VỤ CƯỠNG CHẾ ĐẤT TẠI XÃ ĐÔNG HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI BỊ XUYÊN TẠC


Huyền Pha

Ngày 19/10/2018 khi lực lượng chức năng đã tổ chức việc cưỡng chế thu hồi đất tại khu vực nhà văn hóa thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
VỤ CƯỠNG CHẾ ĐẤT TẠI XÃ ĐÔNG HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH, TP HÀ NỘI BỊ XUYÊN TẠC
Cuộc cưỡng chế đã thành công và đương nhiên đây cũng trở thành chủ đề để đám dân chủ cuội dựng chuyện, bôi nhọ chính quyền.
Trước trong và sau thời điểm chính quyền huyện Đông Anh tổ chức cưỡng chế đa số hộ dân thuộc diện có khiếu nại và không đồng tình với việc giao đất đã cố tình xuyên tạc bản chất sự việc. Số này cho rằng, công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu X2 thôn Đông Trù không được huyện Đông Anh thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và chưa đúng quy định của pháp luật. Thậm chí có người còn nói rằng, có dấu hiệu khuất tất và việc thu hồi là để phục vụ quan chức địa phương phân lô chia chác nhau.
Sự thật của vấn đề trên được tờ Kinh tế đô thị phản ánh:
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X2 tại thôn Đông Trù để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB được thực hiện nhằm mục đích trả nợ đất ở, đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các quyết định số 18, 33 và Văn bản số 1130 của UBND TP Hà Nội. Ngày 7/11/2014, UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án nêu trên. Tiếp đó, ngày 17/8/2015, huyện ban hành 58 thông báo thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích cần thu hồi phục vụ dự án nêu trên là 15.459m2.
Trong đó, diện tích đất được giao theo Nghị định 64/CP khoảng 6.923m2; đất khó giao do UBND xã quản lý là 400m2; đất công ích (5%) do UBND xã quản lý trên 2.545m2 (giao cho 28 hộ gia đình đang sản xuất nông nghiệp), và đất chuyên dùng do UBND xã quản lý trên 5.545m2. Tổng số gia đình có liên quan là 85 hộ. Sau đó, huyện Đông Anh đã thành lập Hội đồng Bồi thường hỗ trợ GPMB, ban hành thông báo về việc kê khia, kiểm đếm diện tích đất, cây trồng đối với 57 hộ. Nhưng sau 3 lần triển khai, chỉ có 12/57 hộ hợp tác. Đối với 45 hộ không hợp tác, UBND huyện đã ban hành 45 quyết định về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện kiểm đếm.
Cùng với việc tổ chức kiểm đếm, huyện Đông Anh đã tiến hành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ GPMB đối với các hộ dân. Tuy nhiên, sau nhiều lần tổ chức chi trả, trong số 45 hộ không hợp tác, chỉ có 8 hộ chấp thuận nhận đền bù. Đến nay, còn 37 hộ chưa đồng thuận với phương án đền bù, hỗ trợ GPMB. Trước diễn biến trên, ngày 29/5/2017, huyện Đông Anh đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ nêu trên. Tổng diện tích cần phải cưỡng chế thu hồi là 4.478,5m2.
Như vậy, công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu X2 thôn Đông Trù đã được huyện Đông Anh thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Đến nay, đủ điều kiện để thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất".
Sự việc một lần nữa cho thấy cái khó trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng hiện nay. Sự tham lam của nhiều hộ dân khi hiện tượng giá đất tăng cao sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng là nguyên nhân có tính quyết định dẫn đến việc không chấp hành các quy định mang tính pháp quy. Và với hiện tượng đang diễn ra thì hoạt động giải phóng mặt bằng thời gian tới hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn. Đương nhiên đây cũng là cái cớ để đám rận chủ, đám lưu manh kiếm cơm bằng nghề khiếu kiện, tung tin xuyên tạc làm phức tạp tình hình./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon