VIDEO: SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THANH TRA QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ Ở SÓC SƠN, HÀ NỘI

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

3 nhận xét

Viết nhận xét
11:31, 27/10/2018 XÓA

Trong thời gian thì nhũng thông tin nghi vấn về việc sử dụng trong đất ở SÓc sơn đang được nhiều người quan tâm. CHính vì vậy việc thanh tra lại quá trình quản lí và sử dụng đất ở đây là hoàn toàn hợp lí và cần thiết.

TRẢ LỜI
avatar
10:08, 29/10/2018 XÓA

Những kẻ sai phạm thì phải chịu trách nhiệm! Tôi mong việc thanh tra này sẽ thu được nhiều kết quả tích cực!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:52, 29/10/2018 XÓA

Tôi sẽ chờ những kết quả sau cùng của việc thanh tra để tìm ra những kẻ phạm pháp đang núp sau bóng tối!

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon