ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG CŨNG CHÍNH LÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

10:35
Loa phường - Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đề ra nhiều chính sách và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn tình hình và được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ; trong đó có nhiều chính sách, pháp luật có liên quan đến việc bảo đảm an ninh, an toàn mạng internet, nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các quyền của mình. 
Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều đối tượng lợi dụng các tiện ích của internet và mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với môi trường thế giới ảo. Chúng cho rằng, Nhà nước ta sửa đổi và đưa ra một số đạo luật gần đây, đặc biệt là Luật An ninh mạng sẽ làm cho mất tự do ngôn luận trên inernet; đồng thời, vu cáo Việt Nam “không có tự do internet…”; Xong thực tế cho thấy, điều này chỉ là những luận điệu vu khống.
Sự ra đời của mạng internet tạo ra bước phát triển nhảy vọt của nhân loại trong thời đại ngày nay. Internet là cơ sở của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những cơ hội mà inernet mang lại, thế giới ảo đó lại đặt ra nhiều thách thức đối với nhân loại, trong đó có quốc gia Việt Nam, nhất là việc đánh giá tính chính xác, khách quan của thông tin mạng. Nói cách khác, những thông tin trên trên mạng internet rất khó kiểm chứng. Điều này làm cho các đối tượng lợi dụng internet gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
Nhiều vụ án mà cơ quan chức năng đưa ra khởi tố có liên quan đến việc các đối tượng lợi dụng mạng internet để tiến hành bôi nhọ, vu cáo, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước. Có thể kể đến các đối tượng như: Nguyễn Hồng Nguyên (tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”), Lê Đình Lượng (tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”), Đào Minh Quân (tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”)... Đặc điểm chung của hoạt động của các đối tượng là lợi dụng mạng xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xúc phạm lãnh tụ; lợi dụng những vấn đề phức tạp về xã hội, tình trạng môi trường ô nhiễm để hô hào, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện, biểu tình trái pháp luật. Việc bắt, xử lý các đối tượng đều dựa trên cơ sở là các quy định của pháp luật.
Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ chủ quyền vùng đất, vùng biển, vùng trời, bảo vệ chế độ xã hội mà còn là bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng. Nội dung pháp luật nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh mạng là: Nghiêm cấm thông tin nhằm tổ chức, hoạt động, xúi giục, lôi kéo, huấn luyện người chống Nhà nước …; nghiêm cấm hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội (như kêu gọi tụ tập đông người, gây rối, tổ chức đánh bạc, giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân...; nghiêm cấm hành vi tấn công mạng (gây khủng hoảng kỹ thuật phá hoại việc sử dụng mạng)... như vậy bảo vệ an ninh mạng cũng chính là bảo vệ các lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, dựa trên các quy định của pháp luật.
Theo Điều 25, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Thể chế hóa quy định nói trên, Quốc hội đã xây dựng và ban hành nhiều đạo luật, như Luật Báo chí (2016); Luật Tiếp cận thông tin (2013); Nghị định của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (2013); đặc biệt là Luật An ninh mạng (2018)… Theo Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 có quy định về hạn chế quyền quy định cụ thể: “Việc thực hiện những quyền này “kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt”, và “có thể phải chịu một số hạn chế nhất định”, để: “(a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội”.
Các quy định hạn chế một số quyền nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, như: “Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: “Chống lại Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;…(Điều 5, Nghị định của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng)… hoặc “Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi” (Điều 8 Luật An ninh mạng)… là hoàn toàn tương thích với luật quốc tế, pháp luật quốc gia về quyền con người.

86,86% đại biểu Quốc hội đồng tình thông qua Luật An ninh mạng 2018
Có thể nói, sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hình thành cơ sở pháp luật để kịp thời điều chỉnh, xử lý các hoạt động liên quan internet để bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, việc cố tình hay vì thiếu hiểu biết mà cản trở, phản đối Luật An ninh mạng cũng là đang đi ngược lại với trào lưu chung của thế giới và đất nước. Thậm chí, đay còn là hành vi tiếp tay cho tội phạm mạng lộng hành, làm gia tăng tình trạng mất an toàn trên không gian mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền của quốc gia, quyền và lợi ích của dân tộc, quyền và lợi ích của người dân Việt Nam.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

3 nhận xét

Write nhận xét
19:22, 06/11/2018 delete

Đảm bảo luật an ninh mạng được áp dụng là một lá chắn thực sự bảo vệ người dân chúng ta khỏi những tác động xấu của các thế lực thù địch! Đặc biệt là các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng!

Reply
avatar
07:45, 07/11/2018 delete

Thiết nghĩ người dân chúng ta cần phải có ý thức hơn nữa trong việc tìm hiểu về an ninh mạng và luật an ninh mạng!

Reply
avatar
21:15, 07/11/2018 delete

Người dân chúng ta cần phải có ý thức tìm hiểu và thực hiện luật an ninh mạng! Không thể để đám dân chủ xuyên tạc như vậy được!

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon