HÀ NỘI: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO - NHÌN TỪ HAI PHÍA

Không ít người đã đặt ra nghi vấn khi hay biết, Tổ giúp việc được Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung thành lập mới đây có đến 2 chức năng mà mới đọc qua thì nó có vẻ na ná nhau: "UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6817/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật". 
Một buổi tiếp công dân của Hà Nội
Nhưng qua theo dõi thì đấy mới là điểm nhấn của Hà Nội trong thành lập Tổ giúp việc cho chủ tịch UBND TP trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Theo đó, Tổ này có đến 2 chức năng và đương nhiên nó không hề chồng chéo, trộn lẫn như ai đó từng thấy khi mới nghe qua. 
Cụ thể, theo blog Việt Nam mới: "Ngay trong cái tên của Tổ đã phân định 2 chức năng tương đối rõ ràng. Nếu như ở chức năng thứ nhất: "Tổ giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng", nghĩa là thực hiện chức năng xử lý đối với các vấn đề xảy ra, liên quan tới các chủ thể ngoài cơ quan tham gia giải quyết. 
Nhưng quan trọng hơn, ở chức năng thứ hai: "thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật", có thể gọi nôm na là chức năng thanh tra công vụ. Cụ thể, đối với một vấn đề liên quan khiếu nại tố cáo, khi lãnh đạo UBND Tp Hà Nội đã có chỉ đạo thực hiện, nhưng về trách nhiệm các bộ phận hữu quan thực hiện đến đâu, hiệu quả ra sao thì bộ phận này sẽ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và đương nhiên sẽ thực hiện chức năng xử lý nếu có sai phạm xảy ra,...". 
Nói như thế cũng là để thấy, dường như đã có một sự chuyển biến căn bản của TP Hà Nội đối với nguyên nhâ khiến xuất hiện, phát sinh ác vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Ngoài các nguyên nhân có tính khách quan như lòng tham, bị người khác kích động, thiếu hiểu biết, sự ích kỷ... thì vấn đề sai phạm của cán bộ công quyền, lợi ích nhóm, việc cán bộ bảo vệ nhau hòng tránh việc bị xử lý, đẩy người dân đến bước đường cùng buộc phải khiếu nại, tố cáo cũng đã đã được đề cập đến. 
Do đó, cùng với việc sẽ tăng cường chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, thì việc giúp chủ tịch "thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật" đã được tính đến. Nói trắng phớ ra thì đấy là kiểm tra hành chính công vụ, tiến độ thực hiện trách nhiệm của các ngành.... Đương nhiên, đi kèm với đó khi có sai phạm thì cá nhân, chủ thể liên quan đó sẽ bị xử lý... Bài học ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Tp Hà Nội) và nhiều vụ việc khác đã cho lãnh đạo Hà Nội một cái nhìn toàn diện hơn. 
Tin tưởng với góc nhìn đa chiều cạnh đó, thì dù thời gian tới đây cùng với quá trình đô thị hoá, các dự án triển khai nhiều, nhất là việc thu hồi, đền bù đất đai phục vụ các dự án nên Hà Nội sẽ nhiều hơn rất nhiều song, nó sẽ ít phức tạp hơn; người dân sẽ đặt niềm tin tuyệt đối với chính quyền và khi đó những vụ việc tồn đọng sẽ được giải quyết một cách triệt để hơn./.

Nguồn: Molang0205.com
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

19 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
15:22, 26/12/2018 XÓA

Góc nhìn đa chiều, thì dù thời gian tới đây cùng với quá trình đô thị hoá, các dự án triển khai nhiều, nhất là việc thu hồi, đền bù đất đai phục vụ các dự án nên Hà Nội sẽ nhiều hơn rất nhiều song, nó sẽ ít phức tạp hơn; người dân sẽ đặt niềm tin tuyệt đối với chính quyền và khi đó những vụ việc tồn đọng sẽ được giải quyết một cách triệt để hơn.

TRẢ LỜI
avatar
16:06, 26/12/2018 XÓA

Có thể thấy rằng có một sự chuyển biến căn bản của TP Hà Nội đối với nguyên nhâ khiến xuất hiện, phát sinh ác vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Ngoài các nguyên nhân có tính khách quan như lòng tham, bị người khác kích động, thiếu hiểu biết, sự ích kỷ... thì vấn đề sai phạm của cán bộ công quyền, lợi ích nhóm, việc cán bộ bảo vệ nhau hòng tránh việc bị xử lý, đẩy người dân đến bước đường cùng buộc phải khiếu nại, tố cáo cũng đã đã được đề cập đến

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:42, 26/12/2018 XÓA

Như chúng ta được biết Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến quá trình phát triển và hoạt đọng của tôn giáo và tạo điều kiện để phát triển nhưng phải chấp hành đúng chủ trương pháp luật của nhà nước ta . Đồng thời chính sự quan tâm của chính quyền Hà Nội mong các vị linh mục của giáo xứ Thái Hà củng sẻ đáp lại một cách hiệu quả và đúng như kì vọng của chính quyền để giáo xứ phát triển đúng hướng

TRẢ LỜI
avatar
18:50, 26/12/2018 XÓA

Đấy mọi người cũng thấy rằng là Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật như vậy ấy mà, chúng ta cần giải quyết những việc như này mà.

TRẢ LỜI
avatar
19:39, 26/12/2018 XÓA

Việc thực hiện các và quyết định giải quyết khiếu nại hơn nữa là kết luận giải quyết tố cáo và chính điều đó đã có hiệu lực pháp luật hăn là như vậy ấy mà đối với những nguyên nhân khiến xuất hiện và hơn thế nữa là phát sinh ác vụ việc khiếu nại và đặc biệt là tố cáo tồn đọng ấy chứ.

TRẢ LỜI
avatar
19:56, 26/12/2018 XÓA

Đấy mọi người xem nhá ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo về việc mà xử lý và sẽ giải quyết các vụ việc khiếu nại hơn nữa tố cáo tồn đọng và thực hiện các vấn đề quyết định giải quyết khiếu nại ấy chứ mà tố cáo cũng đã đã được đề cập đến và là tố là cáo tồn đọng ấy chứ mà.

TRẢ LỜI
avatar
20:09, 26/12/2018 XÓA

Như vậy thì là về cụ thể thì là đối với một vấn đề liên quan đến khiếu nại tố cáo và khi lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo thực hiện đã có hiệu lực pháp luật như vậy ấy mà và hẳn là chúng ta cần phải giải quyết những việc như này mà.

TRẢ LỜI
avatar
20:22, 26/12/2018 XÓA

Không chỉ là như vậy đâu chúng ta hãy nhớ rằng là bài học ở Đồng Tâm của huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội hơn nữa là và nhiều vụ việc khác đã thì đã cho lãnh đạo Hà Nội với một cái nhìn toàn diện hơn là nó sẽ ít phức tạp hơn và đặc biệt là người dân sẽ có sẽ như vậy.

TRẢ LỜI
avatar
20:37, 26/12/2018 XÓA

Chúng ta cũng phải nhìn nhận là tố cáo tồn đọng hay là thực hiện các quyết định giải quyết các khiếu nại và kết luận giải quyết tố cáo như vậy thì đã có hiệu lực pháp luật đúng hay chưa vậy và cần phải giải quyết cái gọi là những việc như này mà đúng không chứ.

TRẢ LỜI
avatar
20:53, 26/12/2018 XÓA

Chúng ta cũng đã thấy rằng là ngoài các nguyên nhân như vậy mà có tính khách quan như lòng tham và hơn nữa bị người khác kích động và thiếu hiểu biết hay là sự ích kỷ và sẽ là củng sẻ đáp lại một cách hiệu quả như vậy thì sẽ và đúng như kì vọng hăn là chính quyền.

TRẢ LỜI
avatar
21:08, 26/12/2018 XÓA

Nhóm giúp việc Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và xử lý và hơn nữa giải quyết các vụ việc khiếu nại như vây thì tố cáo tồn đọng như vậy mà khiếu như vậy thì đúng là không thể chấp nhận được rồi mà, chúng ta cần có những biện pháp khác mà nhể.

TRẢ LỜI
avatar
21:49, 26/12/2018 XÓA

Việc Hà Nội có sự thay đổi như vậy quả thực đã tạo một ấn tượng không nhỏ. Tôi mong Tổ giúp việc mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội lập nên sẽ mang lại sự hiểu quả thiết thực trong việc giải quyết các khiếu nại tồn đọng. Tôi hy vọng Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong việc cải cách hành chính!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
00:24, 27/12/2018 XÓA

Việc Chính quyền Hà Nội thời gian gần đây đã có rất nhiều bước đi đúng đắn, giúp cho đơn vị Hà Nội luôn đứng đầu cả nước về chính sách cải cách hành chính. Mọi người cần phải thấy được sự thay đổi này để hiểu hơn về chính quyền đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay!

TRẢ LỜI
avatar
01:24, 27/12/2018 XÓA

giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân là một việc làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền trong đảm bảo quyền cũng như lợi ích chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên cái gì cũng cần tuân thủ pháp luật chứ không bao giờ vì những lý do này kia mà đáp ứng những yêu cầu và lòng tham ủa những người đi khiếu kiện sai trái được

TRẢ LỜI
avatar
08:14, 27/12/2018 XÓA

giải quyết những tâm tư và nguyện vọng của nhân dân là đúng đắn,đó thể hiện năng lực của chính quyền cũng như những quyết tâm của chính quyền trong việc đảm bảo hết thảy quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. chúng ta cùng ủng hộ và sẽ giúp đớ chính quyền trong công tác này của mình

TRẢ LỜI
avatar
Ánh Kim
AUTHOR
11:35, 27/12/2018 XÓA

Chính quyền Hà Nội thực sự đã có những bước đi vô cùng đúng đắn và cần thiết. Tôi mong mọi người thấy được Đảng, nhà nước là chính quyền nhân dân Thành Phố Hà Nội đã nỗ lực như thế nào trong việc đưa thành phố trở thành đơn vị hàng đầu về mọi mặt trong đời sống xã hội! Mong mọi người mạnh dạn bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình nhiều hơn.

TRẢ LỜI
avatar
12:33, 27/12/2018 XÓA

Như chúng ta được biết Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến quá trình phát triển và hoạt đọng của tôn giáo và tạo điều kiện để phát triển nhưng phải chấp hành đúng chủ trương pháp luật của nhà nước ta . Đồng thời chính sự quan tâm của chính quyền Hà Nội mong các vị linh mục của giáo xứ Thái Hà củng sẻ đáp lại một cách hiệu quả và đúng như kì vọng của chính quyền để giáo xứ phát triển đúng hướng

TRẢ LỜI
avatar
13:10, 27/12/2018 XÓA

Góc nhìn đa chiều, thì dù thời gian tới đây cùng với quá trình đô thị hoá, các dự án triển khai nhiều, nhất là việc thu hồi, đền bù đất đai phục vụ các dự án nên Hà Nội sẽ nhiều hơn rất nhiều song, nó sẽ ít phức tạp hơn; người dân sẽ đặt niềm tin tuyệt đối với chính quyền và khi đó những vụ việc tồn đọng sẽ được giải quyết một cách triệt để hơn.

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
20:53, 02/03/2020 XÓA

Dù thời gian tới đây cùng với quá trình đô thị hoá, các dự án triển khai nhiều, nhất là việc thu hồi, đền bù đất đai phục vụ các dự án nên Hà Nội sẽ nhiều hơn rất nhiều song, nó sẽ ít phức tạp hơn; người dân sẽ đặt niềm tin tuyệt đối với chính quyền và khi đó những vụ việc tồn đọng sẽ được giải quyết một cách triệt để hơn.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon