HÀ NỘI - KỲ VỌNG TẠO ĐỘT PHÁ TRONG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ


Hoa sữa
Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội quy định về khung tiêu chí đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của thành phố nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất. Quy định này đã được thành phố triển khai từ 01/7/2018.
1. Sự cần thiết ban hành quy định
Đã có một thời, ở Hà Nội, không ít cơ quan, đơn vị khi thực hiện đánh giá cán bộ còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, dẫn đến chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đánh giá hết từng vị trí công tác, kết quả làm việc thực chất của từng cán bộ, công chức, viên chức. Điều đó đã dẫn đến thực trạng tại nhiều cơ quan, đơn vị, hầu hết cán bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khá cao nhưng việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị vẫn không “trôi”.
Nhận thức rõ hạn chế này, những năm gần đây, một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công việc. Quận Long Biên, quận Tây Hồ, Sở Tài chính là những đơn vị đi đầu thực hiện rất tốt công việc này, qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa trình độ cùng ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nâng lên một bậc.
Từ các mô hình hiệu quả đó, Thành ủy Hà Nội đã ra Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
Đồng chí Hoàng Trung Hải tiếp xúc cán bộ tại bộ phận một cửa
2. Những điểm chính trong quy định
Quy định gồm 3 chương, 16 điều, nêu rõ mục đích, yêu cầu; căn cứ, tiêu chí đánh giá, xếp loại; đối tượng áp dụng; nguyên tắc, thẩm quyền; quy trình đánh giá, xếp loại và khen thưởng.
Thành ủy Hà Nội quy định thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại hằng tháng, bao gồm: 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng.
Theo quy định này, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng sẽ được xếp loại như sau:
Loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) nếu đạt 90-100 điểm;
Loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) nếu đạt 70 đến dưới 90 điểm;
Loại C (hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt từ 50 đến dưới 70 điểm;
Loại D (không hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt dưới 50 điểm.
Tỷ lệ được đánh giá, xếp loại A không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng được xếp loại. Trường hợp tập thể đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi trội thì tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại A cũng không vượt quá 40%.
Cũng theo khung tiêu chí mới, cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo giao việc thì cấp đó đánh giá, xếp loại; thực hiện đánh giá dân chủ, khách quan, chính xác, công khai và lượng hóa kết quả thực hiện nghiệm vụ.
Có 6 căn cứ đánh giá, trong đó đáng chú ý là khung năng lực vị trí việc làm, kết quả thực hiện kế hoạch công tác trong tháng. Quy trình đánh giá được thực hiện qua 4 bước, trong đó một bước cán bộ tự đánh giá và hai bước tiếp theo do cấp trên và cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thông báo công khai kết quả. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng không chỉ là căn cứ để xếp thi đua, khen thưởng mà còn là một trong những cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
3. Tạo đột phá khi ban hành quy định
Quý độc giả sẽ nhận thấy khác biệt cơ bản giữa đánh giá cán bộ hằng tháng với đánh giá cán bộ hằng năm mà Thành phố Hà Nội đang thực hiện là đánh giá theo tháng sẽ lượng hóa được toàn bộ công việc của cán bộ trên cơ sở lịch công tác tuần, nhờ đó cuối tháng việc đánh giá sẽ sát hơn.
Việc ban hành quy định này với những tiêu chí, thang điểm rõ ràng sẽ góp phần khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đây còn là mục tiêu để mỗi người phấn đấu; là căn cứ để đánh giá lẫn nhau nhằm nâng hiệu quả công việc.
Sau quy định về đánh giá cán bộ chủ chốt, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đây sẽ là bước tiếp theo nhằm chủ động nâng cao chất lượng về công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động toàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là bước đột phá rất quan trọng của Hà Nội nhằm giải quyết được vấn đề đánh giá cán bộ theo định lượng chứ không định tính; giúp các cấp đánh giá cán bộ rõ hơn, sát hơn, trách nhiệm hơn…
Việc làm này thể hiện bước chủ động của Thành phố Hà Nội thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 về "xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược". Hy vọng rằng đây sẽ là điểm sáng nhằm khắc phục những bất cấp trong công tác cán bộ hiện nay và trong tương lai, đây là mô hình để các tỉnh thành khác học tập và triển khai./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

21 nhận xét

Viết nhận xét
16:48, 05/07/2018 XÓA

Việc làm này thể hiện bước chủ động của Thành phố Hà Nội thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 về "xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược". Hy vọng rằng đây sẽ là điểm sáng nhằm khắc phục những bất cấp trong công tác cán bộ hiện nay và trong tương lai, đây là mô hình để các tỉnh thành khác học tập và triển khai.

TRẢ LỜI
avatar
16:52, 05/07/2018 XÓA

Việc ban hành quy định này với những tiêu chí, thang điểm rõ ràng sẽ góp phần khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đây còn là mục tiêu để mỗi người phấn đấu; là căn cứ để đánh giá lẫn nhau nhằm nâng hiệu quả công việc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:53, 05/07/2018 XÓA

Trước đây thì tại Hà Nội, không ít cơ quan, đơn vị khi thực hiện đánh giá cán bộ còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, dẫn đến chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đánh giá hết từng vị trí công tác, kết quả làm việc thực chất của từng cán bộ, công chức, viên chức. Bởi vì sao? là do sự nể nang, dĩ hòa vi quý, ngại va chạm nên mới vậy nhưng vì thế nó thiếu đi sự cạnh tranh cố gắng trong công việc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:00, 05/07/2018 XÓA

Quy định này với những tiêu chí, thang điểm rõ ràng sẽ góp phần khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng trung bình chủ nghĩa, nể nang thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm sẽ là cuộc đua cạnh tranh tích cực.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:09, 05/07/2018 XÓA

Công tác đánh giá cán bộ thể hiện bước chủ động của Thành phố Hà Nội thực hiện khâu đột phá đúng theo Nghị quyết Trung ương 7. Chắc chắn Hà Nội sẽ là điểm sáng nhằm khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ hiện nay và trong tương lai, đây là mô hình để các tỉnh thành khác học tập và triển khai. Công tác hành chính công sẽ ngày càng được đẩy mạnh và hiệu quả nhằm phục vụ cho nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:15, 05/07/2018 XÓA

Kết quả đánh giá cán bộ chính là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đây còn là mục tiêu để mỗi người phấn đấu nhằm nâng hiệu quả công việc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:24, 05/07/2018 XÓA

Đây chính là bước đi chủ động nâng cao chất lượng về công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động toàn thành phố Hà Nội. Chắc chắn quyết sách này sẽ là bước đột phá rất quan trọng của Hà Nội nhằm giải quyết được vấn đề đánh giá cán bộ theo định lượng chứ không định tính, hiệu quả thực sự chứ không thành tích.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:33, 05/07/2018 XÓA

Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công việc. Tiêu biểu như: Quận Long Biên, quận Tây Hồ, Sở Tài chính là những đơn vị đi đầu thực hiện rất tốt công việc này, qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa trình độ cùng ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nâng lên một bậc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:07, 06/07/2018 XÓA

Khung đánh giá cán bộ hàng tháng là rất tốt nhưng liệu có tốn thời gian và cán bộ bị thêm áp lực, hãy ứng dụng, đánh giá một cách khách quan, tránh tạo thành mắt xích để những người điều khiển, nắm đằng chuôi đánh giá cán bộ lại trục lợi cá nhân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:17, 06/07/2018 XÓA

Quy định ra rồi, những vị làm việc lớt chớt thì liệu hồn, không làm việc tử tế cứ loại D thì lại vào danh sách tinh giản biên chế, như vậy ăn lương của dân àm không có tâm có đức cống hiến phục vụ nhân dân thì phải trả lại tiền lương cho nhân dân, không thể ăn không mà không làm việc được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:24, 06/07/2018 XÓA

Ban hành quy định đánh giá cán bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội với những tiêu chí, thang điểm rõ ràng sẽ góp phần khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:32, 06/07/2018 XÓA

Căn cứ vào đó để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đây còn là mục tiêu để mỗi người phấn đấu; là căn cứ để đánh giá lẫn nhau nhằm nâng hiệu quả công việc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:49, 06/07/2018 XÓA

Đổi mới, nâng cao trình độ, phong cách làm việc của cán bộ sẽ là nội dung cốt lõi trong việc xây dựng, cải thiện hình ảnh đội ngũ cán bộ nhà nước của không chỉ riêng Hà Nội mà nhiều tỉnh, thành khác nên học tập, nhân rộng. Có như vậy, công tác quản lý nhà nước mới đat hiệu quả cao, người dân cũng không còn đánh giá thiếu thiện cảm đối với cách vận hành của một số cơ quan nhà nước hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:59, 06/07/2018 XÓA

Nhiều cơ quan, đơn vị, hầu hết cán bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khá cao nhưng việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị vẫn không “trôi”. Đây là một thực trạng đáng lo ngại khi công tác cán bộ luôn là cốt lõi cho sự thành công của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:27, 06/07/2018 XÓA

Khác biệt cơ bản giữa đánh giá cán bộ hàng tháng với đánh giá cán bộ hàng năm mà Thành phố Hà Nội đang thực hiện là đánh giá theo tháng sẽ lượng hóa được toàn bộ công việc của cán bộ trên cơ sở lịch công tác tuần, nhờ đó cuối tháng việc đánh giá sẽ sát hơn. Từ đó có được cái nhìn tổng quan, chân thực hơn về hiệu quả công việc của từng cán bộ trong từng giai đoạn cụ thể.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:36, 06/07/2018 XÓA

Việc ban hành quy định này với những tiêu chí, thang điểm rõ ràng sẽ góp phần khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:53, 09/07/2018 XÓA

Việc ban hành quy định này với những tiêu chí, thang điểm rõ ràng sẽ góp phần khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, đây còn là mục tiêu để mỗi người phấn đấu; là căn cứ để đánh giá lẫn nhau nhằm nâng hiệu quả công việc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:04, 24/07/2018 XÓA

Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hàng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:06, 24/07/2018 XÓA

Việc đánh giá, xếp loại theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đúng thực chất và đúng trình tự quy định qua đó lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng

TRẢ LỜI
avatar
20:21, 24/07/2018 XÓA

Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Hơn nữa đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:26, 29/07/2018 XÓA

Việc làm này thể hiện bước chủ động của Thành phố Hà Nội thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 về "xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược". Hy vọng rằng đây sẽ là điểm sáng nhằm khắc phục những bất cấp trong công tác cán bộ hiện nay và trong tương lai, đây là mô hình để các tỉnh thành khác học tập và triển khai.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon