HÀ NỘI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ THÔNG MINH: CÓ THỂ ĐI CHẬM NHƯNG PHẢI ĐẾN ĐÍCH!

20:53

Nam Việt
Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Đề án hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững ở Việt Nam, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; khai thác tối đa hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển ĐTTM; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.
Theo từng giai đoạn, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 xây dựng nền cơ sở pháp lý phát triển ĐTTM, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị; rà soát, xây dựng khung pháp lý chung về phát triển ĐTTM bền vững, ban hành các cơ chế chính sách áp dụng cho các khu vực triển khai thí điểm; xây dựng mô hình phù hợp trong quản lý dân cư, giao thông, đất đai và đầu tư xây dựng tại các khu vực đô thị thực hiện thí điểm; xây dựng CSDL đô thị quốc gia giai đoạn 1.
Đến năm 2025 là thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển ĐTTM, bao gồm: xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, các quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm; triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM tại Việt Nam; công bố các tiêu chuẩn quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai xây dựng thí điểm các ĐTTM, ưu tiên cho các lĩnh vực quản lý đô thị, chiếu sáng, giao thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, lưới điện, hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai và hệ thống hạ tầng ICT; phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng và các dữ liệu khác trên nền GIS tại các đô thị thí điểm giai đoạn 1…
Hà Nội hiện đang là một trong những địa phương đi đầu trong việc hiện thực hóa chủ trương trên của Đảng, Nhà nước. Các đơn vị chức năng đã hoàn thành dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội và tổ chức triển khai lấy ý kiến rộng rãi của Hội đồng lý luận Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí nguyên lãnh đạo TP. Hà Nội để có đủ cơ sở hoàn thành Đề án báo cáo Bộ Chính trị. Có thể thấy rằng, việc xây dựng Đề án trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới.
Mô hình chính quyền đô thị theo hướng đô thị thông minh - xu thế phát triển trong thời đại 4.0
Hà Nội còn tồn tại nhiều vấn đề để có thể triển khai mô hình chính quyền đô thị
Hà Nội cũng như một số TP lớn, mặc dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và có những chuyển biến tích cực, nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng điều dễ nhận thấy là bộ máy quản lý đô thị hiện nay vẫn có những bất cập. Trước hết là cách thức tổ chức thiếu cơ động, thậm chí không có sự khác biệt giữa chính quyền quản lý khu vực đô thị và nông thôn.
Theo mô hình quản lý hiện nay, dù đã có sự phân cấp nhưng nhiều vấn đề “nóng” vẫn phải chờ xin ý kiến từ cấp trên. Trong khi việc quản lý lại qua rất nhiều cấp, nhiều tầng nấc nên để giải quyết được thì sự việc đã "nguội". Do đó, cần thiết phải có sự phân cấp quản lý hợp lý giữa chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị để các đô thị chủ động tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Đây được cho là một trong những trở ngại lớn nhất vì việc triển khai mô hình chính quyền đô thị theo hướng ĐTTM sẽ tác động trực tiếp, làm thay đổi căn bản cơ chế điều hành, quản lý vốn có trong giai đoạn hiện nay.
“Với xu hướng đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam, việc triển khai mô hình chính quyền điện tử, cuộc cách mạng 4.0 và hình thành các đô thị thông minh hiện nay đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, phương thức quản lý, tác động đến các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân, DN và xã hội”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã phát biểu trong Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội. Do đó, để thay đổi tư duy quản lý theo phương pháp hiện hành bằng một tư duy quản lý theo hướng mới là việc làm không phải một sớm, một chiều có thể giải quyết được.
Thực tế hiện nay, Hà Nội đang triển khai mô hình chính quyền đô thị một cách thận trọng, chắc chắn, chủ động tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia để việc triển khai diễn ra đúng lộ trình, đạt hiệu quả cao. Nói cách khác, Hà Nội đang đi "chậm" trên con đường đến đô thị thông minh.
Có thể đi chậm nhưng phải đến đích
Như vậy, có thể khẳng định xây dựng mô hình chính quyền đô thị theo hướng ĐTTM là xu thế phát triển bắt buộc để bắt kịp nhịp độ phát triển của các đô thị lớn trong khu vực và quốc tế. Nếu không theo kịp thì nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, văn hóa, chính trị của Thủ đô sẽ không còn ở mức độ tiềm ẩn nữa mà sẽ là hiện hữu trong tương lai gần. Chậm ở đây không có nghĩa là dừng lại mà thể hiện quan điểm thận trọng, chắc chắn, để việc thực hiện chủ trương từ khâu chuẩn bị, lập đề án đến khi triển khai đạt được yêu cầu như mong muốn. Hình thành, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo hướng ĐTTM mới là cái đích cần phải đạt đến và cần phải quan tâm hơn cả.
Với phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; chủ động tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, hy vọng rằng mô hình ĐTTM sẽ sớm được triển khai tại Hà Nội. Qua đó, đưa Hà Nội trở thành một trong những "điểm sáng" về ĐTTM trong thời gian tới./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

2 nhận xét

Write nhận xét
07:54, 01/10/2018 delete

Với phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; chủ động tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, hy vọng rằng mô hình ĐTTM sẽ sớm được triển khai tại Hà Nội. Qua đó, đưa Hà Nội trở thành một trong những "điểm sáng" về ĐTTM trong thời gian tới

Reply
avatar
09:28, 01/10/2018 delete

Đúng như vậy tiến chậm nhưng mà chắc quan trọng là quy hoạch đúng đắn và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân . Vậy nên mong HÀ Nội sớm đạt được mục tiêu quan trọng này

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon