nhất quyết thống nhất đất nước bằng chiến tranh, bằng máu, máu của chính người Việt Nam, quyết đánh Mỹ từ khi Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam và đánh Mỹ khi Mỹ đã đi rồi, đánh đến cùng kể cả khi Hiệp định Hòa bình vừa được ký chưa ráo mực. Tất cả chỉ nhằm giành độc quyền lãnh đạo đất nước mà thôi". Luận điệu này chỉ là luận điệu phản động của Song Chi còn khi hỏi cả trăm triệu người dân Việt Nam ai cũng tự hào về chiến thắng này, vì người dân Việt Nam muốn được độc lập, muốn được tự do, muốn thống nhất đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:43, 03/05/2018 XÓA

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Việc tác giả Song Chi xuyên tạc sự thật lịch sử về chiến thắng 30/4/1975 là hành động hết sức ngông cuồng, gây bức xúc trong mỗi người dân Việt Nam và xứng đáng bị cả xã hội lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:15, 03/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời đây cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
15:09, 04/05/2018 XÓA

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đây là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường. Việc tác giả Song Chi xuyên tạc sự thật lịch sử về chiến thắng 30/4/1975 là hành động hết sức ngông cuồng, gây bức xúc trong mỗi người dân Việt Nam và xứng đáng bị cả xã hội lên án.

TRẢ LỜI
avatar
Hòa An
AUTHOR
20:31, 04/05/2018 XÓA

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự thật thì mãi trường tồn trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc. Vậy nên, với những hành động lố bịch của bè đảng Việt tân ở Sydney thì chỉ cho thấy đó là một lũ ô hợp, ngu dốt về kiến thức lịch sử và sẵn sàng bán rẻ nhân cách vì những đồng tiền dơ bẩn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:35, 04/05/2018 XÓA

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự thật thì mãi trường tồn trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc. Vậy nên, với những hành động lố bịch của bè đảng Việt tân ở Sydney thì chỉ cho thấy đó là một lũ ô hợp, ngu dốt về kiến thức lịch sử và sẵn sàng bán rẻ nhân cách vì những đồng tiền dơ bẩn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:39, 04/05/2018 XÓA

Với những bài viết mang tính xuyên tạc như vậy, trang WEB có tên miền ở nước ngoài của Việt Tân đã nhận nhiều sự công kích của dư luận, của người Việt Nam yêu nước. Cũng đã có những bài viết vạch rõ bộ mặt giả dối, sự lố bịch, hèn mọn của Việt Tân. Lố bịch hơn nữa là những bài viết mang tính vừa ăn cướp vừa la làng; than vãn rằng những bài viết chân chính vạch mặt Việt Tân đều là những bài viết mang tính chất “Vu cáo Việt Tân để bóp nghẹt lòng yêu nước”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:42, 04/05/2018 XÓA

Tóm lại, những kẻ tự xưng là vì “tự do, dân chủ” cho Việt Nam kiểu như Việt Tân chỉ là những con rối bằng xương, bằng thịt; những con rối được lập trình nói “yêu nước”; chỉ chuyên làm những trò lố bịch; phá hoại đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:45, 04/05/2018 XÓA

bọn Việt Tân cũng đã không ít lần thực hiện các âm mưu chống phá Đảng và nhà nước ta trong quá khứ và trong thời gian gần đây, lợi dụng tình hình đất nước ta đang có nhiều bất ổn cũng như vấn đề trên Biển Đông giữa nước ta với Trung Quốc thì chúng càng có nhiều hơn nữa những hoạt động, những âm mưu phá hoại! chính vì thế mà mỗi người dân chúng ta cần phải đề cao cảnh giác với những chiêu trò này của chúng!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:50, 04/05/2018 XÓA

Những kẻ đang sống dựa dẫm vào “mẫu quốc” như vậy thì muôn đời không có tinh thần độc lập, tự chủ. Vậy mà lúc nào cũng luôn mồm nêu cao tinh thần dân tộc, đạo đức… Mặt khác, chúng ta thấy rằng, hàng hóa Trung Quốc không chỉ có mặt ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới, kể cả ở Mỹ hay các nước châu Âu. Vậy tại sao trong những buổi làm việc của mình, chúng lại đưa vấn đề này ra để coi đó như một điều quan ngại. Thật sự là dở hơi hết sức.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:54, 04/05/2018 XÓA

Đám dân chủ đặc biệt là con em của Việt Tân vẫn luôn biết " tận dụng" cơ hội mà, cứ mỗi khi có đoàn nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam là đám này lại sắp đặt các cuộc gặp nhằm nói xấu hạ bệ chính quê hương của mình. Thật không thể hiểu nổi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:57, 04/05/2018 XÓA

Vấn đề nhân quyền - vấn đề hiện giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ đều chưa có sự thống nhất, do vậy nếu đừng lấy tiêu chí này ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế không nên có những bất đồng không đáng có.Những kẻ này đang cố gắng tìm mọi cách xuyên tạc chống phá để gây ấn tượng với những dân biểu cực đoan , đang cố "bám víu " vào bất cứ cái gì có thể bám được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:01, 04/05/2018 XÓA

từ cách chúng thể hiện đã cho người ta thấy sự ngu đần của chúng. Việc hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam thì có gì quan ngại? Lẽ nào quan ngại vì sợ kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh quá sao? Đây là một điều nực cười và khiến người ta thở dài khi nhắc về lũ Việt Tân ấu trĩ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:01, 04/05/2018 XÓA

Chẳng trách hội việt tân được rằng bức tranh của phong trào “dân chủ” ngày càng ảm đạm và rơi vào ngõ cụt bởi chính giới Mỹ dưới sự cầm quyền của Tổng thống Donal Trump không mặn mà với những thứ viển vông, chẳng mang lại lợi ích thiết thực cho nước Mỹ như cách mà việt tân đang hoạt động như thế này.

TRẢ LỜI
avatar
21:05, 04/05/2018 XÓA

Chúng có thể ở Mỹ hay chính mảnh đất châu Âu nhưng không hiểu tại sao chúng lại ra vẻ tường tận điều kiện sống, sinh hoạt của Việt Nam đến như vậy. Hơn nữa, điều chúng lạ đó chính là trong thời điểm hiện nay, mặc dù chúng có quan điểm thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng suốt ngày đòi hỏi dân chủ, nhân quyền lại không thể hiểu nổi một điều cơ bản nhất

TRẢ LỜI
avatar
21:11, 04/05/2018 XÓA

Tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là nạn quan liêu, tham nhũng lãng phí… Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn sử dụng chiêu bài “dân chủ nhân quyền” hòng làm thay đổi về chế độ chính trị của nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
21:14, 04/05/2018 XÓA

Bọn này nó chia ra từng phạm trù, từng vấn đề rồi thưc hiện chống phá. NHìn chung những hành động của chúng thất bại những ta thấy rõ ràng chúng tấn công vào từng thời điểm khác nhau. Vì thế vẫn cần đề phòng

TRẢ LỜI
avatar
21:18, 04/05/2018 XÓA

Tâm địa của đám rận thì có lẽ ai cũng hiểu, người Việt Nam bây giờ hầu như đều đã quá quen với những hành động hèn hạ của chúng, nói chung đám đấy làm gì cũng có mục đích, hiểu chúng thì không khó để nhìn ra. Mục đích nào cũng đê hèn và chỉ chăm chăm phá hoại đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
21:22, 04/05/2018 XÓA

Kể từ khi ra đời, boxit điên cuồng hoạt động và bảng dày “thành tích” xuyên tạc, vu cáo luôn xếp đầu bảng trong số các diễn đàn của rận chủ. Tại sao số lượng bài viết xuyên tạc được gửi về boxit nhiều tới vậy? Câu trả lời nằm ở “nhuận bút”! “Nhuận bút” cần đặt trong dấu ngoặc kép, bởi các “cộng tác viên” “nhà báo”, “bút danh” dưới tên các bài viết đều không chính danh và không chính nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
21:26, 04/05/2018 XÓA

Đâu có thứ gì là xây dựng hay phản biện tích cực đâu. Thử hỏi, trong khi đồng bào miền Trung nắng hạn, các vị rận chủ tự xưng “trí thức” này kia có cao kiến nào giúp đỡ, hỗ trợ chống hạn không? Dưa hấu miền Nam giá thấp, không tìm ra thị trường, thử hỏi các nhà rận chủ “hải ngoại” có đại kiến nào giúp sức đem quả dưa hấu miền Trung xuất ngoại hay không? Tất nhiên, câu trả lời: KHÔNG!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:57, 05/05/2018 XÓA

Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mọi quốc gia dân tộc, là những thành tố hữu cơ không thể tách rời, tạo nên quyền dân tộc cơ bản của mọi quốc gia. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước, nghĩa vụ cao cả của mọi người dân trong mỗi quốc gia.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:11, 05/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4/1975, cũng chính là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương hướng cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:30, 05/05/2018 XÓA

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền dân tộc của mình, đánh thắng mọi thế lực ngoại xâm cường bạo, bảo vệ vững chắc non sông đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:45, 05/05/2018 XÓA

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên cường, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:34, 15/05/2018 XÓA

Toàn là một lũ phản động, ăn cháo đá bát. Chúng mày đang được ngồi cơm xơi nước trên cái nền hòa bình được gây dựng từ xương máu của ông cha ta không? Sao giờ chúng m lại có thể lật lọng tráo trở đạp đổ hết đi công lao to lớn ấy. Một bọn không bằng cầm thú.

TRẢ LỜI
avatar
05:18, 26/05/2018 XÓA

chỉ có bọn ngu mới xuyên tạc được về ngày 30/4, chúng nó không hiểu được ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975, bởi vì chúng đâu có làm nên lịch sử ấy mà nói, chỉ toàn là mấy thằng hỉ mũi chưa sạch bàn chuyện lịch sử

TRẢ LỜI
avatar
05:19, 26/05/2018 XÓA

Các đài nước ngoài thì biết gì về ngày 30/4, chúng cứ ngậm miệng ăn tiền, đưa cho gì thì đăng nấy, đưa cho gì thì ăn nấy, ngoan ngoãn phục vụ như một con chó để cho ấm bụng mà thôi chứ biết gì đâu

TRẢ LỜI
avatar
05:21, 26/05/2018 XÓA

Không một cá nhân và tổ chức nào có thể thay đổi được lịch sử ngày 30/4, chúng có nói như thế này kể cả có nói nữa cũng không có tác dụng gì, vì lịch sử vẫn là lịch sử không thể nào thay thế được điều đó, đây là vấn đề quan trọng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:43, 28/05/2018 XÓA

xuyên tạc về chiến thắng 30/4 là có tội với lịch sử dân tộc Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:44, 28/05/2018 XÓA

bài viết đã cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận lịch sử hào hùng của dân tộc, phủ nhận sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ người con ưu tú đã không tiếc tuổi xuân của mình để cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:53, 30/05/2018 XÓA

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời…

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:54, 30/05/2018 XÓA

Chúng ta đều biết rằng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mọi quốc gia dân tộc, là những thành tố hữu cơ không thể tách rời, tạo nên quyền dân tộc cơ bản của mọi quốc gia. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước, nghĩa vụ cao cả của mọi người dân trong mỗi quốc gia

TRẢ LỜI
avatar
00:52, 12/06/2018 XÓA

Bọn khốn nạn biết gì về ngày 30/4 đâu mà nói, mà xuyên tạc, các thông tin bịa đặt hại dân, hại nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì chúng mới hả dạ, tuy nhiên càng nói càng chả có tác dụng cả

TRẢ LỜI
avatar
00:58, 12/06/2018 XÓA

tôi cho răng việc xuyên tạc của đài RFA là do các đối tượng rận chủ chứ không phải do ai hết, chúng muốn xuyên tạc và thay đổi tình hình thì chúng cứ làm, còn ai là người con yêu nước thì đừng làm

TRẢ LỜI
avatar
01:01, 12/06/2018 XÓA

Đại thắng màu xuân năm 1975 là chiến thắng vĩ đại, thống nhất hai miền Nam - Băc, do vậy không có chuyện các đối tượng rận chủ có thể xuyên tạc được, chúng chỉ có nước thất bại mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:04, 12/06/2018 XÓA

RFA hay BBC từ lâu nay cũng có nhiều góc nhìn không phụ hợp với người Việt Nam mà 30-4 là một ngày như thế, điều mà các đối tượng rận chủ xuyên tạc, bóp mèo thì không có gì cả, đúng là dở hơi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:05, 12/06/2018 XÓA

RFA hay BBC từ lâu nay cũng có nhiều góc nhìn không phụ hợp với người Việt Nam mà 30-4 là một ngày như thế, điều mà các đối tượng rận chủ xuyên tạc, bóp mèo thì không có gì cả, đúng là dở hơi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:07, 12/06/2018 XÓA

Đại thắng màu xuân năm 1975 là chiến thắng vĩ đại, thống nhất hai miền Nam - Băc, do vậy không có chuyện các đối tượng rận chủ có thể xuyên tạc được, chúng chỉ có nước thất bại mà thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:09, 12/06/2018 XÓA

tôi cho răng việc xuyên tạc của đài RFA là do các đối tượng rận chủ chứ không phải do ai hết, chúng muốn xuyên tạc và thay đổi tình hình thì chúng cứ làm, còn ai là người con yêu nước thì đừng làm

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:11, 12/06/2018 XÓA

Bọn khốn nạn biết gì về ngày 30/4 đâu mà nói, mà xuyên tạc, các thông tin bịa đặt hại dân, hại nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì chúng mới hả dạ, tuy nhiên càng nói càng chả có tác dụng cả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:15, 12/06/2018 XÓA

Không một cá nhân và tổ chức nào có thể thay đổi được lịch sử ngày 30/4, chúng có nói như thế này kể cả có nói nữa cũng không có tác dụng gì, vì lịch sử vẫn là lịch sử không thể nào thay thế được điều đó, đây là vấn đề quan trọng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:16, 12/06/2018 XÓA

Các đài nước ngoài thì biết gì về ngày 30/4, chúng cứ ngậm miệng ăn tiền, đưa cho gì thì đăng nấy, đưa cho gì thì ăn nấy, ngoan ngoãn phục vụ như một con chó để cho ấm bụng mà thôi chứ biết gì đâu

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
01:17, 12/06/2018 XÓA

chỉ có bọn ngu mới xuyên tạc được về ngày 30/4, chúng nó không hiểu được ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975, bởi vì chúng đâu có làm nên lịch sử ấy mà nói, chỉ toàn là mấy thằng hỉ mũi chưa sạch bàn chuyện lịch sử

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon