NGUYỄN VĂN ĐÀI - KẺ TRÁO TRỞ

10:15
Thúy Kiều - Trên trang mạng cá nhân Facebook mới đây, Nguyễn Văn Đài đã đăng tải bài viết xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Đài có hành vi ngông cuồng, chống phá cách mạng Việt Nam. Bởi lẽ, trước đó Nguyễn Văn Đài thường xuyên câu kết, móc nối với đám kền kền “dân chủ” và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức phản động Việt Tân để tham gia các hoạt động chống đối. Dưới các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “yêu nước”, Đài đã lừa phỉnh, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin vào trong các hội nhóm bất hợp pháp như: “Hội anh em dân chủ”, “Hội cựu tù nhân lương tâm”,…để tiến hành các hoạt động chống phá. Thậm chí, các hội nhóm phản động này thường xuyên sử dụng mạng Internet để biên soạn, đăng tải các bài viết xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động biểu tình, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, âm mưu hình thành nên các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước, tiến tới bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Đài đã đã lợi dụng danh nghĩa đấu tranh cho “dân chủ", "nhân quyền”, “xã hội dân sự” để che giấu mục đích hoạt động của “Hội anh em dân chủ”; liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước, tìm sự hậu thuẫn, tài trợ về tài chính từ nước ngoài, tuyên truyền chống Nhà nước với mục đích khi lực lượng đủ mạnh, chờ thời điểm phù hợp sẽ công khai hóa tổ chức, đối đầu với chính quyền, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam để xây dựng chế độ “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền, phân lập”, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân…Đây là các hành vi nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật Việt Nam, đi ngược lại lợi ích chung của toàn dân tộc.
Nguyễn Văn Đài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chúng ta đều biết rằng kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo hơn 32 năm qua tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân.
Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sự lãnh đạo chính trị đối với toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước. Sự lãnh đạo chính trị của Đảng được thể hiện thông qua quyền quyết định và quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối chính trị. Đảng quyết định và chịu trách nhiệm về đường lối chính trị trong tất cả các lĩnh vực hoạt động và phát triển của đất nước. Quyền lực chính trị của Đảng được kết tinh trong cương lĩnh chính trị, đường lối chính trị, chủ trương tạo lập khung chính trị cho sự phát triển của đất nước, của từng lĩnh vực, từng ngành, từng cấp trong mỗi giai đoạn phát triển. Trong khi đó, thực tiễn phát triển của các quốc gia trên thế giới đã cho thấy, bản chất của một nền dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng hay chế độ một đảng, mà phụ thuộc ở chỗ, Đảng cầm quyền đại diện cho lợi ích của ai, sử dụng quyền lực nhà nước vào những mục đích gì trên thực tế. Về sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay nhiều đảng, mà phụ thuộc vào tính khoa học, sáng tạo của đường lối phát triển đất nước và năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Vì vậy, điều kiện để xây dựng nhà nước pháp quyền và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là chế độ đa đảng hay chế độ một đảng và không thể xem là căn cứ để đánh giá tính chất, trình độ của một nền dân chủ và sự năng động của nền kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền đối với xã hội và Nhà nước không những không mâu thuẫn với bản chất của nhà nước pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta. Vậy mà Nguyễn Văn Đài lại cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc, vu cáo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì thật không thể chấp nhận được.
Có thể thấy rằng mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần giáo dục, nhắc nhở, thuyết phục Nguyễn Văn Đài từ bỏ các hành vi chống đối, vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng chính bản thân y lại tỏ ra là một kẻ ngoan cố, tiếp tục tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân một cách điên cuồng hơn. Nếu không sớm hối cải, sửa chữa sai lầm thì ngày mà cả xã hội tẩy chay Nguyễn Văn Đài chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

6 nhận xét

Write nhận xét
21:31, 07/09/2018 delete

Những luận điệu xuyên tạc thật trắng trợn của Nguyễn Văn đài như vậy là không thể chấp nhận được.

Reply
avatar
21:35, 07/09/2018 delete

Những đối tượng chống đối như Nguyễn Văn Đài thì chẳng bao giờ mà chúng nó có teher hết chống đối chúng ta được.

Reply
avatar
21:42, 07/09/2018 delete

Chúng ta thấy rằng Nguyễn Văn Đài đã đăng tải bài viết xuyên tạcvu cáo bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy là không chấp nhận được.

Reply
avatar
21:46, 07/09/2018 delete

Nguyễn Văn Đài cùng Hội anh em dân chủ của hắn thật là điên rồ, những hành động đó thật là khoog thế chấ nhận được mà.

Reply
avatar
21:49, 07/09/2018 delete

Chúng ta hông bao giờ có thể bỏ qua được những hành động như avayj của Nguyễn Văn Đài và hội đó được.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon